مشاهده مقالات دومین همایش ملی آینده پژوهی در مرجع دانش(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/

دومين همايش ملي آينده پژوهي

مرجع دانش (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آینده پژوهی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین همایش ملی آینده پژوهی   30 بهمن ماه 1392 توسط شرکت یادگار درخشان آریا و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 60عنوان مقاله تخصصی شامل 648  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی آینده پژوهی
 آينده پژوهي سياسي در حوزه انتخابات رياست جمهوري بر مبناي بيانات مقام معظم رهبري
 ايجاد مدل قابليت هاي سازماني براي كسب وكار هاي جديد در حوزه صنايع فولاد مباركه با رويكرد آينده پژوهي
 روش ها و رويكردها در آينده پژوهي
 آينده پژوهي در جامعه ديني؛ مباني و مفاهيم
 سناريوهاي آينده پروژه هاي پايين دستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران
 دورنماي صنعت خودروي ايران در گذر چالش هاي جهاني (آينده پژوهي با رويكرد سناريو پردازي)
 ارائه ي الگوي جامع ره نگاري فن آوري
 مديران اجرايي در مسند كسب و كار هاي آينده
 نسخه الكترونيكي؛ گامي به سوي آينده اي هوشمندانه تر
 آينده پژوهي و كاربرد آن در جنگل
 رويكرد تاب آورانه در دنياي فراارتباطي
 تبيين و بررسي نقش آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي سازمان هاي امنيتي
 بررسي و اولويت بندي تاثير عوامل توانمندي استراتژيك سازمان بر عملكرد رقابتي در صنعت بانكداري با رويكرد آينده نگاري مورد بانك هاي سپه سال 1392
 آينده فرهنگ
 مقايسه موردي صنايع راه آهن ايران با كانادا و لزوم تدوين چشم انداز براي آينده
 مطالعه آينده نگاري نانو فناوري با رويكرد تطبيقي
 نقش اتاق هاي فكر در سياست خارجي آمريكا در قبال تحولات سوريه
 آيندهپژوهي نهاد علم ايران معاصر در حوزه علوم انساني
 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آينده جامعه
 تحليل مباني نظري و عملي آينده نگاري بر مبناي مدل اقدام در جهت آينده
 ضرورت توسعه سيستمهاي پشتيبان تصميم گير از منظر مباني آينده پژوهي
 روبرو شدن با چالش هاي حال و آينده، به كمك رهبري شايسته و نوآورانه
 رويكرد آينده پژوهانه به وضعيت مسكن شهرستان اروميه مبتني بر سناريونويسي
 شناسايي عوامل كليدي موثر بر آينده منابع انساني در سازمانهاي دولتي
 تفكر استراتژيك آيندهپژوهي جهت ارتباط دانشگاه و جامعه
 مهندسي مالي، رويكردي آينده پژوهانه در مديريت ريسك
 آينده پژوهي در سلامت: رهيافتي نو در تشخيص هوشمند بيماري كبد با انتخاب بهترين مدل درخت تصميم
 بررسي روش هاي استقرايي و قياسي در برنامه ريزي بر مبناي سناريو نويسي
 پس نگري در آينده پژوهي
 الگوي تفكر و نگاه راهبردي براي آينده سازي در انديشه امام خامنه اي (مدظله العالي)
 مدل سه بعدي آينده نگاري استراتژيك
 چالشهاي برنامه ريزي منطقه اي در ايران لزوم بكار گيري روش هاي مبتني بر آينده پژوهي
 آينده پژوهي، ابزاري براي رشته ها يا رشته اي مستقل
 سناريوهاي آتي عرضه و تقاضاي سوخت هواپيمايي با نگاهي بر كارايي مديريت نوين ترافيك هوايي
 تعيين رابطه بين راهبردهاي آينده پژوهي و آموزش عالي كارآمد ادراك شده به منظور ارائه يك مدل پيش بين (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات)
 رسانه ها و چالش هاي بحران هويت با رويكرد آينده پژوهي
 روشهاي پيش بيني در مديريت و مطالعات آينده پژوهي
 فلسفه ي تاريخ؛ رويكردي مناسب براي آينده پژوهي و آينده نگاري اسلامي
 جايگاه آينده پژوهي در كتابخانه ها : مفاهيم و روش ها
 مؤلفه هاي آينده نگر تربيت اخلاقي در ديدگاه هاي تعليم و تربيت و اسلامي
 سياستگذاري آينده نگر در بخش سلامت كشور؛ جايگاه و چارچوب پيشنهادي
 تحليل جهت گيري هاي كلي آينده نگاري توسعه استان مازندران
 هوش استراتژيك و آينده پژوهي در سازمان
 آينده نگاري استراتژيك در سازمان
 تحليل اثر متقابل در آينده پژوهي
 تحليل محتوا و ساختار وبسايت مراكز آينده پژوهي در داخل و خارج از كشور
 كاربرد آينده پژوهي در انتخاب فناوري هاي نوين: مطالعه شوراهاي پژوهش و نوآوري كشورهاي اروپاي شمالي
 آينده پژوهي آموزش ، رهيافتي نوين در ارتقاء شاخص هاي نظام آموزشي با تاكيد بر روندهاي جهاني
 پيش نگري دوره يازدهم انتخابات رياست جمهوري ايران با استفاده تركيبي از روش هاي تحليل چندمعياره و شگفتي سازها
 طراحي منظر برازنده سازمان با رويكرد آينده پژوهي: بر پايه روش هاي پس نگري و سناريونويسي
 بررسي سياست گذاري عمومي براي آيندهي جمعيت ايران
 تعيين نقشه استراتژي صنعت فناوري اطلاعات به كمك رويكرد آينده پژوهي
 كابرد نظريه بازي ها در پيش بيني آينده
 پيش بيني سناريوهاي موجود صنعت رسانه در سال 2020
 شبيه سازي و پيش بيني رويدادهاي آينده
 تدوين نقشه راه توليد هواپيماي مسافربري 100 نفره
 مقدمه اي بر مفاهيم و ابزارهاي روش تحليل جايگزين در آينده پژوهي
 آينده پژوهي لازمه برنامهريزي استراتژيك در شرايط عدم قطعيت آينده
 ابزارهاي آينده پژوهي در اختيار برنامه ريزان
 پيش بيني موارد جديد ابتلا به ويروس اچ آي وي با استفاده از مدل سازي روش انتقال – راهي به سوي آينده پژوهي در كنترل اين عفونت
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید