انتشار مجموعه مقالات كنفرانس مديريت، تحول و نوآوري در توانمندسازي مديريت در سیویلکا

مجموعه مقالات كنفرانس مديريت، تحول و نوآوري در توانمندسازي مديريت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات كنفرانس مديريت، تحول و نوآوري در توانمندسازي مديريت 5 تیرماه 1393 توسط توسط شركت پندار انديش رهپو در شهر شيراز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 75 عنوان مقاله تخصصی شامل 1062 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت

بررسي تاثير شاخص سودآوري و اندازه شركت بر نسبت تغييرات سود انباشته در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبيين اثربخشي عملكرد شغلي بر اساس آموزش حين خدمت در كاركنان اداره منابع طبيعي شهرستان نوشهر و چالوس
رابطه فرهنگ ايمني ادراك شده و توانمند سازي شغلي با انگيزش شغلي در كاركنان معاونت بهره برداري شركت فولاد خوزستان
تبيين عوامل مؤثر بر ارتقاي بهره وري نيروي انساني در كاركنان اقماري پالايشگاه فاز 19 پارس جنوبي
مقايسه تاثير استقرار سيستم مديريت كيفيت بر تعهد شغلي كاركنان بيمارستان هاي امام علي (ع) و شهيد مدني شهرستان كرج
مطالعه ارتباط بين هدفگذاري ،كنترل شغلي وخودكارآمدي از متغيرهاي انگيزشي با ابعاد توانمندسازي كاركنان
بررسي عملكرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن در نظام بانكي (مطالعه موردي: بانك صادرات)
بررسي روابط مؤثر بين مديريت دانش و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي


بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اهواز با نقش ميانجي رضايت شغلي
ضرورت طراحي الگوي استراتژي فرهنگي در رسانه ملي با هدف تحول در مديريت رسانه و افزايش قدرت فرهنگي (با تاكيد بر مطالبات مقام معظم رهبري در( حوزه فرهنگ سال 1393)
الگوي چابك سازي سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران)
بررسي نقش مديريت دانش وتاثيرآن بررشدسازمان هاي اطلاعاتي-امنيتي
بررسي تاثيرتوانمندسازي كاركنان برانگيزه ييشرفت و عملكرد آنان در سازمان اموراقتصادي و دارائي استان كرمانشاه
واكاوي مديريت استعداد در سازمانهاي دولتي ايران
بررسي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان بر تصوير شركت، رضايت و وفاداري مشتريان در صنعت بانكداري (مطالعه موردي: بانك ملي تهران)
تاثيرمديريت تحول آفرين در ميزان پاسخگويي كاركنان معاونت سما مياندوآب
ميزان تاثير پذيري ارتباطات سازماني از منابع قدرت مديران
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر انتشار دانش صريح و ضمني
چالشهاي مبررسي چالشهاي مديريت منابع انساني درايران
بررسي رابطه بين اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت با عوامل توانمند سازي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
بررسي كيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت دانشگاه و نقش آن در افزايش توانمندي كاركنان
شناسايي ارتباط بين برگزاري دوره هاي آموزش كوتاه مدت ضمن خدمت با عوامل توانمند سازي كاركنان (( مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان ))
توانمندسازي كاركنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت
طراحي سامانه مديريت ريسك براي پروژه هاي عمراني
بررسي تاثيرپرداخت نقدي يارانهها بر رفتار مصرف كنندگان (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تربت جام)
ضرورت و اهميت نيازسنجي در توسعه مديريت منابع انساني
ارايه الگوي موفقيت مديريت دانش در سازمان پروژه محور بر اساس نظريه داده بنياد (GT)
مدلسازي تاثير قابليت بازاريابي اينترنتي بر عملكرد كسب و كارهاي الكترونيكي
بررسي اثر معنويت درسازمانهاي آموزشي (مورد كاوي دانشگاه هاي كاشان)
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني، تعهد سازماني و تنبلي اجتماعي دربانك اقتصاد نوين
بررسي تاثير فرصت هاي رشد شركت و شاخص سودآوري بر نسبت تغييرات بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي ارتباط ميان جو سازماني و نوآوري كاركنان سازمان
تعيين عوامل موثر در مديريت جذب، توسعه و حفظ نخبگان در شركت هاي تابعه وزارت نفت: يك رويكرد شبكه عصبي
رابطه مهارت هاي خواندن با انواع هوش و امور تحصيلي و خانوادگي دانش آموزان منطقه عباس آباد استان مازندران
بررسي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) از نگاه كاربران (مطالعه موردي: بيمارستارن آريا رشت )
بررسي امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش در شركت صنايع الكترونيك شيراز(مطالعه موردي) و ارائه راهكارهاي بهبود مديريت دانش در سازمان
بررسي نقش تبادل دانش ضمني ميان بخش هاي فروش و بازاريابي در بهبود موفقيت برنامه هاي بازاريابي (نمايندگي هاي فروش شركت رايتل در تهران)
لزوم نهادينه سازي مديريت دانش در مراكز آموزش عالي كشور
تجزيه و تحليل ساختار توليد در بخشهاي عمده اقتصادي استان چهارمحل بختياري، طي دوره 89-83
ارزيابي كارايي بانك بيمه شركت هاي بيمه درايران با استفاده ازتلفيق روش فرايند تحليل شبكه اي ANP و تحليل پوشش داده ها DEA
اولويت بندي معيارهاي بازاريابي اثربخش در دنياي آشوب گونه صنايع شوينده
بررسي نقش تعديل كنندگي جوسازماني در رابطه ميان هوش سازماني و مقاومت كاركنان در برابرتغيير (مطالعه موردي: شركت هاي شهرك صنعتي بجنورد)
ارائه مدل مفهومي از تاثير بكارگيري تكنولوژي مديريت روابط مشتري بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي قابليت هاي بازاريابي
بررسي تاثير عوامل موثرتصوير برند بر كيفيت خدمات الكترونيك مطالعه موردي: شركت ايرانسل
نقش مديريت دانش بر اثربخشي و كسب مزيت رقابتي درسازمان ها
همكاري اعضاي اپك با سازمان تجارت جهاني
كاربرد تكنيك هاي شبيه سازي بر تصميم گيري هاي هوشمند مديريتي
رابطه مولفه فراشناخت وقوف شناختي وسبك تصميم گيري وابسته درمديران دانشگاه اصفهان ودانشگاه علوم پزشكي اصفهان
تاثير سبك مديريت مشاركت جويانه بر عزت نفس كاركنان پتروشيمي فارابي ماهشهر
مزيت رقابتي به كارگيري سيستم ERP بين شركت هاي ايراني
بهينه سازي توليد شيشه هاي خودرو از طريق رويكرد مهندسي مجدد فرآيند كسب وكار، مورد مطالعه: شركت شيشه ايمني اميد اصفهان
بررسي نقش سرمايه فكري بر عملكرد كاركنان آموزش و پرورش
عوامل اصلي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش در بانك رفاه
بررسي وضعيت توانمند سازي كاركنان در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با رويكرد اصلاح رفتار اقتصادي
بررسي علل،نشانه ها و آثار وجود فساد اداري و ارائه راهكارهايي جهت مقابله با آن
مديريت منابع انساني الكترونيك (e-HRM )، ضرورت سازمانهاي عصر اطلاعات
رابطه كيفيت زندگي كاري و سبكهاي مقابله با استرس با رضايت شغلي معلمان شاغل در مدارس استثنايي
مديريت دانش مشتري كليد موفقيت سازمانها در عرصه رقابتي
بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي نيروي انساني در شركت نفت و گاز غرب
هوشمندي رقابتي، فرآيندي ضروري براي موفقيت سازمانها
نقش مكانيزم هاي حاكميت شركتي در نظام بانكداري ايران
رابطه ياد گيري مشاركتي با عملكردهاي اجتماعي ورفتارشهروندي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي
بررسي رابطه رضايتمندي مشتري نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني رستوران هاي فست فود
بررسي چگونگي شكلگيري نگرش ها ومقاصد مصرف كنندگان نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني رستوران هاي فست فود
تحليل فضايي و مديريتي طرح هادي روستايي در سطح روستاهاي سيستان
ارزيابي موقعيت وانتخاب مناسبترين اقدام استراتژيك به وسيله فرايند تحليل شبكه اي (ANP ) مطالعه موردي: شركت تيام پارسي پاسارگاد
بررسي نقش سيستم پاداش بر خلاقيت و نوآوري كاركنان در سازمان هاي دولتي
تاثيرسيستم هاي اطلاعاتي واتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي: كاركنان بانك ملي شهرستان سنندج)
بررسي عوامل اثرگذار بر موفقيت برنامه ريزي سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيك: مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
بررسي نقش برنامه ريزي و چالشهاي مديريت منابع انساني در يادگيري و توسعه راهبرد سازمانها در بخش دولتي
بررسي بازار يابي الكترونيك و نرم افزارهاي تجارت الكترونيك با رفتار مشتريان
بررسي تاثير رضايت مشتري بر وفاداري آنها به سازمان مورد مطالعه: بانك كارآفرين مشهد
بررسي تأثير تعهد سازماني و ابعاد آن بر رفتار شهروندي مورد مطالعه : يكي از بيمارستان هاي دولتي استان گلستان
نقش مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني كانون زبان ايران
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید