دریافت مقالات همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران در بانک مقالات کشور(CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران 25 تا 27  آذر ماه 1392 با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 93عنوان مقاله تخصصی شامل 1034  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
 نقش نورپردازي در ارتباطات بصري عناصر شاخص فضايي شهر(نمونه مطالعاتي: پارك اعتماد و موزه هفت چنار تهران)
 نور پردازي شهري و سالمندان؛ نور عامل مشوق سالمندي موفق
 طراحي روشنايي مدولار براي اتاق بيمار در بيمارستان‏ها با رويكرد بهبودي بيماران
 تأثير مؤلفه نور در افزايش احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهاي شهري شبانه (نمونه موردي: ميدان هروي منطقه 4 شهرداري شهر تهران)
 هوشمند سازي و كنترل از راه دور روشنايي معابر در راستاي بهبود مديريت مصرف انرژي
 تعيين وضعيت بهينه پنجره در نماهاي ساختمان هاي اداري شهر شيراز
 بررسي آتريوم به عنوان عنصر تامين كننده نور روز در فضاهاي آموزشي-فرهنگي در اقليم سرد و خشك ايران
 طراحي نورپردازي و جايگاه آن در فضاهاي بيمارستاني: بيمارستان كودكان
 استفاده از رنگ هاي نور در نورپردازي
 تأثير نورپردازي براحساسات انسان در خلق منظرشبانه
 بازشناسي جنبه هاي معنايي نور در معماري
 نقش نور در افزايش حس مكان با رويكردي به معماري ايران
 مروري بر معيارهاي كيفي چراغ روشنايي و تأثير آن بر سلامتي انسان و محيط زيست
 مديريت هزينه احداث نور پردازي معابر شهري با استفاده GIS(مطالعه موردي: شهرستان سلطان آباد
 تأثيرات نورپردازي بر افزايش هوش بصري شهروندان در شهرهاي خلاق
 جستاري بر مباني اعتقادي نور، در معماري مذاهب و اديان
 بازشناسي عناصر دريافت نور در بناهاي سنتي و فضاهاي شهري شيراز
 افزايش خوانايي محورهاي شاخص شهري با تاكيد بر مولفه هاي نور و رنگ (مطالعه موردي: خيابان فلسطين مشهد)
 بيماري Sad ونور درماني
 نقش روشهاي فني-تكنيكي نورپردازي در بالا بردن مطلوبيت فضاهاي جمعي نمونه موردي: پاركهاي منطقه يك تهران
 تاثير آلودگي نوري بر جانواران ايران
 نورپردازي فضاهاي آموزشي براي كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم
 تدوين سند راهنماي تهيه ي طرح جامع نورپردازي شهري
 بازتابش نور در معماري ايراني
 صرفه جويي در مصرف انرژي روشنايي معابر با استفاده از سيستم كنترل هوشمند
 تاثير كيفيت بصري خيابان امام رضا (ع) بر ارتقا تصوير ذهني منظر شبانه شهر مشهد با رويكرد نورپردازي
 تأثير نورپردازي بناهاي تاريخي در توسعه صنعت گردشگري شهر اصفهان
 Light in a Glass Office Building Evaluation of lighting situation in a working environment
 مطالعه عددي تغييرات دمايي تجهيزات روشنايي با استفاده از روش المان محدود
 تأثير نورپردازي در مطلوبيت منظرشهري ( مطالعه موردي: محور گاوازنگ زنجان)
 طراحي روشنايي هوشمند بر پايه‏ي تعامل طبيعي
 نورپردازي و رونق اقتصادي؛ مقايسه موردي وِنو پارك و مجموعه‌ي طاق بستان
 تعديل نور طبيعي در نماي ساختمانهاي اداري با الهام از مكانيزم ديد ماهي
 نقش نور در انتقال مفاهيم معماري نمونه موردي: موزه هاي تهران
 نو آوري هاي طراحي روشنايي روز، در طراحي ساختمان روشنايي روز ( طبيعي ) و روشنايي مصنوعي
 بررسي ميداني نورپردازي شهر تهران (منطقه 6) و ارائه شاخصهاي كيفي و كمي
 منظر شبانه و نقش آن در هويت شهر
 راهكارهايي جهت نيل به پايداري محيط شهري با بهره گيري از نور طبيعي با رويكرد زيبايي شناسانه
 بررسي تطبيقي نورپردازي درمعماري سنتي و مدرن با تاكيد بر فضاي شهري بازار (نمونه موردي: بازار سنتي تبريز و مجتمع تجاري اسكان تبريز)
 ايجاد مفهوم جديدي از گذر زمان براي سالمندان با استفاده از تغيير در ويژگي هاي نور طبيعي روز
 دستاوردهاي معماري سنتي ايران دربهره گيري ازنورطبيعي باتأكيدبركاركردهاي ارسي(گره چيني به سبك صنعتي)
 روش كنترل و پايش متمركز روشنايي معابر جهت صرفه جويي انرژي با استفاده از تكنولوژي Lumen IQ
 تبيين چارچوب نور پردازي فضا هاي شهري
 صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي با كنترل و پايش هوشمندسيستم هاي روشنايي معابر
 طراحي معماري و بهره وري از نور روز؛ راهكارها و پتانسيلها.
 راهنماي طراحي محور شهري چهارباغ عباسي اصفهان با توجه به اصول نورپردازي در فضاي شهري
 تعيين ارتباط بين ارتفاع نصب و زاويه تابش روشنايي معابر شهري در كاهش سطح نورپردازي نقاط غير هدف
 چگونگي تاثير نورپردازي، در كيفيت خوانايي شهر در مقياس كلان
 بررسي استفاده از لامپهاي LED در روشنايي معابر استان مركزي
 نورپردازي تخصصي تنديسهاي شهري
 نقش طراحي شهري در نورپزدازي فضاهاي شهري
 نقش روشنايي در تأمين امنيت و سرزندگي سبزراه ها؛ نمونه موردي پارك چمران شيراز
 نقش نورپردازي در طراحي كمپوزيسيون مناظر شبانه
 بازشناسي نقش نورپردازي شهري در حيات اجتماعي ‎شبانه‎ در كلانشهرها (نمونه موردي: خيابان زند شيراز)
 مروري بر روند طراحي چراغ هاي روشنايي در واحدهاي صنعتي
 استفاده از بالاست هاي Bi-Power هوشمند توسط شركت توزيع نيروي برق استان قزوين در معابر شهر قزوين
 بكارگيري تجهيزات نوين در روشنايي معابر
 بكار گيري نور طبيعي در محيط هاي ساخته شده
 توسعه بهره وري نور طبيعي در مدارس
 ساماندهي روشنايي و نورپردازي معابر شهري (نمونه موردي: خيابان امامت مشهد)
 بررسي تاثيرعامل نور برروي سلامت كاركنان
 بررسي اهميت و نقش نورپردازي در ارتقاي كيفيت زندگي فضاهاي شهري
 نقش عوامل فني وتكنيك هاي نورپردازي نما در ارتقا خوانايي بدنه هاي شهري
 تأثير روشنايي و نورپردازي در ايجاد حس سرزندگي و پويايي حيات شبانه فضاهاي عمومي شهري
 تاثيرات روانشناختي نور و رنگ خانه هاي ايراني بر انسان ها
 نقش نورپردازي در خوانايي شهر و فضاهاي شهري
 بازاريابي مكان از طريق نورپردازي
 طرح ريزي نوين روشنايي و نورپردازي با استفاده از مفاهيم مديريت شادي
 گذري بر قواعد نورپردازي در زيباسازي فضاهاي شهري (نمونه موردي شهر اهواز)
 نورپردازي با استفاده از ابزارهاي شبيه سازي براي تجزيه و تحليل داده هاي طراحي
 نور پردازي طبيعي در بازارهاي سنتي ايران
 نورپردازي شهري، عاملي در ارتقاي امنيت فضاي شهري در شب
 همنشيني نور و رنگ در فضاهاي فرهنگي و تأثير آن بر ناهنجاري هاي رفتاري شهروندان
 چگونگي استفاده از انرژي خورشيد در روشنايي غير مستقيم فضاها
 كاربرد منطق فازي در پيش بيني شدت روشنايي و تعداد لامپ كاربردي در طراحي داخلي منزل
 آناليز و بررسي معماري سنتي ايران و نقش نور در آن
 نورپردازي به روش الگويي هوش مصنوعي
 مرمت نرم فضاهاي شهري با نورپردازي مدرن
 Evaluation the Methods of Utilization of the natural light in architecture from the past to the present (Case Study: Isfahan Museum Park
 تاثير نورپردازي بر فضاي شهري با رويكرد امنيت
 نقش نورپردازي در ارتقاء حس مكان در فضاهاي شهري نمونه موردي:پاركهاي منطقه1 و 6 شهر تهران
 بررسي جايگاه نور و كاربرد آن در فضاهاي نمايش آثار موزه اي
 عينيت بخشي به دستاوردهاي كاركردي مفهوم هويت در نورپردازي شهري
 نقش تناسبات و محل قرارگيري آينه ها بر كيفيت فضايي- نمونه ي موردي خانه نارنجستان قوام شيراز
 ارتقاي كيفي سيماي شبانه در بافت هاي تاريخي از طريق نورپردازي نمونه موردي : محور امام خميني ، حدفاصل ميدان حسن آباد و ميدان توپخانه
 نقش نورپردازي در ارتقاء كيفيت منظر شهري لبه آب نمونه موردي: درياچه مصنوعي چيتگر ( ارائه اهداف و سياستها)
 تأثير نورپردازي در افزايش جاذبه هاي توريستي
 بررسي نقش منابع نوري جديد با تكنولوژي LED در كاهش آلودگي نوري
 تاثير نور در معنويت مسجد
 ارزيابي روند پيشرفت تكنولوژي ساخت لامپهاي OLED در دنيا
 نور عاملي جهت ارتقاي كيفيت فضاي شهري با تاكيد بر حضور كودكان نمونه موردي: (سنندج)
 ارائه راهكارهايي بمنظور كاهش آلودگي نوري در سيماي شبانه شهرها
 شبيه سازي سه بعدي دما در يك نمونه چراغ بيروني با استفاده از مدل عددي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید