نمایه سازی مقالات نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .

 نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن  1 اسفند ماه 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 57 عنوان مقاله تخصصی شامل 720 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن

تعيين غلظت ذرات گردوغبار هوا در شهرهاي فاقد ايستگاه پايش به كمك رابطه آماري بين وسعت ديد و ميزان ريزگرد
بررسي ميزان آلودگي ناشي از تابش پرتو گاماي طبيعي در منازل مسكوني ساكنان استان همدان در سال 1391
مقايسه كارآيي فرآيندهاي ((UV/H(2)O(2) و ((US/H(2)O(2) در حذف رنگزاي اسيدي قرمز از محيط هاي آبي
بررسي اثرات پساب شهرك هاي صنعتي سنندج بر كيفيت شيميايي و م يكروبي رودخانه قشلاق با تأكيد بر فلزات سنگين (مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي 1 و 3)
بررسي عملكرد و پارامترهاي طراحي لاگون با هوادهي در شرايط بدون برگشت لجن، تصفيه خانه فاضلاب شهر خرم آباد
حذف آرسنيك (V) از آب توسط زئوليت پوشش داده شده با آلومينيوم
اثر بافرهاي گياهي در كاهش كدورت و رسوبات پساب هاي زراعي
آلودگي هاي ميكروبي در ريزآلاينده ها در هواي مناطق غربي (مرزي) استان كرمانشاه
بهبود جداسازي برخي يون هاي فلزي واسطه اسيدشويي شده از پسماندهاي ويژه صنعت توليد روي به روش ا نتقال مايع پليمري حاوي ليگاند DEHPA
بررسي راندمان حذف LAS در تصفيه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1391
كارايي نانولوله هاي كربني چند ديواره عاملدار در حذف شاخص هاي ميكروبي از آب
بررسي زدايش مواد مغذي در سيستم تصفيه فاضلاب تلفيقي لجن فعال- بركه تكميلي دانشگاه علوم پزشكي كاشان و تأثير درجه حرارت بر روي آن در سال 90-89
برآورد آلودگي ساليانه نفتي ناشي از تردد شناورهاي كوچك در خليج فارس و درياي عمان
بررسي اثرات خشكيالي بر پديده گردوغبار در شهر اصفهان
بررسي تأثير پساب خروجي مركز تصفيه فاضلاب شهر دره هر بر كيفيت آب رودخانه
بررسي تأثيرات عوامل تهديد كننده زيست محيطي بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: تالاب كويري ميقان)
بررسي شاخص هاي تنوع زيستي ماكروبنتوزها در پايش كيفي تالاب شادگان
بررسي تغييرات سولفات سولفيد و سولفور كل در بركه تثبيت اختياري و بي هوازي در تصفيه فاضلاب پالايشگاه نفت
اهميت مقادير اكسيژن خواهي شيميايي و بيولوژيك در تعيين كيفيت آب
ارزيابي ميزان غلظت فلزات سنگين سرب و روي در خاك و خيار گلخانه هاي استان همدان
ارزيابي ميزان غلظت فلزات سنگين مس و كادميوم در گوجه فرنگي و خاك گلخانه هاي استان همدان در سال 91
بررسي آلودگي باتريايي در كامپيوترهاي مستقر در عابر بانك هاي شهرستان هاي مرزي آبادان و خرمشهر
بررسي كيفيت فيزيك و شيميايي منابع تأمين آب آشاميدني روستاهاي استن كردستان مقايسه با استانداردهاي كشوري
اثرات بيوديزل بر محيط زيست
بررسي و ارزيابي كارايي سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهر سنندج
بررسي، تخمين و پهنه بندي نيترات آبهاي زيرزميني به روش كريجينگ (مطالعه موردي: شهرستان خرم اباد)
بررسي كارآيي حذف رنگزاي كاتيوني cat blue41 توسط فرآيند الكترو كواگولاسيون از محيط هاي آبي
بررسي تغييرات مكاني برخي آلاينده هاي آب هاي زيرزميني با استفاده از زمين آمار (مطالعه موردي: دشت خرم آباد)
بررسي و تخمين خطر جذب سديم و هدايت الكتريكي آب زيرزميني دشت خرم آباد
تفكيك شيميايي آرسنيك به منظور تعيين خطر زيست محيطي آن با استفاده ازروش استخراج ترتيبي در دمپ هاي معدن مس سرچشمه
بررسي روش هاي استخراج ترتيبي به عنوان راهكاري براي تفكيك شيميايي عناصر سمي در محيط زيست (پيشينه تحقيقاتي و كمبودها)
بررسي اثرات شيرابه خروجي جايگاه دفن پسماند شهر سنندج بر پارامترهي فيزيكوشيميايي آب رودخانه قشلاق
ارزيابي تأثير پساب كشتارگاههاي دام و طيور بر پيراسنجه هاي شيميايي اب رودخانه قشلاق سنندج
ارزيابي تأييرپساب كشتارگاه هاي دام و طيور بر پيراسنجه هاي ميكروبي آب رودخانه قشلاق سنندج
ارزيابي اثرات زيست محيطي معدن طلا شرف اباد
بررسي اثرات زيست محيطي گردو غبار بر روي تنوع و تراكم پرندگان زمستان گذران تالاب هشيلان
بررسي تجمع زيستي فلزات نيكل، كروم و كادميوم در گروه هاي ماكروبنتوزي دوكفه اي و سخت پوست خوريات موسي
بررسي تجممع فلزات سرب، نيكل و روي در رسوبات خروريات موسي و همبستگي غلظت آنها با درصد مواد آلي موجود در رسوبات
بررسي و طالعه فوايد جايگزيني پلاستيك ها با بيوپلاستيك ها در حفاظت از محيط زيست
آلودگي هوا، آثار، پيامدها و روشهاي نوين كنترل آن
خشكسالي و تأثير آن بر كيفيت منابع آب سطحي مطالعه موردي: حوزه آبريز سيروان زيرحوزه خليج فارس
آلودگي اب و تأثير آن بر محيط زيست
بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب آشاميدني شهر اهواز، سال 1392
بررسي مروري رابطه آلودگي هوا با بيماري قلبي عروقي و مرگ و ميرناشي از آن
بررسي ميزان راندمان آلوم در حذف TSS, COD
بررسي خصوصيات كمي و كيفي مواد زائد جامد در يكي از بيارستانهاي شهرسنندج در سال 1390
مطالعه اثرات زيست محيطي چشمه آب گرم اوبا اهرم
طوفان هاي گردوغبار و تأثيرات آن بر محيط زيست، سلامت مردم و اقتصاد جامعه
طرح هاي بهينه در مدلهاي Dose-Response جهت ارزيابي ريسك
تهيه و ارزيابي نانوذرات نقره كونژوگه شده با آپتامر جهت شناسايي آرسنيك
بررسي فرصتها و تهديدهاي زيست محيطي فناوري اطلاعات و ارتباطات (با ارائه راهكارهاي زيست محيطي با رويكرد ICT)
بررسي اثرات زيست محيطي استفاده مواد حاصل از بازيافت زباله هاي صنعت ساخت و ساز با هدف ارائه طرح اختلاط بتن
بررسي تجربي تأثيراطلاعات حسابرسي زيست محيطي بر سرمايه گذاري نهادهاي سرمايه گذار در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثرات ريزدگردها بر سيماي محيط زيست استان خوزستان
مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پالايشگاه)
بررسي اثرات پساب شهرك صنعتي شماره دو دهگلان بر كيفيت شيميايي منابع اب
بررسي شاخص هاي زيستي به خصوص گلسنگ ها در شناخت و ارزشابي انواع آلاينده هاي هوا

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید