نمایه سازی مجموعه مقالات نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز در بانک مقالات کشور(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز  6 تا 7 آذر ماه 1392 توسط دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در آبادان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 63عنوان مقاله تخصصی شامل 696  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز
 
تدوين برنامه واكنش در شرايط اضطراري به منظور مديريت بحران در يكي از پايانه هاي نفتي كشور (مطالعه موردي بررسي انتشار گاز كلر)
 مديريت ريسك هاي زيست محيطي گل ها و پسماند هاي حفاري
 بررسي اثرات زيست محيطي فوم هاي آتش نشاني مصرفي در صنعت نفت
 بررسي سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست در شركت هاي توليد كننده‌ي آلكيل بنزن خطي
 شبيه سازي حوادث حاصل از نشتي درخطوط انتقال گاز با استفاده از نرم افزار PHAST
 نظريه بيوريتم و كاربرد آن در مهندسي فاكتورهاي انساني(ارگونومي)
 نقش بهداشت رواني محيط كار دركاهش وقوع حوادث شغلي
 بررسي اصول ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست در صنعت توليد روغن هاي روانكار
 پياده سازي الگوي جزاير سبز در مناطق نفتي خليج فارس
 بررسي اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست در واحد تقطير پالايشگاه اصفهان
 اصول انتخاب و بكار گيري فوم هاي آتش نشاني در صنعت نفت
 بررسي عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري مديريت ايمني در صنعت نفت
 بررسي تكنولوژي‌هاي تصفيه‌ پساب حاصل از ميدان‌هاي نفتي و گازي
 شناسايي و ارزيابي جنبه ها و پيامدهاي محيط زيست با روشEFMEA در پالايشگاه هاي گازي
 بهينه سازي رشد باكتري نفت خوارRhodococcus ruber strain KE1 مورد استفاده در زيست پالايي آلودگي‌هاي نفتي خاك
 بررسي مقاومت بيوسورفكتانت توليد شده از يك سويه باكتري جدا شده از جزيره خارك نسبت به دما و شوري به منظور كاربرد در لجن‌زدايي مخازن نفتي
 طراحي و ساخت يك سيال حفاري پايه آبي و دوست دار محيط زيست براي جايگزيني با سيالات حفاري پايه روغني مورد استفاده در حفاري سازندهاي حساس به آب
 بررسي مقايسه اي شاخص هاي عملكرد ايمني پيمانكاران بين المللي توليدكننده نفت و گاز
 مديريت HSE در سايت ساخت و ساز منطقه فرآوري نفت و گاز
 بررسي وضعيت ايمني دربرج تقطير دريكي ازپالايشگاه هاي نفت كشور
 نقش سيال حفاري سنتزي در كاهش مسائل زيست محيطي وهزينه هاي دفع پسماند حفاري
 بررسي عوامل موثر بر بروز خطاي انساني در شركت هاي پيمانكار)بررسي موردي پالايشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي
 طراحي ذاتاً ايمن خشك كن هاي صنعتي
 فزس دًگي شغلي در مشاغل اقماري
 مديريت HSE و نقش و اهميت آن در صنعت نفت
 ارزيابي پيامد هاي ناشي از ايجاد حادثه در مخزن وينيل كلرايد يكي از مجتمع هاي پتروشيمي كشور با استفاده از نرم افزار PHAST
 امكان سنجي روشهاي كنترل صدا در واحد كمپرسورخانه شركت گاز و گاز مايع 1200 شهرستان گچساران
 آناليز حالات شكست و اثرات آن (FMEA) درخطوط لوله انتقال نفت و گاز
 مديريت موثر ريسك در تعميرات اساسي كمپرسورهاي گازي
 پهنه بندي صوت در واحد آبROپتروشيمي فجر با استفاده از نرم افزار GIS جهت ارائه روش هاي موثر كنترل صدا
 شناسايي و تشريح عوامل كاهنده ريسك و فاكتورهاي موثر بر ايمني تونل‌هاي جاده‌اي
 بيماري هاي شغلي در صنعت نفت- چالش ها و راهكارها
 تجزيه و تحليل دو روش FTA و Tripod-Beta در ريشه يابي حوادث صنعت نفت و گاز
 بررسي آلايندگي سوختهاي ديزلي و استفاده از اتانول به عنوان سوختي سازگار با محيط زيست در خودروها
 كاهش فشار در طراحي شبكه‌هاي گازرساني شهري به سطح بهينه به منظور كاهش آسيب‌پذيري
 ارزيابي ريسك مخاطرات ناشي از عمليات حفاري در روي سكوها و دكل هاي حفاري با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردي:دكل ها و سكوهاي شركت حفاري شمال)
 ارزيابي پيامد حوادث فرآيندي در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان با استفاده از نرم افزارPHAST
 بررسي اصول مديريت ريسك در صنعت
 مهارت هاي تكميلي رانندگي و اهميت آن
 مقايسه سيستم مديريت بهداشت مناطق شش گانه شركت نفت فلات قاره ايران با شاخص هاي بهداشتي OGP
 برآورد احتمال خطر به روشHAZOP در واحد توليد آمونياك
 برآورد احتمال خطر واحد هاي توليد كننده آلاينده هاي گازي در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان به روشHAZOP
 بررسي رعايت فرهنگ بهداشت، ايمني و محيط زيست در يك شركت نفت و گاز
 شناسايي خطرات عمده ي حفاري جهت ايجاد شبكه هاي زيربنايي شهري
 بررسي تركيبات آلي فرار درهواي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي دردوفصل گرم و سرد
 تاثير مديريت دانش بر مديريت ريسك سازمان مطالعه موردي: منطقه شش عمليات انتقال گاز
 بهبود شاخصهاي عملكردي HSE پيمانكاران با استفاده از الگوريتم ARIZ 71 مطالعه موردي: منطقه شش عمليات انتقال گاز
 ارزيابي پيامد انتشار گاز اتان با استفاده از نرم افزارALOHA
 ارائه يك چارچوب امنيتي جهت استفاده از حسگرهاي بي سيم
 يك روش جديد با استفاده از الگوريتم ژنتيك و نزديك ترين همسايه براي تشخيص نفوذ در شبكه حسگر بي سيم
 بررسي اصول ايمني ، بهداشت حرفه اي و محيط زيست در صنايع مصرف كننده ي روغن هاي روانكار
 Environmental Risk Assessment Modeling of Iranian Drilling Industry
 نقش مدلسازي عددي در بررسي توسعه پايدار با رعايت اصول HSE
 Drilling Fluid Hazard & Control Measures
 Inherently Safe Design of Offshore Platforms
 لزوم، نحوه انتخاب و بكارگيري نرم‌افزارهاي اطلاعاتي در حوزه HSE
 ايمني، بهداشت و محيط زيست در ايستگاه هاي تقليل فشار و خطوط انتقال گاز
 شبيه سازي عددي و افزايش راندمان هيدروسيكلونهاي تصفيه كننده آب شرب
 شبيه سازي عددي و بررسي تأثير دو دهانه ورودي بر راندمان هيدروسيكلون
 بررسي و تعيين شاخصهاي اصلي در ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) پروژه هاي طراحي و احداث مخازن ذخيره سازي زيرزميني مواد هيدروكربوري
 بررسي سيستم جديد تصفيه پسابهاي نفتي در پايانه نفتي خارك و مقايسه آن با سيستم قديمي
 درس هايي از بحران فوكوشيما
 مديريت بحران چابك در صنعت پتروشيمي كشور
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید