نمایه سازی مقالات سومین همایش امنیت ملی غذایی در بانک مقالات تخصصی

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش امنیت ملی غذایی 

مجموعه مقالات سومین همایش امنیت ملی غذایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش امنیت ملی غذایی  7 و 8 اسفند 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در  سوادکوه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 484 عنوان مقاله تخصصی شامل 3983 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش امنیت ملی غذایی 

گوشت گاو خشك شده كافئين دار (Cafeinated Beef Jerky) ، غذايي مناسب براي رزمندگان
بررسي وضعيت تغذيه اي كاركنان دانشگاه ازاد اسلامي واحد پزشكي تهران در وعده غذايي ناهار و مقايسه آن با مقادير توصيه شده روزانه
تاثير فرايند حرارتي برفاكتورهاي ميكروبي و سلامت كيلكاي معمولي (Clupeonella cultriventris) روكش شده با لعاب تمپورا
مروري بر روش هاي نوين استخراج روغن
بررسي برخي از خصوصيات روغن و كنجاله دانه كنجد حاصل از روش استخراج با حلال
كاربرد حلال فوق بحراني در استخراج روغن ها و اسانس هاي گياهي

 

تاثير دماي استخراج بر برخي از خصوصيات شيميايي روغن كلزار
بررسي تأثير عصاره هاي آويشن و رزماري بر شاخص پلي- ان در گوشت چرخ شده فيتوفاگ در شرايط انجماد
مقايسه ميزان شيوع آلودگي گوشت مرغ مصرفي بسته بندي وغيربسته بندي به سالمونلادرشهر امل
خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به بروسلوز در منطقه سيستان (يك مطالعه گذشته نگر روي حدود 64 بيمار)
بيماري تيلريوزوراههاي مقابله با آن دردامهاي منطقه سيستان
مروري بر عمل آوري و فرآوري كوسه ماهيان
كاربرد فيلم ها و پوشش هاي خوراكي در فرآورده هاي شيلاتي
مقايسه تاثيرات روش هاي بسته بندي هاي هوشمند و فعال در فرآوردهاي گوشتي و آبزيان
تاثير تخليه شكمي بر خواص شيميايي ميكروبي حسي اردك ماهي (Esox lucius) حين نگهذاري به حالت انجماد
اندازه گيري تركيبات آلي فرار توليد شده در فرآيند ماست بندي و هواي داخلي ماست بندي: مطالعه موردي
تاثير روش استخراج بر خصوصيات روغن گلرنگ
بررسي تاثير نوع پرس بر خصوصيات كيفي روغن آفتاب گردان
بررسي اثر كربوكسي متيل سلولز برروي خواص ممانعتي فيلم زيست تخريب پذير نشاسته ساگو
مقايسه اثرات اثر ضد سرطاني تركيبات فنلي موجود در مغزهاي پسته و گردو با استفاده از تست ايمز
توليد نان از گندم هاي سن زده كمكي بر امنيت غذايي كشور
تزرسي اثز كزتوكسي هتيل سلولش تز روي خواص هكانيكي فيلن هاي خوراكي سيست تخزيه پذيز نشاسته ساگو
اثرات سوء سوزاندن بقاياي گياهي مزارع و روشهاي جايگزين آن بمنظور حفظ محيط زيست و توليد پايدار
مطالعه مكانيسم ميدان پالس الكتزيكي در نگهداري مواد غذايي، ويژگي ها و عوامل موثربرآن
معرفي وشناخت گياهان وتركيبات اسانسي جهت بكارگيري درموادغذايي ونوشيدنيهاي طبيعي دراستان مازندران
بررسي اثر روش هاي مختلف خشك كردن (آون، آون مايكرويو، آون اولتراسوند)برخصوصيات فيزيكوشيميايي ميوه خرمالو
مطالعه فرآيند آبگيري اولتراسوند – اسمز ريواس و پارامترهاي مؤثر
برسي عوامل موثر بر استخراج پلي فنل ها از منابع طبيعي به روش اسختراج باسيالات فوق بحراني (S.C.F)
بررسي رژيم غذايي توتياي دريايي گونه ي( Echinometra mathaei) در مناطق بين جزر و مدي سواحل چابهار
حذف سديم از آب پرتقال با استفاده از تتراكيس كربوكسي فنل پورفنرين بر بستر مزوپروس سيليكا
حذف كادميوم از آب سيب بااستفاده از تتراكيس كربوكسي فنيل پورفيرين بر بستر مزوپروس سيليكا
روش هاي تشخيص و كاهش آفلاتوكسين ها
بررسي نقش بكارگيري افزودني هاي شيميايي در آب بلانچينگ سيب زميني ها بر كاهش ميزان توليدآكريلاميد در چيپس سيب زميني
استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني( HACCP ) توليد دوغ گازدار گرمانديده درشركت شير پاستوريزه پگاه گيلان
حذف سرب از آب سيب بااستفاده از 4- تتراكيس كربوكسي فنيل پورفيرين بر بستر مزوپروس سيليكا
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره درمنه كوهي ( Artemisia aucheri) درمنه دشتي ( Artemisiasieberi) و زوفا ( Hyssopusofficinalis L) بر باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي
بررسي امكان توليد فرآورده ماريناد سرخ شده از ماهي كپور نقره اي(Hypophthalmichthys molitrix)
كاربرد تكنولوژي حرارت دهي اهميك در صنايع غذايي
نقش فيلمها وپوششهاي خوراكي در ايمني مواد غذايي
مروري بر توليد ، ويژگيها و كاربردهاي نشاسته هاي اصلاح شده در صنعت لبنيات
بررسي ميزان تاثير نانواسانسزيره سبز بر روي گونههاي آسپرژيلوس جدا شده از پودر ماهي توليدي كارخانجات استان مازندران
اهميت رديابي در حفظ كيفيت فرآورده هاي شيلاتي
بررسي علل پيدايش آمين هاي بيوژن در پنير
نانوتكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي
شاخص هاي كيفي فيلم هاي خوراكي در بسته بندي مواد غذايي
بهبود ويژگي هاي كيفي ژل سوريمي ماهي با استفاده از ايزوله هاي پروتئيني
نقش ليكوپن در سلامت به عنوان يك آنتي اكسيدان وعوامل موثر بر ليكوپن
اندازه گيري مقدار دي استيل و استوئين با استفاده از روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
كاربرد تكنولوژي پلاسما در صنايع غذايي
نگهداري گوشت هاي چرخ كرده
استفاده از نانو كامپوزيتها براي بسته بندي مواد غذايي
مقايسه اثر بسته بندي با فيلم نانو كامپوزيت پلي اتيلن رس بركيفيت و ماندگاري نان تست جو با نان تست معمولي از طريق تعيين خواص حرارتي با روش گرماسنج پويشي تفاضلي (CSD)
مقايسه خصوصيات حسي و ارگانولپتيك ماريناد توليد شده از ماهي كپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) به دو روش پختن و سرخ كردن
روغن بزرك منبع غني امگا – 3
تشخيص و بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري اشريشيا كلي o157 جدا شده از گوشت پرندگان
آكريل آميد، سرطانزايي ، عوامل موثر در تشكيل و روش هاي كاهش آن در غلات
تعيين ارزش غذايي (رطوبت، پروتئين، ازت فرار، خاكستر و چربي) در بافت عضله ماهي كوتر Sphyraena SP.
بررسي كارآيي روغن آفتابگردان در سرخ كردن شيريني باميه
بررسي روش هاي تبديل كلاژن به ژلاتين
بزرسي كيفيت غذايي كيلكاي معمولي( Clupeonella cultriventris ) ناني شده با لعاب تمپورا در طول نگهداري در دماي 18- سانتي گراد
بررسي توليد تره هالوز توسط جنس پروپيوني باكتر در شير پاستوريزه
بررسي تأثير حرارت طي عمل سرخ كردن بر پارامترهاي شيميايي چند نمونه روغن گياهي
بررسي تاثير پيش تيمار پالس الكتريك بر سرعت خشك شدن و رنگ نمونه هاي سيب
تكنولوژي ميدان هاي الكتريكي پالسي قوي در فرآوري مواد غذايي
مروري بر نقش فيلمها وپوششهاي خوراكي زيست تخريب پذير در ايمني مواد غذايي
RFIDصنعت نوين دربسته بندي مواد غذايي
اهميت غني سازي فرآورده هاي غذايي با ريز مغذي ها
بررسي غني سازي شكر با ريز مغذي ها
استفاده از ترانس گلوتاميناز در محصولات لبني
اينتراستريفيكاسيون نسبي آنزيمي و شيميايي
تكنيكهاي نوين براي افزايش shelf-life گوشتهاي بسته بندي(مروري)
چالش هاي كليدي در آسيا باني و ذخيره سازي آرد كامل گندم
تأثير ايزوله پروتئيني آب پنير بر خواص كيفي ژله سوريمي ماهي فيتوفاگ
انگاره پايداري و صنعت بست هبندي در هزاره سوم
بررسي اثرات آلايندگي سموم كشاورسي ارگانوكلره و ارگانوفسفره در بافت خوراكي ماهيان بر امنيت غذايي و سلامت مصرف كنندگان
بررسي توليد تره هالوز توسط مخمر ساكارومايسس سرويزيه در شير پاستوريزه
امكان سنجي توليد صنعتي ليپازها با تاكيد بر كاربردهاي آن در غني سازي مواد غذايي
ارزيابي رو شهاي مختلف استخراج ليكوپن از گوجه فرنگي وضايعات آن
مطالعه مقايسه ايي ويژگي هاي بافتي بين سوسيس بيگ هد ( Hypophthalmichthysnobilis) و مرغ در شرايط سردخانه 4 درجه سانتي گراد
تعيين MBC, MIC ميكروارگانيسم هاي شاخص آلودگي در CIP كارخانجات با پراستيك اسيد
مقايسه خواص ضد ميكروبي مواد شوينده متداول صنعتي و پراستيك اسيد در سيستم CIP
نقش مصرف گروههاي غذايي و اعطاي يارانه بر امنيت غذايي در شهرستان مرودشت
مقايسه آلودگي هاي ميكروبي همبرگرهاي دست ساز (منجمد و غير منجمد)توزيع شده در شهر تهران
تعيين ميزان اسيد هاي چرب ترانس در واناسپاتي (روغن جامد خوراكي ) توليدي در ايران
بررسي مقدار پراكسيد هيدروژن موجود در كنسروهاي ماهي تون در روغن
بررسي بيماري انگلي سورا در شترهاي منطقه سيستان وراههاي كنترل و پيشگيي از آن
نقش فرمولاسيون در بهبود كيفيت بستني
فيلم ها و پوشش هاي خوراكي پروتئيني
بسته بندي فعال
غني سازي ماكاروني با فيبر
تكنولوژي هردل براي نگهداري مواد غذايي
ايمني و بهداشت مواد غذايي،راهي براي توسعه پايدار(با بررسي اهميت اجراي HACCP )
مقدار آنتوسيانين،آنتي اكسيدان و ويژگي هاي ضد التهابي و ضد سرطاني درشاه توت وتمشك
آلودگي فراورده هاي گوشتي به ساركوسيستيس
خطرات نيتروزامين
بررسي اثر آنتاگونيستي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و لاكتوباسيلوس رامنوسوس در مهار رشد آسپرژيلوس فلاووس در شرايط آزمايشگاه
پيش بيني امنيت غذايي در مراكز آموزش عالي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
بررسي و تشخيص آرسنيك به روش جذب اتمي بخار هيدريد در روغن هاي گياهي
مقايسه ميزان فلزات سنگين سرب و آرسنيك در روغن زيتون بكر
بررسي عوامل موثر بر بسته بندي گردو و افزايش صادرات آن
بررسي كارايي روغن سويا در سرخ كردن شيريني سنتي باميه
كاربرد كيتوزان غني شده در نگه داري ماهي ها
بررسي شاخص هاي فساد توتال كانت و كلي فرم در توليد برگر تلفيقي ماهي
بررسي پارامترهاي ميكروبي شاخص فساد سالمونلا و استافيلوكوكوس اورئوس در فرايند پخت و انجماد بر عمرمانذگاري برگر ماهي كيلكا- كپورنقره اي
آبميوه پروبيوتيك
بررسي زنده ماني باكترهاي پروبيوتيك در كفير غني شده با آب پنير
پپتيدهاي آنتي اكسيداني مشتق شده از پروتئينهاي شير
مطالعه اي بر شناخت بيوپليمرها يا زيست بسپارها به عنوان تركيباتي عملگرا در مواد غذايي
بررسي امكان استفاده از آب پنير در توليد دوغ صنعتي
بررسي خواص تغذيه اي خرما و نقش آن در سلامت انسان از ديدگاه قرآن كريم
بررسي اثر فرآيند دهيدروفروزن اسمزي بر حفظ رطوبت بافت برش هاي خربزه
بررسي اثر فرآيند دهيدروفروزن اسمزي بر مؤلفه هاي رنگ( Lab) برش هاي خربزه
نقش صنايع بسته بندي در افزايش صادرات مواد غذايي
معرفي اگزوپلي ساكاريد ها و بهبود كيفيت مواد غذايي
جايگاه محصولات ارگانيك در سلامت غذايي
بررسي درصد و شدت آلودگي انگلي و اكولوژيكي سياه ماهي ( Capoeta capoeta grasilis) رودخانه سياه رود، قائمشهر
بررسي خواص شيميايي ماست كم چرب حاوي طعم دهنده نعناع و غني شده با پرميكس املاح
بررسي تأثير طعم دهنده نعناع بر خواص فيزيكي و حسي ماست غني شده با پرميكس املاح
بررسي تغييرات چربي در فيش برگر تلفيقي ماهي كيلكا وكپور نقره اي در طول دوره انجماد
بررسي تأثير پرميكس املاح و طعم دهنده نعناع بر خواص بافتي ماست كم چرب
غني سازي مواد غذايي و انواع روشهاي آن
بررسي خواص فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي پنير ليقوان غني شده با امگا – 6،3 و 9 روغن بذر خرفه
بررسي پارامترهاي موثر در رانذمان پنير توليذي به روش هاي مختلف
تاثيرنوع بسته بندي و دما بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و تركيبات معطر برنج ايراني (كامفيروز) در حين نگهداري
بررسي ارزش غذايي و پروفايل اسيد چرب در ماهي كيلكاي معمولي (Clupeonella cultriventris caspia)
بررسي تاثير دماي نگهداري بر رنگ نمونه هاي برنج رقم كامفيروز
بررسي نقش جايگزين هاي چربي در توليد بستني هاي كم كالري
بررسي نقش و اهميت شهد خرما به عنوان شيرين كننده طبيعي در مواد غذايي
اقدامات ضروري براي ارتقا نقش آبزيان در امنيت غذايي كشور
تاثير دماي نگهداري و نوع بسته بندي بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي سركه سيب
بررسي روغنهاي ضروري برخي از گونه هاي اناريجه و كاربردهاي آن
بررسي مزيت استفاده از روغن گياهي جايگزين شده بجاي روغن ماهي در غذاهاي تركيبي ماهي ها
تاثير پوشش هاي خوراكي در محصولات سرخ شده
بررسي ميزان آبگيري مجدد و شاخصهاي رنگي (*b،*a،*L )در دانه هاي انار خشك شده با پيش تيمار اسمزي و ومايكروويو
ارزيابي پوشش خوراكي كيتوزان غني شده با اسانس هاي گياهي براي افزايش زمان ماندگاري ماهي
مقايسه برخي ويژگيهاي فيزيكي در دانه هاي انار خشك شده با پيشتيماراسمزي وومايكروويو
افزايش زمان ماندگاري محصولات شيلاتي با استفاده ازتركيبات طبيعي
بررسي ميزان تركيبات فنلي كل و فعاليت آنتي اكسيداني در دانه هاي انار خشك شده با پيش تيمار اسمزي و ومايكروويو
بررسي امكان هيدروليز پروتئين ازماهيان دور ريختني و اجزاء دور ريز ماهي
بررسي خواص درماني و آنتي اكسيداني زرشك
پاتولين در سيب و تاثير مراحل فراوري آب سيب بر كاهش آن
بررسي استفاده از ميدان هاي پالس الكتريكي در فرآوري محصولات لبني
تاثير نوع شير بر اسيدهاي چرب آزاد فرار پنير سفيد ايراني
بررسي خواص دارويي و هيدرو كلوئيدي صمغ كتيرا
كاربرد بسته بندي هوشمند در تعيين فساد ماهي
دانش بومي و امنيت غذايي پايدار
بررسي اثر فرآيند تركيبي خشك كردن و انجماد بر حفظ كيفيت بافت برش هاي موز
بررسي تاثيرات جانبي استفاده ازPET به عنوان يك ماده بستهبندي در خصوصيات كيفي شير استريليزه و پاستوريزه
بررسي اثر فناوري دهيدرو فروزن اسمزي بر رنگ برش هاي موز در طي انبارماني
كاربزد ريزجلبكها در تغديه انسان
مطالعه مقايسه ايي برخي خواص شيميايي سوسيس فرآوري شده از ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix ) با مرغ در شرايط سردخانه 4 درجه سانتي گراد
سيستم ايمني و مديريت ايمني مواد غذايي : HACCP و ايزو 2200
مدلسازي و بررسي اثر پيش تيمار پالس الكتريك بر رفتار خشك شدن هواي داغ سيب
مروري بر ساختار فيلمهاي خوراكي و بررسي خصوصيات فيلمهاي كفيران و متيل سلولز
فناوري خلأ و كاربردهاي آن
امنيت غذائي و بررسي چالش هاي آن در جهان
تأثير مالچ و تراكم كاشت بر ميزان كاروتنوئيد فلفل دلمه اي رقم كاديا
اثر پوشش پلي اتيلني سياه و تراكم كاشت بر ميزان ويتامين C فلفل دلمه اي رقم مارگوسا
تعيين الگوي توليد چند دوره ايي محصول سالم در راستاي امنيت غذايي
مقايسه تاثير خشك كردن با آون همراه با پيش تيمار مايكروويو و بدون پيش تيمار مايكروويوبر ويژگيهاي آنتي اكسيداني و ميزان تركيبات فنلي برگ زيتون
تاثير شرايط و روش هاي مختلف خشك كردن بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ميزان تركيبات فنلي برگ زيتون
امنيت غذايي و تاثيرات آن بر امنيت ملي
كاربرد كيتوزان در فيلمهاي ضد ميكروبي بسته بندي موادغذايي
كاربرد نانولوله هاي كربني آنتي باكتريال در بسته بندي مواد غذايي
امنيت غذايي و چالشهاي فراروي آن
بهبود خواص مواد بسته بندي با استفاده از كيتوزان
جايگاه پروبيوتيك ها، پري بيوتيك ها، سين بيوتيك ها و فيبرهاي گياهي در فرمولاسيون غذاهاي عملگر
معرفي و كاربردهاي تكنولوژي نانو و RFID در صنعت بسته بندي مواد غذايي
سوسيس تخميري:ميكروبيولژي،تكنولوژي و ويژگيها
كپسولاسيون و نانوكپسولاسيون پلي فنول ها براي افزايش تحويل آنها در بدن
استفاده از پپتيدهاي ضد ميكروبي بعنوان ضدعفوني كننده هاي ايمن
نقش روغن هسته انار در سلامتي انسان
اثرگذاري پراستيك اسيد درضدعفوني و مدت زمان ماندگاري كاهو پس از برداشت
توسعه كشاورزي پايدار و امنيت غذايي كشور
بررسي نقش و عملكرد عوامل ضد ميكروبي در بسته بندي هاي فعال ضد ميكروبي
كاربرد نانوكامپوزيتها در صنايع غذايي
بررسي اثر جايگزيني شكر با عسل خرما بر ويژگي هاي فيزيكي بستني كم چرب پريبيوتيك
كاربرد ازن در ايمني مواد غذايي و سلامت مصرف فرآورده هاي دريايي
بيماري هاي زئونوز با منشأ مواد غذايي و اهميت آن ها در سلامت
توليد بستني هاي كم كالري
رشد و گسترش نانوسنسورهاي نوري براي اندازه گيري بيو لوژيكي (زيستي)
افزايش عمرماندگاري مواد غذايي با استفاده از بسته بندي فعال
تكنولوژي بسته بندي هاي هوشمند و استقبال روز افزون مصرف كنندگان
تاثير افزودن تركيبات مختلف به آرد گنذم و بررسي خواص رئولوژيكي خمير حاصل
اثر روش هاي نوين استخراج بر خصوصيات آنتي اكسيداني تركيبات گياهي
منابع و عملكرد پپتيد هاي زيست فعال عملگرا
نانوفناورى در صنايع غذايي: با تمركز بر كاربردها و بازار توليد
كاربرد علم و فناوري نانو در صنايع به ويژه صنايع غذايي و صنايع كشاورزي
اصلاح ژنتيكي در افزايش مقياس توليد پروتئين هاي نوتركيب خوراكي
مطالعه و بررسي ويژگي هاي ژنتيكي پروبيوتيك ها
كاربرد نانوذرات رس در ساخت فيلم هاي بيوپليمري كازئيني جهت بسته بندي مواد غذايي
استفاده از روش ريزپوشاني براي حفظ و بهبود كيفيت، ماندگاري و اثرات سلامتي فرآورده هاي غذايي حاوي پروبيوتيك ها
تاثير بودن بالا سلولهاي سوماتيك بر كيفيت شير و فرآورده هاي شيري
ريزپوشاني و كاربرد آن در صنايع غذايي
مروري بر نقش مواد غذايي در عملكرد پروبيوتيك ها
بررسي تاثير افزودن و كاربرد هيدروكلوئيدهاي مختلف در محصولات لبني كم چرب
مروري برارزشيابي ايمني طعم دهنده ها
انواع غنيسازي در فرآورده هاي ماكاروني
سبوس برنج و كاربرد آن در صنعت غذا
ارزيابي عدد پراكسيد و اسيدي روغن كانولاي پايدارشده با عصاره سبوس برنج طي ذخيره سازي
مقايسه دو روش نوين استفاده از ميدان هاي الكتريكي پالسي و فشار بالادر نگهداري مواد غذايي
تخم مرغ W3 به عنوان يك غذادارو جايگزين مكمل براي مصرف اسيدهاي چرب غير اشباع W3 و ثبات كلسترول
ارزيابي عدد اسيدي و كربنيل روغن كانولاي پايدارشده با عصاره سبوس برنج طي حرارت دهي
اثر آنتي اكسيداني عصاره سبوس برنج در پايدارسازي روغن كانولا طي شرايط حرارت دهي از طريق بررسي عدد كونژوگه و تركيبات قطبي
بررسي اثر ساكاروز بر پايداري آنتوسيانين هاي پرچم زعفران
بررسي توليد كيك بدون گلوتن با جايگزيني آرد گندم و هيدروكلوئيدها
رابطه امنيت غذايي و كيفيت و نوع گوشتهاي بكار رفته در محصولات گوشتي
كاربرد شيرين كننده استويا در فرآوردهاي آردي
تاثير فرايندهاي تركيبي HPP بر كيفيت محصولات شيلاتي
تاثير اولتراسوند تركيبي بر فرآورده هاي شيلاتي
نقش بسته بندي هوشمند در صنايع غذايي
بسته بندي مواد غذايي
تأثير جوانه گندم برشته شده بر خصوصيات تغذيه اي و فيزيكوشيميايي اسنك
مروري بر مكانيسم تشكيل و راهكارهاي كاهش اكريل آميد
حضور فلزات سنگين در مواد غذايي و تاثير آن بر سلامت انسان
اسيد فيتيك و كاهش اثرات نامطلوب آن در نان
تاثير افزودن جوانه گندم بخارپز بر ويژگيهاي تغديه اي و فيزيكوشيميايي اسنك
غني سازي شير و فرآورده هاي لبني با تركيبات فيبري
غني سازي شير با ويتامين هاي محلول در چربي ( A, D)
شيرين كننده استويا و اثر آن روي بيماران ديابتي
بستني به عنوان يك حامل غذايي پروبيوتيك وتاثير آنزيم ميكروبي بر خواص عملكردي و رئولوژيكي آن
عصاره هاي گياهي به عنوان آنتي اكسيدانهاي طبيعي
تحليل ويژگي هاي سلامتي بخش روغن هاي دي آسيل گليسرولي و بررسي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مقاومت آن ها به اكسيداسيون
اهميت و كاربرد آنتي اكسيدان
ارزيابي كيفيت بهداشتي شيرهاي خام تحويلي به يكي از مراكز جمع آوري شير اصفهان
بزرسي ميزان سزب در بزخي ادويه هاي فزاورده هاي گوشتي به روش اسپكتزومتزي جذب اتمي در خزم آباد
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره نانوكپسوله دانه رازيانه برگوشت چرخ شده ماهي كيلكا
بررسي امكان حذف نگهدارنده هاي شيميايي در فرآورده هاي گوشتي
مروري بر استفاده از پوشش هاي خوراكي وزيست تخريب پذير در راستاي حفظ كيفيت ميوه و سبزيجات
بكارگيري پوشش هاي خوراكي برپايه پروتئين در صنعت گوشت
بررسي خواص و كاربرد صمغ هاي مورد استفاده در صنايع غذايي
تاثير اندازه ذرات بر كيفيت خمير
بهبود بخشيدن و غني سازي آرد
بررسي هيدروكربنهاي نفتي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در منابع آبي وموجودات زنده دريايي
بررسي وضعيت بهداشت محيط رستوران ها و تالارهاي پذيرايي شهرستان قائمشهردر سال 1391
آلودگي لاشه گاو ها به سيستي سركوس بويس به عنوان يك مخاطره امنيت غذايي
بررسي طعم دار كردن كيلكا خشك . ميزان پذيرش آن در مصرف كنندگان
كاربرد سيستم هاي بسته بندي فعال و هوشمند در حفظ ايمني و كيفيت فراورده هاي گوشتي
بررسي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي مناطق روستايي گرگان
كاربرد شاخص استراتژي مقابله غير غذايي در مناطق روستايي گرگان
ميزان آفلاتوكسين m1 درنمونه هاي شيرپاستوريزه
چگونگي ارزيابي خطر پاتوژن غذازاد ليستريا مونوسيتوژنز در مبحث ايمني غذا در كشورهاي توسعه يافته
فناوري نانو و كاربرد آن در صنعت غذا
آلاينده آرسنيك ،مخاطرات و روشهاي حذف آن در آب آشاميدني
بررسي تاثير سطوح مختلف كنسانتره پروتئيني آب پنير ، صمغ هاي گواروكاراگينان برويژگيهاي حسي پنير پروسس كم چرب
نقش كشاورزي پايدار در امنيت غذايي
بيوپليمرهاي زيست تخريب پذير در بسته بندي مواد غذايي
كاربرد فرآيند فشار بالا در شير و فرآورده هاي لبني
مروري بر روش هاي نوين بسته بندي: بسته بندي هاي ضد ميكروبي
مروري بر روش هاي آزمايشگاهي شناسايي گوشت حلال و اقتصاد آن
مروري بر روش هاي بسته بندي هاي فعال و هوشمند و كاربرد آن ها در صنايع غذايي
بررسي بازار غذاي حلال در سطح ايران و جهان از لحاظ اقتصادي، حجم توليد و كشورهاي مورد تائيد
نقش كشاورزي در بهبود امنيت غذا و تغذيه از ديدگاه عرضه و تقاضا
استويا ريباديانا برتوني
شناسايي ليستريا مونوسيتوژنز در شيرهاي خام و پاستوريزه عرضه شده در استان اصفهان توسط واكنش زنجيره پلي مراز
اثر كباب كردن روي بقاياي آنتي بيوتيكي در بافتهاي خوراكي طيور
بررسي تغييرات آفلاتوكسين دربادام زميني خام وبوداده تحت شرايط دمايي و زماني مختلف
بررسي تغييرات α- توكوفرول و ϒ- توكوفرول درمغزهاي خوراكي خام وبوداده تحت شرايط دمايي و زماني مختلف
بررسي پيشرفت اكسيداسيون درمغزهاي خوراكي خام وبوداده تحت شرايط دمايي وزماني مختلف درطول 3ماه نگهداري
استفاده از DNA نوتركيب در تهيه پروتئين ها و آنزيم ها
بررسي مقايسه استفاده از رنگهاي مصنوعي در زولبيا باميه سطح استان كرمانشاه درماه مبارك رمضان سال 19 و92
بررسي مقايسه ميزان نمك وجوش شيرين مصرفي در نمونه هاي نان نانوائي هاي استان كرمانشاه در سال 90 و 91
بررسي درصد خلوص وميزان يد نمك هاي خوراكي موجود درسطح عرضه استان كرمانشاه درسال 1391
بررسي تاثير آموزش بر متصديان قنادي ها در استفاده از رنگهاي مصنوعي در شيريني جات سطح استان كرمانشاه
فناوري هاي نوين و امنيت غذايي
كاربردهاي فشار هيدروستاتيك بالا بر شير و محصولات لبني
تركيبات ضدميكروبي طبيعي؛ تاريخچه، مكانيسم عمل؛ هدف
بررسي اثر قند ريبوز بر خواص مكانيكي و مشخصههاي رنگي فيلم هاي خوراكي بر پايه ژلاتين ماهي و گاوي
مروري بر ناتامايسين و كاربرد آن در صنايع غذايي
موثرترين روش هاي كاهش آكريل آميد در فرآيند سرخ كردن سيب زميني
مقايسه اثر باكتري كشي عصاره آبي و اتانولي گياه سيرو پوست انار بر سه پاتوژن مواد غذايي
تلخي زدايي آب مركبات
گياه استويا و كاربزد آن در صنايع غذايي
ارزيابي و مقايسه اسيديته و پراكسيد روغن هاي خوراكي آفتابگردان، زيتون و كانولا
مروري بر امكان استفاده از گاز ازن به عنوان ضد عفوني كننده در كارخانجات صنايع غذايي
مقايسه ميزان تغييرات و ارزش غذايي امگا 3 و امگا 6 در برگر تلفيقي كيلكا نقره اي طي مدت نگهداري در سردخانه
مروري بر كاربرد بسته بندي هاي نوين در صنايع غذايي با تاكيد بر فناوري هاي نانو
بررسي اثر شستشو و خيساندن بر كاهش ميزان فلزات سنگين سرب، آرسنيك و كادميوم برنجهاي توزيع شده در كرمانشاه در سال
مروري بر سميت و سم شناسي نانوذرات و به ويژه نانوذرات اكسيد روي در آبزيان
مضرات مهاجرت اجزاي تشكيل دهنده مواد بسته بندي به ماده غذايي
مقايسه اثر بسته بندي با فيلم نانو كامپوزيت پلي اتيلن رس بركيفيت و ماندگاري نان تست جو با نان تست معمولي از طريق تعيين خواص شيميايي
آشنايي با آفلاتوكسين ها
كفير يك محصول پروبيوتيك، تغذيه اي و درماني
وضعيت آلودگي مواد غذايي با منشا دامي و آبزيان به فلزات سنگين دركشور
تاثير جايگزيني زانتان با صمغ بومي بزرك بر روي خواص فيزيكوشيميايي سس كچاپ
تاثير جايگزيني زانتان با صمغ بومي ريحان بر روي خواص فيزيكوشيميايي سس كچاپ
استخرا ج روغن وبررسي تركيب بذر گوجه فرنگي
تاثير جايگزيني زانتان با صمغ بومي اسفرزه بر روي خواص فيزيكوشيميايي سس كچاپ
امنيت غذايي در تجارت محصولات تراريخته در سازمان تجارت جهاني
بررسي و راستي آزمايي برخي نمونه هاي كنسرو ماهي تون هوور معمولي (unnus tonggol) موجود در بازار ايران با استفاده از روش DNA Barcoding
كاربرد شوينده ها و ضدعفوني كننده ها در صنايع لبنيات
راستي آزمايي برخي نمونه هاي كنسرو ماهي ساردين موجود در بازار ايران با استفادده از روش DNA Barcoding
مروري بر عوامل موثر بر فعاليت ضد قارچي پروبيوتيك ها
مروري بر اثر افزودن گونه هاي پروبيوتيك بر ميزان كاهش آفلاتوكسين در پنير
CLAموجود در منابع مختلف و اثرات سلامت بخش آن
كاربرد فرآيند فشاربالا و پالس الكتريكي روي فرآورده هاي لبني پروبيوتيك
استخراج روغن و بررسي تركيبات دانه شاهي
افزودني هايمواد غذايي و امنيت غذايي
ارزيابي مقاومت اكسايشي روغن ررت درفرآينذ پخت و نگهذاري نان بروتشن
ارزيابي تغييرات ويژگي هاي بافتي خيار (Cucumis sativus L.) در طي فرآيند خشك كردن اسمزي درمحلول هاي مختلف كلريد سديم
روش هاي نوين كاهش جذب روغن در فرآوردههاي سيب زميني در طي فرآيند سرخ كردن عميق
روش هاي شناسايي و كاهش مقدار اكريلي آميد (acrylamide) درمواد غذايي
اثر گذاري باكتري هاي محافظ بررشد مخمر در ماست
بررسي رشد باكتري هاي محافظ در شرايط نگهداري محيطي و يخچال
تاثير فراواني باكتري هاي محفاظ بر فراواني مخمر درماست
اهميت بهداشتي و ميزان شيوع سيستي سركوس بوويس در كشتارگاه پرتوي استان قم در سال 1391
تعيين اثرات ضد ميكروبي اسانس پونه كوهي بر روي آسپرژيلوس فلاووس و ساكارو مايسس سرويزيه در دوغ
كاربر امواج اولتراسونيك در مواد و صنايع غذايي
بررسي ميزان شيوع و اهميت بهداشتي و اقتصادي ناشي از كيست هيداتيك شتر تك كوهانه دركشتارگاه صنعتي استان قم
بررسي استخراج آنتو سيانين ازگياه تمشك سياه وحشي با استفاده از فناوري فراصوت به روش سطح پاسخ
بررسي استخراج تركيبات فنوليك موجود در گياه تمشك سياه وحشي با استفاده از فناوري فراصوت به روش سطح پاسخ
بررسي ويژگي هاي امولسيفايري صمغ استخراج شذه از گياه چرخك در روغن سويا
بررسي ميزان قدرت احيا كنندگي آهن درگياه تمشك سياه وحشي با استفاده از فناوري فراصوت به روش سطح پاسخ
بررسي ميزان قدرت مهار راديكال آزاد DPPH درگياه تمشك سياه وحشي با استفاده از فناوري فراصوت به روش سطح پاسخ
توليد گوشت بالادر اثر مهار پروتئيني ميوستاتين در عضلات اسكلتي و ارتباط آن با امنيت غذا يي
نقش نانو تكنولوژي در بهبود فعاليت هاي سيستم غذا – كشاورزي و ارتقاي امنيت غذايي
محاسبه شاخص هاي حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان گندم در استان خوزستان
بررسي فناوري توليد غلات صبحانه اي و بالا بردن ماندگاري آن با استفاده از تركيبات طبيعي توكوفرول
توليد كيتوزان توسط قارچ هاي ريزوموكورمهي (Rhizomucormeihei) و موكور راسموسوس (Mucorracemosus) و خواص فيزيكي،شيميايي و ضدميكروبي آنها
بررسي اثزات استفاده از ضايعات كارخانجات لبني در جيره غذايي بر فراسنجه هاي خوني بره هاي نر پرواري نژاد زل مازندران
بررسي اثزات استفاده از ضايعات كارخانجات لبني در جيره غذايي بر عملكرد رشد بره هاي نرپرواري نژادزل مازندران
كاربرد اسانس هاي گياهي در مواد غذايي
بررسي و مقايسه ارزش غذايي برگر تهيه شده از گوشت چرخ شده و سوريمي و فيله بلانچ شده
فراصوت و كاربرد آن در صنايع غذايي
استفاده از هيدروكلوئيدها به عنوان جايگزين چربي
پرتو دهي مواد غذايي
بررسي اثرآسكوربيك اسيد بر پايداري آنتوسيانين هاي پرچم زعفران
معرفي پروژه توسعه فناوري و مشاركتي (P.T.D) در شهرستان سوادكوه و نقش آن درتوليد پايدار محصولات كشاورزي
بررسي تاثير افزودن استويا و اينولين برخواص حسي ماءالشعير
خصوصيات فيزيكي و شيميايي ماءالشعير حاوي استويا و اينولين
آزمون تردي گوشت با استفاده از يك مرحله تنشي دستگاه ميكروسكوپ الكترون پايشي با فشار متغير
تاثير افزودن صمغ زانتان و آرد نخود بر خصوصيات كيفي و فيزيكي و شيميايي كلوچه
كاربرد صمغ زانتان در صنايع غذايي
صمغ ها و كاربرد آنها در صنايع غذايي
بررسي تغييرات اسيديته و PH طي دوره نگهداري بايو دوغ طعم دار
بررسي تغييرات اسيديته و PH طي دوره نگهداري بايو دوغ عني شده
اهميت بسته بندي محصولات دريايي (مطالعه موردي: بسته بندي ميگو )
بررسي برخي فاكتورهاي شيميايي فرآورده هاي گوشتي در سطح استان كرمانشاه (سال 1392 )و مقايسه آن با استاندارد ملي ايران
خواص زيره سياه
تأثير اسانس هاي گياهي بر فرايند پس از برداشت ميوه هاي هلو و شليل
بررسي خصوصيات اسيد ساليسيليك و تأثير آن بر صفات كمي و كيفي ميوه هاي هسته دار
غير فعال سازي ميكرو ارگانيسم ها با استفاده از امواج اولتراسوند در صنايع غذايي
بررسي ميزان شيوع گونه هاي سالمونلا، شيگلا و ليستريا در زيتون پرورده هاي آماده مصرف شهرچالوس
بكارگيري اسانس و عصاره دارچين به عنوان نگهدارنده طبيعي در محصولات گوشتي
تاثير سطوح متفاوت رنت برميزان اتانول موجود در پنير سفيد آب نمكي
مطالعه فلور باكتريايي آب درياچه كارون چهار در محل احداث قفس هاي قزل آلاي رنگين كمان
بررسي ميزان غني سازي آرد (نانوايي) ارسالي به آزمايشگاه كنتزل موادغذايي غرب استان مازندران درسال 1392
استفاده از كنستانتره وايزوله پروتئين نخود و سويا در صنايع غذايي
تاثيز غني سازي شير و فرآورده هاي لبني با برخي ريش مغذي ها بر امنيت غذايي
ارزيابي افزايش قيمت موادغذايي بر رفاه خانوارهاي مناطق روستايي استان اصفهان
روش هاي بيولوژيك در نگهداري محصولات لبني
كاربرد پروبيوتيك و پري بيوتيك و سين بيوتيك در صنايع غذايي
تاثير عصاره نانو كپسوله شده گياه رزماري برروي گوشت چرخ شده ماهي فيتوفاگ آلوده به باكتري اشرشياكلي
بررسي ميزان الودگي هاي ميكروبي شيريني هاي خامه اي توزيع شده در شهرستان كازرون
كيفيت جذب آب بنه saffron با كود PGPR وورمي كمپوست درخاك
كاربرد صمغ زانتان در محصولات بدون گلوتن
مقايسه تاثير خشك كردن با بسترسيال همراه با پيش تيمار مايكروويو و بدون پيش تيمارمايكروويو بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ميسان تركيبات فنلي برگ زيتون
بررسي وضعيت بهداشت محيط كارخانجات چاي شهرستان تنكابن و رامسر در سال 1391
بررسي اثر اسانس نعناع برخواص مكانيكي و ضد ميكروبي فيلم هاي نشاسته ساگو
كاربرد بست و بنديهاي زيست فعال درتكنولوژي صنايع غذايي به منظور ارتقاء سلامت مصرف كننده
تاثير كود PGPR وورمي كمپوست درخاك بربنه جانبي saffron
تعيين غلظت آلودگي فلزات در هويج
روند نوآورانه غذاهاي عملگرا
اينولين به عنوان جايگزين چربي در توليد بستني كم چرب پري بيوتيك
باقي مانده آنتي بيوتيكي محصولات دامي و رابطه ي آن با مقاومت آنتي بيوتيكي درانسان
فرآيندهاي نوين اعما ل شده روي غلات
تاثير به كارگيري اسانس زيره سبز و نايسين بر روي باكتري باسيلوس سرئوس
نقش دانش و فرهنگ سرپرست خانوار در تامين امنيت غذايي خانواده
روشهاي كاهش تشكيل آكريل آميد درسيب زميني سرخ شده و چيپس سيب زميني
بررسي امولسيفايرها و عملكرد آنها در صنعت پخت نان
شناسايي عوامل آلرژيك شير گاو و بررسي راهكارهاي كنترلي آن
بررسي قوانين حاكم بر سلامت و امنيت غذايي
كاربرد جايگزين هاي چربي در توليد محصولات غذايي
مروري بر مكانيسم مسموميت زايي باسيلوس سرئوس در صنعت گوشت
نقش تزويج در كاهش ضايعات كشاورزي در مرحله توليد جهت نيل به امنيت غذايي
مروري بر اهميت HACCP در صنايع غذايي
ارزيابي تاثيرات انتي اكسيداني اسانس هاي آويشن و زيره در روغن سويا
ارزيابي مكمل ياري Cl بر پروفايل ليپيدي در زنان مبتلا به اضافه وزن
بررسي وضعيت ناامني غذايي در بيماران مبتلا به سلياك در ايزان
تركيبات و فعاليت ضد ميكروتي اسانس درخت پسته وحشي(پسته آتلانتيكا)
استفاده از فناوري اولتراسوند به عنوان روشي كارامد براي استخراج عصاره از گياه حسن يوسف و سنجش تاثير آن بر قدرت احياكننذگي آهن آزاد
بررسي خواص ضد ميكروبي كيتوزان در بسته بندي مواد غذايي
بهينه يابي استخراج آنتوسيانين از گياه حسن يوسف (Solenostemon scutellarioides) توسط فناوري نوين اولتراسوند، به روش پاسخ سطح
تاثير فرايند فشار هيدرواستاتيك بالا بر انواع پنير
ارزيابي ميزان اهميت ابعاد سرمايه هاي فكري درارزشيابي عملكردوارتقاءبهداشت درمركز بهداشت استان مازندران
فزآيند پردازش تصوير در صنعت غذا
امنيت غذايي تكنولوژي بسته بندي با اتمسفر كنترل شده
آشنايي با روش هاي ارزيابي سلامت غذا در آزمايشگاه ها
تاثير فناوري نوين امواج دهي توسط اولتراسوند بر استخراج تركيبات فنلي از گياه حسن يوسف (Solenostemon scutellarioides) ، به روش پاسخ سطح
مروري بر سازوكار و خواص ضد ميكروبي بسته بندي فعال
بررسي ويژگي هاي مكانيكي و نفوپذپري به بخار آب فيلمهاي خوراكي بر پايه ژلاتين ماهي بيگ هد
بررسي وضعيت كارخانجات صنايع غذايي كشور با توجه به سند چشم انداز كشور
آشنايي با آويشن شيرازي ، گياهي ضد باكتري
مروري بر تاثيرات استفاده ازخمير ترش در نان
وگاهي بر استريفيكاسيون آنزيمي روغن ها
بررسي اثر گياه گلپر بر آپوپتوز سلول هاي سرطاني
كاربزد بسته بندي فعال در صنايع غذايي
الگوي ايمني آب چاه هاي نيمه عميق موجود در كارخانه هاي مواد غذايي استان مازندران
بزرسي نقش و اهميت بسته بندي هاي نوين در ايجاد امنيت غذايي
بررسي روند تغييرات اقليمي (خشكسالي و پديده گرد و غبار) بر كشاورزي و امنيت غذايي
بررسي مروري بهينه سازي خشك كردن اسلايدهاي پياز با استفاده ازتركيب هواي داغ و مايكروويو دردماها و توان مايكروويو متفاوت و تاثيرات بر امنيت غذايي
بررسي ر و شهاي مختلف كنتزل آفات انباري مواد غذايي
بررسي استفاده از انواع آفت كش ها و خطزت ناشي از آنها در مواد غذايي
مروري بر پريبيوتيك ها
محصولات پروبيوتيكي لبني و غير لبني
كفير نوشيدني سلامت بخش
نقش آلودگي ادويه هاي پر مصرف خانگي(زردچوبه ، فلفل و دارچين) در آلودگي غذا
بررسي و مقايسه سينتيك تجزيه آنتوسيانين ها در آبميوه و عصاره تغليظ شده شاه توت و پرتقال خوني
پيشگيري و كنترل آفلاتوكسين
بررسي عوارض مصرف بيش ازاندازه شيرين كننده آسپارتام درمواد غذايي براي مصرف كننده
بررسي اثرسميت سلولي گياه كوله خاس بر سلول هاي خوني
استفاده از تكنولوژي زمين آمار دربررسي الگوي فرسايش در زير سايه انداز دو گونه افرا پلت (Acer insigne) و سرونقره اي (cupressus arizonica) در جنگلهاي پل سفيد استان مازندران وايجاد امنيت غذايي
استفاده از روش هاي آماري به منظور بهينه سازي توليد اسيد سيتريك از گونه قارچي آسپارژيلوس نايجر
بررسي اثر سميت سلولي عصاره گياه گلپر بر سلول هاي خوني
افزودن كنسانتره كشمش به دسر لبني و بررسي تاثير آن برخصوصيات رئولوژيكي، بافتي وسلامت بخشي محصول
ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت كيفيت فراگيرTQMدر شركت آب وفاضلاب استان تهران
بررسي اثرات دارويي گياه زعفران و كاربرد آن در صنايع غذايي
اهميت و روش هاي نوين بسته بندي مواد غذايي
كاربردهاي فناوري نانو در صنايع غذايي
نقدي بر محصولات پروبيوتيكي غير لبين
بررسي راهكارهاي ارتقاي كيفيت نان
بررسي روند ژلاتينه شدن و بياتي در انواع نان
بررس اثر دماي ذخيره سازي و استفاده از پوشش متيل سلولز در افزايش طول عمر آووكادو
نگرشي بر كيفيت بسته بندي مواد غذايي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور
بررسي روش هاي توليد شيرين كننده از برگ هاي گياه استويا رباديانا برتوني
بررسي اثرات سطوح مختلف ورمي كمپوست بر عملكرد كمي وكيفي سه رقم توت فرنگي
نقش پري بيوتيك ها به عنوان افزودني هاي غذايي در افزايش ايمني و رشد آبزيان
روشهاي موثر در كاهش ميزان توليد آكريل آميد درمواد غذايي نشاسته اي حرارت ديده
بررسي كاربردهاي مختلف آنزيم كاتپسين در گوشت
ايجاد رقم مقاوم با تكنيك دورگ گيري در مركبات
نگهداري دانه گرده در شرايط كنترل شده دربرخي از ژنوتيپ هاي مركبات
بررسي اثرات جوانه سني دانه گزده برخي از ژنوتيپ هاي مركبات بر امنيت غذايي جامعه
تاثير رنت بر ميزان استالدئيد موجود در پنير سفيد آب نمكي
راههاي مقابله با سال آوري به منظور دستيابي به امنيت غذايي
كاربرد و اهداف خشك كردن مصنوعي ميوه ها در صنايع غذايي
بررسي اسانس ميخك و پوشش آلژينات و كربوكسي متيل سلولز بروي فيله ماهي در شرايط سرد
بررسي بقاء بيفيدوباكتريوم لاكتيس در دسر لبني سين بيوتيك
بررسي بقاء لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در دسر لبني سين بيوتيك
تاثير حلال و روش استخراج بر خاصيت آنتي اكسيداني عصاره حاصل از پوسته كنجد
بررسي روش خشك كردن و شيريه كردن ماهي كيلكاي معمولي درياي خزر درمقايسه با ساير روش هاي ونگهداري
جنبه هاي ايمني و زيستي توليد كفير
بررسي و مقايسه ويژگي انواع صمغ هاي مورد استفاده در صنايع غذايي
تهيه صنعتي آنزيم ليپاز از طريق بيوتكنولوزي
مطالعه ارزش تغذيه اي ماهي شوريده دهان سياه (Atrobucca nibe ) در درياي عمان
استافيلوكوكوس ارئوس اشيرشياكلي ليستريامنوسيتوژنز
ارزيابي تاثيرات ضد ميكروبي اسانس ترنجبين روي ميكروارگانيسم هاي شاخص پاتوژن
تكنولوژي توليد چربي بازساخته از مخلوط روغنهاي گياهي
بررسي و شناسايي اسيدهاي چرب و آمينو اسيدها درماهي كيلكاي معمولي درياي خزر شيرين و خشك شده با زمان ماندگاري 6ماه
بررسي خصوصيات فيزيكي فرآورده برگر مخلوط مرغ و ماهي
استفاده از اسانس هاي گياهي به عنوان نگهدارنده درموادغذيي
تاثيرات استفاده ازعصاره دانه انگوربرفعاليت آنتي اكسيداني وكيفيت نان
بررسي تاثيرخاك ورزي مرسوم و حفاطتي برعملكرد دانه اي و بيو لوژيك ذرت
كاربرد ليكوپن به عنوان رنگ طبيعي
بررسي غني سازي رژيم غذايي انسان با امگا-3
بسته بندي فعال
تاثير افزودن روغن بذر خرفه برخواص فيزيكوشيميايي وحسي پنير ليقوان
افزودن ژلاتين در ماست ذرت
تاثير روشهاي مختلف پخت(سرخ كردن ، كبابي روي زغال ،آب پز) بر تركيب اسيدهاي چرب ماهي سفيد ( Rutilus kutu ) وقزل آلاي رنگين كمان پرورشي (oncorhynchus mykiss)
كاربرد نانوتكنولوژي و نانو ذرات در صنايع غذايي
بررسي اثر نانو ميله هاي اكسيد روي بر خواص ممانعتي فيلمهاي تركيبي نشاسته ساگو/ژلاتين
خالص سازي و جداسازي عناصر تشكيل دهنده ي نشاسته درگندم درسال 1392
تشكيل بيوفيلم و نگراني امنيت غذايي
نقش پروبيوتيك سويه Enterococus faecium درتوليد ابزيان سالم
بررسي آلودگي شيرهاي مصرفي به آفلاتوكسين و راههاي تشخيص و كاهش آن
بررسي اثر اسانس روغنني برخواص فيزيكي و مكانيكي فيلم هاي خوراكي
ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي آب ماهي تغليظ شده (Stick Water) كارخانه آرد ماهي كيلكا به منظور توليد پروتئين تك ياخته
ساز و كار هاي كار آفزيني در سطح بهداشت غذايي
آشنايي با انواع پنير هاي پروبيوتيك
رابطه فرسودگي شغلي با مديريت زمان كاركنان صنايع غذايي شايان
نگهداري مواد غذايي به روش پرتودهي
تخمير و سوسيس هاي تخميري
غذاهاي پروبيوتيكي و عملكزدشان در سلامتي انسان
ارزيابي اثركم خاكورزي برعملكرد ذرت رقم سينگل كراس در منطقه كرج
تاثير خاكورزي حفاظتي برعملكرد پروتئين گندم
بررسي رابطه بين فرآيندهاي مديريت دانش و سرمايه هاي فكري در ارتقا بهداشت غذايي در بيمارستان امام رضا (ع)
بررسي تاثيركم خاك ورزي حفاطتي برعملكرد ذرت در منطقه هشتگردكرج
بررسي اثرات خاك ورزي هرسوم وكن خاك ورزي برميزان عملكرد گندم دركرج
بررسي ميزان آلودگي باكتريايي آبهاي معدني
بررسي رابطه مديريت عملكرد كاركنان و رضايت شغلي آنان (مطالعه موردي اداره بيمه سلامت )
بررسي رابطه ميان مذيريت دانش و اثر بخشي سازماني درمراكز بهداشتي شهرستان بابل
محاسبه شاخص هاي حمايت از توليدكنندگان جو در استان خوزستان
بررسي پروفايلهاي اسيدهاي چرب روغنهاي معمول مورد استفاده و مقايسه كيفي در عملكرد سلامت انسان
كار آفزيني در زيست فناوري در صنايع غذايي
بررسي اثرات عمليات گرمايي در اصلاح نشاسته هاي مختلف
فرآورده هاي لبني و امنيت غذايي
بررسي بار ميكروبي شيريني تر عرضه شده در قنادي هاي شهرستان تنكابن در سال1392
بررسي عملكرد نقش زنجره تامين و مديريت حاكم برآن در توسعه صنعت مطالعه موردي در صنايع غذايي
تعيين ميزان آفلاتوكسين (B1 و كل ) واكراتوكسين در آردگندم استان مازندران در سال 1388
كاربرد هيذروكلوئيذ ها در صنعت پخت
امنيت غذايي ، چالش ها ، راههاي رسيدن به اهداف با تاكيد بر سند چشم انداز20 ساله كشور
كاهش رسوب شير طي فرايند انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي
بررسي جايگاه رقابتي برندهاي فعال صنعت مواد غذايي بر ادراك مشتزيان ساكن شير تهران با استفاده ازتكنيك نقشه ادراكي
اثر پاربويلينگ روي درصد شكستگي و درصد عملكرد برنج
نقش روغن نيمه جامد با غير اشباعيت بالا و فاقد اسيد چرب ترانس در كيفيت و ماندگاري نان
بررسي دلايل كاهش ميزان سرانه مصرف لبنيات
تاثير تراكم و آرايش هاي مختلف كاشت بر عملكرد فلاونوئيذها درگياه دارويي هميشه بهار
تاثير تخليه شكمي برخواص شيميايي وحسي ماهي سوف معمولي (Sander luciperca) طي نگهداري به حالت انجماد 18- درجه سانتي گراد
تاثيزات – 2 بتا گلوكان بر خمير آرد گندم و ويژگي هاي نان
افزودن كنسانتره كشمش به دسر لبني و بررسي تاثير آن برخصوصيات سلامت بخشي محصول
افزودن كنستانتره كشمش به دسر لبني و بررسي تاثير آن بر خصوصيات حسي محصول
امنيت غذايي
اثرات تغذيه اي كيك جانشين گرده غني شده با اسيد اولئيك بر ميزان جمع آوري گرده ، تلفات زنبوران و وزن خالص كلني زنبور عسل در فصل بهار
مقايسه ارزش غذايي ميوه ي پنج رقم مركبات اسيدي در شمال ايران
ارتباط تنوع غذايي با چاقي عمومي و چاقي شكمي در دانشجويان دختر ورزشكار آماتوردانشگاه علوم پزشكي مازندران
بررسي علل و ميزان ضايعات آرد طي مراحل مختلف توليد، توزيع و مصرف در استانهاي مازندران و يزد
نوشابه هاي انرژي زا
RSM بهينه سازي خشك كردن اسمزي ميوه آناناس با امواج اولتراسوند به روش
تهيه فيلم ها و پوششهاي خوراكي با فعاليت ضد ميكروبي
بررسي تركيبات و فعاليتهاي ضد ميكروبي آنتي اكسيداني و خواص درماني -گياه كرفس ( Apiumgravelens )
بسته بندي هوشمند مواد غذايي
نقش مواد غذايي آنتي اكسيداني در سلامتي بدن
بررسي استفاده از ال كارنيتين در جيره غذايي ماهيان پرورشي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید