دسترسی به مقالات همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع) در کاملترین بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)  14 اسفند ماه 1392 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در استان گلستان – بندر گز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 59عنوان مقاله تخصصی شامل 389  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)
 آموزه هاي تربيت زيست محيطي اسلامي پيرامون سبك زندگياز منظر اقتصادي ،اخلاقي، اعتقادي و عملي
 الگوهاي اثرگذار عمل محور در علم آموزي در سيره و ديدگاه صادقين عليهماالسلام
 الگوهاي رفتاري فرهنگي شيعه از نگاه صادقين (عليهما السلام)
 بررسي برخي روش هاي تربيتي صادقين با تكيه بر آيات قرآن
 بررسي روش هاي تربيتي اسلام براي درمان و پيش گيري لجاجت
 بررسي روش هاي تبليغي صادقين (ع) در اصول اعتقادي و علمي
 بررسي رويكرد تعليم وتربيت ديني از منظر امام صادق (عليه السلام)
 بررسي عوامل مؤثر برتعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين(عليهم السلام)
 بررسي فاصله ي افق معنايي تربيت از ديدگاه امام صادق (ع) و فلسفه تحليلي حاكمبر تعليم وتربيت ما
 جايگاه و منزلت دانش و آموزش از ديدگاه صادقين
 روش هاي تربيت اخلاقي درسيره صادقين
 روش هاي مؤثر در تقويت احساس مذهبي كودك و نوجوان از ديدگاه صادقين
 سيره صادقين(ع) در تفسير قرآن كريم
 عوامل مؤثر در تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين عليهما السلام
 عوامل مؤثر در تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين (ع)
 عوامل و زمينه هاي تربيت ديني در سيره صادقين
 گزاره هاي تعليم و تربيت در مكتب صادقين(ع)
 مؤلفه هاي بنيادين تعليم و تربيت اسلامي از منظر امام صادق(ع)
 مباني فرهنگي تربيتي صادقين عليهما السلام در مقابله با جنگ نرم
 مباني تعليم و تربيت ديني از ديدگاه امامان صادقين (ع)
 مباني فلسفي تعليم و تربيت ديني در مكتب تربيتي صادقين(عليهماالسلام) با تأكيدبر ديدگاه آيت اله جوادي آملي
 معرفي و شرح مختصري از چهل و پنج روش از روش هاي تربيتي
 مؤلفه هاي سبك زندگي اجتماعي سالم در آموزه هاي صادقين (ع)
 نقش و بررسي تربيت اخلاقي از ديدگاه امام صادق (ع)
 بررسي مباني فلسفي تعليم و تربيت با نگاهي به آراء تربيتي صادقين عليهم السلام
 مباني و روشهاي تربيت ديني فرزند (قبل و بعد از تولد) از نگاه صادقين عليهم السلام
 جايگاه و منزلت دانش و آموزش از ديدگاه صادقين(ع)
 اهداف تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين (ع)
 آموزه هاي صادقين(ع)پيرامون سبك زندگي با رويكردبه الگوي ارتباطات اجتماعي
 آموزه هاي صادقين(ع)پيرامون سبك زندگي حاكمان و سياستمداران
 جايگاه دانش و روش هاي توليد علم از ديدگاه امامان صادقين عليه السلام
 اهداف تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين(عليهماالسلام)
 بررسي ميزان باورهاي مذهبي دانشجويان و روش هاي مؤثر بر تقويت آن با توجه بهديدگاه صادقين(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد)
 بررسي اهميت تعليم وتربيت ديني از ديدگاه مكتب صادقين(ع) باتكيه برهدفها و روش هاي تربيتي
 بررسي روايات تفسيري صادقين (ع) با تاكيد برسوره هاي عبس و النازعات
 نقش و جايگاه تمثيل در يادگيري مفاهيم ديني
 بررسي تربيت اسلامي از ديدگاه امام صادق (ع)
 شيوه ها و روش هاي تربيتي از منظر امام صادق(ع)
 جايگاه و منزلت روش هاي موثر تربيتي (مستقيم و غير مستقيم)از ديدگاه صادقين (ع)
 آموزه هاي صادقين پيرامون سبك زندگي
 نقش معلمان در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان ابتدايي
 ويژگي ها و عوامل مؤثر در تعليم و تربيت از ديدگاه صادقين
 تأسي از الگو در امر تربيت از صادقين (ص)
 بررسي شيو ههاي تربيت اخلاقي در قرآن كريم از ديدگاه شهيد مطهري
 شيوه ها و روش هاي تفسيري صادقين (ع)
 جايگاه اشراط الساعه در تربيت و منزلت انسان از ديدگاه امام صادق(عليه السلام)
 روش هاي مؤثر در تقويت احساس مذهبي كودك از ديدگاه صادقين (ع)
 جايگاه و منزلت دانش و آموزش از ديدگاه صادقين
 الگوي تربيت ديني ازمنظرامام صادق(ع)وسيره ائمه(س)
 جايگاه و منزلت دانش و آموزش از ديدگاه صادقين (ع)
 جايگاه و منزلت دانش و آموزش در تعليم وتربيت دينياز ديدگاه صادقين(امام محمدباقر و امام جعفرصادق عليهما السلام)
 ارزش فراگيري دانش از ديدگاه امامان صادقين (ع)
 اهداف تعليم و تربيت جوانان در مكتب صادقين
 شاخصه هاي تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين
 مباني روان شناختي تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين (عليهماالسلام)
 روش هاي موثر در تربيت ديني از ديدگاه صادقين
 جايگاه انسان در تربيت از منظر صادقين(ع)
 ويژگي هاي تعليم وتربيت ازديدگاه صادقين(امام محمدباقر(ع)وامام جعفرصادق(ع))
 ويژگي هاي تعليم و تربيت ديني از ديدگاه صادقين
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید