مجموعه مقالات فصلنامه آسيب شناسي ايران در سیویلیکا منتشر شد

www.callforpapers.irمقالات فصلنامه آسيب شناسي ايران در  سیویلیکا  نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور  (callforpapers.ir ) این نشریه در 9 دوره بیش از 360 عنوان مقاله منتشر نموده که از طریق  سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند. 

لازم به ذکر است  ،فصلنامه آسيب شناسي ايران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

 1. Molecular-Friendly Histopathology
 2. Ag-NOR and P53 Expression of the breast cancer in correlation with tumor grade
 3. A comparative study on colposcopy directed biopsy and Pap smear tests in patients with an abnormal Pap smear
 4. Relationship between grade and MDM2 oncoprotein overexpression in transitional cell carcinoma of the urinary bladder
 5. Evaluation of chromosomal changes in patients with spontaneous abortion in Khozestan province
 6. Effect of Transforming Growth Factor-β (TGF-β) on proliferation of gastric epithelial cells in culture
 7. Investigation of Helicobacter Pylori in the mucosa of sinuses of patients with chronic sinusitis
 8. Clinical Syndromes in HIV/AIDS according to CD4 count
 9. Histopathological changes of the antigen-induced chronic arthritis in the knee joint of the rabbit
 10. Assessment of hemodialysis adequacy in patients undergoing maintenance maneuver by laboratory tests
 11. Drug resistance of isolated strains of Pseudomonas Aeruginosa from burn wound infections to selected antibiotics and disinfectants
 12. Evaluation of the total analytical error in the flame photometry method
 13. Clinicopathologic features and outcome of membranous nephropathy in Markaz Tebi children hospital
 14. Prognostic value of p53 in renal cell carcinoma
 15. Solitary rectal ulcer syndrome Clinicopathological Review of a Series of 19 Patients
 16. Chromosomal Analysis Of Couples With Bad Obstetric Histoty
 17. A 3-Year Study Of Demographic Characteristics Of Patients With Urinary Tract Infection, Microbial Etiology, And Susceptibility Of Isolated Bacteria To Antibiotics In Shaheed Mostafa Khomeini Hospital
 18. Chemotherapy-induced Ovarian Failure And The Related Indices In Breast Cancer Patients
 19. Comparison Of Pap Smears From Cotton Swab-spatula And Cervex Brush Methods
 20. A 15-year Clinicopathologic Evaluation Of Wilms’ Tumor In Referrals Of Children Hospital
 21. Diagnosis Of Urinary Tract Infection Using Standard Urinalysis Or Hemocytometer Leukocyte Count
 22. Determining The Diagnostic Value Of Neuron Specific Enolase Staining Of The Mucosal-submucosal Rectal Biopsies Obtained From Patients Suspected Of Hirschsprung’s Disease
 23. Paravertebral Extramedullary Hematopoiesis In A Pregnant Thalassemic Patient: A Case Report
 24. Morphological Changes in Hippocampal Ca1 Area in Diabetic Rats: A Golgi-impregnation Study
 25. A Study on the Frequency of Fungal Agents in Otitis Externa in Semnan
 26. Evaluation of Cefoxitin Disk Diffusion Test for Routine Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus Androgen Receptor Analysis in Relation to Estrogen and Progesterone Receptors as well as Histological Grade for Ductal Carcinoma In Situ of the Breast
 27. Mediastinal and Chest Wall Masses in Children:A Single Institution Study
 28. Delayed Synaptic Changes in Axotomized Spinal Motoneurons of Newborn Rats Associated with Progressive Neuronal Loss: Immunohistochemical,Ultrastructural, and Quantitative Study
 29. Histopathologic Study of Rosacea and the Role of Demodex Folliculorum
 30. Lung Carcinoma Metastasis to the Distal Part of Index Finger:A Case Report
 31. Hodgkin’s Lymphoma Presenting with Myocardial Metastasis and Heart Failure
 32. Diagnosis of Myeloid Sarcoma of Female Breast by Routine Microscopic Findings Using Immunohistochemical Method, Bone Marrow Aspiration and Flow Cytometry
 33. Is There any Correlation between Ki67 Expression and EBV Infection in Hodgkin Patients in Iran?
 34. Clinical and Laboratory Findings Including the Diagnostic Value of the Widal Test in Pediatric Cases of Typhoid Fever in Tehran
 35. Survival of Children with Germ Cell Tumors in Ali Asghar Hospital since 1990 to 2003
 36. Evaluation of Phenotypic Characteristics of 53 Cases of Neurofibroma in Hazrat Fatemeh Hospital during the Years 1994-2005
 37. Lipoma Arborescens: A Review and A Case Report
 38. Lipoma Arborescens: A Review and A Case Report
 39. Localized Leishmania Lymphadenitis: A Morphologic and Immunohistochemical Study
 40. Evaluation of Diagnostic Values of EMA and Ber-Ep4 in Distinction between Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma of the Skin
 41. Role of the Human Papillomavirus Infection in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
 42. A Practical Guide to Differential Diagnosis of Small B Cell Lymphomas
 43. Radiation-induced Hypothyroidism in Head and Neck Malignancy
 44. Serum and Urine Level of Zinc in Patients with Minor Beta Thalassemic in Ali-asghar Hospital During the Years 2005-2006
 45. The Role of Interleukin 1β Gene Polymorphism in Gastric Cancer in North-eastern Iran
 46. Prevalence of HIV Infection in Thalassemic Patients Receiving Blood Transfusion in Chaharmahal-bakhtiari Province in 2006
 47. Alport’s Syndrome: Ultra-structural Study of 26 Suspected Cases
 48. Cholangiocarcinoma Associated with Liver Fluke Infection in an Iranian Patient
 49. Deprenyl Can Mediate Neuronal Protection Rather than Neuronal Rescue
 50. Detection of Disseminated Mycobactrial Infection Due to BCG Vaccination (BCGosis) in 4 Suspected Infant Autopsies by PCR Method
 51. A Comparative Study on Instrumental Precision of Refrigerated and Non-Refrigerated Auto-Analyzers in Order to Improve Quality Assurance in Biochemistry Laboratory
 52. Cytodiagnosis of Cutaneous Basal and Squamous Cell Carcinoma
 53. Serum Level of High Sensitive C-Reactive Protein in Normal and Preeclamptic Pregnancies
 54. Relationship between Pathologic and Laboratory Data of Children Suffering from Hemolytic Uremic Syndrome (HUS): A Center study
 55. Plasmacytoid Myoepithelioma of the Palate with Rapid Growth: A Case Report
 56. Schwannoma of the Tongue Base: A Case Report
 57. Episodes of Massive Upper Gastrointestinal Bleeding Due to Dieulafoy’s Lesion in A 75-Year-Old Man: A Case Report
 58. Time Course of Axotomy-induced Changes in Synaptophysin Pattern and Synaptic Reaction of Spinal Motoneurons in Adult Rat
 59. A Novel High-Performance Liquid Chromatography Method for Detection of Alginate in Pseudomonas aeruginosa
 60. Antimicrobial Susceptibility Pattern of Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in a Pediatric Hospital
 61. Different DNA Extraction Methods for Paraffin-Embedded Pathological Samples
 62. Metabolic Abnormalities in HIV-Positive Patients Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy
 63. A Scoring System for Pneumocystis Pneumonia Based on Clinical Symptoms and Laboratory Findings in a Rat Model
 64. Activity of Nitrofurantoin Against Urinary Tract Infection (UTI) Isolates of Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE): A Three-Year Survey in an Iranian Hospital
 65. Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsia
 66. Risk Factors and Seroprevalence of Hepatitis B and C Infections among Hemodialysis Patients in Tehran
 67. Leiomyoma Arising From The Rudimentary Uterus
 68. Dyshormonogenetic Goiter: A Case Report
 69. Is Basal-like Carcinoma of the Breast a Distinct Clinicopathologic Entity? A Critical Review with Cautionary Notes
 70. Comparison between Needle Biopsy under Guide of Conventional Computerized Tomography (CCT) and Fluoroscopic Computerized Tomography (FCT) in Abdominal, Mediastinal, Lung, Pelvic, Bone, and Liver Masses
 71. The Effect of P53 Protein Over-Expression and Its Clinical Features on the Response to Preoperative Chemoradiotherapy of Esophageal Squamous Cell Carcinoma
 72. Estrogen Accelerates Wound Angiogenesis in Rats
 73. Phenotypic Detection of Metallo-beta-lactamase Producing Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burned Patients
 74. Expression of P53 and Ki67 Proteins in Renal Cell Carcinoma and Its Relationship with Nuclear Grade
 75. Evaluation of the Androgen Receptor Status in Invasive Ductal Carcinoma of Breast
 76. Histological Changes in Gastric Biopsies from Helicobacter Pylori- Infected Patients With and Without Peptic Ulcer
 77. Serratia Marcescens, an Opportunistic Gram Negative Infection in Cardiac Valve Surgery
 78. Schwannoma In A Perigastric Lymph Node: A Rare Case Report
 79. Amoebic Cervicitis Mimicking Cervical Carcinoma: A Rare Presentation
 80. Volumetric Study of Dentate Gyrus and CA3 Region in Hippocampus of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Effect of Insulin and Ascorbic Acid
 81. Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus by Disk Diffusion and PCR Methods
 82. Prevalence of Various Kinds of Glumerulonephritis Based on the Electron Microscope Findings
 83. Comparison of Disc Diffusion and E test methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of Vancomycin in Coagulase Negative Staphylococcus Isolated from Blood Culture
 84. Temporal Correlation of Bax Expression and Axotomy-Induced Motoneuronal Apoptosis in Adult Rats: A Morphometric, Ultrastructural and Immunohistochemical Study
 85. Correlation of Her-2/Neu and Tp53 Expressions with Clinicopathologic Characteristics in Infiltrative Ductal Breast Carcinomas
 86. A Survey of Soft Tissue Tumor-Like Lesions of Oral Cavity: A Clinicopathological Study
 87. The Expression of Biomarkers in Invasive Ductal Carcinoma of Breast Through Tissue Array Method And Its Comparison with Clinicopathologic Features
 88. Male Breast Carcinoma: An Immunohistochemical Study of 50 Cases From Iran
 89. Histochemical and Electron Microscopic Diagnosis of Mitochondrial Myopathy: The First Case Report From Iran
 90. Leiomyosarcoma of the Broad Ligament: A Case Report and Literature Review
 91. Fibroadenoma of the Vulva: A Case Report
 92. Association of Maternal Hypothyroidism with Pre-eclampsia
 93. Seroprevalence of Human Immunodificiency Virus (HIV) and Hepatitis C Infection in Hemophilic Patients in Iran
 94. Anemia Prevalence and Related Factors in HIV-Infected Patients: A Cohort Study
 95. The Effect of Restoration Type on Osseointegration of Dental Implants: A Histological Analysis in Dogs
 96. Frequency and Identification of Fungal Strains in Patients with Chronic Rhinosinusitis
 97. Clinicopatholgic Parameters Associated with Regional Lymph Node Metastasis in Oral Squamous Cell Carcinoma: A Retrospective Study
 98. An Immunohistochemical Study of P63 Protein Expression in Meningioma
 99. Ocular Tumors in Iran: A 10-Year Histopathological Study on 384 Cases of Enucleation
 100. Hemoglobin and Hematocrit Rise in End-Stage Renal Disease (ESRD) with PDpoetin: Results of a Phase Ш, Multicenter Clinical Trial
 101. Susceptibility to Vancomycin in Staphylococcus Aureus Isolated From Patients of Four University-Affiliated Hospitals in Tehran
 102. Primary Gastrointestinal Aspergillosis Presenting as Multiple Ulcerated Colonic Masses: a Case Report
 103. Acute Renal Failure Due to Renal Lymphomatous Infiltration as the Initial Manifestation
 104. Remodeling of Average of Patients QC Method to Maximize Lengths of Analytical Runs in Regional Reference Laboratories
 105. Correlation between Soluble Vascular Endothelial Growth Factor A and its Receptor 1 with Response to Chemotherapy in Acute Leukemia in Children
 106. Prevalence of Human Papilloma Virus among Women with Cervical Intraepithelial Neoplasia III and Invasive Cervical Cancer from 2001 to 2006 in Bandarabas
 107. High Blood Mercury Levels in Iranian Infants: A Cause for Concern
 108. A Survey on Urinary Pathogens and their Antimicrobial Susceptibility among Patients with Significant Bacteriuria
 109. Use of Razi Bovine Kidney Cell Line for Proliferation of Pneumocystis Carinii
 110. Sensitivity and Specificity of Procalcitonin in Diagnosis of Neonatal Sepsis
 111. Differentiation of Granulomatous Prostatitis from Prostate Carcinoma
 112. The Diagnostic Value of Serum IgG-Antigliadin, IgA Anti-endomysial and IgA Anti-tissue Transglutaminase Antibodies for Pediatric Celiac Disease
 113. Inflammatory Pseudotumor of the Orbit: A Histopathologic and Immunohistochemical Study of 32 Cases
 114. Ureteral Endometriosis: A Report of Two Cases
 115. An Efficient Method for DNA Extraction from Paraffin Wax Embedded Tissues for PCR Amplification of Human and Viral DNA
 116. Mid-Trimester Amniotic Fluid High Sensitive C-Reactive Protein Level in the Prediction of Preterm Delivery
 117. Prognostic Values of Estrogen and Progesterone Expression Receptors in Ovarian Papillary Serous Carcinoma
 118. Cellular Morphology and Immunologic Properties of Escherichia coli Treated with Antimicrobial Antisense Peptide Nucleic Acid
 119. Helicobacter pylori cagA Status, vacA Subtypes and Histopathologic Findings in Iranian Patients with Chronic Gastritis
 120. Molecular Analysis of Microsatellite Instability in Hereditary Non Polyposis Colon Carcinoma Patients from North-East Iran
 121. BCL2 Family Related Genes Expression and Chemotherapy Response in Diffuse Large B-Cell Lymphoma
 122. Bone Marrow Necrosis: Frequency and Clinicopathological Findings in Marrow Biopsies
 123. Thymoma Associated with Hypergammaglobulinemia: A Case Report
 124. Gemistocytic Glioblastomas: Review of two Cases
 125. Association between Helicobacter pylori Infection and Atherosclerotic Coronary Artery Disease
 126. Cervicovaginal Cytopathology by Liquiprep™ a New Liquid Based Method in Comparison with Conventional Pap Smear
 127. Construction a DNA Vaccine Containing Human Papillomavirus Type 16 Early Genes as a Potential Vaccine for Cervical Cancer Prevention and Therapy
 128. Association between Hepatitis B Virus Infection Outcome and HLA-A and DRB1 Genotyping in North Part of Iran
 129. Common Cause and Cerebrospinal Fluid Changes of Acute Bacterial Meningitis
 130. Significance of Hepatitis B Core Antibody as the Only Marker of Hepatitis B Virus Infection in High Risk Patients
 131. Histomorphologic Effects of Smoking on Fallopian Tubes in the Rats
 132. Littoral Cell Angioma: A Morphologic and Immunohistochemical Study
 133. Coexistant of Fabry Disease and IgA Glomerulonephritis in a 39 Year Old Male
 134. Chronic Granulomatous Disease, Case Report and Review of Literature
 135. Tumorogensis: The Dual Role of Telomerase
 136. Asymptomatic Urinary Tract Infection in Pregnant Women
 137. A Comparative Study of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance in Pap Smears Followed by Biopsy Results for Determination of Reliable Cytologic Parameters
 138. Serum Adenosine Deaminase Activity and C-Reactive Protein Levels in Patients with Brucellosis
 139. Head and Neck Nerve Sheath Tumors: A 10-Year Evaluation in Iran
 140. Bacterial Colonization in Tracheal Tubes of ICU Patients
 141. Detection of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Salmonella spp. and Multidrug Resistance Pattern
 142. Acute Brucellosis with Pancytopenia and Maculopapular Rash
 143. Kaposifrom Hemangioendothelioma of the Skull in a 3 Year Old Boy
 144. Recurrent Peripheral Calcifying Cystic Odontogenic Tumor (Calcifying Odontogenic Cyst)
 145. Prevalence of Atherosclerotic Plaques in Autopsy Cases with Noncardiac Death
 146. In Vitro Bactericidal Activity of Encapsulated Amikacin in Liposome
 147. Assessment of the Relation between Serum Zinc & Magnesium Levels in Children with Febrile Convulsion
 148. Prevalence of Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance in Staphybcoccus aureus Isolated from Patients in Tehran, Iran
 149. Immunohistochemical Assessment of Neuroendocrine Differentiation in Colorectal Carcinomas and Its Relation with Age, Sex and Grade Plus Stage
 150. Granulosa Cell – Stromal Tumors: An Immunohistochemical Study Including Comparison of Calretinin and Inhibin
 151. Using a Temperature Gradient against the Time in Polyacrylamide Gel Electrophoresis May Eliminate the Need for Stacking Gels
 152. Adnexal Masses and Pregnancy: A 10-Year Experience
 153. Diagnostic Fine Needle Aspiration in a Case of Riedel’s Thyroiditis
 154. Fallopian Tube Carcinoma: A Case Report and Review of Litrature
 155. Primary Pulmonary Vein Leiomyosarcoma: A Case Report
 156. The Diagnostic Accuracy of Fine Needle Aspiration Cytology in Neck Lymphoid Masses
 157. Evaluation of Cyclin D1 Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Effect on Response Rate to Neo- adjuvant Chemoradiotherapy
 158. Presence of Cytomegalovirus in Sinunasal Mucosa of Patients with Chronic Sinusitis and Without Sinusitis
 159. Expression of the Apoptosis Inhibitor Bcl-2 in Sputum Eosinophils in Patients with Asthma
 160. Familial Hypercholesterolemia in Iran: A Novel Frameshift Mutation in Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) Gene
 161. Behavioral and Histological Analysis of Crocus Sativus Effect in Intracerebroventricular Streptozotocin Model of Alzheimer Disease in Rats
 162. Evaluation of Extended Spectrum Betalactamase(ESBL) Positive Strains of Klebsiella pneumoniae And Escherichia coli in Bacterial Cultures
 163. Giant Submucosal Lipoma of Sigmoid Colon
 164. Primary Stromal Sarcoma of Breast with Nodal Recurrence
 165. Coincidental Hydatid Cyst of Skin and Kidney: A Very Rare Case Report
 166. The Diagnostic Value of Utrophin in Mild Dystrophinopathy (Becker Muscular Dystrophy
 167. Quantification of Mean Vessel Density in Retinoblastoma and Its Correlation with Local Tumor Invasion and Patients Survival
 168. Role of Chromosome 17 Aneusomy as a Prognostic Parameter in Some Iranian Women with Sporadic Breast Cancer Using Interphase FISH Technique
 169. The Role of Transforming Growth Factor Beta 1 (TGFβ1) in Nasal and Paranasal Sinuses Polyposis
 170. The Clinical Trend and Prognosis of Patients with Brain Glioma
 171. Comparative Study of Antimicrobial Activities of TiO2 and CdO Nanoparticles against the Pathogenic Strain of Escherichia coli
 172. Prevalence of Drug Resistance in Nonfermenter Gram-Negative Bacilli
 173. Ancient Schwannoma of the Trigeminal Nerve Mimicking High Grade Lesion
 174. Mesenchymal Chondrosarcoma: A Report of Two Cases with Immunohistochemical Study
 175. Placental Site Trophoblastic Tumor: Clinical and Pathological Report of Two Cases
 176. Prediction of Clinical Course and Biologic Behavior of the Bone Giant Cell Tumor Using Bax and bcl-2 Markers
 177. A Case Report of Gardner’s Syndrome and a Review of Literature
 178. Lack of Mutation in the Hot Spot Region of the Human P53 Gene in a Number of Iranian Hepatocellular Carcinoma Patients
 179. Cytogenetic Analysis of Patients with Primary Amenorrhea in Southwest of Iran
 180. Cytogenetic Analysis of Patients with Primary Amenorrhea in Southwest of Iran
 181. Garlic Extract Can Induce Apoptotic Cell Death in The Human Colon Adenocarcinoma HT29 Cell Line
 182. Surgical Histopathology of Benign Ovarian Cysts: A Multicentre Study
 183. Detection of CTX-M-β Lactamases in Isolated Klebsiella pneumoniae
 184. Frequency of Pathogens and Antimicrobial Susceptibility of Bacteria Isolated from Bloodstream Infections
 185. Adenosquamous Carcinoma Of Stomach: A Case Report
 186. Determination of CD117 Expression in Glial Tumors and Its Comparison between High Grade and Low Grade Tumors
 187. Primary Leiomyosarcoma of the Kidney: A Case Report and Review of Literature
 188. Evaluation of Serum PSA in Different Storage Environments
 189. Assessment of the Relationship between Primary Nasolacrimal Duct Obstruction and Nasal Mucosal Goblet Cells
 190. Cytobiochemical Potentials of Rosa damascena Mill. Extract
 191. A. baumannii, Infection Rate and Antimicrobial Susceptibility in an Iranian Tertiary Care Hospital
 192. Lipid Profile in Subjects with Helicobacter pylori Infection
 193. Primary Fibrosarcoma of Breast: A Case Report and Review of Literature
 194. Pneumonia due to Salmonella typhimurium in an HIV-Infected Patient
 195. Spontaneous Infarction of Fibroadenoma of the Breast in a Young Girl Mimicking Carcinoma
 196. Diagnostic Value of Proliferatin Index Including MIB1 and Argyrophilic Nucleolar Organizer Regions Proteins in Uterine Smooth Muscle Tumors
 197. The Incidence of EBV in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Comparative Study of Immunohistochemical and PCR Techniques
 198. Analytical Performance and Quality Control of a Glucose Monitor System
 199. The Value of Interleukin-8 and Interleukin-6 in Cervical Secretions as Predictors of Preterm Delivery
 200. Evaluation of Five Phenotypic Methods for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 201. Giant Cell Ependymoma of The Filum Terminale: A Case Report
 202. Clear Cell Ependymoma of Spinal Cord: A Case Report
 203. Gastric Inflammatory Fibroid Polyp: Report of a Case
 204. Primary Hepatic Diffuse Large B-Cell Lymphoma in a Patient with Scleroderma
 205. Association between Human Papillomavirus Infection and Risk of Prostate Cancer
 206. The Incidence of EBV in Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Comparative Study of Immunohistochemical and PCR Techniques
 207. Analytical Performance and Quality Control of a Glucose Monitor System
 208. The Value of Interleukin-8 and Interleukin-6 in Cervical Secretions as Predictors of Preterm Delivery
 209. Evaluation of Five Phenotypic Methods for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 210. Giant Cell Ependymoma of The Filum Terminale: A Case Report
 211. Clear Cell Ependymoma of Spinal Cord: A Case Report
 212. Gastric Inflammatory Fibroid Polyp: Report of a Case
 213. Primary Hepatic Diffuse Large B-Cell Lymphoma in a Patient with Scleroderma
 214. Association between Human Papillomavirus Infection and Risk of Prostate Cancer
 215. The Relationship between Size of Adenocarcinoma of Colon and Lymph Node Involvement
 216. Comparison of the Results of Fine Needle Aspiration Biopsy Specimens and Permanent Histopathologic Preparation in Orbital Mass Lesions
 217. Correlation between the Level of Creatinine, Serum Cardiac Troponines and Left Ventricle Function Tests in Patients with Chronic Renal Diseases without Acute Coronary Syndrome
 218. Group B Streptococcal Sepsis in a Newborn: a Case Report
 219. Breast Metastasis of Ovarian Carcinoma
 220. Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET) of Kidney – A Rare Entity
 221. Giant Cell Glioblastoma – A Rare Pediatric Cerebral Neoplasm
 222. Primary Intraosseous Carcinoma of the Maxilla
 223. Comparison of 5FU-Base Chemoradiation with and Without Eloxatin on Pathologic Complete Response in Neoadjuvant Chemo- Radiation of Rectal Cancer
 224. Gene Expression under F8 Promoter Driving In Mouse Hepatoma Cells: A Step towards Gene Therapy of Hemophilia
 225. Histomorphological Spectrum of Various Cardiac Changes in Sudden Death: An Autopsy Study
 226. Antiapoptotic Effects of Aspirin on CA1 Pyramidal Neurons in Adult Rats
 227. Hodgkin Lymphoma and Anaplastic Variants of Non-Hodgkin Lymphoma
 228. Parvovirus B19 Infection Frequency in Placenta of Fetal Loss Cases in Children Medical Center, Tehran, Iran
 229. FNAC of Extra-Skeletal Ewing’s Sarcoma of the Parotid Gland
 230. The Cytology of Subcutaneous Chest Wall Metastasis Originating from Bronchiolo- Alveolar Carcinoma
 231. Ruptured Complete Hydatidiform Mole in the Fallopian Tube
 232. Multiorgan Hydatid Cyst: A Case Report
 233. Granulocytic Sarcoma Presenting as Subconjunctival Mass
 234. Oral Submucous Fibrosis: A Chronic Deliberating Disease of Oral Cavity
 235. Accuracy of Frozen Sections
 236. Frequency of Human T-Cell Lymphotropic Virus (HTLV) Type 1 and 2 Infection in HIV Infected Patients
 237. Reduced Serum Homocysteine Levels in Diabetic Patients
 238. Beta-Thalassemia Carrier Detection by NESTROFT: An Answer in Rural Scenario?
 239. Tetanus and Diphtheria Seroprevalence in Patients Infected With Human Immunodeficiency Virus
 240. Urinary Tract Infections Caused By Group B Streptococcus in Adult Women:Survey of 11800 Urine Culture Results
 241. Fasciitis Ossificans of the Larynx
 242. A Widely Destructive Leiomyoma of the Nasal Septum – An Unusual Presentation
 243. Angiomyoma of the Hard Palate
 244. Scrotal Aspergillosis Associated with Fournier’s Gangrene in a Patient with Cirrhosis
 245. Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance with Metastatic Carcinoma – A Rare Presentation
 246. Cytomorphological Patterns of Nodular Lesions of Liver
 247. No Evidence of the Th1 to Th2 Cytokine Shift during the Course of HIV Infection
 248. Incidence and Bacteriological Profile of Neonatal Conjunctivitis in Hajar Hospital, Shahrekord, Iran
 249. Serum Uric Acid Level and Metabolic Syndrome in Patients Undergoing Coronary Angiography
 250. The Effect of Two Different Doses of Atorvastatin on Lipoprotein-a on Patients with Acute Coronary Syndrome
 251. Searching the Human Herpes virus 6 and 7 (PCR) In CSF of Children Admitted In Pediatric Ward of Rasoul Hospital, Tehran, Iran
 252. Diagnostic Accuracy of Frozen Section in Ovarian Tumors: A 12-Year Review
 253. Borderline Ovarian Serous Adenofibromatous Tumor with Prominent Micropapillary Pattern
 254. Mantle Cell Lymphoma with Multiple Lymphomatous Polyposis Presenting with Intussusceptions
 255. Nonfunctional Adrenocortical Carcinoma with Foci of Osseous Metaplasia in a Young Girl
 256. Congenital Methemoglobinemia
 257. Muscle Biopsy
 258. Evaluation of Expression of EGFR, HER-2 and COX-2 in Colorectal Cancer
 259. Cytokeratin 20 in Transitional Cell Carcinoma of Bladder and Its Relation with Prognostic Factors
 260. Failure to Demonstrate the Role of High Risk Human Papilloma Virus in Epithelial Ovarian Cancer
 261. Quick Score and H-Score Assessment of P504s (AMACR) Expression in Renal Cell Carcinoma (RCC) and Relation with Histologic Grade
 262. Evaluation of Urinary GGT in Elite Male Karate Athletes Pre & Post Exercise
 263. Seroprevalence of IgG Antibodies against Bordetella pertussis in Different Age Groups in Tehran, Iran
 264. Microbial Profile of Air Contamination in Hospital Wards
 265. The Frequency of Gastrointestinal Polyps in Iranian Population
 266. Solid Pseudopapillary Tumor of the Pancreas: a Case Report and Review of Literature
 267. Giant Cell Carcinoma of Endometrium: a Rare Clinical Entity
 268. Radio-Cytopathological Diagnosis of Eosinophilic Granuloma of Skull in a 13-Year Old Boy
 269. Relationships of Serum Level of High- Sensitivity C- Reactive Protein (hs- CRP) and White Blood Cell (WBC) Count with Gamma- Glutamyltransferase among Iranian Healthy Adults
 270. Immunohistochemical Expression of p53 and bcl-2 in Colorectal Adenomas and Carcinomas Using Automated Cellular Imaging System
 271. Chemotherapy and Management of Locally Advanced Carcinoma Cervix
 272. Immunofluorescence Pattern of Autoimmune Bullous Diseases in Iranian Patients
 273. Effect of Low Level Laser Therapy on the Surgical Wound Healing in Hamster
 274. Frequency of Nosocomial Infections with Antibiotic Resistant Strains of Acinetobacter spp. in ICU Patients
 275. Inguinal Lymph Node Metastasis as the First Presentation of Endometrial Carcinoma
 276. Kimura’s Disease: A Case Report and Review of Literatures
 277. Asymptomatic Bronchogenic Cyst in a 35-Year-Old Woman as an Incidental Finding
 278. Primary Subcutaneous Hydatid Cyst in Scapula
 279. Molecular Genetics Diagnosis of Wilson Disease: the First Reported Case of ATP7B Gene Mutation at Codon 778 in Southwest Iran
 280. Parasitemia and Hematological Alterations in Malaria:A Study from the Highly Affected Zones
 281. Effects of Resistance Training on Serum Cortisol and Dehydroepiandrosterone Levels in Trained Young Women
 282. The Frequency of HPV 16 and 18 in Cervical Discharge by PCR in Women with Abnormal Pap Smear or Biopsy
 283. Determination of the Resistance Pattern of Prevalent Aerobic Bacterial Infections of Diabetic Foot Ulcer
 284. Expression of Anaplastic Lymphoma Kinase Protein in Human Breast Cancer
 285. Development of 16S rRNA Targeted PCR Method for the Detection of Escherichia coli in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
 286. A Pedunculated Hamartomatous Polyp of the Palatine Tonsil
 287. Bilateral Multiple Lymphoepithelial Cysts of Palatine Tonsils
 288. Splenogonadal Fusion Associated with Bilateral Cryptorchidism, Presenting as an Operative Surprise
 289. Superficial Acral Fibromyxoma:a Rare Tumor Diagnosed by Cytology
 290. Low Grade Endometrial Stromal Sarcoma: Report of a Rare Uterine Malignancy
 291. Eight-year Study of Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Northeast of Iran
 292. Sero-prevalence of Cytomegalovirus and Toxoplasma Infections among Newly Diagnosed HIV Patients in Iran; Assessing the Correlation with CD4+ Cell Counts
 293. The Presence of Iran and its Counterparts in Pathology and Forensic Medicine during 1996 to 2010
 294. A Fine Needle Aspiration Study of the Abdominal Cutaneous and Subcutaneous Nodules
 295. Cytogenetic Analysis of Referral Cases with Growth Failure and Clinical Suspicion of having Chromosomal Abnormality
 296. Endometrial Stromal Nodule
 297. Endobronchial Metastasis of Pheochromocytoma 25 Years after Primary Tumor
 298. Ewing’s Sarcoma of Hand
 299. Primitive Neuroectodermal Tumor of the Kidney
 300. Endometrial Ossification Following Repeated Spontaneous Abortions
 301. Central Odontogenic Fibroma
 302. Hematological and Biological Markers of Neonatal Sepsis
 303. Correlation of ER, PR, HER- 2 and P53 Immunoreactions with Clinico-Pathological Features in Breast Cancer
 304. Efficacy of Abroma augusta on Biochemical and Histomorphological Features of Alloxan-Induced Diabetic Rabbits
 305. Oral and Jaw Lesions in Adults: A 19-Year Retrospective Study In Northern Iran
 306. The Survey of Collaborative Coefficient of Article Authors in Iranian Journal of Pathology Since 2006 to 2012
 307. Seroprevalence of Varricella Zoster Antibodies among Pregnant Women in Babol, Northern Iran
 308. Infantile Inflammatory Myofibroblastic Tumor with Terminal Ileum Obstruction
 309. Gastric Strongyloides Stercoralis in a Patient with Inflammatory Myopathy
 310. Malignant Pleomorphic Adenoma (Malignant Mixed Tumor) of the Minor Salivary Glands
 311. Lhermitte – Duclos Disease in a Young Adult: Rare Entity
 312. Pure Mucinous Carcinoma of the Breast
 313. Leukocyte Adhesion Deficiency Type 1 Presenting as Leukemoid Reaction
 314. Diagnostic Accuracy of Frozen Section in Comparison With Fine Needle Aspiration Cytology in Thyroid Lesions – A Prospective Study
 315. Diagnostic Accuracy of Squash Preparations in Central Nervous System Tumors
 316. Role of Cyclooxygenese-2 (COX-2) Expression in Breast Cancer Differentiation and Its Relationship with Hormone Receptors Status
 317. Concordance Rate between Fine Needle Aspiration Biopsy and Core Needle Biopsy in Breast Lesions
 318. DNA Load Analysis Using Real Time PCR In Comparison With Immunohistochemical Findings of Dry Type Cutaneous Leishmaniasis; Before and After Treatment by Imiquimod,Glucantime and Combination of Both Drugs
 319. Evaluation of Possible Role of Dendritic Cells in Various Lupus Nephritis
 320. Pedunculated Chorangioma of Placenta – an Extremely Rare Case Report
 321. Hidden Fetus in Fetu in a Male Adult
 322. Proliferating Pilomatricoma: A Case Report and Review of Literature
 323. De-Novo Presentation of Histoid Leprosy on an Unusual Site
 324. Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Bacteria Isolated from Surgical Site and Bloodstream Infections of Hospitalized Patients at a Tertiary Heart Center
 325. Spectrum of Malignant Transformation in Marjolins Ulcer: Our Experience of This Rare Phenomenon
 326. Comparison of Placental Morphology and Histopathology of Intrauterine Growth Restriction and Normal Infants
 327. Quality Control Planning of a Hepatitis B Viral Load Laboratory-Developed Assay
 328. First Seroprevalence Survey of Children with Tularemia Infection in Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran
 329. Tongue Squamous Cell Carcinoma: A Clinical Study
 330. Diabetes Mellitus Type1 and Neuronal Degeneration in Ventral and Dorsal Hippocampus
 331. Microbial and Antibiotic Susceptibility Profiles among Pleural Effusion Exudative Samples
 332. Frequency of Errors in Clinical Laboratory Practice
 333. Hematological Reference Values for Healthy Males in the Central Part of Iran
 334. Chordoma of the Lower Back in an Adolescent: A Rare Cytologic Presentation
 335. Myeloid Sarcoma Presenting with Lateral Cervical Mass and Eosinophilia; a Diagnostic and Therapeutic Dilemma: Case Report
 336. A Case of Epithelial Myoepithelial Carcinoma – Correlation of IHC & Histopathological Findings
 337. Florid Adnexal Polypoid Endometriosis Associated with Very High Serum CA-125 Levels Mimicking Ovarian Malignancy
 338. Root Cause and Error Analysis
 339. The Effects of Vitamin E on the Liver Integrity of Mice Fed with Acrylamide Diet
 340. Preparation of ZnO-Polystyerne Composite Films and Investigation of Antibacterial Properties of ZnO-Polystyerne Composite Films
 341. Pre-diabetic Clinical Changes Induced by Low Doses of Alloxan-Streptozotocin Cocktail in Rabbits
 342. The Sheep’s Urinary Bladder Matrix as a Potent Biological Materials Resource -an Ultrastructural Study
 343. Methylation Analysis of 5’UTR Promoter Region of DBC2 as a Biomarker in the Peripheral Bloods of Some Iranian Women with Sporadic Breast Cancer
 344. The Pro-apoptotic Effect of Allicin on Human Colon Adenocarcinoma Cell Line HT29
 345. Are the Preventive Services For HHV-8 Necessary in HIV Positive Persons in Central Zone of Iran?
 346. Antioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Mice
 347. Sclerosing Sertoli Cell Tumor of the Testis: Case Report and Review of the Literature
 348. Recurrence of Primary Granulocytic Sarcoma as an Untreatable Scrotal Ulcer
 349. A Case of Congenital Embryonal Rhabdomyosarcoma, Presenting as Blueberry Muffin Baby
 350. Primary Lymphoma of Appendix: Report of Three Cases and Review of Literature
 351. Plasmapheresis- Review Article
 352. Pathologic Lesions of Liver, Kidney and Lung in the Autopsy of 100 Mustard Gas-Exposed Iranian War Veterans
 353. Hepatitis B Infection: Prevalence and Response to Vaccination among Health Care Workers in Babol, Northern Iran
 354. Spectrum of Cytological Findings in Paediatric Non-Thyroidal Neck Swelling – Experience in a Tertiary Care Children Hospital
 355. Prevalence of TEM and SHV Genes in Clinical Isolates of Klebsiella Pneumonia From Mashhad, North- East Iran
 356. Comparison of Polymerase Chain Reaction, Ziehl-Neelsen Staining and Histopathologic Findings in Formalin-fixed, Paraffin-Embedded Tissue Specimens for Diagnosis of Tuberculosis
 357. Primary Malignant Melanoma of the Gastrointestinal Tract: Report of Two Cases
 358. Heterotopic Pancreas- an Unusual Cause of Ileoileal Intussusception: a Case Report
 359. Large Lipoma in the Floor of the Mouth: a Case Report and Review of the Literature
 360. Bilateral Orbital Metastasis of Follicular Thyroid Carcinoma: a Rare Case Report

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید