مجموعه مقالات نشريه اجتماع و توسعه در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نشریه اجتماع و توسعه در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این دوماهنامه در 2 شماره حدود 8 عنوان مقاله منتشر نموده است.

کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ، نشریه اجتماع و توسعه تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

  1. نگاهي به چهار برنامه پنج ساله توسعه كشور بعد از انقلاب اسلامي گام هاي پنج ساله توسعه ملي
  2. تاريخ فكر توسعه در ايران
  3. بررسي مقايسه اي اسناد چشم انداز توسعه در سه كشور عربستان، تركيه و مالزي
  4. موانع اجتماعي در پيشرفت اقتصادي ايران
  5. توسعه ايران در دام توهم ثروت، اهميت و نخبگ
  6. بررسي نظريه تضاد قومي و توسعه ميلتون ايسمن نسبت توسعه و قوميت
  7. مصدق و شكل گيري دولت رانتير در ايران
  8. نقد تأثير عامل فرهنگ بر توسعه نيافتگي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید