دریافت مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه از پایگاه مرجع دانش(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه  15 دی ماه 1392 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرماندهی فیروز آباد  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در فارس – فیروزآباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 57عنوان مقاله تخصصی شامل 696  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
 Immobilization of lipase on modified and unmodified HTlcs by adsorption
 بهينه سازي مخازن FGM سراميك – فولاد تحت فشار داخلي وبارهاي حرارتي در ساختارهاي مختلف فازي
 تأثير شاخص هاي حكمراني خوب بر ورود جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) در مجتمع هاي گاز ايران (رهيافت داده هاي تابلويي)
 مديريت يكپارچه؛ روشي بهينه در كنترل و صيانت از مخازن هيدروكربوري
 بررسي مخازن گاز ميعاني
 تعميرات پيشگيرانه جهت رفع خوردگي خط لوله دوم سراسري انتقال گاز در محدوده منطقه پنج عمليات گازي
 بررسي اثر غلظت زيست توده و غلظت ورودي فنول بر فرآيند حذف فنول از پساب ساخته شده
 شبيه سازي آزمايش ردياب با نرم افزار شبيه ساز 3DSL
 ساخت آزمايشگاهي كاتاليست NiMno3/Sio2 براي سنتز فيشر تروپش
 فناوري هاي نوين در اندازه گيري كمي گازطبيعي و بهينه كردن طراحي سيستم ميترينگ ايستگاههاي صنايع عمده
 بررسي اثر ميكروساختار فولاد دوفازي و اثر دماي دوفازي بر عملكرد ممانعت كننده خوردگي مركاپتوبنزاكسازول
 بررسي ضريب انتقال حرارت جوشش استخري اتيل استات خالص در فشار اتمسفري
 تعيين فاكتور طراحي پرده آبي با استفاده از تكنيك « بهينه سازي » در ذخيره سازي زيرزميني انرژي
 بررسي مدل هاي انتقال جرم و حرارت در مدلسازي رياضي فرايند تقطير غشايي
 Investigation of investment progress: case study
 حذف سولفيد هيدروژن توسط نانو كاتاليست اكسيد روي
 فيلتراسيون در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي و روشهاي بهينه نمودن آن
 بررسي اثر عمليات حرارتي بر عملكرد ممانعت كننده خوردگي مركاپتوبنزاكسازول
 آناليز سوخت كوره هاي قديمي واحدهاي پالايشگاهي و تغيير گاز جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 اهميت استراتژيك مديريت و صيانت از مخازن و ميادين مشترك نفت و گاز ج.ا.ايران
 مطالعات موردي لخته سازي الكتريكي و مقايسه بين لخته سازي الكتريكي و لخته سازي شيميايي
 بهينه سازي پساب خروجي از راكتورهاي پيش تصفيه واحد آب شيرين كن پتروشيمي مبين
 بررسي پديده ذخيره سازي دي اكسيد كربن جهت بهينه سازي ازدياد برداشت نفت
 Investigation of effluent brackish water from oil companies by ANN
 Experimental study of rotary dryer in production of dry NaCl crystals
 بررسي عملكرد سايشي و رفتار خوردگي پوشش هاي نانوكامپوزيتي كروم- دي اكسيدتيتانيم
 بررسي عملكرد انتقال حرارت در لوله گرمايشي
 ذخيره سازي گاز كربن دي اكسيد در مخازن نفت و گاز و انجام عمليات EOR از طريق آن
 بدست آوردن خرده چوب با چسب اوره فرمالدهيد اصلاح شده با تانن فرمالدهيد محيط زيستي
 بررسي ضريب تخلخل و ضريب بهره دهي در يكي از مخازن جنوب غربي با استفاده از تكنيك زمين آمار و كريجينگ توسط نرم افزار GS+
 بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر افزايش بازيافت نفت تحت مكانيسم ريزش ثقلي، توسط تزريق گاز
 استفاده از شبيه ساز مخزن به منظور بهينه سازي و بررسي تاثير فرايند تزريق گازهاي مختلف بر روي ضريب بازيافت نفت در يكي از مخازن نفتي ايران
 مروري بر كاربرد بيوسورفكتانت ها درازدياد برداشت ميكروبي نفت
 Theoretical investigation of a stream; Case study
 جيوه و راهكارهاي كاهش خطرات ناشي از آن
 بررسي اثرتزريق گازبرخواص سيالات يكي ازمخازن گازميعاني جنوب غرب ايران
 بررسي روند تشكيل اقتصاد سياسي نفت و گاز در خليج فارس و راهبرد كشورهاي پيشرفته در مقابل آن
 بهينه سازي وزن مخازن FGM كروي تحت فشار داخلي وخارجي و شرايط بارگذاري دمايي
 بررسي كارايي كاتاليست Sio2/NiMnO3 ساخته شده بروش تلقيح در راكتور بستر ثابت براي سنتز فيشر تروپش
 تجزيه و تحليل اثر سرريز تلاطم بين بازارهاي نفت خام و گازوئيل
 Engineering Failure Analysis and proposed solution
 بررسي اثر ميكروساختار فولاد دوفازي و اثر زمان دوفازي بر عملكرد ممانعت كننده خوردگي مركاپتوبنزاكسازول
 The applied investigation of exit waste stream from Petrochemical industries
 ايزوترم هاي جذب سطحي [La(Tryptophan)3.6H2O] بر روي كربن نانوتيوب(MWCNT)
 مقايسه ماكزيمم مقادير جذب شده اسيدهاي آمينه روي كربن نانوتيوب
 بررسي مدل‌هاي انتقال جرم در مدلسازي فرآيند تراوش تبخيري
 بهينه سازي شرايط عملياتي برج هاي تقطير جهت صرفه جويي در مصرف انرژي در پالايشگاه
 معرفي بازدارنده هاي سبز به عنوان بازدارنده هاي خوردگي فلزات
 بررسي روند تغييرات آلاينده هاي هوا و تأثير پارامترهاي هواشناسي در شهر شيراز
 تاثير تزريق امتزاجي گاز ها ي مختلف ، بر تركيب در صد و ويسكوزيته سيال مخزن نفتي پازنان
 مطالعه و بررسي روش اصولي و كاربردي تزريق گاز جهت ازدياد برداشت نفت در يكي از ميادين نفتي ايران با استفاده از شبيه ساز مخزن
 بررسي عملكرد غشاهاي پليمري و تحليل آنها در جداسازي گازها
 آناليز چاه آزمايي و بررسي منحني هاي كارايي چاههاي آب تيمور 1 و 4 و 15
 تاثير برخي پارامترهاي اساسي بر PI چاه قائم
 پيش تصفيه شيميايي فاضلاب پالايشگاه اصفهان با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
 موقعيت هاي بدست آمده فعلي و آينده در مورد اتوماسيون لوله مغزيcoil tubing
 تعيين پارامتر هاي مدل ويلسون براي انحلال جامد در ميعانات نفتي و مقايسه با انحلال جامد در آب و الكتروليت با استفاده از داده هاي تجربي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید