دریافت مجموعه مقالات اولین همایش ملی آینده پژوهی در پایگاه سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/

اولين همايش ملي آينده پژوهي

مجموعه مقالات اولین همایش ملی آینده پژوهی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی آینده پژوهی   29 آذر ماه 1391 توسط شرکت یادگار درخشان آریا و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 52عنوان مقاله تخصصی شامل 584  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی آینده پژوهی
 سياستگذاري جهت سرمايه گذاري درآمد منابع نفتي براي رشد انرژي هاي نو و كاهش آلودگي محيط زيست در ايران
 سناريوسازي در توسعه اشتغال استان يزد با استفاده از رويكرد پويايي سيستم
 مخاطرات كره زمين؛ جغرافياي ماندگاري يا انهدام بحثي در آينده پژوهي
 نقش آينده پژوهي در تفكر استراتژيك
 تعيين مولفه هاي ورودي سناريوي داخلي كسب و كار بر اساس اهداف كلان
 آينده پژوهي درمان اختلال بدشكلي بدن مبتني بر اينترنت اشياء
 شناسايي و اولويت بندي جهت گيريهاي توسعه فاوا در ناجا در افق 1404؛ با رويكرد آينده نگاري
 نگاهي بر علم آينده پژوهي
 آينده شهري و شهرهاي آينده
 آينده پژوهي و سازمان هاي آينده
 سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي از ديدگاه انتقال موثر فناوري
 آينده پژوهي پليس، رهيافتي نو براي تحقق امنيت اجتماعي
 آينده پژوهي در مديريت شهري با نگاهي به ريسك لرزه اي شهر همدان
 تشريح سه مفهوم مديريت استراتژيك، آينده نگاري و محيط خارجي سازمان در صنعت بانكداري
 آينده پژوهي در خدمات مالي با تاكيد بر فناوري اطلاعات
 جايگاه آينده پژوهي در مطالعات علوم سياسي
 ارائه فرآيندي به منظور ارزيابي استراتژي ها با استفاده از برنامه ريزي سناريو
 آينده پژوهي در حوزه ي انرژي و بررسي مقوله ي امنيت انرژي كشور
 بررسي تاثير راهبرد آينده نگاري انتقال تكنولوژي نوين بر ابعاد عملكرد رقابتي
 بررسي سناريوهاي محتمل صنعت هوانوردي بعد از آزادسازي شبكه پروازي و نرخ بليط
 معماري عامل محور براي استخراج سناريوهاي مطلوب در سيستم هاي اطلاعات استراتژيك: بر اساس مزيت رقابتي
 آينده پژوهي؛ رهيافتي نو در توسعه و برنامه ريزي گردشگري
 روش ها و رويكردهاي آينده پژوهي
 جايگاه سناريوسازي و پيش بيني در آينده نگري استراتژيك
 بررسي سناريونگاري در حوزه ي هوايي كشور در افق 1404
 آينده پژوهي در جمهوري اسلامي ايران و چالش هاي پيش روي اهداف توسعه افق 1404
 پيمايش رشته آينده پژوهي در جهان و برنامه ريزي آينده پژوهانه در نظام آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران
 آينده پژوهي و تكنولوژي هاي نوين
 طراحي مدل آينده نگاري فناوري در سازمانهاي با فناوري برتر مطالعه موردي: صنايع هوايي
 آينده پژوهي در زمينه حفظ، احياء جنگلها و توسعه زراعت چوب
 بررسي تجارب و روش هاي آينده پژوهي كشورهاي مختلف در مقايسه با ايران
 آينده پژوهي و كاربرد شبكه محدوده بدن (WBAN) در كمك به بيماران آسمي
 معرفي چارچوب كاربردي آينده نگاري وروس
 اهميت مطالعات آينده نگاري در فرايند برنامه ريزي شهري
 معرفي نقشه هاي شناخت فازي به عنوان ابزاري براي افزايش كارايي روش سناريوپردازي
 مفهوم پردازي آينده نگري و جايگاه آن در عرصه دين
 طبيعي ادغام مفاهيم آينده نگاري و پيش بيني جهت بهبود مديريت سوانح
 بكارگيري رهيافت نونهادي در مطالعات آينده پژوهي
 رويكرد آينده پژوهانه در برنامه ريزي هاي پاسخ به زلزله در نواحي شهري
 روش تحليل ساختاري، ابزاري براي شناخت و تحليل متغيرهاي موثر بر آينده موضوعات شهري
 بازتعريف فرايند تهيه طرح هاي توسعه شهري در ايران با استفاده از دانش آينده پژوهي
 دانشگاه پژوهشي يك ضرورت براي سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي
 كاربرد مصورسازي علم در آينده پژوهي علم و فناوري به منظور تحليل روند پيشرفت علوم: مطالعه موردي نرم افزار سايت اسپيس
 مروري بر برخي روش هاي تدوين نقشه راه فن آوري از منظر كاربردپذيري
 آينده پژوهي مديريت شركت هاي دانش بنيان در ايران 1404
 سازمانهاي آينده و شناسايي روندهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيكي
 مباني انسان شناختي آينده پژوهي در ترسيم جامعه مطلوب ايراني – اسلامي
 آينده پژوهي در مطالعات بين الملل با رويكرد شبيه سازي
 ارائه مدل پيشنهادي براي سناريو سازي آينده پژوهي در توسعه دانشگاه
 آموزه هاي اسلام و تاثير آن در آينده تبادل اطلاعات (رويكردي تحليلي مبتني بر چشم انداز پردازي)
 آينده پژوهي سياسي و معرفت گمشده
 آينده پژوهي راهبردي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در فضاي اينترنت
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید