برگزاری اولین همایش ملی گوهر شناسی – بلور شناسی ایران

http://www.callforpapers.ir/اولین همایش ملی گوهر شناسی – بلور شناسی ایران، 26 تا 27 آذر ماه 1393 توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور؛ از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود  حداکثر تا 20 آبان ماه با توجه به محورهای ذیل اقدام نمایند.

 

 محورهای همایش بدین شرح می باشد:

  • رشد، خواص فیزیکی و شیمیایی بلورها و گوهرها

  • کاربرد روشهای نوین آزمایشگاهی در تشخیص بلورها و گوهرها

  • ساختار بلور شناسی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بلورها و گوهرها

  • شناسایی، نحوه تشکیل و اکتشاف بلورها و گوهرها در ایران

  • روشهای تحلیل ساختار بلورها و گوهرها

  • بلورشناسی و گوهر شناسی صنعتی

  • کاربرد درمانی بلورها و گوهرها و پیشینه آن

  • سایر زمینه های مرتبط با علوم بلور شناسی و گوهر شناسی

 

 [اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید