فراخوان مقاله نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران

http://www.callforpapers.ir/نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران ،  نشریه ای علمی – پژوهشی در مباحث مرتبط با تولید برق، سدسازی و نیروگاههای برق آبی است.

در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات سدسازی منعکس گردد.

به منظور تحقق اهداف نشریه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور  (callforpapers.ir) نشریه  «سد و نیروگاه برقابی ایران» در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل  مقاله می پذیرد:

 • هیدرولوژی و برنامه ریزی منابع آب

 • مدیریت پروژه و روش اجرا

 • سد و سازه

 • ژئوتکنیک و مهندسی زلزله

 • توسعه پایدار، زیست محیطی و ارزیابی اقتصادی

 • تجهیزات مکانیکی و هیدرومکانیک

 • تجهیزات برقی

 • بهره برداری و نگهداری

 • کنترل و ابزار دقیق

   

ارتباط با نشریه:

صاحب امتیاز: انجمن علمی برقابی ایران

مدیر مسئول: دکتر عباس علی آبادی

سردبیر: دکتر غلامرضا عرب

شماره تلفن:  02127822053 – 02127822053

شماره نمابر:  02127822056

آدرس پست الکترونیکیinfo@hydropower.org.ir

آدرس وب سایت نشریه: www.hydropower.org.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید