امکان دانلود مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا در بانک مقالات تخصصی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا  23 بهمن ماه 1392 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان – دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 325عنوان مقاله تخصصی شامل 4736  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
 تنوع زيستي عقربها در شهر درگهان جزيره قشم
 بررسي فونستيك و تنوع زيستي عقربها در منطقه شهرك دلگشا درگهان 92
 بررسي نقش و اهميت گردشگري در توسعه سيستان
 هتل بوتيك كتابخانه اي در ايران، تجزيه جديد براي گردشگران ادبي
 توريسم مذهبي در استان ايلام
 عوامل مؤثر بر ارتقاي حضور پذيري فراغتي در فضاي شهري نمونه موردي: بلوار خيام مشهد، حدفاصل تقاطع سجاد و فردوسي
 بررسي آسايش اقليم شهربانه در جهت توسعه گردشگري
 ارزيابي شرايط اقليم آسايشي شهركرمان در جهت توسعه گردشگري
 ارتقاي كيفيت مديريت شهري گامي در جهت رشد پايدار گردشگري شهري
 ارزيابي توان اكولوژيك محيط براي تعيين مناطق مستعد توريسم گسترده با استفاده از GIS
 تحليلي بر نگرش اخلاق زيست محيطي در قرآن كريم
 تحليل جايگاه گردشگري و طبيعت گردي پايدار در استان خراسان شمالي
 بررسي اثرات جاذبه هاي فرهنگي و طبيعي در توسعه گردشگري استان خراسان شمالي
 اثرات گردشگري مكان هاي ثانوي در توسعه پايدار ناحيه اي
 تحليل پتانسيل هاي گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي (مورد مطالعه: روستاي برزل آباد)
 بررسي تأثير گذاري جاذبه هاي تاريخي- فرهنگي بر توسعه ي گردشگري پايدار شهري (نمونه موردي: آرامگاه باباطاهر و بقغه متبركه آن)
 گردشگري فرهنگي- تاريخي، رهيافتي در جهت نيل به توسعه پايدار شهري
 اماكن سنجي ظرفيت هاي توسعه گردشگري در شهر ابوزيد آباد با استفاده از مدل (SWOT)
 بررسي تاثيرات محيطي گردشگري در كيفيت زندگي شهري جامعه ميزبان (نمونه مورد مطالعه: شهر ساحلي بندرعباس)
 بررسي اقليم آسايش گردشگري شرق استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص اقليمي گردشگري بيكر و TCI
 نقش توريسم در گردشگري روستايي و اشتغال و توسعه پايدار
 جنگل و ارتباط آن با حفاظت اكوتوريسم و صنعت گردشگري
 توسعه گردشگري در راستاي توسعه روستايي و كشاورزي
 بررسي رابطه گردشگري روستايي با توسعه روستايي
 صنعت گردشگري و بررسي نقش آن در تنوع بخشي به اقتصاد و توسعه پايدار روستائي
 بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه توريسم شهرستان سروآباد كردستان با استفاده از تكنيك SWOT
 بررسي اقليم آسايش زمان گردشگري مناسب در شهر اسلام آباد غرب براساس شاخص بيكر و TCI
 بررسي نقش گردشگري روستايي بر اقتصاد روستا (نمونه موردي روستاي بند- شهرستان اروميه)
 توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
 اثرات زيست محيطي و جغرافياي گردشگري ساحلي و توسعه پايدار آن
 تحليلي بر الگوها و فرآنيدهاي توسعه صنعت گردشگري در شهرها
 بررسي نقش گردشگري ورزشي در توسعه گردشگري شهر چابهار
 استراتژي هاي راهبردي توسعه گردشگري ورزشي در ايران
 بررسي كليماتوريسم منطقه خرم آباد
 راهبردها و چالشهاي گردشگري پايدار شهري
 اكوتوريسم پايدار با تأكيد بر حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
 اصول و مباني مديريت درگردشگري پايدار
 جاذبه هاي گردشگري و تغييرات اجتماعي- اقتصادي- فرهنگي در روستاهاي ماخونيك در شهرستان سربيشه استان خراسان جنوبي در دو دهه گذشته
 حفظ ميراث و جاربه هاي دانص بومي بوسيله ترويج و آموزش مردم در احياء و مرمت قناتها در توسعه پايذار روستايي (مطالعه ي موردي استان خراسان جنوبي)
 گردشگري مذهبي در شهرستان بيرجند استان خراسان جنوبي (مطالعه موردي: نگاهي بر تاريخچه، معماري و جايگاه امامزادگان و استعداد هاي موجود در توسعه)
 گردشگري روستايي شهرستان ورزقان (مطالعه موردي روستاي كرينگان)
 توسعه صنعت گردشگري و مشاركت بخش خصوصي و دولتي در توسعه گردشگري سلامت ايران
 توسعه گردشگري و نقش رسانه ها در مديريت تصوير ذهني گردشگران از ايران
 توسعه گردشگري و نقش رسانه ها در مديريت تصوير ذهني گردشگران از ايران
 تأثير فضاهاي عرفاني با تأكيد بر جايگاه گردشگري عرفاني در توسعه ي صنعت گردشگري تركيه (مطالعه ي موردي قونيه)
 تأثير نقش رهبران محلي در ترغيب جوامع محلي در توسعه ي گردشگري روستايي مطالعه موردي (دهستان برغان)
 ايجاد گردشگري ماه عسل از طريق بهره گيري از پتانسيل هاي جغرافيايي (مطالعه موردي: جزيره ي كيش)
 توسعه مطلوب و جهت دار فعاليت هاي گردشگري در بوئين زهرا از طريق بررسي توان هاي توريستي منطقه
 توسعه صنعت گردشگري راهكاري براي خروج از بحران بيكاري در چرخه اقتصاد ايران
 نقش آموزش و مديريت منابع انساني در توسعه گردشگري ايران (مطالعه موردي: هتل رستوران هاي تهران)
 ارزيابي وب سايت ها و وبلاگهاي گردشگري ايراني براي پيدا كردن ميزان تطابق يا عدمتطابق آنها با نياز مخاطبانشان
 تأثير گردشگري بر معيشت پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاي رادكان، شهرستان كرد كوي)
 نگاهي به نقش حمل و نقل هوايي در توسعه گردشگري كلانشهر مشهد
 نقش توريسم و ا كوتوريسم در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادي شهرستان خاتم استان يزد)
 سواحل و گردشگري
 نقش عوامل طبيعي در جذب گردشگر راهكارها و چالش ها (نمونه موردي: كلاردشت)
 صنعت ژئوتوريسم استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: چابهار)
 نقش زنان در توسعه روستايي استان سيستان و بلوچستان
 كاربرد GIS و TIS در امكان سنجي گردشگري ساحلي، نمونه موردي: شهر بابلسر
 راهكارهاي توسعه پايدار گردشگري ساحلي، مطالعه موردي: بابلسر
 شناسايي و تحليل فضايي پتانسيل هاي گردشگري در نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاي ميمند كرمان)
 گردشگري روستايي راهي در جهت توسعه پايدار روستايي
 رويكردي تحليلي به اثر باستاني دهانه غلامان سيستان در، راستاي توسعه گردشگري پايدار روستايي
 ارزيابي جاذبه هاي گردشگري و نقش آن در توانمند سازي اقتصاد توسعه روستايي سيستان
 شهرسوخته فرصتي براي توسعه و رونق گردشگري در سيستان
 پارك هاي شهري، راهي جهت توسعه و گردشگزي شهري در زابل با استفاده از مل AHP
 ارزيابي نقش زيرساخت هاي گردشگري در توسعه پايدار شهري
 گردشگري و توسعه پايدار
 برنامه ريزي براي رسيدن به توسعه پايدار مبتني بر گردشگري در ايران
 بررسي برزارهاي كاشان در دوران اسلامي، و تأثير آنها بر صنعت گردشگري
 كوه آتشگاه اصفهان، جاذبه گردشگري و توريستي اصفهان
 ارزيابي توانمنديهاي اكوتوريسمي دامنه شمالي ميشو با استفاده از روش pralong
 بررسي تأثير گردشگري در توسعه فضايي با استفاده از مدل swot (مطالعه موردي: محور نهار خوران- زيارت)
 امكان سنجي ژئومورفوسايت هاي منطقه گيلان غرب با استفاده از روش فاسيلوس
 تحليلي بر گردشگري مذهبي و ضرورت توسعه آن در ايران
 بررسي تأثير توسعه صنعت گردشگري روستايي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار
 تأثير فرهنگ مردم بر توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان سرعين)
 بررسي توسعه گردشگري درياچه تار شهرستان دماوند
 گردشگري و موسيقي
 How to Make Tehran A 24-Hour City?Tourism Management through Mixed Land Use
 توان ها و محدوديت هاي توريسم و گردشگري (نمونه موردي: شهرستان ماكو)
 تأثير آئين و مراسم سنتي در توسعه صنعت گردشگري با تأكيد به مراسم هاي زنانه (مراسم زنان نازا) در استان اصفهان
 صنعت گردشگري ايران و كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي آن
 شناسايي و اولويت بندي موانع بخش خصوصي در توسعه گردشگري با استفاده از تكنيك دلفي (مورد مطالعه: كلان شهر همدان)
 بررسي شرايط اقليمي شمال غربي ايران براي توسعه صنعت گردشگري با روش TCI
 تدوين ساختار تئوريك مديريتي- عملياتي برنامه ريزي رشد اكوتوريسم، با تأكيد بر ايران
 بررسي جاذبه هاي گردشگري تالاب شادگان
 بررسي اقليم گردشگري منطقه خوروبيابانك
 بررسي رابطه ي بين اتحاد استراتژيك منطقه آزاد و ارتقاي رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي)
 نقش توسعه گردشگري در ايجاد اشتغال شهرستان رشت
 بررسي جايگاه گردشگري ساحلي شهر بابلسر
 بررسي تأثير اكوتوريسم رودخانه اي بر توسعه ي گردشگري روستايي منطقه ي دودانگه ساري (مطالعه موردي شيرين رود)
 بررسي نقش اكوسيستم هاي جنگلي در توسعه گردشگري روستايي شهرستان ساري با استفاده از تكنيك swot (مطالعه موردي اكوسيستم جنگلي جنوب دودانگه)
 تحليل قابليت ها و تنگناهاي توسعه ي گردشگري روستايي چهاردانگه شهرستان ساري با استفاده از تكنيك swot
 بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه گردشگري شهر ساري
 بررسي خدمات و عسهيلات گردشگري روستايي از ديدگاه گردشگران (مطالعه موردي: روستاي امامزاده شاهزاده ابولقاسم، بخش سرچهان، شهرستان بوانات)
 بررسي نگرش روستائيان به اثرات اجتماعي، اقتصادي گردشگران در توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)
 بررسي جاذبه ها و ظرفيت هاي گردشگري در توسعه پايدار (نمونه موردي روستاي كندوله از توابع استان كرمانشاه)
 بررسي امكانات و موانع موجود در جزيره قشم براي دستيابي به توسعه پايدار گردشگري؛ ارائه پيشنهادات و راهبردهاي اجرايي
 گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار مناطق روستايي (مطالعه موردي: منطقه ديشموك استان كهگيلويه و بويراحمد)
 گردشگري شهري و نقش آن در توسعه پايدار شهرها
 اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار مناطق روستايي (مطالعه موردي: منطقه ديشموك استان كهگيلويه و بويراحمد)
 ارائه راهبردهاي مناسب برنامه ريزي و مديريت توسعه گردشگري منطقه سيستان
 تحليل جايگاه چشم اندازهاي جغرافيايي در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: شهر همدان)
 تحليل تأثير فضاي مجازي در توسعه گردشگري (مطالعه موردي استان همدان)
 راهكارهاي توسعه گردشگري شهري با استفاده از ماتريس SWOT و QSPM (نمونه موردي: شهرستان مريوان)
 نقش چشم اندازهاي طبيعي و تاريخي بر جذب گردشگر و توسعه گردشگري شهري (مطالعه موردي شهر دره شهر)
 تعيين گستره منطقه آسايش زيست اقليمي با استفاده از شاخص اوانز و اولگي (مطالعه موردي: منطقه نمونه گردشگري پارك جنگلي عباس آباد شهرستان بهشهر)
 نقش كوهستان در توسعه طبيعت گردي شهر مشهد
 برآورد ارزش تفريحي و تعيين عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت بازديدكنندگان پارك باغلارباغي تبريز با استفاده از روش دو مرحله اي همكن
 آبشار (غار) وقت ساعت
 ارزيابي آسايش اقليم در گردشگري استان قم به روش TCI
 ارزيابي اقليم و اكوتوريسم شمال شرقي استان خوزستان با استفاده از مدل SWOT
 بررسي گردشگري مذهبي در دامغان
 بررسي و تحليل نقش صنعت گردشگري در ساختار شهرهاي تاريخي، مطالعه موردي شهر تاريخي ماسوله
 بررسي جاذبه هاي گردشگري در منطقه حفاظت شده، پارك ملي و پناهگاه حيات وحش خارتوران
 معرفي جاذبه هاي گردشگري و انسان شناسي براي ايجاد زمينه اي نو در توسعه ي روستايي (نمونه ي موردي روستاي زآلواب ازتوابع استان كرمانشاه)
 مكان يابي منطقه نمونه ي گردشگري ابرده با استفاده از نرم افزار GIS و مدل AHP
 طبيعت گردي در جهت توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست در قوانين بين الملل
 رابطه توسعه پايدار با توريسم ديني به عنوان واقعيت اجتماعي و فرهنگي
 بررسي جغرافيايي كاهش مخاطرات محيطي در راستاي توسعه پايدار
 بهسازي و نوسازي بافت قديم يزد با تأكيد بر رويكرد گردشگري
 گردشگري فرهنگي جزيره قشم رهيافتي براي زنده نگه داشتن فرهنگ بومي در فرايند جهاني شدن
 بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي و نقش آن در فرايند توسعه پايدار روستايي
 گردشگري روستايي فرصتي براي توانمند سازي زنان روستايي
 كارآفريني زنان روستايي از طريق گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي
 عوامل موثر در بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران
 اثرات Globalization (جهاني) شدن و شهرسازي در توسعه گردشگري روستايي
 شناخت قابليت هاي طبيعت گردي (ژئوتوريسم و اكوتوريسم) استان همدان
 ارزيابي قابليت هاي ژئوتوريستي استان همدان با استفاده از مدل مديريت استراتژي (SWOT)
 بررسي تأثير بازاريابي مقاصد بر توسعه صنعت گردشگري
 ارزيابي نقش زيرساخت ها در توسعه گردشگري شهري با تأكيد بر پايداري
 گردشگري روستايي و نقش آى در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاي كريز شهرستاى كاشمر)
 نقش اماكن زيارتي در جذب گردشگري مذهبي
 تحليل پتانسيل هاي گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي (مورد مطالعه: روستاي برزل آباد)
 بررسي ا لگوهاي تعيين كننده توسعه پايدار گردشگري شهري
 شناسايي و آناليز گردشگري سلامت در ايران با روش SWOT
 جهانگردي قهرمانان اساطيري در شاهنامه
 نقش جاذبه هاي طبيعي بر توسعه ي اكوتوريسم پايدار (مطالعه موردي: منطقه رحيم آباد رودسر)
 چالش هاي توسعه پايدار اكوتويسم در كشورهاي در حال توسعه (مورد مطالعه: كشور ايران)
 موانع و چالشهاي اقتصادي- امنيتي گردشگري در كشورهاي حوزه خليج فارس
 آمايش سرزمين و توسعه گردشگري روستايي در منطقه ي ده بكري
 بررسي نقش معماري واهميت توجه به طراحي مجموعه هاي تفريحي – توريستي در پيشرفت وتوسعه ي توريسم (اكوتوريسم) پايدار و كاهش اثرات زيست محيط
 ارزيابي پتانسيل ها، تنگناها و راهبردهاي توسعه گردشگري شهر بيرجند
 جهاني شدن و جهان شهرها و ارتباط آن با صنعت گردشگري و جايگاه كلان شهرهاي ايران
 توسعه پايدار گردشگري با رويكرد تعيين تقاضاي تفرجي گردشگران (مورد مطالعه: جاده كرج- چالوس)
 توسعه پايدار گردشگري با رويكرد كاهش فقر (نمونه مورد مطالعه: شهركاشان)
 فناوري اطلاعات و نقش آن در توسعه گردشگري (با تأكيد بر توسعه ي گردشگري الكترونيك در شهرستان قروه)
 توانمنديهاي اكوتوريسم ارتفاعات بدر و پريشان قروه
 بررسي ويژگي هاي جغرافيايي و معماي مكان هاي گردشگري تاريخي (نمونه ي موردي: حمام روستاي قصلان قروه)
 موسيقي هاي محلي و نقش انها در جذب گردشگر (نمونه موردي: موسيقي سنتي كردي)
 ارزيابي توسعه كالبدي شهر آستانه اشرفيه با تأكيد بر معيارهاي توسعه پايدار
 ارزيابي استراتژيك الگوي توسعه شهر آستانه اشرفيه با تأكيد بر توسعه پايدار
 استفاده از توان هاي بالقوه منطقه جهت توسعه گردشگري شهر آستانه اشرفيه
 بررسي راهكارهاي توسعه ي گردشگري شهرستان مريوان با تأكيد بر طرحهاي ساختاري- راهبردي
 صنعت گردشگري، گامي نوين در جهت توسعه منطقه اي استان فارس
 شهرهاي جهاني و گردشگري فرهنگي (نمونه موردي: شهر استانبول)
 تحليل اثرات اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب در تحصيل گ ردشگري پايدار بر مبناي افق 1415 شمسي (نمونه موردي: منطقه نمونه گردشگري ابرده شانديز- مشهد)
 بررسي صنعت گردشگري با تأكيد برگردشگري استان همدان با استفاده از مدل SWOT
 بررسي نقش مديريت در توسعه صنعت گردشگري در شهرستان هاي غرب استان مازندران
 بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي در توسعه صنعت گردشگري در شهرستان هاي غرب استان مازندران
 بررسي حركات موزون سماع، نمادي اعتقادي در گردشگري ادبي- مذهبي ايران (سماع از ديدگاه غزليات ديوان شمس)
 چالش ها و راهكارهاي توسعه توريسم سلاهت در ايران
 فرهنگ زيست محيطي در جهت توسعه گردشگري
 Study of the Spread of Christianity in Central Asian and China
 بررسي توسعه حمل و نقل و ارتباط آن با توسعه گردشگري روستايي
 بررسي گردشگري ورزشي و تأثير آن بر توسعه صنعت گردشگري
 تحليلي بر گردشگري روستايي در پيرامون كلان شهرها (مطالعه موردي كلان شهر اهواز)
 نقش گردشگري در توسعه اقتصادي، اشتغال و محروميت زدايي سواحل و جزاير خليج فارس (نمونه موردي جزيره قشم)
 تأثير كيفيت بصري مناظر شهري بر جذب گردشگران نمونه موردي: شهر داراب
 پيش بيني تعداد گردشگران داخلي با استفاده از شبكه عصبي
 امكان سنجي توان اكوتوريسم شهرستان دره شهر جهت توسعه پايدار
 اهميت گردشگري در ايران
 گردشگري شهري (مطالعه موردي شهرستان خرمشهر)
 بررسي و ارزيابي فقهي و حقوقي گردشگران خارجي در كشور اسلامي ايران
 شناسايي الگوهاي مشاركت گروه هاي ذينفع در بازاريابي و برندسازي م قصد گردشگري
 بررسي قابليت هاي گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي كارتا (سلطان ابراهيم در استان خوزستان)
 تأثيرات گردشگري فرهنگي بر توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: بافت تاريخي شهر اردبيل)
 كارآفريني سبك زندگي و نقش آن در گردشگري
 مديريت چالش هاي امنيتي گردشگري
 ارزيابي و تحليل وضعيت توسعه صنعت گردشگري شهر جويبار با استفاده از مدل SWOT
 ارائه راهبردهاي مناسب در مديريت گردشگري جزيره هرمز با استفاده از تكنيك سوات
 شناسايي توانمنديها و ضرورتهاي توسعه اكوتوريسم (طبيعت گردي) در استان چهارمحال و بختياري
 استفاده از گونه هاي مكمل گردشگري در مسير توسعه گردشگري تاريخي و فرهنگي، مورد مطالعه: قنات موزه شهر قصبه (شهرستان گناباد)
 توسعه روستايي با تأكيد بر مؤلفه اي مذهب و گردشگري
 عدالت جنسيتي و گردشگري
 تحليلي برتوسعه يافتگي استان همدان با مقايسه دوبازه زماني با تأكيد ويژه بر گردشگري و صنعت توريسم (با استفاده از تكنيك تاكسونومي عددي)
 بررسي نيت روستائيان شهرستان كوهدشت در خصوص توسعه گردشگري روستايي
 بررسي تأثير شرايط ك نوني درياچه اروميه بر صنعت گردشگري و توسعه روستايي در شهرستان اروميه
 توسعه گردشگري روستاهاي ايران (با بررسي منطقه نوردي آذربايجان)
 اثرات گردشگري پايدار روستايي در توسعه پايدار روستايي
 بررسي قابليت ها، توانمندي ها و پتانسيل هاي روستايي اورامان براي توسعه صنعت گردشگري
 كاربرد روستا در صنعت گردشگري روستايي
 جايگاه جاذبه هاي طبيعت گردي شميرانات در توسعه گردشگري
 مطالعه ويژگي هاي اقليم توريسمي استان اردبيل بر اساس شاخص متوسط نظر سنجي پيش بيني شده
 پهنه بندي اقليم توريستي استان كردستان با استفاده از تحليل هاي خوشه اي
 مطالعه و پهنه بندي پديده سرمايش بادي به منظور شناسايي نقاط پرخطر براي گردشگري در استان همدان
 استراتژي آينده براي گردشگري در انگلستان و ولز
 بررسي مطولبيت فضاهاي گردشگري روستايي از ديدگاه گردشگران (مطالعه موردي: بخش ماهان شهرستان كرمان)
 محاسبه ظرفيت تحمل گردشگري براي غار قوري قلعه
 بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي گردشگري بر توسعه روستاها، مطالعه موردي: (شهرستان هويزه: دهستان سميده)
 نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار و روستايي، (مطالعه موردي: شهرستان رزن، استان همدان)
 برنامه ريزي توسعه تويسم درماني در بندر عباس با تأكيد بر طراحي سايت گردشگري چشمه آب گرم گنو
 بررسي عناصر اقليمي مؤثر بر ا كوتوريسم استان لرستان
 بررسي عناصر اقليمي مؤثر بر ا كوتوريسم استان لرستان
 بررسي وضعيت اقليمي جزيره هنگام در شرايط تغيير اقليم و اثرات آن بر جذب گردشگر
 بررسي ارتباط برخي از عناصر اقليمي با تعداد بازديدكنندگان جزيره هنگام
 كلوتهاي دشت لوت و توسعه پايدار
 راهكاري رسيدن به گردشگري پايدار مذهبي در ايران
 بررسي مشكلات صنعت گردشگي شهر لاهيجان
 معرفي جاذبه هاي گردشگري شهر لاهيجان و مهمترين مشكلات آنها از ديد گردشگران
 ارزيابي پيامدهاي گسترش خانه هاي دوم گردشگري در نواحي روستايي (مطالعه موردي: دره ليقوان، شهرستان تبريز)
 بررسي توانمندي هاي گردشگري موزهها (مطالعه موردي: موزه هاي كلانشهر تبريز)
 بررسي وضعيت و جايگاه گردشگري روستايي و عشايري در كشور ايران (نمونه ي جامعه ي مورد مطالعه شهرستان گيلانغرب)
 اثرات، مديريت و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي
 ارزيابي اقليم آسايش و گردشگري چهار شهر مهم استان اصفهان با استفاده از شاخص THI
 پهنه بندي بيوكليماتيك استان كرمانشاه بر اساس شاخص زيست اقليمي سرما- باد در محيط GIS
 بررسي قابليت هاي گردشگري و چالش هاي عدم توسعه ي گردشگري نمونه ي موردي (شهرستان لنده)
 بررسي اثرات گردشگري برشهر نوشهر
 رتبه بندي شاخص هاي زيست محيطي مؤثر بر توسعه پايدار گردشگري
 بررسي رويكردهاي توسعه گردشگري روستاها حاشيه زاينده رود استان چهارمحال و بختياري با تأكيد بر تحليل عوامل راهبردي (SWOT)
 تحليلي بر ميزان آسايش اقليمي شهر آستارا در جهت توسعه گردشگري
 گردشگري پايدار شكار
 اكوتوريسم و احياي محيط زيست (مطالعه موردي: تالاب انزلي)
 شاخص هاي زيست اقليمي مؤثر بر ارزيابي آسايش انسان (مطالعه موردي: شهر آستارا)
 ارائه راهبردهاي استراتژيكي توسعه اكوتوريسم مودر: روستاي پيران
 اولويت بندي مراكز اقامتي شهرها با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه (نمونه موردي مراكز اقامتي شهر اردبيل)
 بررسي قابليتهاي اكوتوريسمي و گردشگري درياچه گهر بر اساس مدل SWOT
 بررسي كليماتوريسم شهر مشهد با استفاده از شاخص زيست اقليمي اوانز
 بررسي تأثير طبيعت گردي بر پارك هاي جنگلي
 ارائه راهكارهاي معماري در طراحي مجموعه هاي اقامتي- تفريحي در راستاي تقويت و ارتقاء صنعت توريسم
 ضرورت سياست گذاري پايدار گردشگري و موانع اجراي موفق آن
 ارزيابي تأثير متغيرهاي اقليمي در توسعه صنعت گردشگري استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص TCI
 ارزيابي و رتبه بندي هتل ها بر اساس رضايت مشتري با استفاده از تكنيك TOPSIS, FAHP (مطالعه موردي: هتلهاي پنج ستاره شيراز)
 بررسي ويژگي هاي معماري پارك جمشيديه و پارك فردوسي تهران
 چالشهاي مديريت گردشگري با رويكرد اكوتوريسم و توسعه پايدار در ايران
 بررسي تطبيقي اقليم گردشگري شهر اروميه با استفاده از روش PET, PMV, TCI
 تبيين جايگاه جاذبه هاي طبيعي در توسعه توريسم ورزشي
 بررسي جايگاه صنعت گردشگري در توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايراى با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 تحليل موانع مهم توسعه ي گردشگري در روستاهاي شهرستان آبدانان استان ايلام
 گرديشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي نمونه موردي روستاي چهراز در استان چهارمحال و بختياري
 تحليلي بر نقش امامزاده حمزه علي بر توسعه گردشگري مذهبي در شهرستان بروجن
 ارزيابي توانمندي هاي ژئومورفوتوريسمي منطقه ايوان در ايلام، با استفاده از روش پرالونگ
 شناسايي و ارزيابي اكوتوريستي مكان هاي ژئومورفوتوريستي شهرستان دره شهر بر اساس روش پرالونگ
 بررسي راهبردهاي توسعه گردشگري تاغزارهاي كاشان با استفاده از ماتريس SWOT
 تدوين معيارهاي مديريت پايدار پارك هاي جنگلي در مناطق خشك و نيمه خشك
 بررسي وضعيت بيوكليماي انساني در شهرستان سمنان براي توسعه گردشگري
 جايگاه صنعت فرش بافي استان همدان در توسعه گردشگري
 نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: استان همدان)
 پهنه بندي اقليم گردشگري استان فارس با استفاده از شاخص TCI
 نقش امنيت در توسعه گردشگري (با تأكيد بر استان خراسان جنوبي)
 راهبردهاي مناسب توسعه ي گردشگري روستاي پالنگان (شهرستان كامياران)
 نقش درياچه زريوار در توسعه گردشگري شهرستان مريوان
 راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: روستاي نيالا در شهرستان گلوگاه)
 بررسي توانمندي گردشگري استان گيلان با تأكيد بر اسناد بالا دست
 نقش و اهميت ساماندهي و زيباسازي فضاهاي عمومي در توسعه گردشگري شهري
 تأثير مناطق نمونه گردشگري در محروميت زدايي (مطالعه موردي: روستاي ماخونيك خراسان جنوبي)
 آزمون فرضيه توريسم منجر به رشد در كشورهاي اكو
 بررسي تأثير گردشگري بر اشتغال در كشورها ي اكو با رهيافت پانل ديتا
 نقش پارك هاي شهري در افزايش پايداري و گردشگري شهري (مطالعه موردي: فاز دوم بوستان نهج البلاغه تهران)
 تحليل عوامل تأثير گذار در توسعه گردشگري الكترونيك
 كاربرد فناوري ارتباطات و اطلعات براي توسعه مقاصد گردشگري پايدار شهري
 Indicators of tourist attraction in sustainable tourism:case study of role of bu-ali and Baba-Taher tomb in increasing tourist numbers in Hamedan,iran
 تأثير توسعه پايدار در گردشگري
 جايگاه معماري ايراني اسلامي در توسعه پايدار گردشگري
 ارزيابي سطح بهره مندي شهرستانهاي استان لرستان از نظر شاخص هاي توسعه گردشگري با استفاده از تكنيك topsis
 پهنه بندي اقليم توريستي استان كرمان بر اساس شاخص TCI
 تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم شهر هرسين بر مبناي مدل هاي ماهاني، اوانز، گيوني
 شناسايي اثرات گردشگري در توسعه روستايي دهستان ميشخاص
 بررسي اثرات بعد اجتماعي فرهنگي جهاني شدن بر گسترش ميزان گردشگري بين المللي- مطالعه موردي: شهر شيراز
 استراتژي هاي توسعه ي گردشگري، با تأكيد بر گردشگري مذهبي (نمونه موردي: كلان شهر مشهد)
 كندوكاوي در نقش گردشگري روستايي در طي مسير توسعه پايدار مورد: روستاي پيران
 ارزيابي توسعه ي گردشگري منطقه ي آزاد ارس با استفاده از الگوي تحليل SWOT
 مكان يابي بهينه اماكن تفريحي و ا قامتي جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي: شهرستان جلفا)
 ارزيابي وضعيت گردشگري منطقه ي آزاد تجاري- صنعتي ارس با استفاده از SWOT و QSPM
 راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي: مطالعه موردي: روستاي پالنگان
 برآورد اقليم گردشگر در شهرستان ساوه با استفاده از مدل TCI
 جايگاه بخش گردشگري در اقتصاد استان كرمان با استفاده از تحليل داده – ستانده
 تدوين راهبرد روستاي هدف گردشگري: نمونه مورد: روستاي كريشكي
 بررسي زمينه ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي، مطالعه موردي: روستاي هدف گردشگري خاكو
 توسعه صنعت گردشگري روستايي؛ فرصت ها و چالش ها (مورد شناسي روستاهاي دهستان دشت؛ شهرستان اروميه)
 بررسي نگرش جامعه ميزبان نسبت به گردشگري و نقش آن در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاي كهنه سرا)
 ارزيابي راهكارهاي توسعه اكوتوريسم با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردي: شهر رامسر)
 بررسي متغيرهاي گردشگري ورزشي بر توسعه پايدار منطقه اي (مورد مطالعه ناحيه نمين با مدل AHP)
 تهديدها و فرصت هاي گردشگري زيارت در ايران
 بررسي نقش گردشگري اجتماعي در افزايش سرمايه اجتماعي و سرمايه خانواده
 توانمندي هاي گردشگري سلامت با تأيد بر چشمه هاي اب معدني و آبگرم (مطالع موردي: منطقه شمال غرب كشور ايران)
 نقش مديريت روستايي در توسعه فرهنگ گردشگري
 بررسي استراتژي هاي كسب و كار الكتروينك گردشگري مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات
 اقليم گردشگري استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: بلوچستان)
 Developing Golmakan ecotourism using Terjung index
 Urban planning for tourism development using Misnard climatic comfort index
 Planning for climatic tourism in city of Mashhad
 Climatic planning for tourism in city of Mashhad
 ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان آستارا با استفاده از شاخص TCI
 بررسي قابليت هاي ژئومورفوتوريسمي مكان ژئومورفيك گيان با استفاده از روش رينارد
 بررسي چالش ها و موانع مديريتي توسعه صنعت گردشگري در ايران
 ارزيابي مكان يابي سايت تفرجي به كمك فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و سامانه ي اطلاعات جغرافيايي (GIS)- مطالعه موردي: منطقه عميديه آهوان سمنان
 بررسي روند گردشگري مذهبي، مطالعه موردي: بقعه متبركه بي بي حكيمه خاتون گچساران
 تحليل و ارزيابي توانمنديهاي گردشگري با تأكيد بر ساماندهي زيرساخت هاي گردشگري (نمونه موردي: شهرستان پيرانشهر)
 بررسي نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي حومه شهري (مطالعه موردي: روستاي سهرورد، شهرستان خدابنده)
 برنامه ريزي گردشگري با رويكرد توسعه پايدار و نقش ان در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي منطقه خليج فارس
 شناسايي عوامل مؤثر بازاريابي برصنعت گردشگري منطقه آزاد قشم
 راهكارهاي توسعه گردشگري شهري در شهر شانديز با استفاده از مدل SWOT
 بررسي نقش تالاب برم الوان در توسعه اكوتوريسم
 تحليل شرايط اقليمي آسايش استان سمنان جهت امكان سنجي توسعه توريسم با تأكيد بر شاخص بيكر
 بازخواني باغهاي فراموش شده دوران قاجار با رويكرد معرفي ميراث باغسازي ايراني (مطالعه موردي: باغ فراموش شده شهابيه در اراك)
 تأثير آموزش ضمن خدمت كاركنان بر كيفيت خدمات گردشگري (مورد مطالعه: شركت هواپيمايي ماهان)
 ارزيابي توانمندي هاي ژئومورفوتوريسمي منطقه آبدانان در ايلام، با استفاده از روش پرالونگ
 قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي شهر سنندج با استفاده از مدل Pereira و شاخص اقليم گردشگري TCI
 بررسي اقليم گردشگري شهر شهركرد در جهت توسعه پايدار شهري
 چشم انداز گردشگري الترونيك در فرآيند توسعه پايدار گردشگري در ايران
 ارزيابي ميزان موفقيت شهرهاي جديد در ايران (مطالعه موردي شهر مجلسي اصفهان)
 مدييت شهري؛ رويكرد نوين در توسعه گردشگري شهري
 بررسي اثرات گردشگري كوه خواجه در سيستان
 بررسي و تحليل توانمنديها و امكان سنجي پتانسيلهاي گردشگري در شهرستان مهاباد
 بررسي شاخص هاي زيست اقليمي در برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان فريدونشهر اصفهان
 تعيين ميزان جاي پاي بوم شناختي (انرژي) اكوتوريسم (مطالعه موردي: مناطق گردشگران لاهيجان)
 بررسي سبك هاي تحليلي در توشعه پايداري گردشگري شهري
 روشي براي اولويت بندي و ارزيابي سهم گردشگري در اقتصاد كلان جهت سرمايه گذاري و سياست گذاري به كمك نمودار پارتو در ايران
 بررسي نقش امنيت در توسعه گردشگري شهرستان سردشت
 بررسي توسعه گردشگري روستايي سكونت گاه هاي سازگار با محيط زيست، نمونه موردي (روستاي پلنگان واقع در كامياران، كردستان)
 توسعه صنعت گردشگري در شهرستان پلدختر با استفاده از مدل SWOT
 ارزيابي عوامل اقتصادي مؤثر بر مشاركت جوامع در گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي ابيانه)
 ارزيابي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت جوامع در گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي ابيانه)
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید