نمایه سازی کلیه مقالات سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA.com)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  

سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک 12 تا 13 تیر ماه 1393  توسط پژوهشکده انرژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 114 عنوان مقاله تخصصی شامل 865 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک

بررسي تاثير بارهاي قطع پذير بر كاهش قدرت بازار برق وتغيير قيمت ها
تعيين مكان و ظرفيت بهينه پراكنده بر اساس مدل بار توسط الگوريتم ژنتيك
مدلسازي و شبيه ساز ديزل هاي خطوط كشتيراني نفتكش(NITC)متصل به يك منبع فتوولتائيك بعنوان يك سيستم هايبريدي توليد توان(كشتي مورد مطالعه:ايران آستانه)
مديريت مصرف انرژي در مناطق گرمسير(1):كاربردي از نظريه بازي ها
ارزيابي انرژي موتورسيكلت الكتريكي بر اساس انتخاب بهينه باتري
مدلسازي تاثير تنش هاي عصبي بر ميزان افزايش مصرف انرژي در شرايط آب و هوايي گرم
طراحي و بهينه سازي سيستم هيبريد فتوولتائيك-بادي-پيل سوختي براي كاربردهاي مستقل از شبكه
بهبود پايداري ديناميكي يك شبكه جزيره اي توسط يك سيستم هيبريدي


تحليل الگوي بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با بهره گيري از معماري پايدار و تكنولوژي پاك
شبيه سازي ترموديناميكي سيستم خنك كننده تبخيري مستقيم و برج خنك كننده با نرم افزار EES و امكان سنجي استفاده از اين سيستم تركيبي در ايران
بررسي اثر موقعيت و جهت تابشگرهاي شدت بالا بر ميزان مصرف انرژي و آسايش حرارتي
پايش و مميزي مصرف انرژي الكتريكي در تأسيسات آب شرب شهري آبفاي ماهان
مكان يابي نيروگاههاي خورشيدي در استان چهارمحال و بختياري
بهسازي هندسه ي آب شيرين كن خورشيدي لوله اي با استفاده از مدلسازي عددي
خودرو هاي هيبريدي و روند آتي وضعيت آنها در جهان
ظرفيت سنجي فني احداث يك نيروگاه هايبريدي توليد توان در سايت پتروشيمي زاگرس منطقه پارس جنوبي توسط نرم افزار HOMER (مطالعه موردي بادي و زيست توده)
بررسي اثر دما و فشار بر عملكرد پيل سوختي با غشا پليمري
بررسي اجراي مكانيسم توسعه پاك در طرح فاضاب شهر تهران
شبيه سازي عددي انتقال جرم و حرارت جابجايي طبيعي آرام داخل آب شيرين كن خورشيدي يكطرفه
محاسبه قيمت برق سيستم فتوولتائيك مستقل از شبكه با تعداد روزهاي ابري مختلف در سرپل ذهاب
اتصال سيستم فتوولتائيك تك فاز به شبكه با استفاده از اينورترهاي بدون ترانسفورماتور
بررسي اثر توليد انرژي هاي پاك بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب منطقه منا (شامل ايران) با استفاده از روش داده هاي پانل
مديريت وبهينه سازي بحران انرژي درخانه هاي امروز و راهكارهاي كنترل آن
امكانسنجي احداث نيروگاه هيبريدي خورشيدي و زمين گرمايي كالينا در استان مركزي
بررسي تجربي اثر فاصله بر كارايي ديوارخورشيدي
بررسي پروفيل هاي غلطت اكسيژن، افت غلظت، افت فعالسازي و چگالي جريان پرتوني در داخل لايه كاتاليست پيل سوختي با غشا پليمري
پياده سازي سيستم ردياب نقطه حداكثر توان در سلول خورشيدي با استفاده از الگوريتمP&Oبر پايهFPGA
optimal operation of micro grid with maximum usgae of renewable energy sources
آس بادها سازه هايي بومي براي تأمين انرژي پاك
طراحي وشبيه سازي سيستم تهويه مطبوع خبره بااستفاده ازروشهاي هوشمند
استفاده از ابر خازن، جهت ذخيره سازي انرژي با كمك مبدل باك در يك سيستم فتوولتائيك مستقل
كاربرد مدار مدلسازي شده براي سيستم تبديل انرژي فتوولتائيك
پخش اقتصادي بار در سيستمهاي قدرت با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري بهبود يافته
بهره گيري از نانو شيشه هاي ترمو كروميك، در راستاي دستيابي به اهداف پايداري محيطي
مرور ادبيات( بررسي و معرفي انواع تكنولوژي هاي مربوط به گازسازهاي زيست توده مختلف جهت استفاده در سيكل هاي تركيبي
شناسايي نقاط بادخيز استان لرستان با استفاده از مدلTAPM
ساخت يك مدل از تابش بر اساس داده هاي ماهواره اي MODIS و به كمك شبكه هاي عصبي جهت نيروگاه خورشيدي شيراز
بررسي اثرات جنس و ضربه ناشي از گرد و غباردر بادهاي منطقه سيستان بر طول عمر پره توربين باد
بررسي زمان مناسب براي تخليه در پيلهاي سوختي پليمري انتها بسته كاتد
تزريق گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن،براي افزايش حرارت استحصالي از مخازن زمين گرمايي آبخيز
بررسي اثر تغيير ضخامت لايه هاي سلول خورشيديCIGSبر راندمان سلول خورشيدي
Cooperative Data Delivering Planning for Offshore Wind Farms in Smart Grids
كاربرد الگوريتم رقابت استعماري تركيب شده با نگاشت آشوب در حل مساله پخش اقتصادي بار براي توابع هزينه ناصاف
شبيه سازي پيل سوختي پليمري به كمك شبكه عصبي پارامتريك
تهيه و ارزيابي نانوكامپوزيت پلي وينيل الكل/ كادميم سولفيد الكتروريسي شده جهت كاربرد در سلول- هاي خورشيدي
هماهنگي منابع توان راكتيو با توربين باد DFIG به منظور بهره برداري بهينه از سيستم قدرت
تعيين زواياي بهينه شيب و سمت پنلهاي خورشيدي به منظور جذب ماكزيمم تابش (مطالعه موردي:كرج)
كنترل زمان- واقعي مدل كايت با استفاده از الگوريتمMPCغيرخطي خودكار
تحليل اقتصادي كاربرد سيستم هاي فتوولتائيك در مناطق فاقد برق كشور
بهينه سازي مصرف انرژي از طريق عايقكاري در ساختمانهاي مسكوني با استفاده از نرم افزارASEAM نمونه ي موردي: شهرستان تبريز
طراحي توربين بادي هماهنگ با الگوي آب وهوايي شهرنجف آباد به كمك نرم افزار fluent
توسعه پيل سوختي پليمري در جهان و ايران
Energy management and economic analysis of hybrid (photovoltaic/diesel/battery) systems in Iran; considering the fuel price effect
پذيرش اجتماعي شاخصي فراگير در پذيرفتن سيستم هاي انرژي خورشيدي در ايران
optimal allocation of distributed generation and capacitor banks using evolutionary programming
new islanding detection algorithm for distributed generation
تاثير تركيب و مورفولوژي كاتد از نوع مواد اكسيد پروسكايت بر عملكرد پيل سوختي (PCMFC)اكسيد جامد سراميكي پروتونيك
طراحي و ساخت شاسي نگهدارنده تجهيزات انرژي الكتريكي اتوبوس هيبريد الكتريكي سري
تعيين مكان و ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده بادي و خازن موازي در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات
تحليل حالت گذراي سيستم جذبي خورشيدي يك اثره ليتيوم برومايد در شرايط آب و هوايي – كوهستاني
پتانسيل سنجي كاهش مصرف انرژي الكتريكي در ساختمان هاي اداري شهر تهران با استفاده از نماهاي خورشيدي
مروري بر مسئله اندازه يابي بهينه در سيستم هاي هيبريد بادي خورشيدي مستقل از شبكه
بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو بيوديزل بر پارامترهاي عملكرد و آلاينده هاي زيست محيطي موتور ديزل
تعيين شرايط بهينه برروي بازده قند استحصال شده در هيدروليز اسيدي سبوس برنج
مروري بر كشت، طراحي فتوبيوراكتور و برداشت ميكروجلبك براي توليد بيوديزل
امكان سنجي استفاده از محدوده كننده هاي جريان خطا FCLs جهت افزايش امنيت و بهبود كيفيت توان ميكروگريدها
مدل سازي تغيير سرعت باد با ارتفاع در شهرهاي ايران و تاثير آن بر توان توليدي از توربين باد
جايابي بهينه ي سيستمهاي فتوولتائيك در ميكروگريد با در نظر گرفتن توان اكتيو و راكتيو توليدي
طراحي و بهينه سازي توربينOWCبراي آبهاي بندر انزلي
بررسي و برآورد زيست توده هاي كلان استان فارس و تخمين انرژي حاصل از آنها
Design and Testing of a Tilted Single Axis Solar Tracker (TSAT) Based on Microcontroller
يك مدل دو سطحي براي مصالحه بين سود و رضايت مشتريان در بهينه سازي مديريت انرژي
تأثير مديريت سمت تقاضا بر قابليت اطمينان سيستم توليد در حضور نيروگاه بادي
طراحي كنترل كننده بهينه فازي نظارتي براي رديابي ماكزيمم توان در سلول هاي خورشيدي
مدل سازيCFDسه بعدي سرعت گاز ورودي بر لايه انتشار گاز پيل سوختيPEM
كاربرد رويكرد اكسرژي تجمعي براي سيستمهاي مختلف تهويه هوا
اثير MNوAL بر افزايش مقاومت به اكسيداسيون فولاد ضد زنگ فريتي مصرفي در اتصال دهنده هاي پيل هاي سوختي اكسيد جامدSOFCS
رويكرد به انرژي هاي پاك در قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
استفاده از توان راكتيو خروجي تيروگاه بادي در برنامه ريزي واحدهاي توليدي مبتني بر سود شركت توزيع
پيش بيني سري زماني تابش خورشيد با استفاده از شبكه هاي عصبي و مقايسه با يك مدل آماري
ارزيابي ترمواكونوميكي توليد آب شيرين در ايستگاه انتقال گاز ندوشن
ارائه يك مدل جديد و اعتبار سنجي آن براي پيش بيني تغييرات سرعت و جهت باد در سه ناحيه مختلف آب و هوايي
بهينه سازي انرژي در صنعت ساختمان
عملكردRetScreenطراحي و بررسي اقتصادي سيستم فتوولتائيك روشنايي دانشكده مهندسي
ارائه ي روشي جديد براي رفع مشكلات حفاظتي شبكه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراكنده
ساخت نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي كربن فعال/نانوذرات:مناسب براي حذف آلاينده هاي نفتي از آب
پخش توان اقتصادي و امنيت مقيد سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن خودروهاي برقي
شبيه سازي سيستم جذبي خورشيدي براي يك هتل در شرايط آب و هوايي شهر اهواز
شبيه سازي عملكرد يك اجاق خورشيدي از نوع كلكتوري
ساخت نمونه ازمايشگاهي توربين بادي معلق در آسمان
بررسي موانع و ارائه پيشنهاد جهت افزايش بهره وري انرژي در بخش صنعت در ايران
كنترل توان سيستم توربين بادي داراي ژنراتور مغناطيس دائم داخلي با مبدل هاي پشت به پشت با در نظر گرفتن تلفات آهن
طراحي و ساخت خودرو هيبريد پيل سوختي تا پنل خورشيدي
ارائه مدلي براي بررسي سياست هاي توسعه فناوري هاي نو در توليذ برق مطالعه موردي:پيل سوختي
بررسي اثر آب ورودي برفرآيند ذوب مواد تغيير فاز دهنده در يك مبدل دو لوله اي به منظور ذخيره سازي انرژي حرارتي
جذب حداكثر توان در سيستمهاي فتوولتائيك مستقل از شبكه، به روش اصلاح شده تغيير و نظاره
بهينه سازي سلول خورشيدي دو پيوندي مبتني برGaAsبا استفاده از نرم افزارمدلسازي افزارهSilvaco Tcad/Atlas
بررسي تاثير نوع مولد توان بر عملكرد يك سيستم تبريد تركيبي با دو مبردR-22وR-717
مدلسازي و بهينه سازي دو سلول هاي خورشيدي تك پيونديGaAs وInGaP استفاده از نرم افزار مدلسازي افزارهSilvaco Tcad/Atlas
تحليل احتمالاتي حضور خودروهاي برقي در شبكه توزيع
ارزيابي فني اقتصادي نيروگاههاي فتوولتاييك خورشيدي با مطالعه موردي درجنگل گلستان واقع دراستان گلستان
امكان بهره گيري از ضايعات پسته به عنوان سوخت در شهرستان رفسنجان
تخمين پارامترهاي مدل پيل سوختي پليمري به كمك روش كمينه مربعات
افزايش نفوذ انرژي بادي در شبكه با مديريت سمت تقاضا
تامين برق ساختمان با استفاده از سلول هاي خورشيدي فتوولتائيك
آموزش انرژي، فرصتي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير
كنترل گشتاور درايو ژنراتور مغناطيس دائم داخلي در سيستم هاي توربين بادي با مبدل هاي پشت به پشت بر اساس خطي سازي ورودي خروجي تطبيقي
بررسي و قابليت هاي استفاده از مصالح هوشمند در نوا و بدنه هاي شهري در هزاره سوم
برنامه ريزي توان راكتيو در حضور توربين هاي بادي همراه با در نظر گرفتن پايداري ولتاز
طراحي موتورBLDCبراي استفاده در خودروهاي برقي جهت توليد سوخت پاك
بزرسي نقش فناوري نانو در سامانه هاي خورشيدي و توليد انزژي پاك
مطالعه پايداري در يك استخر خورشيدي با گراديان درجه شوري
خانه سبز معمار با رويكرد معماري پايدار
مروري بر جذب انرژي خورشيد توسط روسازي وتاثير نوع سنگدانه هاي مخلوط آسفالتي برآن
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید