مشاهده مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم در مرجع دانش(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم   31 شهریور ماه 1392 توسط شرکت پژوهشی طرود شمال و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 150عنوان مقاله تخصصی شامل 2029  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
 بررسي اثر صادرات بر توليد و توسعه اقتصادي (مطالعه موردي استان كرمانشاه)
 The role of international sanctions on foreign investment in Iran
 بررسي نقش و جايگاه امنيت غذايي در امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
 اقتصاد مقاومتي؛ راهكار عبور از تحريم ها (مطالعه موردي: كشور جمهوري اسلامي ايران)
 تحريم ها و بخش هاي آسيب پذير آن در ايران
 بررسي تاثير P/E, EPS و DPS بر شاخص قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرايط تحريم
 تاثير كارآفريني با كمك تجارت الكترونيك بر فضاي كسب و كار در شرايط تحريم اقتصادي
 Economic sanctions and political cultures: the relationship between the sanctions and variables such as human rights, Consume freedom and political life of the host ( The Case Study is Iran)
 توليد و توسعه و تكنولوژي، مباني ابزارها، چالش ها و راهكارها
 بررسي تحريم بخش نفت و گاز ايران: كاربردي از نظريه بازي ها
 Sanction effect on foreign banking and international commercial
 كلانشهرها و بازتوليد سرمايه ملي؛ راهبردي براي مقابله با تحريم
 كانال هاي اثرگذاري تحريم بر رقابت پذيري كشور
 اثرات تحريم اقتصادي بر اقتصاد و سيستم مالي ايران
 چالشها و راهكارهاي مديريتي عبور از تحريم در راستاي حماسه اقتصادي
 معاهدات سرمايه گذاري بين ايران و ساير كشورها و آثار آن از ديدگاه حقوق بين الملل
 اثرات تحريم اقتصادي ايالات متحده و غرب بر روابط اقتصادي، سياسي و بين الملل ايران
 بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي بر جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران: با تاكيد بر تحريم هاي نفتي
 تعديل نيرو يكي از آثار مخرب تحريم هاي اقتصادي در سازمان مطالعه موردي: شرتك سايپا يدك
 تاثير تكانه هاي قيمتي نفت بر بازده سهام شركت هاي واسطه گر در بورس
 مطالعه اثر شوكهاي نفتي بر بخش صنعت (مطالعه ي موردي ايران
 اصول حقوق بشر اسلامي و تحريم هاي اقتصادي
 تفاوتهاي برنامه ريزي استراتژيك سازمانهاي بزرگ و كوچك استراتژي شركت ارتباطات سيار ايران و شركت ايرانسل
 An MCDM Approach to Review the Situation of Iran in the Middle East in Macroeconomic Indicators: Using TOPSIS Method
 بررسي تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط
 بررسي وضعيت امنيت غذايي مناطق روستايي شهرستان گرگان در شرايط تحريم اقتصادي
 استراتژي هاي مقابله غذايي در شرايط تحريم اقتصادي مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان گرگان
 اثر سياست پولي بر سرمايه گذاري مسكن در ايران با استفاده از روش VAR
 تاثير ماليات تورمي و تحريم هاي بين المللي بر تقاضاي ارز (جانشيني پول ملي) در اقتصاد ايران
 بررسي هزينه هاي اقتصادي تحريم بر امنيت اقتصادي
 تحريم اقتصادي و پيامدهاي آن بر جامعه ايران (با تاكيد بر تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران)
 تاثير تحريم ها بر بخش بانكداري، تجارت و انرژي در ايران
 تاثير حمايت از توليد ملي جهت مقابله با تحريم هاي اقتصادي
 Impacts of Sanctions on tourism development in Iran
 بررسي نقش تحريم هاي اقتصادي بر اقتصاد مقاومتي در وضعيت كنوني اقتصاد ايران با استفاده از تئوري بازي ها
 تاثير تحريم ها بر شاخص هاي كلان اقتصاد ايران
 بررسي آثار بازبودن تجاري و شدت انرژي بر شاخص عملكرد زيست محيطي در ايران با تاكيد بر نقش تحريم هاي تجاري
 آسيب شناسي سياست هاي سرمايه گذاري و راهكارهاي جذب سرمايه در صنعت گردشگري ايران
 اقتصاد مقاومتي راهكاري اساسي براي حماسه سازي اقتصادي
 تحليل ارتباط ميان واسطه هاي مالي و متغيرهاي پولي كشورهاي عضو اپك
 ارائه مدلي تاريخي در توسعه صنعت گردشگري كوير مركزي، جهت افزايش مقاومت اقتصادي در شرايط تحريم
 بررسي آثار تحريم هاي اقتصادي بر دو صنعت نفت و گاز در ايران
 بررسي نقش توسعه كارآفريني بر كاهش اثرات تحريم در ايران
 بررسي عملكرد سازمانهاي غيردولتي بين المللي در مواجهه با تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت (مطالعه موردي عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر)
 بررسي رابطه بين قدرت قانوني مديران با ادراك كاركنان از عدالت سازماني
 اثر كاهش مواد اوليه وارداتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي
 مشروعيت حقوقي تحريم اقتصادي
 سياست تحريم اتحاديه اروپا عليه ايران
 پتانسيل هاي گردشگري راهي براي مقابله با تحريم ها
 تحريم هاي اعمال شده عليه ايران و بررسي همبستگي آنها با شاخص هاي اقتصادي
 بررسي نقش و تاثير محيط نهادي و محيط كسب و كار در اثربخشي سياست تحريم: يك تحليل تجربي مبتني بر داده هاي پنل
 مدلسازي اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم با رويكرد سيستمي و تكنيك ديماتل فازي
 بررسي تاثير هوش سازماني بر استقلال طلبي مديران
 مقايسه تئوريكي – تجربي بررسي رابطه بين مالكيت نهادي با پايداري سود و كيفيت اقلام تعهدي
 كاربرد اصل مسئوليت حمايت در اعمال تحريمهاي نوين بين المللي
 بررسي اثر تحريم هاي OFAC ايالات متحده آمريكا بر روي حقوق بشر بيماران در كشورهاي مورد تحريم
 نقش اقتصاد مقاومتي بر تحريم
 تاثير سرمايه گذاري خارجي بر تحريم هاي اقتصادي
 بررسي چالش هاي سيستم پولي و بانكي در زمان تحريم
 بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك ها در برابر شوك هاي اقتصادي (مطالعه موردي: بانك هاي خصوصي و دولتي استان كرمانشاه)
 تحريم از ديدگاه حقوق بين الملل با تاكيد بر تحريم ايران در قضيه هسته اي
 بررسي تحريم اقتصادي ايران با نگاهي به تجارت خارجي
 كنكاش در مقاومت اقتصادي
 تحليل و ارزيابي تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران از نگاه حقوق بين الملل
 مقايسه شرايط اقتصادي ايران و چين از منظر متغيرهاي كلان اقتصادي با تاكيد بر اقتصاد دانش بنيان به منظور مقابله با تحريم هاي اقتصادي
 سرمايه فكري كارت قرمزي بر تحريم اقتصادي
 تاثير تحريم هاي اقتصادي بر تجارت الكترونيك
 تحريم اقتصادي و عملكرد شركت هاي دانش بنيان
 نقش عدم استقلال بانك مركزي در ايجاد تحريم هاي اقتصادي از منظر حقوق بين الملل
 بررسي فرصت ها و چالش ها بخش كشاورزي ايران در شرايط تحريم
 THE IMPACT OF SANCTIONS ON IRAN’S TOURISM
 Investigating the Effect of Sanctions on Tourism Industry of Islamic Republic of Iran
 Case Study: Hospitality and Aviation Industry
 The Impact of Sanctions on Destination Image Tourism of Iran
 The Effect Of Economic Sanctions On Exchange Rate In Tourism; A Study The Airlines Selling And Travellers’ Behaviour
 بررسي رابطه ي بين فرهنگ و اقتصاد مقاومتي با تكيه بر نقش رسانه ملي
 تاثير تلاطم نرخ ارز بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
 Health tourism development, strategy to deal with sanctions (Case study: medical tourism development in free trade zones of I.R.Iran)
 بررسي نقش اعتماد در پذيرش بانكداري اينترنتي در زمان تحريم، با استفاده از معادلات ساختاري (مطالعه موردي: شعبات بانك سرمايه تهران)
 ضد انقلاب و تلاش هاي اقتصادي آن (نقش نظام اقتصاد بين الملل در شكل گيري و تحقق اهداف انقلاب)
 بررسي تحريم هاي اقتصادي يك جانبه آمريكا در پرتو امنيت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 نقش سرمايه هاي اجتماعي بر اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم
 Impact of Economic Sanctions on Social Human Rights in IRAN
 تحليل نقش خصوصي سازي بر سرمايه گذاري و نظام تامين مالي كشور با رويكرد سيستمي و تكنيك ديماتل فازي در شرايط اقتصاد حاضر
 تحريم و پيامدهاي آن بر توليد و تجارت نفت و گاز
 بهره وري و اقتصاد منابع طبيعي
 آسيب شناسي چشم انداز گزينه تحريم با رويكرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
 تحريم علمي غرب و تاثير آن بر اقتدار ملي و علوم راهبردي ايران
 تحليل مكانيابي در آمايش دفاعي و پدافند غيرعامل
 مطالعه اي بر تحريم هاي ايالات متحده عليه ايران
 اعتلاي استانداردهاي سامانه هاي آموزشي، بنيان ماندگار رفع تحريم هاي اقتصادي
 Is Negligible Absorbed Foreign Investment, Effective on GRP Growth ?Case Study: Iran
 بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و قضاوت تهيه كنندگان گزارش حسابرسي براي جذب مشتري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي كيفيت قضاوت تهيه كنندگان گزارش حسابرسي براي جذب مشتري در حضور هيات مديره قوي تر نسبت به هيات مديره ي ضعيف تر (تاثير شيوه حاكميت شركتي)
 تحريم نفتي غرب عليه ايران يا تهديد امنيت انرژي جهان؟
 تجزيه و تحليل رشد ارزش محصولات كشاورزي استان گلستان در شرايط تحريم اقتصادي
 رويكرد دماسنج اقتصاد ايران بر تحريم اقتصادي
 نقش اكوتوريسم در رشد اقتصادي در ايران
 تثبيت نرخ ارز و تحقق اقتصاد مقاومتي
 بررسي ارتباط بين هوش معنوي و احساس موثر بودن كاركنان در شرايط تحريم اقتصادي
 واكاوي تحريم هاي اقتصادي يكجانبه آمريكا عليه ج.ا. ايران از ديدگاه بايسته هاي منشور جهاني حقوق بشر
 Investigation of Factors affecting the international trade in developing countries under sanctions
 مديريت الگوي كشت و تجزيه و تحليل اشتغال در بخش كشاورزي در شرايط تحريم اقتصادي (رهيافت برنامه ريزي آرماني)
 تاثير تحريم ها بر صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي
 تحليل كيفي حماسه ي اقتصادي
 نقد حقوقي – سياسي تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل و تحريم هاي يكجانبه ي آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بشر و حقوق بين الملل
 نقش معيارهاي ساختار سرمايه بر سودآوري شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
 Predicting Iranian financial intermediation industry Stock Performance with RAM model and Simulated Annealing Algorithm
 Ranking of financial intermediation firms in Tehran Stock Exchange by using the generalized data envelopment analysis
 بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر عملكرد عوامل داخلي در صنايع كوچك و متوسط استان مركزي طي سالهاي 1380 تا 1391
 راهكارهاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي (با تاكيد بر بعد اقتصادي)
 تحليل نقش سرمايه اجتماعي در كارآفريني و توسعه اقتصادي كلانشهرها در شرايط تحريم دولت
 The role of accounting in advance of privatization of public centers iniran
 جايگاه فرهنگ در اجرايي سازي اصلاح الگوي مصرف و نقش آن بر توسعه اقتصادي
 اثر نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي آسياي ميانه با تاكيد بر تحريم هاي اقتصادي
 ارائه مدلي به منظور اندازه گيري و سنجش توسعه منطقه اي با نگرشي بر كشور مالزي (مورد خاص شهر سمنان)
 مطالعه اي تئوريكي از نتايج تحقيقات تجربي كارآفريني زنان
 مقابله با موانع رشد (تحريم) و ايجاد كارآفريني نوين در تجارت الكترونيك ايران
 اقتصاد سايه و اثر آزادي اقتصادي بر اقتصاد سايه
 مثلث (دانشگاه، مراكز پيش رشد و رشد، و شركتهاي زايشي): راهكار موفق ارتباط بين دانشگاه و صنعت
 نقش منابع انساني بالنده در تجاري سازي تكنولوژي دانشگاهي
 آثار و پيامدهاي قوانين حمايتي در افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي
 بررسي تطبيقي سياست هاي تجديد ارزيابي دارايي ها و مقررات تجديد ارزيابي دارايي ها در ايران (با تاكيد بر شرايط تحريم اقتصادي)
 بررسي تحريم هاي اقتصادي بر رشد بخش كشاورزي از مسير بي ثباتي نرخ ارز
 بررسي رابطه سرمايه فكري بر مديريت ريسك شركت ها (مورد مطالعه: شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
 Moderattiing Infformattiion and Communiicattiion Technollogiies Infflluences onSociioeconomiic Devellopmentt Wiitth Good Governance iin tthe group off OECDand OPEC sellectted counttriies
 رويكرد سود هر سهم در شرايط ركود تورمي(تحقيق موردي: 15 شركت عضو بورس اوراق بهادار صنعت مواد دارويي. زيرگروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي)
 The role of parent organization support on Iranian academic spin-off performance
 Reviews on economic sanctions and mechanisms to limit it from the perspective of the norms of international criminal law and international humanitarian
 تاثير از بين رفتن امنيت اقتصادي بر افزايش آمار ارتكاب جرايم
 بررسي ميزان اثر پذيري سهام صنايع پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قيمت جهاني نفت در شرايط تحربم
 اخلاق و وظائف متقابل اركان اساسي اقتصادي جامعه در شرايط تحريم اقتصادي
 اقتصاد تحريم و تاثير آن بر رشد اقتصادي از مسير سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درآمدهاي نفتي
 تخمين تابع تورم ايران به منظور بهبود سياست گذاري در شرايط تحريم اقتصادي با استفاده از رگرسيون فازي
 Economy under Sanctions : Their Implications and Impacts on Politics and policies
 نوع شناسي ابعاد تحريم هاي اقتصادي
 تبيين شاخصه هاي موثر در اقتصاد تحريم، ارائه مدلي جهت توسعه اقتصاد در شرايط تحريم مبتني بر مديريت دانش
 بررسي تبعات انساني تحريم هاي اقتصادي عليه ايران
 راهبرد ايران در تامين امنيت ملي و منطقه اي با رويكرد اهداف استراتژيك غرب و اسرائيل عليه سوريه
 تحليل تاثير مخارج جاري دولت بر تورم پايه در ايران (به روش خودرگرسيودن برداري ساختاري SVAR)
 Science Edification Arts: The Ultimate Frontiers to Eradicate Economic Sanctions
 Application of Tourism Plans as a Practical Approach for Sustainable Development (Case study: Agrotourism projects in South Khorasan Province, Iran)
 The effect of sanctions on Iran’s non-oil exports
 تحريم ايران؛ تناقض نظام سياسي و نظام اقتصادي در جغرافياي سرمايه داري مالي: بحثي در اقتصاد سياسي
 نقش دانشگاه كارآفرين در اقتصاد دانش محور و تعامل با دولت و صنعت
 تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهي در كارآفريني اقتصادي
 اقتصاد قرآني بهترين الگوي اقتصادي در شرايط تحريم
 برآورد و مقايسه نابرابري در توزيع درآمد و هزينه با استفاده از شاخص هاي (جيني، تايل، دالتون و اتكينسن) در سال 1388
 بررسي روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي طي سالهاي 1388-1372 و دلايل عدم تاثيرگذاري مناسب آن در اقتصاد ايران
 بررسي كيفيت قضاوت تهيه كنندگان گزارش حسابرسي براي جذب مشتري در حضور كميته بازرسي قوي تر نسبت به كميته بازرسي ضعيف تر (تاثير شيوه حاكميت شركتي)
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید