دسترسی به مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسهای معتبر ایران – CIVILICA.com

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . 

http://www.callforpapers.ir/ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران  11 تا 12 اسفند ماه 1392  توسط گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 197 عنوان مقاله تخصصی شامل 4532 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

 نظام جامع سنجش اعتبار، راهكار عملياتي در توسعه نظام تامين مالي كشورها
مباني تبديل به اوراق بهادارسازي ريسك در شركت هاي بيمه اي
سرمايه گذاري خطرپذيري فرصتي نو پيش روس نظام تامين مالي اسلامي
آشنايي با اركان معاملات سرمايه گذاري ريسك پذير
ورق اعتباري؛ ابزار دورگه تأمين مالي و مديريت ريسك كاركرد مالي و كاوش هاي فقهي
طراحي الگوي ارزيابي سرمايه فكري بنگاه هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات اعتباري
كاربرد تحليل شبكه بيزي در مديريت ريسك بانك ها
مشاركت عمومي-خصوصي: نظام نوين تامين مالي در واگذاري پروژه هاي زيرساختي دولت هاي مركزي و محلي به بخش خصوصي


نگرشي به نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روند رشد اقتصادي و تأمين مالي كشورهاي در حال توسعه (مطالعه موردي: ايران)
ابزارها و نهادهاي مالي در تامين مالي پروژه هاي شهري
اثرات توسعه بازارهاي مالي بر روند سرمايه گذاري و رشد بخش صنعت
ارايه روش هايي براي بهبود تامين مالي نگهداري راه ها در ايران
درس آموخته هاي تامين مالي پروژه ها با استفاده از تسهيلات بانكي
چالش هاي موجود و راهكارهاي پيش روي بانكداري سرمايه گذاري در توسعه نظام تأمين مالي كشور
صندوق سرمايه گذاري مشترك ابزاري كمكي براي سرمايه گذاري كوچك
تأمين مالي مسكن از طريق اوراق رهني
بررسي قراردادهاي تاخت (SWAPS) و آتي ها (FUTURES) بعنوان ابزارهاي تامين مالي جديد مطابق با عقود اسلامي وحقوق مدني ايران
مروري بر شيوه ها و روش هاي نوين تامين مالي پروژه ها
مديريت ريسك در قراردادهاي تامين مالي BLT/BOLT
بررسي موانع تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم كارايي بازار سرمايه
رهيافت هايي براي تامين مالي دانشگاه هاي دولتي
مزارعه و مساقات عقود فراموش شده در تامين مالي بخش كشاورزي
مروري بر سيستم تامين مالي مسكه در آلمان
ارزيابي شاخص هاي توسعه مالي در ايران
درس هايي از ساختار بخشي به پروژه هاي نفت و انرژي در ايران و جهان جهت تامين مالي (بررسي 11 مطالعه موردي)
نظام سنجش اعتبار و جايگاه آن در بهبود نظام تامين مالي
بررسي فرايند تأمين مالي از طريق انتشار اوراق اجاره (صكوك اجاره)
رويكردي براي ارزيابي اقتصادي بازار رهن ثانويه
درس آموخته هاي بحران مالي جهاني براي نظام مالي ايران و جهان
مديريت ريسك در مشاركت هاي عمومي خصوصي پروژه هاي زيرساختي
بررسي ابعاد صندوق هاي سرمايه گذاري املاك و مستغلات (REIT) و عوامل موثر بر بازده آن
بررسي چالش ها و راه كارهاي فاينانس خارجي درطرح هاي توسعه منابع آب
طراحي ابزارهاي نوين تأمين مالي جهت ترميم بافت هاي فرسوده شهري
مهندسي نظام تأمين مالي اسلامي
شناسايي ريسكهاي سرمايه گذاري در نيروگاه ها به روش B.O.O (مطالعه موردي طرح هاي نيروگاه حرارتي ايران)
ابزارهاي تأمين مالي بنگاه هاي دانش بنيان
استفاده از ابزارهاي اسلامي در تأمين مالي بخش گردشگري (يك مدل عملياتي پيشنهادي)
سرمايهگذاري ثابت در شرايط عدم اطمينان مالي
بررسي چالش هاي تأمين مالي پروژه هاي نيروگاهي در مشاركت دولتي- خصوصي
CDO، CBO، CLO و نقش آن ها در بازارهاي مالي
تأمين مالي پروژه محور از نگاه بانك هاي ايراني فرصت يا تهديد
ارائه مدل تصميم گيري چندمعياره فازي براي رتبه بندي شركت هاي متقاضي تأمين مالي بانك ها
اوراق بهادرا سايدكار (Sidecars)، ابزاري نوين براي تامين مالي شركت هاي بيمه
طزاحي يك مدل مفهومي جهت جذب سزمايه گذاري خارجي در پروژه هاي گردشگري
تبديل به اوراق بهادارسازي املاك و مستغلات
كاربرد تحليل اختيار واقعي در بررسي طرح هاي سرمايه گذاري
شيوه هاي موفق تأمين منابع مالي از محل منابع داخلي در طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده (مطالعه موردي اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع))
مطالعه تطبيقي بانكداري اسلامي و متعارف در ايران و مالزي (با رويكرد سودآوري)
مقايسه نتايج رتبه بندي اعتباري مدل شركت هاي S&P و KMW MOODYS در بورس تهران : يك مطالعه تجربي
ارائه مدل بهينه در تشكيل مشاركت تجاري به منظور تامين منابع مالي پروژه هاي LNG
معرفي قائده ي طلايي مشاركت و برآورد پتانسيل مشاركت هاي اقتصادي در شهرداري اصفهان
بررسي موانع توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت جهانگردي ايران
بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش گردشگري و مقايسه شيوه هاي تأمين مالي سرمايه
بررسي كاربرد مشتقه اعتباري CDO در مديريت ريسك اعتباري و تأمين مالي از ديدگاه فقه شيعه
عوامل موثر بر تامين مالي بهينه مخارج دولت در اقتصاد ايران
تامين مالي غيرربوي مبتني بر فن آوري اطلاعات
ارزيابي انتشار صكوك پروژه محور در بخش بالادستي نفت ايران
امكان سنجي فقهي- اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسلامي: درس هايي براي اصلاح نظام قرض الحسنه در كشور
شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير فرآيند تصميم گيري، ساختار سازماني و كنترل
كاربرد روش فرآيند تجزيه و تحليل شبكه اي (ANP) اولويت بندي استراتژي هاي تامين منابع مالي براي پروژه هاي صنعت پالايش نفت ايران
ارزيابي و اولويت بندي شيوه هاي مناسب تامين مالي خارجي مورد استفاده در پروژه هاي زيرساختي كشور(مطالعه موردي پروژه هاي نفتي كشور)
بررسي روش هاي تامين مالي در طرح هاي كارآفرينانه
زمينه يابي تشكيل صندوق هاي وجوه وقفي در ايران با رويكرد تامين مالي توسعه آموزش، پژوهش و توليد علم
طرح پيشنهادي تاسيس صندوق وقف سهام به عنوان يك نهاد مالي اسلامي
مديريت پوشش ريسك اعتباري با استفاده از سوآپ نكول اعتباري
جايگاه شركت هاي تامين سرمايه در بهبود نظام تامين مالي و شاخص آزادي اقتصادي كشور
بررسي مقايسه اي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري براساس مدل هاي موديلياني، ترينر و نسبت اطلاعاتي
نگرشي در باب تنوع سازماني مدل هاي قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي از منظر حقوق و نظارت محلي، منطقه اي و ملي حاكم بر آن ها
شيوه هاي نوين تامين مالي پروژه هاي توسعه شهري در هند
بانكداري مجازي، رويكردي نوين در نظام تامين مالي در ايران
ساخت مجتمع هاي پتروشيمي: نقش پيش بيني منابع مالي در مرحله امكان سنجي
طراحي و مهندسي نظام بانكداري سرمايه گذاري اسلامي (روش نوين جهت توسعه نظام تامين مالي ايران)
اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا
مطالعه اي مروري در مورد جايگاه تأمين مالي در مطالعات پيش بيني ورشكستگي
ارزيابي عملكرد حساب ذخيره ارزي در تأمين مالي پروژه هاي زيرساخت؛ موردكاوي پروژهي نيروگاه خصوصي عسلويه
شناسايي معيارهاي تعيين كننده ي روش هاي تأمين مالي جهت به سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده ي شهري
تعيين ارجحيت روش هاي تأمين مالي طرح هاي سرمايه گذاري با استفاده از فرآيند سلسله مراتبي فازي
بررسي چالش ها و آسيب هاي بازار پول و سرمايه ايران در تأمين مالي سرمايه گذاري و راهكار برونرفت از آن
ارايه يك مدل سيستم خبره تصميم گير در تخصيص كارآمد اعتبار به پروژه هاي فن آوري اطلاعات در نظام بانكي كشور
نقش صندوق هاي حفظ ارزش در مواجهه با بحران هاي اقتصادي و شرايط عدم اطمينان
قراردادهاي بهينه و تسهيم ريسك در مشاركت هاي عمومي- خصوصي مبتني بر تئوري نمايندگي
تجزيه و تحليل ساختار و عوامل اصلي تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي هاي شبكه بانكي
بررسي روش هاي تأمين مالي طرح هاي بخش آب و سازمان هاي اجراي پروژه متناسب با هر روش تأمين مالي
رتبه بندي عوامل مؤثر در به كارگيري اوراق مشتقه در بازار مالي ايران با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي
بررسي نقش فرآيند خصوصيسازي در جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي
توسعه بازارهاي مالي و سرمايه گذاري در كشورهاي عضو گروه D8: روش داده هاي تركيبي
بررسي موردي تأمين مالي ۷ پروژه نيروگاهي به روش BOT، BOO
صكوك وكالت؛ ابزاري براي تأمين مالي با رويكرد كاهش ريسك
تأمين مالي در راستاي افزايش بهره وري موقوفات با استفاده اس صكوك استصناع
نظام تأمين مالي در صنايع نفت و گاز ايران؛ پيشنهاد يك الگوي جامع تأمين مالي در بخش داخلي و خارجي
بررسي عوامل سياستي تاثيرگذار بر انتخاب روش هاي تامين مالي
تاثير نظام مالي-اعتباري بر توسعه صادرات غيرنفتي ايران (1386-1370)
عوامل موثر بر ترجيح استقراض كوتاه مدت
ارزيابي نقش بيمه بانك ها در توسعه نظام مالي كشور
تامين مالي ريسك حوادث فاجعه آميز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعه آميز
نقش تامين مالي و حاكميت شركتي و در نظام ملي نوآوري كشور
تامين مالي جمعي و نوآوري باز
بررسي فرآيندهاي ارزيابي در سرمايه گذاري خطرپذير
اثر تامين مالي از طريق تسهيلات و اعتبارات بخش هاي منتخب اقتصادي بر توليد كالاها و خدمات صادراتي در اقتصاد ايران
تامين مالي در بخش كشاورزي و نقش تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي بر افزايش بهره وري سرمايه و اشتغال در اين بخش
تجزيه و تحليل اثر سرمايه اجتماعي بر توسعه مالي در اقتصاد ايران طي سال هاي 1387-1363
تاثير نوسانات نرخ ارز بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و تعيين استراتژي هاي لازم در مقابل آن
اثر بخشي سيستم هاي تامين مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك
استفاده از روش قواعد انجمني اپيروي با استفاده از كلوني پرندگان در محيط فازي براي استخراج قواعد رتبه بندي اعتبار در بانك ها و موسسات اعتباري
ارزيابي ابعاد آموزشي و فرهنگي در شركت هاي تامين سرمايه در ايران (مطالعه موردي)
بررسي چالش هاي فقهي و حقوقي اوراق بيمه اي
بررسي امكان انتشار اوراق بهادار بيمه اي بر روي ريسك هاي انرژي
ارتباط بازار سرمياه با صنعت بيمه با استفاده از ارواق بيمه اي در مديريت ريسك بيمه هاي عمر
سرمايه گذاري مخاطره پذير، روش تامين مالي نوين در طرح هاي كارآفرينانه
محدوديت هاي بازار سرمايه ايران به منظور راه اندازي بورس پيمان هاي آتي با تاكيد بر محصولات نفتي
نقش سيستم بانكي در بهبود عملكرد بنگاه هاي صادراتي
توسعه ابزارهاي نظام تامن مالي اسلامي با تمركز بر پويايي فقهي
تحليل تاثير سياست هاي پولي بر پس انداز ملي در ايران
فرآيند نظارت بانكي بر اجرا و اعطاي تسهيلات صدور خدمات فني و مهندسي
رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران
نقش توسعه نظام تامين مالي و بهبود فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي
بررسي ساختار و فرآيند الگوهاي تامين مالي از طريق Mezzanine Finance
بررسي تاثير حالات بيوريتميك (Biorhythm Cycle) سرمايه گذاران بر تركيب پرتفوي آنان در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي و تبيين عوامل و فاكتورهاي تاثيرگذار بر سرعت تعديل سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعيين شدت رابطه بين متوسط عايدي و سرعت تعديل سود تقسيمي در صنعت سيمان
دستكاري قيمت اوراق بهادار در بورس تهران و تاثير آن روي نظام مالي كشور
بررسي محتواي اطلاعاتي نوسانات توضيح داده نشده در بورس ارواق بهادار تهران
صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري هاي موثر، هدفمند و زيربنايي كشور
تاثير روش هاي مختلف تامين مالي بر بازده و ريسك سيستماتيك سهام شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران: روش داده هاي تركيبي
بررسي استراتژي صندوق توسعه ملي در تامين مالي فرصت هاي سرمايه گذاري كشور
روش هاي تامين مالي در حمل و نقل ريلي درون شهري
تعيين ساختار سرمايه بهينه با استفاده از اوراق قابل تبديل با روش برنامه ريزي پوياي احتمالي در پروژه هاي BOT
ماهيت حقوقي قرارداد تأمين مالي خودگردان در ايران
امكان سنجي اقتصادي، حقوقي و فقهي انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام
اوراق مشاركت قابل تبديل روش تركيبي براي تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي
اوراق مضاربه رهيافتي نوين در تأمين مالي اسلامي (تأمين مالي واردات)
سازوكار عملياتي مدل تأمي نمالي پروژه هاي پيمانكاري توسط اوراق سفارش ساخت (صكوك استصناع)
معاملات سلف موازي راه كاري براي تسهيل تأمين مالي بنگاه هاي توليدي
صكوك تركيبي مشاركت- وكالت ابزاري نوين براي تأمين مالي
بررسي اثرگذاري روش هاي تأمين مالي نظام سلامت در اقتصاد ايران
مدلي نوين با استفاده از ابزار صكوك به منظور تأمين مالي شركت ها و پروژه هاي اندازه متوسط (SME)
عدم تقارن اطلاعاتي در سرمايه گذاري خطرپذير و شيوه هاي مقابله با آن
بررسي اثر تأمين مالي از بانك بر رابطه ي كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير روش هاي تأمين مالي بر سودآوري با تأكيد بر نوع مالكيت
نقش فاكتورينگ در تأمين مالي شركت هاي كوچك و متوسط
عوامل مؤثر بر تعيين رتبه اعتباري مشتريان سيستم بانكي در ايران
پوشش ريسك در تأمين مالي از طريق عرضه عمومي سهام توسط شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهاي حساسيت ريسك دلتا و روو: مدل درخت دوجمله اي
اندازه گيري ريسك تسهيلات اعطايي به مشتريان حقوقي بانك ها با كاربرد الگوي لاجيت (مطالعه موردي بانك سپه)
محاسبه و بررسي تعميق مالي بازار مالي ايران در برنامه هاي دوم تا چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي
بررسي ريسك نقدينگي و درماندگي مالي در بانك هاي خصوصي ايران
صورت بندي مدلي براي سنجش ريسك مشتريان سيستم بانكي ايران با استفاده از روش هاي هوشمند و آزمون آن با استفاده از پايگاه داده هاي صندوق ضمانت صادرات ايران
تحليل اثرات رقابت پذيري در صنعت بيمه در ايران
سرمايه گذاري خطرپذير شركتي؛ مدلي براي تامين مالي كسب و كارهاي نوپا
نقش توسعه مالي بر تعديل جريان هاي ورودي سرمايه و نرخ ارز واقعي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
بررسي تاثير نرخ ارز بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب با تكيه بر بحران مالي جهاني
تحليل تاثير رشد نرخ ارز بر پس انداز ملي در ايران
ملزومات حقوقي و قانوني اجراي قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي در ايران
بررسي ارتباط نيروي حركت قيمت وعايدات در ايجاد بازده اضافي در بورس اوراق بهادار تهران
اثر شدت سرمايه، اندازه شركت و سودآوري بر تامين مالي از طريق بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده هاي غيرعادي در بورس اوراق بهادار تهران
بهينه يابي سبد سرمايه گذاري توسط مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي در بازار كارا (CAPEM) بر مبناي جايشگت فرا اكتشافي رقابت استعماري ژنتيكي (RD-ICGA)
بررسي تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) بر نقد شوندگي بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد داده هاي تلفيقي پويا (DPD) به روش GMM
مقايسه مدل هاي انتخاب سهام جهت تشكيل پرتفوي از نظر برآورد بازده مورد انتظار، بازده واقعي آتي و ريسك آن ها در بورس اوراق بهادار تهران
چالش مطالبات معوق در سيستم بانكي كشور: عارضه يابي، پيشگيري و وصول
بررسي احداث انبار نفت در عسلويه به روش BOO
بررسي تأثير ساختار سرمايه بر ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: روش داده هاي تلفيقي ايستا و پويا
تأمين مالي خريد تجهيزات پيمانكاران صنعت نفت از طريق انتشار صكوك اجاره – مطالعه موردي دكل هاي حفاري دريايي
سازوكار ضمانت: ابزار كارآمد تأمين مالي فناوري و نوآوري (مورد پژوهي اتحاديه اروپا)
برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) سهام گروه شركتهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران
الگو و الزمات تأمين مالي در بعد اقتصاد كلان با تأكيد بر سياست هاي پولي: تحليل تأثيرات تأمين مالي كسري بودجه دولت از محل انتشار اوراق مشاركت در اقتصاد ايران
كاربرد تبديل موجك درآناليز طيفي سري هاي زماني مالي
مطالعه تطبيقي بين المللي عوامل مؤثر بر نظام تأمين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاداركشورهاي درحال توسعه و بورس اوراق بهادار تهران
بررسي صنعت سرمايه گذاري خطرپذير در ايران و ارائه مدل پيشنهادي جهت استفاده از سرمايه گذاري خطرپذير در نظام بانكداري اسلامي
بررسي ارتباط خصوصي سازي و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رويكرد داده هاي تلفيقي پويا (DPD) به روش (GMM)
بررسي قراردادهاي خدماتي بلندمدت به كارگرفته شده توسط كشورعراق جهت تأمين مالي طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز
تعهدات به پشتوانه بدهي پروژه محور: ابزاري نوين جهت تأمين مالي پروژه هاي حوزه انرژي
ريسك نقدينگي و تأمين مالي پايدار در بانكهاي خصوصي ايران
ارائه يك مدل MCDM براي تأمين مالي صنعت توريسم در ايران
تحليل اثرات انتشار صكوك(استصناع دانش بنيان) جهت كاهش اثرات اقتصادي تحريم هاي بين المللي
نقش سياست هاي پولي بر جذب سپرده هاي بانكي در ايران: مورد بانكهاي تخصصي
تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري جمعي: روش ها، بسترها و انگيزه ها
اثرات تعيين كننده هاي تعديل ريسك عملياتي بر عملكرد بانكداري اسلامي
بررسي قراردادهاي مشاركت در توليد به كار گرفته شده در صنعت نفت و گاز به منظور تأمين مالي پروژه هاي مربوط به طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز
مقايسه تطبيقي تأمين مالي بانكها از طريق انتشار گواهي سپرده و اوراق صكوك اجاره (با تأكيد بر مكانيسم اجرايي و هزينه تأمين مالي)
امكان سنجي استفاده از صكوك استصناع و مشاركت در تأمين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي
تحليل تأثير فعاليت اشخاص حقوقي بر نوسانات قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مؤثر بر اصلاح ساختار سرمايه در شركت ها
سنجش محدوديت مالي شركتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: كاربرد روشهاي رتبه بندي چند معياره
ارزيابي كارايي بانكهاي دولتي و خصوصي ايران با استفاده از رويكرد پوياي تحليل پنجره اي داده ها
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر تأمين مالي صادرات توليدات داخلي
بررسي تأثير توسعه بازار پول و بازار سرمايه بر رشد اقتصادي بخش صنعت در ايران طي دوره (1387-1348)
ارتباط بين نوع رفتار سرمايه گذاران با بازده مورد انتظار آنان
اثر نوسان هاي نرخ ارز بر رشد اقتصادي با توجه به سطح توسعه بازارهاي مالي در كشورهاي منتخب عضو اوپك
تبيين مدلي جهت سنجش شاخص هاي ريسك اعتباري اشخاص حقيقي و آزمون آن در سيستم بانكي ايران
بررسي روش هاي تأمين مالي در قالب قرارداد پرداختهاي حجمي توليد و طراحي مدل پياده سازي آن در ايران
ارزيابي كارايي شعب بانك ملت با استفاده از دو رهيافت پارامتريك و ناپارامتريك (مطالعه موردي شعب بانك ملت استان كرمانشاه)
آسيب شناسي مطالبات معوق بانكي و راهكارهاي كاهش آن
بررسي كارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتني بر همبستگي اطلاعاتي سود حسابداري
رتبه بندي شركت هاي دارويي فعال در بورس اوراق بهادار با رويكرد تركيبي
رويكرد اقتصادي در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك
چگونگي تأمين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران
بررسي تأثير ارزش ويژه برند بر عملكرد مالي شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب سازوكار مناسب انتقال تكنولوژي در مشاركت هاي عمومي- خصوصي (مطالعه موردي: صنعت آب و برق)

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید