دسترسی به مقالات هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در بانک مقالات تخصصی کشور (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی 29 تا 31  اردیبهشت ماه 1392 توسط انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 111 عنوان مقاله تخصصی شامل 1565 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

 مرور و بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك
 مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات در گمرك ايران با رويكرد پويايي شناسي سيستم
 بازاريابي الكترونيكي: مزايا، روش ها و روند رشد جهاني آن
 Using Business Intelligence For Market Risk Management Strategic Planning In Banks And Financial Institutes
 بررسي پتانسيل تجاري محصولات كشاورزي بين ايران و كشورهاي منتخب آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل، شيلي، اروگوئه و مكزيك


 بررسي تأثير عوامل محيطي بر جهاني شدن تجارت الكترونيكي
 بررسي موانع بكارگيري و گسترش تجارت الكترونيكي
 بررسي رابطه ميان الكترونيكي بودن دولت و الكترونيكي بودن كسب و كارها با استفاده از تحليل همبستگي كانوني
 ارزيابي آمادگي الكترونيكي شركت هاي كوچك و متوسط به منظور ورود به عرصه تجارت الكترونيك(مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي زاهدان)
 پيشنهاد راهكارهاي مناسب سياست گذاري حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور در جهت اقتصاد مقاومتي
 ارائه يك مدل مفهومي پذيرش فناوري در بانكداري الكترونيكي براساس TRA,TPM,TAM,TAM II
 ارائه ي مدلي جامع از مفاهيم مذاكرات الكترونيكي مبتني بر آنتولوژي
 Relationship between Infrastructure and Technological Readiness based on Global Competitiveness Report: a Guidance for Developing Countries
 استثنائات حمايت از حقوق مادي پديدآورنده آثار ادبي و هنري در حقوق ايران
 قواعد تبليغ در حقوق تجارت الكترونيك و ضمانت اجراي آن
 حق دسترسي مصرف كنندگان فضاي الكترونيك به اطلاعات لازم در ايران و اتحاديه ي اروپا
 اعمال ضد رقابتي در تجارت الكترونيك با تاكيد بر نظام حقوقي ايران
 انحلال قراردادهاي الكترونيكي در حقوق مدني و كيفري
 اصل برابري اعتبار ادله ي الكترونيكي با ساير ادله ي اثبات در حقوق ايران و بين الملل و نقش آن در توسعه تجارت الكترونيك
 بررسي تجربه اطلاعاتي منصفانه (FIP) در فيسبوك(مطالعه موردي: جامعه دانشجويي)
 تحليل گزينه هاي استراتژيك مربوط به حريم خصوصي و اعتماد در تراكنشهاي تجارت الكترونيك
 A Novel Anonymous Cloud Architecture Design; Providing Secure Online Services and Electronic Payments
 بررسي رابطه ميان نگرش به تبليغات اينترنتي و اعتماد (الكترونيكي) در تجارت الكترونيك
 بررسي تاثير جنسيت بر عوامل فردي و زيرساختي اعتماد الكترونيك
 Evaluating the Effects of Security and Trust in Electronic Payment Systems Usage from the Viewpoint of Customers(A case study of private bank in Iran)
 شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر اعتماد دريافت كنندگان پيامك هاي تبليغاتي از طريق تلفن همراه
 ارتباط ميان تجربه در استفاده از اينترنت و تأثير آن بر ميزان اعتماد به تجارت الكترونيك
 يك پروتكل جديد احراز اصالت در پرداخت هاي الكترونيكي برخط
 بررسي نقش خدمات تضمين وب در توسعه ي تجارت الكترونيك كشور ايران
 رويكردي ديگر در امن سازي سيستم عامل خادم با استفاده از مجازي سازي
 اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك
 بررسي و اولويت بندي چالش هاي مديريت منابع انساني الكترونيكي با استفاده از روش فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)
 بكارگيري تكنيك ELECTRE جهت انتخاب فروشگاه آنلاين مناسب براي خريد اينترنتي بر مبناي شاخص هاي وب سايت
 بررسي تاثير ادراكات، نگرش ها و رفتار مشتريان بر پذيرش بانكداري اينترنتي:(مطالعه موردي مشتريان بانك ملي در شهر سنندج)
 بررسي تأثيرات انتقال الكترونيكي وجوه در سرعت بخشيدن به عمليات بانكي
 انتخاب سايت هاي مناسب براي تبليغات اينترنتي با استفاده از روش AHP
 اثر توسعه اينترنت بر تجارت بين الملل كالا و خدمات
 ارائه روشي نوين در پرداخت الكترونيكي حق بيمه در صنعت بيمه ايران
 تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي كار در دو گروه از كشورهاي OECD و كشورهاي منتخب در حال توسعه
 ارزيابي نقش گرايش استراتژيك بر پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارهاي كارآفرينانه
 ارزيابي و تحليل پيامدهاي منفي تجارت الكترونيك
 شناسايي عوامل موثر بر تمايل به خريد اينترنتي:مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد قزوين
 شناسايي و رتبه بندي موانع بكارگيري بانكداري الكترونيكي در شعب بانك ملت تبريز به روش AHP
 تاثير تجارت الكترونيكي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه منتخب با تاكيد بر شاخص جهاني شدن
 بررسي تأثير تجارت الكترونيك بر رشد اقتصادي منتخبي از كشورهاي جهان
 بررسي مقايسه فناوري هاي هوشمندي كسب و كار
 مقايسه فناوري هاي هوش تجاري براي تصميم گيري در شعب بانك تجارت شهرستان اهواز توسط مدل CMMI
 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر گرايش مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكمورد مطالعه بانك ملت شهر تهران
 بررسي تاثير توسعه زيرساخت هاي بانكداري الكترونيك بر عملكرد بانك ها
 بررسي و اولويت بندي ابزار پرداخت و تجهيزات بانكداري الكترونيك با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 جايگاه توسعه تجارت الكترونيكي و بهره وري در تسهيل جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
 ارائه مقياس جامع ارزيابي كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيك
 شناسايي و تعيين عوامل كيفي موثر بر ترويج بانكداري موبايل با استفاده از معادلات ساختاري
 بررسي اثر تجارت الكترونيك بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب
 بررسي اثر تجارت الكترونيك و شاخص آزادي اقتصادي بر درآمد مالياتي در كشورهاي در حال توسعه با روش GMM داده هاي پانل پويا
 واكاوي تاثير سطح توسعه يافتگي كشورها بر رشد و توسعه ي فاوا
 بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي دولت ايران مورد مطالعه: تداركات الكترونيكي دولتي
 نقش تجارت الكترونيك (EC) در ايجاد مزيت رقابتي در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs)
 بررسي بازاريابي اينترنتي بر تمايل به خريد لوازم خانگي با استفاده از مدل آميخته بازار
 مطالعه كاربردي تجارت سيار در صنعت بيمه ايران
 فرصت ها و چالش هاي استفاده از مدل هاي كسب و كار ارائه ي رايگان اطلاعات به منظور دستيابي به اقتصاد دانش محور
 راهكارهاي تجارت الكترونيك در رفع موانع بخش بندي بازار
 مدل ارزيابي آمادگي سازمان هاي فرهنگي و جايگاه آن در ارزيابي آمادگي ملي براي توسعه اقتصاد الكترونيكي فرهنگ
 بررسي فرصت هاي بازاريابي ويروسي موبايل در ايران
 امكان سنجي و اثر بخشي تجارت الكترونيك در بهبود و ارتقاء رقابت پذيري بنگاه ها در بخش صنعت: با استفاده از رويكرد A.H.P فازي
 ارزيابي عوامل پذيرش تجارت الكترونيك توسط SMEs با استفاده از تكنيك FAHP
 بررسي عوامل موثر بر خريد اينترنتي مجدد
 بررسي تأثير كيفيت خدمات الكترونيكي بر رضايتمندي مشتريان
 تجارت الكترونيكي، بهره وري و نوسانات اقتصادي
 بررسي چالش هاي بيمه الكترونيكي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي
 پيشنهاد مدلي به منظور خلق مزيت رقابتي در تجارت الكترونيكي
 بازارهاي دوجانبه و واسطه گري در تجارت الكترونيكي
 بررسي تاثير تجارت الكترونيكي بر تجارت بين المللي
 مدل هاي كسب و كار الكترونيك، ريشه ها، وضعيت فعلي و آينده
 رتبه بندي وب سايت ها براي انتشار آگهي اينترنتي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه
 تاثير بازاريابي سيار بر عوامل آميخته بازاريابي گردشگري
 بررسي محدوديت هاي پياده سازي دوركاري با رويكرد تئوري محدوديت ها
 شناسايي عوامل مؤثر بر پذيرش خريد اينترنتي: ارائه مدل پذيرش خريد اينترنتي
 انتقال امن و بلادرنگ سرويس بليط سيار از طريق بستر GPRS
 كاربرد مديريت دانش مشتري در كسب مزيت رقابتي سازمان ها در تجارت الكترونيكي
 بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري، داده كاوي و مديريت دانش جهت دستيابي و ايجاد مديريت دانش مشتري با رويكرد كسب مزيت رقابتي سازمان ها در تجارت الكترونيكي
 تخصيص منابع در رايانش ابري به كمك واسط هاي يادگيرنده
 ارائه چارچوب راهنما در مسير حركت به سوي تجارت سيار
 عملكرد پويشگر تراهرتز و فراصوت در بهبود كيفيت و امنيت اطلاعات
 افزايش كارايي مهاجرت وظايف در رايانش ابري با تركيب مسيريابي Yu و پيش كپي
 مراقبت پزشكي سيار براي بيماران قلبي با استفاده از حسگرهاي بي سيم در تلفن هاي همراه اندرويد
 رتبه بندي ارزش مشتري و تدوين برنامه هاي استراتژيكي با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي جهت توسعه مديريت ارتباط با مشتري
 تأثير فناوري اطلاعات بر موفقيت پروژه هاي شركت هاي توليدي: با تاكيد بر مديريت دانش(مطالعه موردي شركت هاي توليدي در دو شهر بابل و بابلسر)
 طراحي سيستم پيشنهاددهنده همكارانه براي برنامه ريزي سفر در گردشگري الكترونيكي
 طراحي سيستم استنتاج فازي براي تعيين سطح هوشمندي كسب و كار در شركت هاي توسعه تجارت الكترونيك؛مطالعه موردي: سازمان توسعه تجارت الكترونيك بانك سامان
 ارائه مدل تصميم گيري انتخاب ايده نوآور در شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير با روش تحليل سلسله مراتبي
 امكان سنجي بسترسازي براي ايجاد بورس الكترونيك در استان اصفهان
 نقشه راه مديريت ريسك دانش بنيان پروژه هاي فناوري اطلاعات (IT)
 به كارگيري هوش مصنوعي براي انتخاب سهام مناسب در بورس اوراق بهادار
 ارائه چارچوبي سيستمي جهت ارزشيابي سيستم نوآوري بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات
 بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادي در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا
 تأثير خرد جمعي و نوآوري باز در ايجاد و بهينه سازي مدل هاي كسب كار دانش محور؛ ارائه رهيافت پيشنهادي «پنجره واحد كسب و كار»
 مدلسازي درآمدهاي مالياتي كشور با استفاده از روش ماشين بردار تكيه گاه (SVM)
 ارايه مدل پيشنهادي به منظور ارزيابي وب سايت هاي تجارت الكترونيكي
 استراتژي هاي مديريت تغيير براي موفقيت در پياده سازي سيستم هاي ERP
 طراحي برند الكترونيكي از طريق استراتژي 3C
 بررسي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي استراتژي CRM
 بررسي و تحليل اثر هوش تجاري بر تصميم گيري استراتژيك
 پيشنهاد مدلي به منظور طراحي برنامه هاي جامع فناوري اطلاعات
 رفتار مصرف كنندگان در تجارت الكترونيكي
 Critical Success Factors for BI Implementation
 بررسي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت بر مديريت دانش در سازمان ها
 پيشنهاد رو يه انتخاب و ارزيابي تامين كنندگان با روش تركيبي فازي و الگوريتم زنبور عسل
 ارايه مدل پيشنهادي جهت سيستم مديريتي يكپارچه جهت چابك سازي سيستم حمل بار در حمل و نقل ريلي با استفاده از تكنولوژي RFID و هوش تجاري
 شناسايي عوامل موثر بر ايجاد انگيزه به انجام خريد آنلاين در ايران
 ارائه يك مدل اكتشافي قيمت گذاري براي كالاهاي الكترونيك در بازارهاي شبكه مدار
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید