دسترسی به کلیه مقالات همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک در اولین مرکز تخصصی اطلاع رسانی همایشها(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک 18 اردیبهشت ماه 1392 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز میاندوآب و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در میاندوآب برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 102عنوان مقاله تخصصی شامل 538  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
 بررسي تكنيك هاي تخصيص خزنده وب توزيع شده
 بكارگيري الگوريتم هاي فرهنگي در بهينه سازي طراحي مخازن تحت فشار
 تشخيص نفوذ در شبكه مبتني بر سيستم هاي خبره
 تشخيص نفوذ در شبكه مبتني بر منطق فازي ژنتيكي
 جريان خون دو بعدي غير‌يكنواخت در شريان متخلخل با تنگي‌هاي نامنظم چندگانه
 ارائه روشي جديد به منظور كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بيسيم
 مطالعه پارامترهاي موثر بر طراحي هيدروفويل NACA0009 به عنوان سكان شناورهاي تندرو بصورت 3D
 بررسي مشعل‌هاي دوگانه‌سوز نيروگاه به منظور كاهش NOx و افزايش راندمان
 تجزيه و تحليل سه بعدي پارامترهاي عدد فرود، زاويه حمله و ضخامت بر طراحي سكان عمودي NACA0015 در شناورها
 مروري بر اندازه گيري كارايي در شبكه هاي محاسباتي گريد
 طراحي كنترل كننده مد لغزشي تناسبي- انتگرالي براي سيستم ترمز ضد قفل
 طراحي يك الگوريتم جديد فازي – ژنتيك – گرانشي
 استفاده از يادگيري ماشين مبتني بر ژنتيك براي ايجاد خودكار قوانين فازي در امنيت RFID
 طراحي و ساخت سيستم پيشرفته كنترلAUV
 مقايسه نتايج حاصل از بررسي ارتعاشات ابزار برشي دستگاه تراش به كمك نرم افزار آباكوس با روش هاي ديناميكي مجازي و ديناميكي صريح
 مطالعه تاثير پارامترهاي مختلف پرداخت سطوح در ماشين كاري با تخليه الكتريكي
 رويكردي جهت كاوش در وب با استفاده از تكنيك كاربردكاوي وب
 بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند ماشينكاري بر كيفيت سطح فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 321 به وسيله شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي پارامترهاي موثر بر صافي سطح و ارائه مدل پيش بيني كننده در ماشينكاري فولاد AISI 321
 استفاده از داده كاوي در طبقه‌بندي گلرنگ‌ها
 بررسي عددي الگوي جريان در بين ساختمان هاي با ارتفاع متفاوت با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
 بررسي عملكرد فيلترهاي كلاسيك در كنترل هوشمند خودروها با استفاده از دوربين
 بررسي و مقايسه الگوريتم هاي زمانبندي در گريد
 توان انرژي بادي در تامين انرژي جنوب استان آذربايجان غربي مطالعه موردي:پيرانشهر و سردشت
 تحليل توحيدي از مهندسي ملائكه در بيوارگانيسم طبيعت و نقش آنان در فرايند بيومكانيك و نانو تكنيك
 مروري بر روشهاي كشف منبع در شبكه هاي گريد
 رويكرد معماري سرويس گرا با مديريت سرويس در شبكه NGN
 Fault Tolerance In Grid Computing The Median Resource Failure Checkpointing With Last Failure Checkpoint
 جرايم سايبري در حوزه ي بانكداري
 تأمين شرايط آسايش حرارتي در اتاق با استفاده از كوپل دو نرم‌افزار متلب و انرژي‌پلاس
 بررسي روش هاي تجهيز كردن برنامه ها و ابزار هاي آن
 مطالعه ارتعاشات موتور و بررسي نقش دسته موتورها در بهبود عملكرد خودرو
 افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم متراكم با شعاع حس متغير با استفاده از الگوريتم ژنتيك تركيبي رو به جلو
 شبيه سازي عددي انتقال حرارت تركيبي در كانال پره دار توسط روش شبكه بولتزمن
 آشكارسازي لغزش همراه با كنترل نيرو و تشخيص شئ از طريق فيدبك جريان
 تشخيص نفوذ در سيستم‌هاي RFID با استفاده از منطق فازي
 تعيين الگوي مصرف و شاخص هاي انرژي براي توليد فندق در استان گيلان (مطالعه موردي: شهرستان رودسر
 بررسي و مقايسه محركه ي اوليه سيستم هاي توليد همزمان برق، حرارت و سرما (CCHP)
 بهينه سازي ديفيوزر تونل باد مافوق صوت با تغيير زاويه ي همگرايي ديفيوزر
 استفاده از عامل هاي متحرك در دسته بندي داده هاي توزيع شده با الگوريتم EM
 رتبه بندي چندتايي قوانين با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 رتبه بندي قوانين به دست آمده از داده كاوي با ابزارهاي هوش مصنوعي
 روشي نوين و كارا براي استخراج ويژگي هاي عروق شبكيه
 حل عددي ارتعاش پيچشي ميله هاي غير منشوري به روش DSC
 الگوريتمي نوين جهت آناليز ارتعاشي اعضاي سازه اي مخروطي شكل
 تمام كامپوزيتي تحت ضربه و تاثير ساختار ماده كامپوزيت CNGتحليل و بررسي مخزن در تحمل فشار داخلي و درجه حرارت
 دسته بندي اسناد وب به كمك الگوريتم كلوني مورچگان با استفاده از مدلسازي رفتاري كاربران
 روش بهبود يافته در الگوريتم 64 بيتي Blow Cast Fish
 Medical Image Encryption Using Genetic-Based Random Key Generator (GRKG)
 مروري بر متن كاوي و روش هاي آن
 استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي در تصميم‌گيري
 حل عددي معادله غير خطي پخشي كسري به كمك مشتق كسري رايز
 ارائه يك‌مدل‌آماري-يادگيري جديد‌ براي‌طبقه‌بندي داده‌ها با ورودي‌غيرقطعي
 كمينه كردن مصرف سوخت در موتور بنزيني به دو روش بهينه سازي ديناميكي و استفاده از كروز كنترل
 مدلسازي عملكرد يك خزنده وب توزيع شده با استفاده از شبكه هاي فعاليت تصادفي
 مدل سازي استخوان فمور تحت بارهاي متمركز وارده از طرف عضلات گلوتئال و رشته ايليوتيبيال در سه حالت كوكسا وارا، فيزيولوژيكي و كوكسا والگا
 تعيين يك منبع اوليه غير خطي در معادله هدايت گرمايي با استفاده از روش منظم سازي تيخونوف
 طراحي كنترل كننده فيدبك حالت مقاوم براي سيستم توپ و صفحه
 آناليز حساسيت چرخه قدرت بخار- چرخه بيناري دو مرحله اي براي سيال هاي عامل مختلف
 آناليز و بررسي رفتار مخزن تحت فشار جدار ضخيم ، تحت فشار داخلي به كمك روش المان محدود
 مدلسازي ديناميكي يك ربات شش درجه آزادي كم-عملگر به دو روش لاگرانژ و نيوتن- اولر
 بهينه سازي روش هاي دسته بندي و طبقه بندي مستندات نيمه ساخت يافته XML
 بهينه سازي روش هاي وزن دهي ويژگي مستندات نيمه ساخته يافته درحوزه شبكه هاي عصبي چند لايه
 مدل سازي دينامك وتجزيه و تحليل دست ماشيني 3_PRS استفاده كننده روش رباتيك تحميلي
 رهيافت سرويس گراي پورتال هاي سازماني
 آناليز عددي سازه كابين A اتوبوس MAN(XMQ6180G1) تحت اثر بار ديناميكي حاصل از ترمزگيري با استفاده از روش المان محدود
 تحليل پديده نامطلوب سرمايش موضعي و تاثير آن بر مصرف انرژي در سيستم هاي گرمايش از كف ساختمان
 شبيه سازي عددي انتقال حرارت در يك چاه حرارت ميكروكانال مماسي با جنس نانولوله هاي كربني، با استفاده از نانوسيالات
 شناسايي اتمسفر جهت مدلسازي شرايط محيطي مدار انتقالي ماهواره زمين آهنگ
 شبيه سازي جريان در يك ريزمجرا با روش شبكه بولتزمن
 ارائه روشي جديد براي كاهش نرخ برخورد در WLANs
 شبيه سازي CFD همرفت طبيعي آرام پيرامون يك استوانه دايروي داغ درون يك محفظه لوزوي سرد با روش حجم محدود
 بررسي عددي انتقال حرارت همرفت طبيعي از يك استوانه بيضوي داغ با نسبت منظري متغير به يك محفظه بسته مربعي سرد
 بررسي عددي تاثير مانع استوانه اي غير ديواره اي با مقطع دايره بر جريان الكترواسمتيك درون يك ريز مجراي تخت
 ارائه روش جديد توليد رمز براي افزايش امنيت تجارت الكترونيكي
 الگوريتم تجميع داده مبتني بر روش تخمين گشتاوري در شبكه هاي حسگر بي سيم
 كلاس بندي داده ها به كمك شبكه هاي عصبي در تركيب با اتوماتاي يادگيري
 الگوريتم Purple براي تشخيص مقدار ازدحام در شبكه بي سيم
 روشي جديد براساس لايه هاي بالايي و پاييني براي رتبه بندي عددهاي فازي
 روشي بر مبناي تركيب محدب و مساحت هاي چپ و راست براي رتبه بندي اعداد فازي
 مقايسه انواع استراتژي هاي كنترلي در خودروهاي تمام هيبريدي با ساختار سري
 حل مسئله براساس اولويت هاي ناشناخته كاربر با استفاده از طرح ريزي
 بررسي پارامترهاي فرآيند تراشكاري بر كيفيت سطح فولاد زنگ نزن و مقاوم به حرارت AISI 316 به وسيله شبكه عصبي
 بررسي پارامترهاي موثر بر صافي سطح و ارائه مدل پيش بيني كننده در تراشكاري فولادAISI 316
 شناسايي تشخيص هويت بيومتريك از طريق عنبيه چشم
 چرخه حيات، حاكميت، سرويس، معماري سرويس گرا
 برنامه اي حقيقي براي مجموعه داده هاي تصويري بسيار بزرگ در زمينه رايانش ابري به كمك توزيع بار
 بررسي چارچوب هاي حاكميت معماري سرويس گرا
 شبيه سازي جريان لزج و تراكم ناپذير با روش بدون شبكه بولتزمن
 يك الگوريتم جديد مكانيابي كم هزينه مستقل از محدوده با كاهش خطادر شبكه هاي حسگر بي سيم
 نشانه گذاري نيمه كور تصاوير در حوزه تبديل موجك گسسته با استفاده از مقادير منحصر به فرد تجزيه
 بررسي راه كاري براي حل مشكلات امنيت درشبكه هاي سيارموردي توسط پروتكل هاي مسيريابي (ARAN , SAODV,SRP,ARIADNE,SEAD)
 Proposing an intelligent QoS-Based routing protocol for Wireless Sensor Networks
 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي شاخص‌هاي چند طيفي
 Energy efficient and QoS based routing protocol for Mobile Ad hoc Networks
 داده هاي مفقود شده در پايگاه داده رابطه اي و روشهاي تخمين آن
 تعيين فركانس تشديد ميوه سيب با استفاده از روش غير مخرب پاسخ آكوستيك به منظور ارزيابي شاخص سفتي و پيش بيني آن در طول مدت انبارداري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 بررسي انتقال چند پخشي و پيشنهاد يك روش پويا جهت محاسبه مقدار مناسب پارامتر سطح آستانه
 زمان بندي گراف وظايف در سامانه هاي چند پردازنده اي ناهمگن با استفاده از الگوريتم ژنتيك دانه درشت
 ارائه الگوي معماري دانش مشتري با رويكرد چارچوب زكمن
 مديريت ريسك در بانك ها بااستفاده از سيستم رتبه بندي اعتباري مبتني بر ماشين بردار پشتيبان SVM
 راهكاري براي كاهش مصرف انرژي و افزايش طول عمر در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با چگالي بالا
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید