دریافت کلیه مقالات کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در بزرگترین بانک مقالات کشور (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان 24 بهمن ماه 1392 توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا درکرمان برگزار گردید.

 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 34عنوان مقاله تخصصی شامل 557  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درکنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
 نقش پيش بيني كنندگي حمايت فردي و خودكار آمدي اجتماعي با نگرش به رفتارهاي بزهكارانه نوجوانان
 بررسي آراء و تصميمات ويژه دادرسي اطفال بزه كار در لايحه آيين دادرسي كيفري
 ضرورت وجود يك سياست جنايي افتراقي در قبال كودكان و نوجوانان بزه ديده
 سن مسنوليت كيفري در قوانين ايران و تعارض آن با معاهدات بين المللي پذيرفته شده توسط دولت جمهوري اسلامي
 بررسي اشكال نوين بزهكاري نوجوانان و جوانان با تاكيد برراهبردهاي پيش گيرانه
 بررسي سن بلوغ به عنوان سن مسئوليت كيفري با تكيه بر قانون مجازات اسلامي 1392
 نقش خانواده و مدرسه در تحقق پيشگيري كرامت مدار از بزهكاري اطفال و نوجوانان
 بررسي جرائم جنسي نوع دوم در قوانين كيفري ايران
 نقد و بررسي نوآوري هاي لايحه آيين دادرسي كيفري در زمينه رسيدگي به جرايم اطفال
 سياست جنايي اطفال در حقوق ايران با تأكيد بر منابع اسلامي
 تاملي برمسئوليت كيفري اطفال در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ازسياست تفريطي تا سياست افراطي
 سياست كيفري ايران در قبال حمايت بزه‌ديدگي كودكان و نوجوانان با محوريت جرايم جنسي
 سياست كيفري ايران در خصوص حقوق بنيادين اطفال در دادرسي كيفري منتهي به حبس والدين با رويكردي به اسناد بين المللي
 رويكرد پيشگيرانه در بزهكاري و بزه‌ديدگي اطفال با تأكيد بر نقش پليس زن
 قضازدايي در عدالت كيفري اطفال و نوجوانان با تاكيد بر اسناد بين‌المللي و نظام كيفري ايران
 مسئوليت مدني سرپرست در قبال بزهكاري اطفال
 نگرش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به بزه‌ديدگي كودكان و نوجوانان
 فلسفه و مبناي تعيين بلوغ به عنوان سن مسئوليت كيفري
 نقد و بررسي سياست كيفري تقنيني ايران در قبال هرزه نگاري كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي
 ارزيابي دادرسي افتراقي اطفال و نوجوانان در لايحه آيين دادرسي كيفري از منظر اسناد بين‌المللي حاميحقوق كودك
 نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در پيشگيري رشدمدار از بزهكاري نوجوانان
 گزارش‌دهي جرايم عليه كودكان
 بررسي مباني فقهي و روانشناختي ضرورت رشد كيفري در تعيين مسئوليت كيفري با نگاهي به ماده 91 قانون مجازات اسلامي
 سياست كيفري افتراقي اطفال: نظام ماهوي
 بررسي سن مسئوليت كيفري اطفال در ادوار قانونگذاري ايران و فقه جزايي اسلام
 آيين دادرسي ويژه اطفال بزهكار در حقوق ايران و مقايسه‌ي آن با مقررات بين‌المللي
 بررسي روان‌شناختي سن مسئوليت كيفري از منظر ديدگاه هاي شناختي پياژه و رواني اجتماعي اريكسون با نگاهي به قانون مجازات اسلامي
 حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر بزه‌ديدگي
 اقتضائات عدالت كيفري پيرامون اطفال بزه‌ديده از جرائم خشونت‌بار و مبتلا به اختلال PTSD
 مسئوليت كيفري نقصان يافته اطفال و نوجوانان در جرايم تعزيري مصوب قانون مجازات اسلامي 92
 كاربست نظريه شرمساري بازگرداننده در قبال بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان و نوجوانان در محيط خانه و مدرسه
 سياست كيفري ايران در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار
 بررسي بازخوردهاي متفاوت تقنيني در حوزه جرايم اطفال و نوجوانان
 افتراقي شدن مراجع رسيدگي‌كننده به جرايم كودكان و نوجوانان در قلمرو سياست كيفري ايران
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید