مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي در سیویلیکا

مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي در سیویلیکا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي در سیویلیکا 31 خرداد 1393 توسط شركت پژوهشي طرود شمال و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 235 عنوان مقاله تخصصی شامل 3243 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

نقش مشاركت عمومي در سياست گذاري علم و فناوري با تبيين رويكرد سه مرحله اي
نقش مديريت ريسك در بانكداري اسلامي
مطالعه تطبيقي استراژي هاي زنجيره ي تأمين ناب، چابك و نابچابك
بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر كسب و كار در ايران
تدوين استراتژي براي شهرك هاي صنعتي شهرستان ساري
اثر سياست مالي دولت بر متغيرهاي كلان اقتصادي


بررسي وضعيت اقتصادي صنعت پرورش اسبچه خزر مطالعه موردي: استان گيلان
تبيين كاركرد مسئوليت اجتماعي اداره كل پزشكي قانوني استان مازندران
مصرف گرايي و آسيب هاي آن
بررسي رابطه آمادگي پذيرش توسعه سازماني با طراحي مجدد ساختار و فرآيند سازماني
بكارگيري روش سيستم كاري عملكرد بالا (HPWS) جهت مديريت بهينه منابع انساني درسازمان هاي كوچك
پيش بيني فروش با استفاده از شبكه هاي عصبي
بررسي رابطه بين سكوت سازماني و فراموشي سازماني در كاركنان شهرداري منطقه 5 تهران
بررسي روند پژوهش در قلمرو تعيين عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش
شناسايي عوامل موثر بر توسعه صادرات فرش دستباف استان
بررسي رابطه بين سطح تحصيلات با سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران تربيت بدني مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران
ارزيابي رضايت مشتريان در طرح هاي برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات(IT) (مطالعه موردي در شهرداري مشهد)
بررسي منابع تأمين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تعيين مناسب ترين راهبرد افزايش صادرات محصولات پتروشيمي (شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران)
Innovation System Analysis: the Case of Iran
خوشه هاي صنعتي راهكاري موثر در ايجاد و توسعه فضاي رقابت و افزايش توان صادرات (موردكاوي:نگاهي به خوشه هاي صنعتي نساجي و پوشاك در كشور چين)
تعيين خسارت بالقوه بيمه گذاران در رشته بدنه اتومبيل با استفاده از مدل شبكه عصبي (مورد مطالعه:شركت بيمه آسيا)
بررسي عملكرد تبليغات تجاري بر تصميم خريد مشتريان در شركت هاي بيمه شهر سنندج
نقش توليد ملي و مديريت مصرف بر رشد و توسعه اقتصاد و زندگي مردم (چالش ها و راهكارهاي عملياتي)
بررسي ميزان تاثير گذاري تبليغات بر خريد مردم (مطالعه موردي ساكنان شهر بيرجند)
بررسي رابطه ميان تورم و بهره وري در اقتصاد ايران(سال هاي 1390-1386)
آزمون توهم پولي در اقتصاد ايران
بررسي رابطه بين عوامل سازماني و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
متغيرهاي كلان اقتادي و توزيع درآمد در ايران:با نگاهي به رويكرد ARDL
ارائه مدل نوآوري تحقيق و توسعه در بازاريابي چريكي و تاكيد بر نقش آن در دهكده جهاني
بررسي آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در ايران
بررسي ميزان تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني
تبيين اثر بخشي تسهيلات اعطايي بانك ملي به بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي استان مازندران
بررسي مقايسه استراتژي بازاريابي بانكي در ميان بانك هاي داخلي و خارجي منتخب
بررسي و شناسايي عوامل اثر گذار بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي : مشتريان شركت لبنياتي پاك آرا سنندج)
تبيين رابطه ميان سرمايه فكري و تعهد سازماني كاركنان (مطالع موردي:سازمان آموزش و پرورش)
تحليل هزينه منفعت احداث جايگاه هاي سوخت رساني تك منظوره CNG در ايران با تاكيد بر سناريو هاي متفاوت
شناخت و تحليل خشنودي شغلي كادر پرستاري بر اساس عوامل فشارزاي سازماني در بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) اهواز
كار آفرينى و دانشگاه كارآفرين در اقتصاد جديد
بررسي رابط بين تعارض شغلي و ساختار سازماني در شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي
بررسي رابطه بين عدالت سازماني با تعهد سازماني كاركنان در شركت آب وفاضلاب روستايي خراسان رضوي واحد ستاد
بررسي رابطه درآمدهاي نفتي و نرخ مشاركت زنان در كشورهاي منتخب نفت خيز
بررسي ارتباط بين حجم ذخاير نفتي و رشد اقتصادي از ديدگاه نفرين منابع (كشورهاي منتخب نفت خيز)
تعيين ارزش اقتصادي توريستي مراتع
رابطه ي بين رفتار شهروندي سازماني و درگيري شغلي پرستاران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بعثت شهر همدان
تحليل كارايي و مصرف بهينه منابع در ادارات آموزش شركت هاي تابعه ي وزارت نفت بر اساس رويكرد كمي
بررسي رابطه ساختار مالكيت با سرعت گزارشگري مالي در شركتهاي پإيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير فرهنگ اسلامي بر توسعه اقتصادي
ارزيابي آمادگي الكترونيكي در بخش دولتي ايران
رهبري راهبردي و نقش ابعاد آن دربهبىد عملكرد سازمان
داده كاوي ، ابزاري در اختيار مديريت دانش نيروهاي دفاعي
تاثير حكمراني بر امنيت غذايي كشورهاي توسعه يافته گروه هفت و منتخب در حال توسعه در بازه زماني (2011-2002)
ارائه راهكارهايي براي مديريت بحران در سوانح هوانوردي در ايران
يك مقايسه از كارايي مدل هاي مختلف ارزيابي ريسك اعتباري
بررسي رابطه ي بين رفتار ماكياول گرايانه ي مديران با سكوت سازماني و كناره گيري رواني كاركنان گمركات شمالغرب كشور
بررسي رابطه مسئوليت اجتماعي بر كيفيت سود شركت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير ميزان سهام شناور آزاد بر عملكرد مالي و ايجاد مزيت رقابتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاكيد بر شركت هاي گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات ايران)
ارتباط هوش هيجاني با استراتژي مديريت تعارض مديران آموزشي و پژوهشي معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي زنجان (مطالعه موردي; شهرستان طارم)
بزرسي تاثير فعاليتهاي پاركهاي علم و فناوري بر توسعه ي پايدار صنعتي )مطالعه ي موردي: در SME استاى اردبيل)
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در روابط بلند مدت خريدار و تامين كننده در زنجيره عرضه (مطالعه موردي صنعت برق)
رابطه توسعه پايدار اقتصادي با فرهنگ
ماليه عمقي و رشد اقتصادي ايزان؛ راهكاري براي توسعه اقتصادي در هزاره سوم
نگاه خرد و كلان به مديريت هزينه و قيمت محصولات در كشور چين
تحليل و بررسي شاخص هاي مؤثر بر توسعه اقتصادي با رويكرد اقتصاد منطقه محور با مطالعه موردي در منطقه گيلان و تالشان
Review of renewable energy industry in Iran and Taiwan
بررسي ملاحضات پدافند غير عامل در حمل و نقل شهري (مطالعه موردي حمل و نقل ريلي – متروي تهران)
كاركرد سرمايه انساني بر نوآوري, رشد توليد و درآمد در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه مركزي
تحليل رهيافت وكالت در عدم بروز پديده ي ناسازگاري زماني در بودجه بخش عمومي (مطالعه موردي:شهرداري اصفهان)
مثلث اقتصاد مقاومتي، گرايش كارآفرينانه و مديريت دانش، بسترساز موفقيت در اقتصاد دانش بنيان
احدات فضا هاي جديد در بناي آپارتماني و پيامد آنان بر محيط زيست و سلامتي افراد
بررسي تاثير هوش و چالاكي سازماني در ارتقاء سلامت نظام سازماني
بررسي رابطه بين مديريت دانش و كيفيت خدمات در مراكز سازمان تامين اجتماعي شهر كرمان از ديدگاه كاركنان مربوطه
بررسي مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتري شعب بانك سپه استان كرمان
رويكردهاي اقتصاد مقاومتي در عمل با تأملي بز صنعت برق
اصلاح ساختار سازماني جهت تقويت كارافريني سازماني
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني، سازمانهاي يادگيرنده و مديريت دانش
تاثير شاخص هاي اقتصادي دانش بر نرخ بيكاري كشورهاي منتخب آسيايي و اروپايي
بكارگيري مديريت فناوري اطلاعات در توسعه درون زاي بخش كشاورزي
اولويت بندي فاكتورهاي توسعه منابع انساني در راستاي تحقق چشم انداز 1404 صنعت نفت با استفاده از مدل AHP
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مطالعه موردي : كارمندان اداره آموزش و پرورش شهر ارسنجان)
مطالعه تطبيقي بررسي رايطه مديريت دانش و نوآوري در سازمان ها
بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي و بهره وري منابع انساني
نقش رهبري معنوي در كاهش رفتار سياسي و تنش سازماني
تاثير يادگيري الكترونيكي بر ارتقاء بهره وري منابع انساني و سازمان
نقش توسعه منابع انساني در بهبود بهره وري منابع انساني و تعالي سازمان
بررسي وضعيت عدالت سازماني ادارك شده حاكم بر كاركنان دانشگاه رازي كرمانشاه
تاثير نرخ ارز بر روند صادرات كالاهاي ورزشي ايران (1390-1380)
بررسي و تبيين عوامل موثر بر بهبود عملكرد شغلي كاركنان بخش بهداشت و درمات (مطالعه موردي: بيمارستان ام ليلا در بندرعباس)
عوامل موثر بر ميزان تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد كرمانشاه
بررسي اهميت نقش ارزشيابي در اثر بخشي برنامه ريزي آموزشي
رابطه بين عوامل استرس شغلي با ميزان مديريت ريسك اقتضايي معلمان
ارتباط بين شخصيت و تعهد سازماني
نقش پرداخت يارانه و مشوق هاي دولت بر جذب انواع سرمايه گذاري ها؛ مطالعه موردي: كشور ايران (1360-1391)
بكارگيري مدل تركيبي QFD-TOPSIS در جهت اصلاح الگوري طراحي محصول صنايع توليدي (مطالعه موردي شركت سام سرويس)
Customer Relationship Management
تحليل مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر در رشد اقتصادي واحدهاي صنعتي
بررسي مدل هاي مديريت دانش و عوامل موفقيت و موانع حصول آنها
مطالعه مروري بر هوش تجاري در سيستمهاي اطلاعات سازماني
بررسي رابطه بين رفتار ماكياول گرايانه مديران با سكوت سازماني و كناره گيري رواني كاركنان گمركات شمالغرب كشور
مديريت زمان در پروژه هاي عمراني با كمك منطق فازي به منظور كاهش هزينه هاي اجرايي
معنويت و رهبري معنوي نياز سازمان هاي برتري طلب
اعتماد سازماني, رويكرد نوين رقابتي سازمانها
مديريت ريسك
رفع موانع اثر بخشي منابع انساني سازمانها در ايران
مديريت سرمايه گذاري و قيمت گذاري اختيارات معامله به كمك امواج كلوين
پايش بازار ارز ايران ، مديريت و نرخ ارز ارائه سياست اهاي ارزي براي جلوگيري از پرش هاي قيمت ارز
ارائه مدل SWOT و QSPM در برنامه ريزي استراتژيك شعب بانك سپه شهر كرمان 1392
تكامل و تحول اقتصادي با مديريت كاربردي دانش پسامدرن زبان شناسي
مديريت بين المللي آموزش علم: توسعه ملي و دانش بنيان اقتصاد مقاومتي
تاثير نهادهاي اقتصادي در ارتباط بين و صنعت و دانشگاه
مديريت كاربردي اقتصاد با توسعه دانش و فرهنگ نخبه پروري: تحقق عزم ملي
آسيب شناسي فضاي كسب و كارهاي دانش بنيان ايران در شرايط تحريم اقتصادي
ابزارهاي مديريت دانش در توسعه دانش كاربردي در سازمانها
بررسي رابط سكوت سازماني و تعهد سازماني كاركنان
رويكرد انتقادي در سازمان؛ كاربردها، كاستي ها
كارافريني سازماني و ميزان تاثير ساختار سازماني بر روي آن
بررسي معنويت در سازمان
بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه دام در شهرستان مرند با استفاده از الگوي لاجيت
تاثير نا اطميناني تورم بر نرخ ارز در ايران
بررسي رابطه بين سلامت سازماني و كارآفريني سازماني در كاركنان سازمان ثبت احوال استان گلستان
تاثير ارتباطات كلامي و غير كلامي در رفتار با مشتريان ( مطالعه موردي:شعب بانك سپه شهر كرمان 1392)
ضرورت پياده سازي پروژه برنامه ريزي منابع انساني (HRP) در شركت هاي كوچك و متوسط
بررسي تاثير اجراي بانكداري الكترونيك (در مقايسه با باندكداري سنتي) بر ساختار سازماني در بانك تجارت
سازمان هاي بين المللي غير دولتي و جامعه مدني
روستا و رسيدن به توسعه پايدار
رابطه بين مصرف برق، رشد اقتصادي و گسترش شهرنشيني در كشور ايران
بررسي روابط بين سرمايه فرهنگي و اعتماد در سازمان
بررسي تاثير ناپايداري سياسي بر رشد اقتصادي در ايران
بررسي رابطه بهبود شغلي و رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: شركت ايران ارقام)
نگرشي بر كاربرد سرمايه انساني در رشد اقتصادي با تاكيد بر نقش بهداشت و نابرابري آموزش و توزيع تحصيلات
To Present a suitable Pattern to transfer technology from Armed forces to defensive industries for mass production
بررسي رابطه پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري با عملكرد شركت هاي فعال در گمركات بندر انزلي
بررسي تاثير عوامل موثر بر افزايش بهاي تمام شده روغن زيتون در 10 سال گذشته (مطالعه موردي: كارخانه روغن نباتي گنجه رودبار)
توسعه صادرات غير نفتي، ركن كليدي توسعه پايدار كش.ر در فضاي كسب و كار جهاني (عملكرد؛ چشم انداز؛ عوامل كليدي)
رابطه بين مولفه هاي مديريت دانش و كارآفريني در سازمان ها
مديريت دانش محور توسعه سازمان ها
تاثير رضايت و تعهد برند بر وفاداري و قصد خريد مجدد در مصرف كنندگان ايراني (مطالعه موردي؛ صنعت لوازم خانگي)
نقش و جايگاه ارزش هاي انساني در دوره جديد بازاريابي با تاكيد بر توليد ملي و اقتصاد مقاومتي
بررسي روش هاي انتقال تكنولوژي فرايند در صنعت توليد لوله هاي پلي اتيلن ؛ مطالعه موردي: شركت توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن سمنان
بررسي نقش دو بعد اموزشي و فني شركت هاي خدمات مشاوره اي ، فني و مهندسي- كشاورزي در اقتصاد كشور
جهت گيري هاي استراتژيك به عنوان مزيت رقابتي شركت
بررسي جايگاه و نقش بكارگيري فناوري اطلاعات با توجه به ساختار سازماني (مطالعه موردي: شبكه بهداشت استان گلستان)
مدل راهبردي و كاربردي مديريت دانش سرمايه انساني با رويكرد توانمندسازي مديران و كاركنان شركت هاي ايراني
ارتباط بين حاكميت شركتي با ارزش افزوده اقتصادي در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
نقش مولفه هاي كيفيت خدمات بر رضايت مندي مشتريان بانك كشاورزي استان مازندران
مقايسه شاخص هاي اندازه گيري عملكرد مبتني بر ريسك معاملات سهام، يك مطالعه موردي از بازار بورس تهران
توزيع فضايي فعاليت هاي عمده اقتصادي در بين شهرستان هاي استان زنجان با تاكيد بر اشتغالزايي آنها
تحليل و بررسي رابطه نظام ارزشي و رشد اقتصادي در ايران
فرايند هوش رقابتي براي كاهش ريسك در شركت هاي كوچك و متوسط
بررسي تاثير شكل گيري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر روند توسعه شهرستان كنگان
ارتقاء توانمندي كاركنان با تكيه بر اهميت دادن به نيازهاي معنوي كاركنان سازمان
چگونگي تئوري تبادل رهبر- پيرو همراه با همراستايي مديريت منابع انساني عملكرد شغلي كاركنان را متاثر مي نمايد؟
تاثير سياست هاي پولي بر نرخ ارز و شاخص قيمت سهام در ايران: رويكرد خود رگرسيون برداري
بررسي تاثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاه هاي اجرايي استان اردبيل
بررسي مديريت دانش در موسسات آموزشي خصوصي و غير انتفاعي (مطالعه موردي: موسسه آموزشي باختر ايلام)
بررسي موانع كسب منافع در قراردادهاي سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز
منابع اقتصادي حاصل از تفكر اقتصادي در حفظ و استفاده از منابع زيست محيطي مخصوصا منابع زيرزميني
بررسي عوامل مؤثر بر نوسانات قيمت سكه بهار آزادي در ايران با استفاده از مدلهاي خانواده ARCH
مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان. بررسي تاثير متقابل فناوري, فنون و انسان در پژوهشگاه رويان
بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي از ديدگاه كاركنان مراكز آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي استان كردستان
تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر بازدهي و قدرت خريد مطالعه موردي: فروشگاه مواد غذايي
تجزيه و تحليل ساختار توليد در بخش هاي عمده اقتصادي استان خراسان رضوي طي دوره 89-1383
بررسي تحولات ساختار توليد و آينده نگري آن در فعاليت هاي عمده اقتصادي استان خراسان شمالي طي دوره 1383-1389
بررسي تاثير فركانسي درآمدهاي نفتي بر رفتار تابع تقاضاي واردات ايران
بررسي تاثيرات سرمايه اجتماعي در پيشرفت, توسعه اقتصادي و اجتماعي در ايران
بررسي اثر حكمراني خوب بر رفاه اقتصادي (مطالعه موردي برخي از كشورهاي صحراي آفريقا)
نقش و ماهيت كارآفريني در پيشرفت كشورها
مطالعه تطبيقي نقش اتوماسيون اداري در بهبود تصميم گيري مديران و بهره وري سازمانها
كاربردهاي انرژي زمين گرمايي در توليد انرژي پاك براي زندگي امروز
بررسي تاثير برنامه هاي جانشين پروري بر فرسودگي شغلي كاركنان(مطالعه موردي:دانشگاه علوم پزشكي همدان و شعب بانك رفاه كارگران همدان)
بررسي آثار حذف يارانه بخش آب بر تغيير الگوي مصرف در بخش هاي شرب, كشاورزي و صنعت
امتياز اعتباري مشتريان بانك با استفاده از مدل تركيبي تحليل پوششي داده ها و رگرسيون لجستيك
بررسي رابطه ركود دانش با يادگيري و نوآوري سازماني. مطالعه موردي: مراكز بهداشتي درماني استان مازندران
بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر رشد اقتصادي ايران (1979-2008) مبتني بر رويكرد اقتصاد سنجي بيزيني
فرآيند جدايي قيمت گاز طبيعي و نفت خام (با رويكرد VAR در آمريكا)
سنجش كارايي تركيبي شركت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رويكرد DEA
كنكاشي پيرامون تاثير شاخص هاي فضاي كسب و كار بر سياست پولي در كشورهاي D8
ارزيابي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان جهت اجراي شش سيگما با استفاده از چارچوب جامع عوامل كليدي موفقيت
تعيين رتبه توسعه يافتگي استان هاي كشور در بخش ارتباطات
ماهيت توانمندسازي كاركنان و رابطه آن با عوامل سازماني
توريسم علمي- صنعتي، راه حلي جذاب و كارآمد براي ترويج كارآفريني بين دانشجويان
بررسي ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه انساني با تاكيد بر نفرين منابع
بررسي نقش بهره وري و اشتغال
ارزيابي عملكرد بانكداري الكترونيك با استفاده از كارت امتيازي متوازن و منطق فازي (مطالعه موردي شعب بانك ملي شيراز)
بازاريابي سياسي رويكردي نوين در بازاريابي ايران
بررسي تاثير عوامل سياسي و اقتصادي بر قاچاق كالا در نواحي ساحلي
استراتژي ها و ساختارهاي مالي شركت هاي دانش بنيان
بررسي پتانسيل انرژي زمين گرمايي به عنوان انرژي نو در ايران
واكاوي متغيرهاي موثر بر تغيير مدل كسب و كار (ميزان تاثير گذاري عوامل تغيير بر فضاي كسب و كار)
ضرورت به كارگيري مديريت دانش در توسعه منابع انساني
هوش تجاري ابزاري جهت چابك سازي سازمان
بررسي رابطه بين مديريت زمان و بهبود عملكرد مديران شعب بانك كشاورزي استان كرمان
بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري
آينده تحقيقات در خصوص اقدام به كارآفريني
اعتماد سازماني ، رويكرد نوين رقابتي سازمان ها
پلت، رهيافتي در جهت خروج از اقتصاد تك محصولي
معنويت و رهبري معنوي نياز سازمان هاي برتري طلب
بررسي نقش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در حسابرسي عملكرد سازمان هاي خدماتي دولتي (مطالعه موردي اداره كل ثبت احوال آذربايجان شرقي)
نقش هوش فرهنگي در ارتقا توانمندي كاركنان
نقش بازاريابي اجتماعي در رفاه بلند مدت جامعه
نقش آموزش عالي بر توسعه ملي كشور
بررسي رابطه بين هوش عاطفي(هيجاني) كاركنان و تعهد سازماني آنان در مراكز بهداشت شهر سيرجان
چالش هاي موجود در مديريت فرهنگ كارآفريني مراكز آموزش عالي (مطالعه ي موردي دانشگاه پيام نور)
ارزيابي همراستايي استراتژيك بين استراتژي رقابتي و استراتژي منابع انساني. مورد مطالعه: شركت هاي فعال در حوزه صنعت الكترونيك
مديريت راهبردي, عملياتي و تاكتيكي لجستيك جنگ نامتقارن
ريسك پذيري و ريسك گريزي افراد و سازمانها با مالي عصبي
بررسي رابطه سياست ماليات بر درآمد شركت ها و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
از بحران مالي جهان تا نظام مالي اسلامي
اقتصاد مقاومتي و اصلاح الگوي مصرف جهت بهبود وضعيت معشيت
بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر رانتير شدن دولت در اقتصاد (مطالعه مورد ايران)
مطالعه تطبيقي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني بر بهره وري در سازمان ها
مديريت بحران ناشي از جنگ به كمك شبكه اي مبتني بر سامانه هاي ارتفاع بالا
انتظارات مديريتي از سازمان ها در كاهش بحران هاي اقتصادي
نقش مديريت دانش و IT در كسب مزيت رقابتي سازمانها
اهميت بررسي نامه حضرت امير عليه السلام خطاب به مالك اشتر در مديريت منابع انساني راهبردي
لزوم توجه به رابطه بين خوشه هاي صنعتي و رقابت پذيري
بررسي رويكرد مديريت منابع انساني بر اساس رقابت پذيري
بررسي امكان سنجي پياده سازي مدل تعالي EFQM در ارزيابي عملكرد سازماني شركت سيمان قاين
نگاهي از دريچه فناوري اطلاعات به مديريت دانش
شناسايي عوامل موثر بر مديريت پروژه در سازمان هاي تحقيقات صنعتي نيروهاي مسلح
مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاري در شركت هاي حبابي و غيرحبابي
تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر سلامت سازماني در بين كاركنان دستگاه هاي اجرايي شهر سيرجان 1393
بررسي و تحليل بازار سلول هاي خورشيدي در ايران
بررسي ارگانيكي يا مكانيكي بودن ساختار سازماني موجود در شركت پگاه گلپايگان و توجه به استعداد پرسنل شركت
زمينه هاي تحقق بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي كشور
مديريت دانش در سازمانهاي دولتي
جايگاه شايسته سالاري و رابطه آن با بهره وري كاركنان در سازمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي
ارزيابي اثرات تورمي اجراي قانون هدفند كردن يارانه ها بر صنعت ساخت پروفيل UPVC و در و پنجره UPVC
ارزيابي آمادگي مديران جهت اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري و اشتغالزاي شهري به روش BOT (شاهد تجربي: شهرداري هاي غرب استان مازندران)
تاثير نابرابري درآمد بر رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 88-50
مطالعه تطبيقي سازمانهاي دولتي و خصوصي از لحاظ پايبندي به اخلاق حرفه اي
ارائه مدل برنامه ريزي خطي توليد تركيبي جهت بهينه سازي سود محصولات توليدي بر مبناي ارزش فعلي(مطالعه موردي شركت لبني پگاه گلپايگان)
بررسي موانع اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده در استان مازندران: مطالعه موردي شهرستان هاي ساري و بابلسر
بررسي رابطه بين عدالت سازماني, آسودگي شغلي و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان شركت ملي صنايع مس ايران
بررسي رابطه ادراك ويژگي هاي شغلي و انگيزش دروني در كاركنان مدارك پزشكي بيمارستان هاي وابسته دانشگاه علوم پزشكي شهر اصفهان
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید