مشاهده کلیه مقالات دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در پایگاه سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  

دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران  16 مرداد ماه 1393  توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان – دانشکده شهید مفتح همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 406 عنوان مقاله تخصصی شامل 5135 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اقليم،طبيعت و معماري پايدار
حقوق بين الملل حاكم بر بهره برداري از محيط زيست و منابع طبيعي
نيازسنجي آموزش محيط زيستي معلمان مرد هنرستان هاي اهواز
ديدگاه دانش آموزان دختر هنرستان هاي اهواز نسبت به حفاظت از محيط زيست
تاثير آموزش و پرورش در ايجاد فرهنگ حفاظت از محيط زيست
بررسي آفات و بيماري هاي مزارع گندم،ذرت،انگور و درختان هسته دار و دانه دار شيراز
حضور فلزات سنگين در اكوسيستمهاي آبزي:بررسي پيامدهاي زيست محيطي و ارائه راهكارهاي اصولي
ارزيابي شرايط زيست محيطي رودخانه ها و نهرها با استفاده از دياتومه ها
استفاده از جلبك ها روشي براي تعيين ميزان آلودگي تالاب سيد محله ساري
بررسي اثر اسيديته محيط بر كارايي حذف نيترات توسط نانوذرات آهن صفر از آب
بررسي اثر اسيد هيوميك بر كارايي حذف نيترات توسط نانو ذرات آهن صفر از آب


تحليل زيست محيطي بلاياي طبيعي در استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از مدل DPSRو كاربرد آن در برنامه ريزي راهبردي استان
تحليل زيست محيطي پسماند در استان كهگيلويه و بوير احمد با استفاده از مدل DSPR
تحليل زيست محيطي تنوع زيستي در استان كهگيلويه و بوير احمد با استفاده از مدل DPSR و كاربرد آن در برنامه ريزي راهبردي استان
تعيين مطلوبيت زيستگاه گوزن زرد ايراني(Dama mesopotamica)با استفاده از روش HEP در منطقه حفاظت شده قلاجه استان كرمانشاه به منظور رهسازي آن
بررسي اثرات زيست محيطي فن آوريهاي توليد برق(مطالعه موردي نيروگاه بادي و برق آبي منجيل)
مقايسه و بررسي تنوع ژنتيكي كل و بز در استان هاي مركزي همدان و تهران
تبارشناسي جغرافيايي(فيلوژئوگرافي)،راهكاري براي بررسي ارتباط پراكنش گونه با تاريخه تكاملي آن
بررسي ميزان دانش،نگرش و مهارت هاي زيست محيطي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس در سال تحصيلي92_93
كنترل نشت فاضلاب از شبكه هاي انتقال فاضلاب با روش هاي نوين Burst lining،ROLL-DOWN،SUBLINE و روش آستر لغزنده در راستاي حفظ محيط زيست
بررسي روش ترميم نوار پيچي با كام و زبانه يا Spirally Wound Lining در شبكه هاي فاضلاب در راستاي كنترل آلودگي محيط زيست از نشت فاضلاب
تصفيه پساب نساجي با استفاده از پليمر گياهي
تاثير دود ناشي از مصرف محصولات دخاني بر غلظت رادن 222هواي داخلي و دز موثر دريافتي ساليانه
دز موثر دريافتي سالانه ناشي از رادن 222 و رادن 220(تورن)هواي داخلي استخر چشمه آبگرم گنو بندرعباس
چاپ پارچه با رنگهاي طبيعي با روش دوستدار محيط زيست
Biodiversity of the Actinedida in pasture and forest plants
اثرات نامطلوب سموم كشاورزي
Study on diversity and richness of the Raphignatidae and Stigmaeidae mites
بازيافت پسماند و بسته بندي مواد غذايي و نقش آن در سلامت محيط زيست
ارزيابي گازهاي توليدي در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي از ديدگاه بهداشت،ايمني و محيط زيست(HSE)با چشم داشت به استان هاي نفتي_گازي خوزستان_بوشهر
استفاده از روش هاي نوين Annulus InjectionوIn Situ Bioremediation در حل چالش فني و زيست محيطي گل حفاري و در مناطق نفت خيز جنوب ايران
فوران چاه هاي نفتي كويت بزرگترين چالش در زمينه HSE صنعت نفت جهان و ارزيابي اثرات آن بر خليج فارس و استان هاي ساحلي ايران
اولويت بندي پارامترهاي مهم زيستگاهي در ارزيابي زيستگاه گونه ي كبك دري مطالعه موردي:منطقه ي حفاظت شده جهان نما و منطقه شكار ممنوع چلچلي
بازيافت نيكل كاتاليست مستعمل،جهت جلوگيري از تاثيرات مخرب زيست محيطي آن
نقش اكسيد روي(معمولي و نانو)و قارچ ميكوريزا بر شاخص هاي رشدي گياه لوبيا
استفاده از نشانگر ژنتيكي DNA ميتوكندري در تعيين تنوع ژنتيكي جمعيت حيات وحش
ارزيابي مقايسه اي پتانسيل گردشگري لندفرم هاي انحلالي بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ(كوچين)(مطالعه موردي:سه غار سرآب سيد عيسي و چهل پله در استان چهارمحال و بختياري)
برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در ايران
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص SPI در حوضه سفيد رود و اثرات آن بر محيط زيست
اندازه گيري و پايش فلزات سنگين در طول رودخانه دره مرادبيك همدان
نرم افزار جامع آزمايشات آب و فاضلاب
بررسي ميزان فلزات سنگين و ميكرو اورگانيسم ها در خوردگي و رسوبگذاري آب شرب شهر شوشتر
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در تاسيسات آبرساني و شبكه توزيع آب شرب شهر شوشتر
اثر آنزيم هاي اضافه شده بر توليد بيوگاز در يك راكتور بي هوازي ناپيوستهAnaerobic Batch Reactor
اثر تغييرات دما بر توليد بيوگاز در يك راكتور بي هوازي ناپيوسته Anaerobic Batch Reactor
اثر آنزيم هاي اضافه شده بر روي COD در يك راكتور بي هوازي ناپيوستهAnaerobic Batch Reactor
بررسي حذف فلز روي توسط خاك اره درخت بلوط از پساب سنتتيك و تعيين ايزوترم ها و سينتيك جذب
تصفيه فاضلاب سنتتيك از فلز سرب بوسيله خاك اره بلوط و تعيين ايزوترم ها و سينتيك جزب
مديريت پسماندهاي الكترونيكي و بررسي نقش آن در حفاظت از محيط زيست
چرا كارون دچار آلودگي شده است
پيش بيني نحوه انتشار و پراكندگي آلاينده هاي هوا توسط مدلهاي كامپيوتري
استفاده از نرم افزارهاي زيست محيطي در مطالعات آلودگي آبهاي زير زميني
ارزيابي كالوس زايي و شرايط ريشه دهي در قلمه هاي 3 جنس سوزني برگ زينتي
بررسي آلاينده هاي هواي شهر تهران بر سلامتي و ارائه راهكارهاي كاهش اثرات زيانبار آن با استفاده از تجارب جهاني
بررسي كمپوست به عنوان عاملي موثر در كاهش مواد زايد آلي توليد شده و همچنين يك كود مناسب براي افزايش توليد در كشاورزي
Removal of Cationic Dye of Methylene Blue from Aqueous Solutions Using Tea Seed Meal
استفاده از جلبك ها روشي براي تعيين ميزان آلودگي سياهرود،قائمشهر
بررسي روند Ecو تبخير آب رودخانه كارون(مطالعه موردي_خروجي شهر اهواز)
بررسي ارتباط ميان مصرف حامل هاي انرژي و آلاينده زايي بخش هاي مختلف اقتصادي،با استفاده از جدول داده_ستانده زيست محيطي
اندازه گيري فلزات سنگين در ماهي كوتر در آبهاي بندرعباس در دو فصل بهار و پاييز سال 1392
بررسي آموزش محيط زيست در كتاب اجتماعي پايه ي ششم ابتدايي در سال تحصيلي 91-91
نقش سد مخزني و سيستم هاي پيش بيني سيل در كنترل سيلاب
ارزيابي رابطه بين شاخص خشكسالي بارش استاندارد شده و رسوب استاندارد(مطالعه موردي:ايستگاه حجت آباد حوزه قره سو)
مطالعه اثر سميت نانو ذرات نقره كلوئيدي بر موفقيت لقاح در ماهي قزل آلاي رنگين كمانOncorhynchus mykiss
مطالعه اثر سميت حاد كلريد جيوه در ماهي دانيو گورخريDanio rerio تراريخته
تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه بر اساس ژن سيتوكروم ب در رودخانه زرين گل استان گلستان
تبار شناسي و مقايسه تنوع ژنتيكي ماهي خياطه بر اساس ژن سيتوكروم ب در رودخانه مادر سو استان گلستان
اندازه گيري سرب در آب رودخانه هاي كارون و دز و آب خليج فارس با استفاده از الكترود سرب گزين پتانسيومتري بر مبنايkryptphix22DD
اندازه گيري انتخابي كاتيون سرب در آب شهرهاي اهواز و دزفول بوسيله الكترود يون گزين پوشش داده شده گرافيتي بر اساس حامل درشت مولكول kryptofix22DD
بررسي پروموتور و عملكرد ژن هاي HMA2وHMA4 Heavy metal Atpases دو ژن كليدي براي انتقال صفت گياه پالايي عنصر سنگين كادميوم به گياهان
آناليز پروموتور و عملكرد ژن هاي متالوتيونيئن(Metallothioneins)ژن هاي مسئول در ايجاد تحمل به عناصر سنگين
جداسازي مس از آب با استفاده از پلي آنيلين و نانو كامپوزيت هاي تهيه شده آن در محيط هاي آبي و آبي_غير آبي
تعيين ساختار تار واحد بوتادين،خالص سازي و امكان سنجي از آن در صنايع پايين دستي
بررسي اثر دبي هواي ورودي روي عملكرد يك زباله سوز صنعتي:مطالعه موردي
بررسي مديريت انرژي در كارخانه هاي پايه هاي روشنايي شهر اهواز به منظور بهينه سازي مصرف انرژي
اسلام و توسعه محيط زيست
بررسي اثرات آلودگي صنعتي نيروگاهها بر انسان
استفاده از پر پرندگان به عنوان تكنيكي براي بررسي آلودگي محيط زيست شهري،مطالعه موردي:شهر يزد
كاربرد مدل LCM در آشكارسازي تغييرات كاربري اراضي(مطالعه موردي:حوزه آبخيز هراز)
مدلسازي فرآيند تراوش گازي غشايي در پالايش مخلوط گازهاي آلوده به تركيبات آلي فرار(VOC)
استفاده از نانو كامپوزيت مغناطيسي كربن به عنوان جاذبي با ظرفيت بالا براي حذف آنتي بيوتيك جنتامايسين از محيط آبي
سنتز و ارزيابي نانو بيو كامپوزيت نشاسته به منظور كاربرد در صنايع غذايي
بررسي ميزان آكاهي،نگرش و عملكرد مردم در زمينه مديريت مواد زائد جامد در شهر قائميه
بررسي وضعيت جوش شيرين و نمك در نان نانوايي هاي شهرستان فسا سال 1392
بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس مقطع تحصيلي ابتدايي كازرون
بررسي روند تغييرات كيفيت شيميايي چاههاي تامين آب شرب شهر كازرون طي سالهاي 1390_1385
بررسي ميزان آگاهي،نگرش و عملكرد مردم در زمينه مديريت مواد زائد جامد در شهرستان نورآباد ممسني
بررسي وضعيت كيفيت فيزيكو شيميايي ميكروبي آب استخرهاي شناي شهر شيراز
اكولوژي تغذيه دليجه Falcotinnunculus در پناهگاه حيات وحش شير احمد سبزوار،خراسان رضوي
اولويت بندي پارك ها و فضاي سبز شهري مشهد با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي تاپسيسTOPSIS
بررسي همپوشاني نيچ غذايي پرندگان شكاري
بررسي تنوع و ساختار رژيم غذايي جغد كوچك Athene noctua در پناهگاه حيات وحش شير احمد سبزوار خراسان رضوي
ارزيابي ريسك زيست محيطي ايستگاه تقويت فشار گاز پتاوه 2و3 در مرحله بهره برداري با استفاده از روش AHP
بررسي ميزان تجمع فلزات سنگين نيكل،كادميوم و سرب در گياهان و خاك محدوده ايستگاه تقويت فشار گاز پتاوه 2و2
ارزيابي ريسك زيست محيطي ايستگاه تقويت فشار گاز پتاوه 2و3 در مرحله بهره برداري با استفاده از روش FMEA
اثر چراي دام بر ذخاير ازت خاك(مطالعه موردي:مراتع منطقه پيغمبران سمنان)
بررسي تاثير استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب در فضاي سبز شهري به منظور توسعه پايدار(مطالعه موردي:شهر اراك)
بررسي شبكه جاده جنگلي از نظر عبور نقاط مثبت و منفي با استفاده GIS(مطالعه موردي:جنگل هاي سري يك حاجيكلا_تيرانكلي مازندران)
مروري بر كاربرد بيوسورفكتانت ها در حذف آلاينده هاي زيست محيطي
كاربرد فن آوري نانو براي بهبود محيط زيست در طي 10 سال آينده
بررسي حذف آموكسي سيلين از محيط آبي توسط فرايند جذب سطحي بر روي سرباره صنايع فولاد
بررسي جذب سطحي سفالكسين بر روي سرباره صنايع فولاد و تعيين ايزوترم ها و سينتيك هاي جذب
بررسي اثرات توام كمپوست و سوپر جاذب بر ميزان غلظت فلزات سنگين در زه آب خروجي
مروري بر نحوه ي تشكيل و ورود تركيبات آلي فلزي به محيط زيست
معرفي روش هاي مديريت توليد پسماندهاي حفاري و بررسي اثرات زيست محيطي آنها در منطقه جنوب شرقي اهواز
بررسي تغييرات هيدروكربنهاي نفتي پلي آروماتيك PAHs در رسوبات سطحي حوزه جنوبي درياي خزر_استان مازندران
كلاسه بندي كيفي رسوبات را براساس تغييرات غلظتي هيدروكربورهاي نفتي آروماتيكPAHs در رسوبات سطحي حوزه جنوبي درياي خزر_استان مازندران
كاربرد نرم افزار SCREEN3 در مدلسازي انتشار آلاينده هاي صنايع نفت(پالايشگاه ها و پتروشيمي)
مديريت پسماندهاي صنعتي مطالعه موردي شهرك صنعتي چرم شهر
بررسي رابطه آموزش محيط زيست جهت حفظ تنوع زيستي پرندگان مهاجر زمستان گذران رودخانه بشار ياسوج
مطالعه نقش گياهي پالايي در حذف فلزات سنگين از اكوسيستم هاي كشاورزي و محيط زيست
بررسي مشخصات آشيانه چلچلهHirundo rustica در شهر دزفول در زمستان 1391 و بهار 1392
ارزيابي كيفيت آب زير زميني دشت فسا_استان فارس با نگرشي بر آلودگي نيترات
ارزيابي كيفيت آب رودخانه قره آغاج
تصفيه پساب هاي نفتي با استفاده از تكنولوژي غشايي و بكارگيري الگوهاي شست و شو براي بهبود عملكرد غشا
بررسي علل به توجهي شهروندان به مسائل محيط زيست با تاكيد بر مبحث دفع زباله مطالعه موردي منطقه 19 شهرداري تهران
اندازه گيري مقدار فلزات سنگين سرب و كادميوم و تاثير جنسيت بر آن در بافت عضله ميگوي سفيدMetapenaeus affinis(مناطق مختلف استان هرمزگان)
Degradation of phenol from aqueous solution using photo-Fenton process catalyzed by Cobalt ferrite nanoparticles
Comparison of photo-Fenton and adsorption processes for removing of paracetamol from aqueous solutions
مطالعه سينتيك،تعادل و ترموديناميك حذف استامينوفن از محلول هاي آبي توسط تازئوليت nax
استفاده از ارزيابي ريسك زيست محيطي در ارزيابي اثرات زيست محيطي (ELA)به منظور ارزيابي جامع تر و پاسخ مديريتي مطابق با الويت هاي ريسك
بررسي تنوع جلبك ها در چشمه هاي آب معدني باداب سورت ساري
مطالعه گياهان اطراف چشمه هاي آب معدني باداب سورت ساري
ارائه راهكارهاي كاربردي جهت مديريت بهينه پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي در كشور
بررسي مقايسه اي ميزان توليد پسماندهاي بيمارستاني در يكي از بيمارستان هاي دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1392
حفاظت از تنوع جانوري در روايات
ارزيابي خطر غير سرطاني برخي عناصر سنگين در سبزيجات شهرستان جيرفت
جداسازي روي با استفاده از كامپوزيت و نانو كامپوزيت هاي پلي آنيلين و SiO2 و مقايسه با جاذب هاي مختلف
مطالعه تاثير فاضلاب شهر ياسوج بر ميزان ورود فلزات سنگين به رودخانه ي بشار با استفاده از رسوبات
مطالعه تاثير فاضلاب شهر ياسوج بر ميزان ورود فلزات سنگين به رودخانه ي بشار با استفاده از جلبك سبز
تنوع و پراكنش پرندگان بومي منطقه خاييز در استان بوشهر
بررسي منشاء عناصر آلاينده رسوبات سد شيرين دره بجنورد(خراسان شمالي)
بررسي آداب تدفين اسلامي تاثير آن بر محيط زيست
بررسي راهبردي فاصله روستاها از منطقه حفاظت شده ملوسان و تاثير آن در امر حفاظت منطقه
برآورد تعداد درختان در هكتار با استفاده از سنجنده ي GeoEye-1(مطالعه موردي:جنگل هاي سري گردشي مازندران)
جداسازي مس از آب با استفاده از نانو آنيلين و پلي استايرن و كامپوزيت هاي آن در محيط آبي_غير آبي و مقايسه با جاذب هاي متفاوت
مديريت پسماندهاي شهري(عادي)شهرستان مراغه
بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي و روش هاي بهينه آموزش محيط زيست در زنان خانه دار شهرستان چرادول
توسعه پايدار و مشاركت مردمي در فرايند حفاظت از محيط زيست
ارزيابي نهادي سياستگذاري زيست محيطي در ايران
بررسي تاثير پارامترهاي شيميايي خاك بر روي تراكم و تنوع زيستي جمعيتهاي ميكروبي خاك در پاييز 1392(مطالعه موردي تلمبه خانه نفت شهيد چمران اهواز)
نقش فن آوريهاي نوين در برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين
ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي كلاسيك مشاركتي در افزايش آگاهي و نگرش پرسنل در حوزه HSE كارخانه بازيابي اتان پتروشيمي مارون
ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي كلاسيك مشاركتي در افزايش عملكرد و مهارت پرسنل در حوزه HSE كارخانه بازيابي اتان پتروشيمي مارون
بررسي تاثير طبقه ي اقتصادي_اجتماعي خانواده بر نگرش هاي زيست محيطي كودكان پيش دبستاني پنج و شش ساله شهر مشهد
مطالعه آزمايشگاهي فرسايش پاشماني در دو كاربري مرتع تخريب شده(مطالعه موردي:حوضه آبخيز سد ونك)
بهينه سازي سبد پروژه هاي كاهش انتشار كربن در كشور
Effect of Parthenium hysterophorus extracts on causal agent of leaf blight of wheat
Evaluation of resistance of some tomato varieties against root-knot nematode (Meloidogyne incognita)
مدلسازي آماري انتشار آلاينده مونوكسيد كربن واحد ذوب شركت فولاد يزد قبل و بعد از ارتقاي سيستم هاي فيلتراسيون هوا و تجهيز خط توليد
مكان يابي مناطق مستعد جهت اجراي طرح هاي آبياري باراني با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جفرافيايي و شبيه سازي بولين(مطالعه موردي:دشت ارسنجان،استان فارس)
مكان يابي مناطق مستعد جهت كشت گندم با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي:دشت ارسنجان ، استان فارس)
مقايسه انتشار گازهاي گلخانه اي در انواع نيروگاه هاي برق با استفاده از رويكرد LCA
نقش زنان در حفاظت ازمحيط زيست
بررسي شيميايي و بيو شيميايي آلاينده هاي اصلي هواي محيط زيست
مقايسه راندمان خروجي پساب تصفيه خانه كارخانه نورد لوله سپنتا اهواز و مقايسه با استانداردهاي محيط زيست جهت امكان سجي استفاده مجدد
مقايسه كارايي حذف نيترات بوسيله پلي آلومينيوم كلرايد سيليكاته و فرآيند انعقاد الكتريكي از محلول آبي
بررسي ميزان ذرات رسوب شونده در منطقه كويري سيستان
تنوع زيستي و پراكنش روتيفرهاي براكيونيد Family : Brachionidae )در تالاب ساحلي شادگان
ارزيابي و تدوين شاخص هاي اندازه گيري عملكرد سيستم مديريت HSE
بررسي فرآيند خشك شدن و ترك خوردگي در لاينر هاي رسي_ژئوسنتتيك (GCLs)بر اثر تغييرات دمايي در كف لندفيل
ارتباط مكاني پذيرفتاري مغناطيسي و غلظت فلزات مس،سرب و نيكل در برگ گونه كاج الدرا
تاثير آلودگي هاي محيطي بر وضعيت ظاهري برگ گونه هاي درختي فضاي سبز شهري
ارزيابي كيفيت آب،آب بندان شهيد صدوقي شهرستان گرگان با استفاده از شاخص كيفيNSFWQI
بررسي وضعيت تروفيكي و ميكروبي آب ورودي و خروجي آب بندان شهيد صدوقي شهرستان گرگان
بررسي كيفيت آب چاه هاي شهرستان لنگرود از نظر ميزان آلودگي به آلاينده هاي شيميايي غير سمي
بررسي فرايند زيست سالم سازي خاك هاي آلوده به نفت:جداسازي و شناسايي باكتري هاي نفت خوار از سواحل آلوده به نفت بندرعباس
شناسايي مقادير حدي اقليمي موثر بر محيط زيست(مطالعه موردي:موج ابر گرم تابستان 1391 استان خوزستان)
بررسي كارايي تصفيه خانه فاضلاب كارخانه بهنوش ايران در حذف پارامترهاي آلاينده
بررسي كمي و كيفي سفازولين در فاضلاب بيمارستان اختر تهران
تاثير عامل ارتفاع بر روي تنوع گياهي(مطاله موردي:مراتع سارال استان كردستان)
تاثير چرا بر روي برخي خصوصيات پوشش گياهي و خاكي در مراتع با گونه درمنه دشتي(Artemisia sieberi) در استان سمنان
مديريت كنترل و كاهش فاضلاب توليدي مواد منشتر شده در هوا و ضايعات به جا مانده از صنعت قند جهت كاهش بار آلودگي
ارزيابي زيستگاه بلوط زاگرس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي منطقه حفاظت شده كوه خاييز
Treatment of cheese whey wastewater: combined coagulation and adsorption
نقش تريكو درما Trichoderma atroviride در زيست پالايي عنصر مس در دو رقم كلزا Brassica napus (L.)
بررسي تاثير آموزش محيط زيست در كاهش شكار حيات وحش مطالعه موردي:منطقه حفاظت شده شاسكوه
بررسي تجمع زيستي جيوه كل در بافت هاي خوراكي و غير خوراكي ماهي بياحLiza persicus و ارتباط آن با برخي مشخصات زيست سنجي در محدوده خوريات ماهشهر
مديريت محيط زيستي مصرف انرژي هاي تجديد ناپذير در صنعت
بررسي تاثير ph بر ميزان حذف مس از محلول آبي با استفاده از نان كامپوزيت مغناطيسي
Synthesis and characterization of hematite(α-Fe2O3) nanoparticles as a novel adsorbent in wastewater treatment
بيوسنسورها به عنوان ابزاري براي پايش هاي زيست محيطي
بررسي اقتصادي توليد برق از سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير با توجه با مسائل زيست محيطي
بررسي هزينه هاي اقتصادي مديريت تخليه صفر جهت مديريت پسماندهاي حاصل از عمليات حفاري در دستگاه حفاري 50 و59 فتح در منطقه نفتي اهواز
بررسي اثر بخشي سيستم مديريت پسماند در دستگاه حفاري 50و59 فتح در منطقه نفتي اهواز از نظر آلودگي زيست محيطي
بررسي ويژگي هاي بيوديزل توليد شده از روغن پسماند آشپزي
بررسي راههاي تشخيص آلودگي فرآورده هاي نفتي
بررسي تداخل در خطوط لوله چند فرآورده اي از ديدگاه مهندسي شيمي
ساخت كامپوزيتي از پوست بادام
روشي جديد براي كنترل ساعات خاموشي موتور سنگ شكن كارخانه سيمان با توجه ويژه به محيط زيست
بررسي خصوصيات اكولوژيكي و مورفولوژيكي درخت انار شيطانTecomella undulata(مطالعه موردي:استان فارس-داراب)
تجمع فلزات سنگين كروم و آرسنيك در رسوبات و اندامهاي گياه ني Phragmites australis تالاب بين المللي هامون
تجمع فلزات سنگين نيكل و سرب در رسوبات و اندامهاي گياه نيPhragmites australis تالاب بين المللي هامون
بررسي آلودگي آب ناشي از فعاليت مجتمع معدني مس تفت
مديريت زيست محيطي كنده هاي حفاري جهت حذف TPH با استفاده از لجن بيولوژيكي تصفيه خانه فاضلاب
پيش بيني تغييرات اقليمي حوزه آبخيز هراز در دوره 2046-2065
بررسي تغييرات دما و بارش با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري خروجي مدل HADCM3 در حوزه آبخيز هراز در دهه 2080-2099
تحليل آماري طوفان گردوخاك در استان فارس در سال هاي 1993-2002
تحليلي بر الگوهاي اتمسفري ايجاد كنندهي طوفان هاي گرد و خاك در ايستگاه شيراز
ارزيابي تطبيقي عملكرد زيست محيطي ايران و مولفه هاي آن در فاصله سالهاي 2006تا2012
بررسي منابع زائدات پرتوزا در مصارف پزشكي و بيمارستاني و مديريت آن از مرحله توليد تا جمع آوري تصفيه و دفع
بررسي رابطه خلاقيت سازماني با آموزش هاي زيست محيطي
بررسي نقش اينترنت در ارتقاء دانش و آگاهي زيست محيطي در جامعه دبيران و مادران دانش آموزان
مطالعه مقايسه اي مكانيسم پالايش سبز و مسير تجزيه زيستي C.I. Acid Blue 92 در دو گونه گياهي آبزي
مطالعه توانايي گياه بولاق اوتي در پالايش سبز پساب هاي آلوده به مواد رنگزاي مونوآزو:ارزيابي نقش فاكتورهاي محيطي و مدلسازي فرايند با شبكه عصبي مصنوعي
پي سي گيت و نقش آن در حفاظت محيط زيست از طريق كاهش مصرف سموم شيميايي
كاربردهاي بيوچار در مديريت محيط زيست
بررسي وضعيت تغييرات كيفيت آب تالاب بامدژ از مهر 91تا شهريور 92
Evaluation of Biological nitrogen and phosphorus removal from wastewater
اندازه گيري مقادير ناچيز تركيات فلزات سمي موجود در سطح سازه هاي بلند بوسيله AAS پس از استخراج فاز جامد توسط يك جامد اصلاح شده
تصفيه آبها يا فاضلابهاي صنعتي حاويPb(II) با استفاده از تكنيك هاي پيوسته و غير پيوسته با استفاده از يك پليمر ماكرو متخلخل گزينش پذير
كاربرد پوست انار در تصفيه فاضلابهاي حاوي فلزات سنگين
بررسي روش سرعت پيشروي و دور پروانه مكنده دروگر در برداشت مكانيزه نيشكر
بررسي كارايي بركه هاي بي هوازي اختياري و تكميلي تصفيه خانه فاضلاب شهررضا از نظر پارامترهاي فيزيكي وشيميايي و بيولوژيكي
نقش متان در پتانسيل گرمايش زمين
تحليل اقتصادي عوامل موثر بر تمركز آلودگي هاي هوايي شهر اصفهان
بررسي جذب و جداسازي توريم از محلول هاي آبي به كمك پلي آنيلين
مروري بر حذف كادميوم از محلول هاي آبي به وسيله ي فرآيند جذب سطحي
بازيافت و تبديل باطله هاي شيشه به مواد مورد استفاده در بتن
مروري بر اهميت سميت نانو مواد در اكوسيستم آب با تاكيد بر سميت نانو نقره در ماهي قرمز (Carassius auratus)
بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهر سنندج
اثر ذرات بستر بر شاخص هاي تنوع و غناي گونه اي بزرگ بي مهرگان كف زي در رودخانه تجن
كاربرد روش تلفيقي PHA.AHP.FMEA در ارزيابي ريسك هاي زيست محيطي ايمني و بهداشتي مطالعه موردي تصفيه خانه هاي شماره 1و2
بررسي تاثير آلودگي فلزات سنگين Zn,Pb,Ni بر تراكم و پراكنش روزنه داران كفزي در رسوبات ساحل جنوبي درياي خزر(حدفاصل محمود آباد تا نوشهر)
طراحي و ساخت يك حسگر يون گزين پليمري جديد به منظور تعيين انتخابي كبالت در نمونه هاي حقيقي
اندازه گيري انتخابي كاتيون كبالت بوسيله الكترود يون گزين پوشش داده شده گرافيتي بر اساس حامل درشت مولكول(kryptpfix22DD)
مقايسه روش دوستدار محيط زيست ساخت چندسازه زيستي سلولز_كيتوزان با مايعات يوني و روش هاي رايج
مقايسه اثرات تفرج گسترده و متمركز بر پرندگان مطالعه موردي جنگل فندق لو
مقايسه ي تاثير تفرج بر اكوسيستم جنگل فندق لو و تاثير آن بر پرندگان موجود در جنگل
بررسي آلودگي سرب در غبار حاشيه جاده اي در شهر سنندج با استفاده از شاخص هاي تجمع زمين شناختي و تجمع آلودگي
بررسي تاثير حمل و نقل جاده اي بر آلودگي كادميوم در غبار حاشيه جاده اي در شهر سنندج
نقش ICT در پايداري زيست روستايي
پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي و مخاطرات ناشي از عدم دفع صحيح آنها
ارزيابي روشهاي نوين استحصال انرژي از پسماند
بهداشت مدارس و نقش آن در ارتقاء سلامت دانش آموزان
كاربرد منطق بولين در مكان يابي پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران منطقه يك شهرداري تهران بر مبناي معيارهاي عدم همجواري ناسازگاري در محيط GIS
بررسي شاخص هاي تنوع،غنا و يكنواختي راسته بال موداران Tricoptera در سرشاخه هاي اصلي رودخانه تجن در تابستان و پاييز 1392
ارزيابي و بررسي منشا شوري آب هاي زير زميني دشت رشكان
بررسي اثرات عمليات پرورشي تنك كردن روي مشخصه هاي كمي گونه كاج بادامي(Pinus pinea L)(مطالعه موردي:جنگل كاري نهالستان زاغمرز)
آموزش گامي به سوي توسعه فرهنگ حفاظت از محيط زيست
تاثير پساب مزارع پرورش ماهي بر پارامترهاي كيفي آب رودخانه سبزكوه(استان جهارمحال بختياري)
اصول و كاربرد شبيه سازي عامل محور در برنامه ريزي محيط زيست
Simulation of Reverse Osmosis Processes Concentrating Wastewater Reuse
شبيه سازي بازيافت پساب واحد نمك زدايي نفت خام با استفاده از تركيب غشاي اولترافيلتراسيون و اسمز معكوس
بررسي تنوع درون گونه يي در جمعيت هاي Gammarus loeffleri سخت پوستان:دوجور پايان در استان فارس
جذب تركيبات فنلي به وسيله ي كربن فعال و عوامل موثر بر آن
حذف كادميوم با استفاده از پلي تيوفن و كامپوزيت هايش
بررسي سينتيك و ايزوترم جذب آرسنيك (III)توسط پلي تيوفن سنتز شده در محيط آبي و آبي/غير آبي
معرفي و بررسي مشكلات محيط زيست استان كهگيلويه و بوير احمد
توان ها و محدوديت هاي پوشش گياهي و برنامه ريزي محيطي در عرصه هاي بياباني(مطالعه موردي:استان خراسان جنوبي)
بررسي سيستم آبياري قطره اي TAPE بر عملكرد خيار تحت شرايط آب و هوايي شهرستان دره شهر
ارزيابي فني آبياري قطره اي TAPE بر روي خيار در شهرستان دره شهر
مطالعات سينتيكي و ترموديناميكي جذب كروم (VI)و آهن (II)توسط كربن فعال سنتز شده از پوست گردو
سنتز كربن فعال از پوست گردو و استفاده از آن براي جذب تعادلي كروم VI و آهن ll در يك سيستم ناپيوسته
بكارگيري فناوري نانو جهت رفع آلودگي زيست محيطي منطقه بيجار
افزايش انتخاب پذيري و ظرفيت زئوليت كلينوپتيلوليت براي حذف كادميوم از محلول هاي آبي با استفاده از نانو ذرات آهن و اصلاح سطحي با سيستئين
توزيع NIوCRدر اجزاي اندازه ذرات خاك هاي تشكيل شده از اواترابازيك هاي غرب مشهد
ارزيابي زيست محيطي اثرات احداث سدها(مطالعه موردي:سد سر دشت در استان خوزستان و سد سه دره در چين)
بررسي وضعيت زيست محيطي كارواش هاي شهرستان فومن و مقايسه پساب آن با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست
مقايسه تراكم زادآوري و تنوع گونه هاي گياهي در توده هاي خالص و آميخته آزاد در جنگل آموزشي-پژوهشي دارابكلا-مازندران
بررسي تجمع فلز نيكل در رسوبات رودخانه اروند(مطالعه موردي:محدوده پالايشگاه آبادان)
بررسي تجمع فلز سرب در رسوبات رودخانه اروند(مطالعه موردي:محدوده پالايشگاه آبادان)
تاثير بيوديزل بر مقدار آلاينده هاي خروجي از موتور ديزل اشتعال تراكمي
مطالعه جنگل شناسي و فيزيونوميك رويشگاه شير خشتCotoneaster spp روته در البرز مركزي
مطالعه ويژگي هاي ساختاري و خاكشناسي رويشگاه سيب وحشي Malus orientalis Ugl در منطقه لالون البرز مركزي
بررسي متوسط رويش ارتفاعي نوئل Picea abies در استان گيلان (مطالعه موردي:جنگلكاري هاي پيسه سون در جنگل هاي اسالم)
نقش اخلاق محيط زيستي در سبك زندگي انسان
بررسي ميزان آكاهي زيست محيطي(مطالعه موردي معلمان مقطع ابتدايي شهر بندر عباس)
بررسي آگاهي ها و نيازهاي آموزشي محيط زيستي ساكنين شهر ايذه
امحاي موشهاي شهري(تهران)
اثر سطوح مختلف پليمر سوپر جاذب و شوري آب آبياري بر ظرفيت نگهداشت خاك و تخلخل
بررسي حذف سرب II ازمحلول آبي بااستفاده ازپلي پيرول ونانو كامپوزيت هايش
مديريت زباله هاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي-درماني
مهندسي محيط زيست،توسعه پايدار و مصالح
بررسي كارايي منعقد كننده پلي فريك سولفات و كيتوزان در حذف كادميوم از پساب هاي صنعتي
مطالعه بر ذخيره سازي متان توسط چارچوب هاي آلي-فلزي
سياست جنايي مشاركتي در پيشگيري از جرايم زيست محيطي
جرايم عليه محيط زيست،جرايم عليه ميراث بشريت
حقوق محيط زيست در پرتو اسناد بين المللي حقوق بشر
مطالعه موردي مروري بررسي كيفيت و كميت پساب صنعت كشتارگاه محل هاي مصرف آب و توليد پساب
تبيين وضعيت پايداري كشاورزي در ايران بر اساس شاخص هاي اكولوژيك
چالش هاي حقوق كيفري ايران در راستاي حفاظت از محيط زيست
بررسي كيفيت آب تالاب بين المللي انزلي با استفاده از شاخص NSFWQI
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب تالاب بين المللي انزلي
تحليل ويژگي هاي محيط زيستي حريم شهر بيرجند در ارزيابي روند توسعه آتي شهر
بررسي استفاده از مصالح هوشمند و نقش آن در معماري پايدار با تحليل آماري(نمونه موردي:طراحي برج مسكوني در همدان)
بررسي آگاهي زيست محيطي زنان در حفظ محيط زيست شهر بندرعباس
راهبردهاي كنترلي ولتاژ در مولد از دوسو تغذيه با توربين بادي
بررسي ميزان اطلاعات محيط زيستي سه گروه دانش آموزان معلمان و دانشجويان درباره تنوع گونه اي ماهيان رودخانه كارون(محدوده اهواز)
پهنه بندي حساسيت زمين لغزش با استفاده از روش منطق فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي(مطالعه موردي:بخشي از حوزه آبخيز نكارود)
بررسي وضعيت گونه سنجاب ايرانيSciurus anumalus در ايران
مقايسه برآورد غناي گونه اي در ابعاد مختلف پلات 100متر مربعي در سه طرح ويتاكر،استولگرن و يك طرح پيشنهادي
مقايسه برآورد غناي گونه اي در ابعاد مختلف پلات 100متر مربعي در سه طرح ويتاكر،استولگرن و يك طرح پيشنهادي(آريز)
بررسي تاثير حداكثر دماي روزانه و ساعات آفتابي بر مقادير ازون تروپوسفري در اصفهان
معرفي روش هاي مختلف جهت براورد آسيب پذيري مناطق حفاظت شده در راستاي طرح ريزي حفاظتي
بررسي آشفتگي ها و تعارضات انساني در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضي
آثار زيست محيطي گردشگري ساحلي و نقش معماري پايدار در توسعه اكوتوريسم آن
اهميت جايگاه حقوق معلولان در طراحي محيط زيست(مطالعه موردي فضاهاي درماني توانبخشي)
مقايسه تغييرات تنوع گونه هاي گياهي در رويشگاه هاي خشكي زي پارك ملي بوجاق
بهره برداري يكپارچه مزرعه بادي و باتري nas براي شركت در بازار برق
بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط باكتري Bacillus pumilus1529
تاثير سميت فنانترن و متابوليت هاي حاصل از تجزيه زيستي آن توسط باكتريBacillus pumilus1529 بر جوانه زني گلرنگ
بررسي تغييرات سطح آب زير زميني با استفاده از زمين آمار(مطالعه موردي دشت ساري_بهشهر)
ساخت نانو حسگر الكتروشيميايي اصلاح شده جهت تشخيص و اندازه گيري آلودگي مركپتان ها در مشتقات نفتي و پساب هاي صنعتي
بررسي و بهينه سازي عوامل موثر بر پاسخ نانو حسگر اصلاح شده طلا براي تشخيص آلاينده كادميم در تركيبات نفتي و پساب هاي صنعتي
ارزيابي كيفيت منابع آب منطقه پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد جهت مصارف شرب كشاورزي و صنعتي
معرفي گياهان انباشت ساز فلزات سنگين((ارسنيك ،كادميوم،مس،آهن و نيكل))در معدن آهن گلالي
بررسي عناصر بالقوه سمناك در خاك هاي آلوده بيتوميني گيلانغرب،استان كرمانشاه
بررسي بهينه طراحي ساختمان هاي با معماري همساز در اقليم سرد(مطالعه موردي:شهرهمدان)
بررسي تغييرات زماني و مكاني پارامترهاي فيزيكو شيميايي،نوترينتها و كلروفيل aدر دهانه رودخانه هاي منتهي به تالاب انزلي
جداسازي يون نيكل از محيط آبي با استفاده از پلي تيوفن
تصفيه شيرايه محل دفن زباله با بكارگيري راكتور بافل دار بي هوازي
امكانسنجي بازيافت پسماندهاي خانگي شهر شاهديه و ارائه راهكارهاي بهينه در جهت توسعه آن
منابع انرژي اثرات اقتصادي و زيست محيطي
بررسي مشخصات كمي و كيفي توده دست كاشت اكاليپتوس Eucalyptus camaldolensis (Dehn) و كهور پاكستاني Prosopis Juliflora (Sw.) D.C(مطالعه موردي:پارك جنگلي لاله دزفول)
بررسي غلظت فلزات سنگين سرب و كادميوم در عضله و كبد ماهيان كفال Liza aurata در سواحل تنكابن
بررسي غلظت فلزات سنگين سرب و كادميوم در عضله و كبد ماهيان كپور Cyprinus carpioدر سواحل تنكابن
تالاب و تاثير آن بر كيفيت محيط زيست
بررسي تصفيه ي شيرابه زباله به وسيله بيوراكتور غشايي هوازي جريان خارجي
بررسي اثر آللوپاتيك برگ سه رقم صنوبرP. nigra Italica62/149)Populus. deltoides Marsh72/51) بر برخي ويژگي هاي جوانه زني و رشد گل هميشه بهار
بررسي نقش توسعه پايدار در قوانين مرتبط با مديريت پسماند ايران
مدلسازي انتقال آلاينده نمونه شيرابه در لاينرهاي رسي مراكز دفن پسماند
بررسي تنوع درون گياهي در دو جمعيت ازGammarus crinicudatus Stock et al 1998(سخت پوستان:دوجور پايان)در استان فارس
استفاده از پساب تصفيه خانه براي مصارف غير شرب و غير بهداشتي(تصفيه خانه اراك)
فلزات سنگين در فاضلاب با رويكرد كارايي روش هاي مختلف و ايده هاي جديد در حذف آن
آزمون تغيير پذيري شاخص مخروطي خاك با كاربرد چند نوع مالچ
توليد كربن فعال از سبوس برنج و بررسي تعادلي جذب گازهاي متان و كربن دي اكسيد
آناليز فيزيكي ضايعات غير صنعتي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در فصل سرد و گرم
بررسي تغييرات توليد زائدات PET در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در روزهاي مختلف هفته
بررسي اثر سطوح مختلف پودر پياز خشك شده بر عملكرد رشد قزل آلاي رنگين كمان
دالان سبز تاثير طراحي دالان هاي سبز در جهت حفاظت و ارتقاء كيفيت اكو سيستم هاي تالابي((مطالعه موردي تالاب قوروگل در آذربايجان شرقي))
مطالعه تغييرات سالانه كيفيت آب رودخانه كارون بر اساس شاخص IRWQI
نمايش آلودگي هواي شهرستان زابل بر اساس ذرات معلق موجود در هوا با استفاده از GIS
ارزيابي وضعيت و تهديدات تنوع زيستي در ايران
بررسي پارامترهاي فيزيكي و شيميايي و فلزات سنگين(نيكل و كادميم)در آبهاي مصب هاي ورودي به شمال خليج فارس
بررسي تاثير پوشش گياهي بر توليد رواناب با استفاده از روش شماره منحنيcn(مطالعه موردي حوضه آبخيز سد گلپايگان)
سنتز نانوذرات AgTiO2 و بررسي خواص فوتوكاتاليزوري آن جهت تخريب آلاينده 2_مركاپتوبنزوكسازول در آب
ژئوشيمي زيست محيطي و كيفيت آب زير زميني منطقه فرمهين استان مركزي
استفاده از مونت موريلونيت اصلاح شده به وسيله كروم(III)براي حذف رنگينه ي متيلن بلو از محلول هاي آبي
بررسي ميزان مصرف كيسه هاي نايلوني و آگاهي از اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف آنها در شهر تبريز
بررسي امكان سنتز درون بافتي نانو ذرات اكسيد روي و اثر آن بر جذب آب و ثبات ابعاد چوب صنوبر
بررسي حفاظت از تنوع زيستي جانوران نادر محدوده درياچه سد دز
بررسي نقش گروه هاي توسعه در حفظ محيط زيست و مديريت پايدار مراتع(با تاكيد بر تجربيات پروژه بين المللي ترسيب كربن در استان خراسان جنوبي)
بررسي آثار آب مغناطيسي بر تغييرات كيفي آب آبياري و عملكرد محصولات كشاورزي
اثر جفت كننده مالئيك انيدريد بر جذب آب و ويژگي هاي فيزيكي چندسازه چوب پليمر استايرن
نقش داروها و محصولات مراقبت شخصي بعنوان آلاينده هاي زيست محيطي نو ظهور
تعيين مسير قنات ها با استفاده از مطالعات سنجش از دور و GIS مطالعه موردي:پرديزه افضلي پوردانشگاه شهيد باهنر كرمان
حذف مالاشيت سبز از محلولهاي آبي با استفاده از پنبه اصلاح شده(بررسي رفتار جذبي در حالت غير پيوسته و در حالت پيوسته در ستون بستر ثابت با استفاده از مدل توماس)
توليد و ارزيابي نانو كاغذ به روش انحلال جزئي
بررسي اثر كاربرد سطوح مختلف كودهاي شيمياييNPK و ورمي كمپوست در رشد و خصوصيات مورفولوژيك گل هميشه بهارCalendula officinalis L. )
بررسي اثر كاربرد سطوح كودهاي بيولوژيك و شيميايي در رشد خصوصيات مورفولوژيك گل هميشه بهارCalendula officinalis L.
بررسي شبكه فاضلاب شهري اهواز با تكيه بر مباحث زيست محيطي
تهيه نقشه آسيب پذيري زيست محيطي با استفاده از GIS و روش فرار تبه اي پرومته II
بررسي فنولوژي توليد مثل و ميزان موفقيت جوجه آوري ديدومكVanellus indicus در پارك ملي كرخه در بهار سال 1392
بررسي اثر برخي پارامترهاي انتخاب مكان آشيانه سازي بر وزن تخم هاي ديدومك Red-wattled Plover (Vanellus indicusدر پارك ملي كرخه استان خوزستان
بررسي مشخصات رويشي(قطر،ارتفاع،حجم)گونه اقاقياRubiniaPseudoacaia نسبت به آلاينده هاي شهري با فاصله گرفتن از اتوبان(مطالعه موردي:پارك جنگلي چيتگر)
مروري بر ساختار زئوليتها و كاربردهاي محيط زيستي آنها
A Survey upon the Performing of a Very Effective Wind Energy Apparatus
The verification of Removal of Pollutants from Water & Wastewater,Applying Different Types of Nanomaterials
تهيه نقشه حساسيت زمين لغزش با استفاده از روش آماري نسبت فراواني(مطالعه موردي:بخش مركزي حوزه آبخيز نكارود)
اثر غلظت هاي مختلف سرب بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي گياهان
بررسي زمين شناسي زيست محيطي عناصر مس و كرم با نگرشي بر اثرات آن بر گياهان(مطالعه موردي گياه آفتابگردان)
مهمترين عوامل ايجاد كننده آلودگي محيط زيست و راهكارهاي نوين كاهش آلودگيها
عدالت زيست محيطي،توسعه پايدار و امنيت ملي
طراحي نانو حسگر اصلاح شده الكترو شيميايي نقره براي اندازه گيري و تشخيص آلايندگي فلز سنگين نيكل موجود در پساب پتروشيمي
ساخت نانو حسگر الكتروشيميايي نقره/پلي پيرول/ليگاند/نانو ذره مس براي اندازه گيري و تشخيص آلاينده آمونياك موجود در پساب پتروشيمي
حذف گزينشي آفت كش2و4_دي كلروفنوكسي استيك اسيد با استفاده از پليمر قالب مولكولي از نمونه هاي آبي
بررسي عوامل موثر بر رشد و بقاي آرتمياي درياچه اروميه با استفاده از روش طراحي آزمايشات آماري
بهينه سازي دو فاكتور PH و دما در توليد بيوسورفكتانت توسط يك باكتري جداسازي شده از خاك آلوده به نفت گچساران
مروري بر فرآيندهاي غشايي در تصفيه آب پنير و عوامل موثر بر عملكرد غشا
تاثير بامهاي سبز بر توسعه پايدار
تحليل و اولويت بندي عوامل قوت،ضعف،فرصت و تهديدهاي موثر بر عملكرد زيست محيطي منطقه نفتي دارخوين به روشAHP
بررسي امكان استفاده از پسماند نساجي در كامپوزيت چوب پلاستيك
تركيبات شبه استروژني در شيرابه مكان دفن پسماندهاي شهري
بررسي اثر تغيير اقليم بر بيابانزايي(مطالعه موردي:دشت سگزي)
بررسي اثر تغيير اقليم بر خشكسالي(مطالعه موردي:دشت سگزي)
حذف كريستال ويولت از محلول آبي با استفاده از سلولز اصلاح شده به عنوان يك جاذب طبيعي با ظرفيت بالا
ارزيابي توان محيط زيستي منطقه دينار كوه براي كاربري گردشگري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي آثار گرد و غبار و ريزگردها بر واحدهاي مرغداري استان ايلام
بررسي نگرش مديران واحدهاي توليد كشاورزي استان ايلام در خصوص پذيرش سيستم كشاورزي ارگانيك
مدلسازي حساسيت زمين لغزش به روش LR به منظور جلوگيري از تخريب زيست محيطي(مطالعه موردي:حوزه ي آبخيز چشميدر،استان كردستان)
بررسي كارايي انعقاد الكتريكي در حذف سولفيد از فاضلاب
بررسي پسماندهاي صنايع غذايي جهت بازيافت بهينه نمونه موردي:كارخانه هاي ايران
تحولات حوزه هامون و مسائل زيست محيطي ناشي از آن
بكارگيري ولتامتري چرخه براي اصلاح الكترود كربن شيشه به كمك نانو ذرات مس براي تشخيص آلاينده جيوه در پساب واحد نمك زدايي نفت خام
ساخت نانوحسگر كربن_شيشه اصلاح شده جهت تشخيص و اندازه آلاينده سولفيد آهن،در پساب واحد نمك زدايي نفت خام
بحران زيست محيطي در حوضه آبريز درياچه اروميه و آسيب پذيري خانوارهاي روستايي
تبيين رويكرد معشيت پايدار با تاكيد بر توسعه پايدار روستايي در استان همدان
معرفي هفت گونه جديد براي فون رده پادمان(Collembola)تهران
نوسازي بافت فرسوده شهر داراب در راستاي توسعه پايدار
كاربرد معماري پايداري براي نوسازي و بهسازي فضاهاي رها شده بافت فرسوده شهر داراب با تاكيد بر حفظ محيط زيست
يك استراتژي كارآمد در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از كاربرد آفت كش ها
ساخت و ارزيابي غشاهاي لايه نازك كامپوزيتي اسمز مستقيم در نمك زدايي از آب دريا
ارزيابي كيفيت هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS
بررسي و تعيين غلطت فلزات سنگين سرب،روي و كروم در رسوبات سطحي و گياه آبزي تالاب انزلي و ارائه راهكارهاي زيست محيطي در جهت كاهش آن
بررسي عملكرد باگاس نيشكر در كاهش نيترات خروجي از زهاب زهكش هاي زير زميني
بررسي آزمايشگاهي حذف آلاينده هاي نفتي از آب دريا توسط تركيبي از جاذب هاي طبيعي و مصنوعي
آبگيري و مشكلات مرتبط با آن در ارتباط با افزايش املاح آب درياچه سدها
تدوين برنامه مديريت HSE در مجموعه صنعتي شماره 1 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با كاربرد برنامه ريزي تحليلي SWOT
ارزيابي روش هاي زمين آمار در تهيه نقشه فاكتور فرسايش پذيري خاك(مطالعه موردي:حوضه آبخيز دولت آباد)
حذف فلز مس از پساب هاي صنعتي با استفاده از هيدروژل هاي تبادلگر يوني
مطالعه مديريت و كاهش آلودگي هواي شهر خرم آباد
حذف بيولوژيكي رنگزا Remazol Blue BRF با استفاده از جاذب پكتين
رويكرد جاي پاي اكولوژيك براي سنجش توسعه پايدار
بررسي توسعه پايدار شهري و شاخص هاي پايداري
مطالعه منظر طبيعي و تاريخي روستاي وركانه با رويكرد توسعه پايدار گردشگري روستايي در راستاي حفظ محيط زيست
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید