مقالات فصلنامه انجمن علمي پدافند غير عامل ايران در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دوره اول انتشار در دو شماره تاکنون 12 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است  فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده :

 1. ارزيابي انواع تركيب فرم هاي معماري از منظر پدافند غيرعامل با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 2. ارزيابي انواع الگوهاي ورودي خودرو به فضاهاي امن با استفاده از روش سلسله مراتبي ) AHP
 3. ارزيابي شاخصهاي طراحي پناهگاههاي دو منظوره مجتمعهاي مسكوني
 4. بررسي تاثير اندركنش سازه- سيال- خاك در مخازن بتني مسلح مدفون تحت اثر بارناشي از انفجار سطحي
 5. طراحي و برنامه ريزي پاركهاي واحدشهري جهت اجراي طرح اسكان و امداد از منظر پدافندغيرعامل
 6. بررسي عملكرد سيستمهاي شهري و منطقه اي از منظر پدافندغيرعامل؛ نمونه موردي: عملكرد سيستمهاي شهري پس از سونامي 2011 ژاپن
 7. مدلسازي مديريت بحران با رويكرد پدافند غيرعامل در صنعت پتروشيمي كشور
 8. ارزيابي ريسك مراكزداده بر اساس روش FEMA و ارائه الگوي پهنه بندي امنيتي
 9. جايگاه فضاي معماري در ساختمان مقاوم در برابر انفجار
 10. بررسي بكارگيري يكمدل ساده ي جمع آوري آب در زاهدان با تاكيد بر استفاده از مشاركت مردمي
 11. كاربرد گياهان و فضاهاي سبز شهري در كاهش اثرات مخرب انفجار
 12. بررسي و تحليل نقش آموزش پدافند غير عامل در بين مردم شهرهاي مرزي با استفاده مدل SWOT مطالعه موردي: شهرستان قصرشيرين

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید