دریافت کلیه مقالات پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی ها تجدیدپذیر و پاک در پایگاه CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی ها تجدیدپذیر و پاک  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی ها تجدیدپذیر و پاک  15 اسفند ماه 1392 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 79عنوان مقاله تخصصی شامل 858  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی ها تجدیدپذیر و پاک
 سازو كار مكانيسم توسعه پاك (CDM) چالشها، موانع و راهكارهاي رفع آن ها در مديريت انرژي كشور
 برآورد و امكان سنجي سيستم مولد توان بادي با استفاده توربين هاي معلق در ارتفاعات بالا
 بازدهي بالاي سلولهاي خورشيدي فيلم نازك Cu(In,Ga)Se2/CdS، با استخراج پيش ماده از InSe, GaSe و Cu
 بررسي عوامل موثر در پتانسيل نيروگاه بادي در شهرستان زابل و محاسبه مقدار سوددهي آن
 شناسايي نحوه و ميزان اثرگذاري اعمال برخي مشوقهاي مالي حمايتي بر ساختار مالي پروژه هاي برق بادي استان خراسان رضوي
 سير تحول بادگير به عنوان يكي از مظاهر معماري پايدار
 كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها با سيستم غير فعال خورشيدي در راستاي كاهش مصرف انرژي
 طراحي و كنترل توربين بادي سرعت متغير مجهز به ژنراتور القايي
 Short term wind speed prediction using artificial neural networks based onLevenberg-Marquardt Optimization Method
 راهكارهاي عملي استفاده بهينه از انرژي خورشيدي در خانه هاي شمالي
 برنامه ريزي احتمالي با توليد و كاهش سناريوهاي توان براي نيروگاه بادي
 شبيه سازي سيستم كنترل سرعت توربين هاي بادي به كمك نرم افزار MATLAB
 بررسي پتانسيل انرژي بادي در ايران
 تحليل حرارتي گردآورنده فتوولتائيك حرارتي صفحه تخت هيبريد با سيال عامل آب و هوا
 روش هاي نوين بهره گيري از انرژي باد و خورشيد
 بررسي الكتريكي-خورشيدي نمودن سيستمهاي رانش در قايقها و آينده نگري كاربرد آن در كشور
 شبيه سازي عددي سيكل پخت پره كامپوزيتي توربين باد
 بررسي فني و اقتصادي بازيافت حرارت توربين هاي گازي با استفاده از سيكل ارگانيك رنكين (ORC) در تاسيسات تقويت فشار گاز
 رفتار توربين هاي بادي دو سو تغذيه با حفاظت كروبار تحت خطاي شبكه و تغييرات محل وقوع خطا
 نقش انرژي باد در تهويه مطبوع در اقليم معتدل و مرطوب ، نمونه موردي : شهرستان نوشهر
 آناليز حرارتي گلخانه خورشيدي
 زيرساخت‌ها، الزامات و برنامه ريزي آينده‌نگر جهت اتصال خودروهاي الكتريكي به شبكه توزيع در ساختار شبكه هوشمند
 بررسي تحليلي اثرات مختلف نانوسيالات بر بازده گردآورنده خورشيدي صفحه تخت
 مروري بر ژنراتور هاي خطي آهنربايي جزر و مدي
 كنترل فركانس ريزشبكه هاي مبتني بر DFIG
 انرژي پاك و كارآمد با استفاده از پيل هاي سوختي مبادله كننده پروتوني
 بررسي و ارزيابي كيفيت توان و عوامل موثر بر آن در توربين هاي بادي
 شبيه سازي فرآيند توليد بيوبوتانول از مواد ليگنوسلولزي و برآورد اقتصادي آن بوسيله ي نرم افزار SuperPro Designer
 تعيين زاويه بهينه‌ي كلكتورهاي تخت خورشيدي در شهر زنجان
 بررسي و امكان سنجي اجراي جداره هاي سبز در ساختمان هاي اقليم معتدل كرانه ي جنوبي درياي خزر
 طراحي و تأمين بار الكتريكي-حرارتي يك مجموعه مرغداري با سلول‌هاي فتوولتائيك-حرارتي با استفاده از نرم‌افزارPVSOL و TRANSYS
 تاثير پنجره ها بر تهويه طبيعي در اقليم معتدل و مرطوب (نمونه موردي : شهرستان رشت)
 تحليل اقليم معماري و آسايش اقليمي كلاردشت با استفاده از مدل هاي زيست اقليمي
 شبيه­سازي سيستم­هاي بهبوديافته زمين­گرمايي فوق بحراني با آب و دي اكسيد كربن
 طراحي يك سيستم ‌هايبريد داراي ذخيره ساز با در نظر گرفتن قيود براي مناطق روستايي
 تشخيص جزيره شدن به كمك كنترلگر فازي
 استفاده از انرژي باد در فرآيند اسمز معكوس براي تهيه آب آشاميدني
 بررسي ميزان پذيرش اجتماعي سيستم‌هاي انرژي خورشيدي از ديدگاه مردم شهر اراك
 امكان سنجي توليد و استفاده از بيوگاز در دامپروري هاي استان فارس
 تشخيص حالت جزيره شدن با استفاده از تبديل موجك و شبكه هوشمند عصبي
 كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوگانه براي توربين بادي در حالت مستقل از شبكه با استفاده از مبدل­هاي سه سطحي
 شبيه‌سازي و تحليل اقتصادي مزرعه بادي با استفاده از نرم افزار SAM
 تحليل انرژي سيستم انتقال نور خورشيد توسط فيبر نوري
 مقايسه استحصال و استفاده از انرژي خورشيدي در سرزمين آفتاب (ايران) وآلمان
 شبيهسازي عددي سيستم ذخيره‌سازي انرژي حرارتي با كپسول‌هاي حاوي مواد تغيير فازدهنده
 مطالعه مقايسه اي سيستم هاي توليد توان بامنابع گرمايي آنتالپي پايين
 روش‌هاي زيرزميني ذخيره انرژي حرارتي
 بررسي برق رساني به روستاهاي دورافتاده(با محوريت شهرستان كهگيلويه) با استفاده از سيستم‌هاي فتوولتائيك
 بررسي اقتصادي استفاده از سيستم‌هاي فتوولتائيك
 طراحي سلول خورشيدي ميان باندي مبتني برنانوذرات نقطه كوانتومي
 بهينه سازي و مديريت انرژي در واحدهاي صنعتي با استفاده از يك سيستم هيبريدي
 مكان يابي بهينه سكسيونرها در شبكه توزيع با در نظر گرفتن مدل فازي بار با استفاده از الگوريتم PSO
 طراحي سيستم زاويه گام در يك توربين بادي
 اتصال مزارع بزرگ بادي به شبكه قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي انرژي باد
 بررسي و اولويت‌بندي فناوري‌هاي مختلف توليد انرژي از منابع زيست توده
 بررسي و ارزيابي روش هاي توليد انرژي از فاضلاب با نگرش بر توسعه پايدار
 غربالگري روش‌هاي مختلف پيش فرآوري براي توليد بهينه بيومتان از كاه برنج به روش تخمير خشك
 Enhanced solid-state anaerobic digestion of lignocellulosic biomass by organosolv pretreatment
 بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي
 تشخيص حالت جزيره اي و تاثير ريز شبكه بر قابليت اطمينان توسط شبكه هاي هوشمند در منابع انرژي تجديدپذير باد
 بررسي ضرورت استفاده از انرژي زيست توده در راستاي توسعه پايدار
 طراحي كنترلر هاي جديد براي كنترل توان راكتيو در سيستم هاي فتوولتائيك تك فاز متصل به شبكه
 امكان­سنجي استفاده از معماري سرداب و شوادان در منطقه معتدل ­و مرطوب خزري و روش­هاي رطوبت­زدايي از اين فضا
 شبيه سازي عددي عملكرد گرمايشي يك ساختمان مجهز به هواكش خورشيدي و ديوار ترومبي در مناطق آفتابي(منطقه مورد مطالعه : يزد)
 شبيه سازي عددي عمل كرد مدل دوبعدي يك دودكش خورشيدي نيروگاهي در مناطق آفتابي(منطقه مورد مطالعه : تهران)
 طراحي سلولهاي خورشيدي حساس به رنگ هيبريدي چند رنگدانه اي
 بهينه سازي مصرف انرژي در مسكن روستايي دورازشبكه برق
 سنجش توان باد فراساحلي و بهره­گيري آن در فرايند انرژي تبديل­پذيردر آب­هاي ايران
 سياست هاي انرژي وتأثير آن بر توسعه انرژي هاي تجديدپذير
 مكان يابي بهينه ي منابع توليد پراكنده ، خازن گذاري و باز آرايي شبكه توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و جستجوي هارموني
 مروري بر مدلسازي عددي و آناليز كاربرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان جهت كاهش مصرف انرژي
 بام سبز به عنوان رويكرد پايدار در كاهش مصرف انرژي
 جايگاه انرژي هاي تجديدپذير جهت نيل به توسعه پايدار با محوريت اقتصاد سبز در جمهوري اسلامي ايران
 ماهيت نظام فناورانه نوآوري انرژي خورشيدي در ايران
 بررسي راهبردهاي توسعه انرژي بادي در كشور
 جذب زيستي فلز سنگين كادميم از آب توسط جلبك بومي Chaetomorpha sp و تعيين شرايط بهينه جذب با روش سطح پاسخ (RSM)
 جذب زيستي فلز سنگين نيكل از آب توسط جلبك بومي Chaetomorpha sp و تعيين شرايط بهينه جذب با روش پاسخ سطحي (RSM)
 مدل سازي سلول هاي خورشيدي و رديابي توان ماكسيمم در سلولهاي خورشيدي با استفاده از الگوريتم MPPT
 بررسي استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم در سلول هاي خورشيدي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید