امکان دانلود کلیه مقالات همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطر پذیری در بلایای طبیعی در بانک پایگاه CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطر پذیری در بلایای طبیعی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطر پذیری در بلایای طبیعی   7 آذر ماه 1392 توسط موسسه آموزش عالی خاوران و  تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا درمشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 111عنوان مقاله تخصصی شامل 936  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطر پذیری در بلایای طبیعی
 اثر اندازه در طراحي سد هاي بتني قرسي تحت بارگذاري استاتيكي
 اثر طول عبوري ريز شمع از گوه گسيختگي در كنترل نشست خاك پيرامون پي گسترده
 ارائه روشي جهت تسريع بهنگام سازي پايگاه داده راه هاي كشور با تاكيد بر مديريت بحران
 ارزيابي اثر كنترل سيلاب بر محيط زيست منطقه طرح ساماندهي آبراهه كارون در استان خوزستان
 ارزيابي تكنيك هاي تقويت خمشي يرهاي بتن آرمه با مصالح FRP
 ارزيابي مدل PMO Dynamics در شبيه سازي انتقال امواج پس از احداث موج شكن هاي جديد ساحل انزلي
 ارزيابي نقش پدافند غيرعامل در كاهش خطرات ناشي از زمين لرزه
 ارزيابي و مطالعه خطرها و تهديدات در تونل هاي درون شهري (با محوريت آتش سوزي هاي غيرعمدي)
 اعتبار بخشي مدل ارتجاعي خميري با سخت شوندگي همسان درطرح و محاسبه گودبرداري هاي مهاربندي شده
 انتشار آلودگي محل هاي دفن زباله در منابع آب و خاك مطالعه موردي محل دفن زباله در كلان شهراهواز
 آناليز متدولوژي هاي جديد در تخمين عمق آبشستگي پايه پل
 آناليز و تحليل فشار جانبي خاك بر ديوارهاي حائل انعطاف پذير (Cut off Wall) در حالت سكون
 بازسازي بافت هاي فرسوده شهري و كاهش خطرپذيري (نمونه موردي شهر شوشتر)
 بازيافت سرد آسفالت با استفاده از كف قير
 بتن خودتراكم مقاومت بالا و كاهش خطرهاي ساخت و بهبود اجرا
 برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از سنجش از دور در منطقه (لرستان)
 بررسي اثر شكل هندسي هسته در رفتار استتيكي و لرزه اي سدهاي خاكي با هسفته بتن آسفالتي
 بررسي اثر ضريب زبري درزه بر جابجايي لرزه اي شيرواني ها
 بررسي اثر گردشدگي لبه پايين دست تقاطع 90 درجه كانال هاي مستقيم و قوسي شكل بر الگوي جريان
 بررسي اثر مصالح حافظه دار شكلي بر ضريب رفتار ديوار بر شي بتني همراه با بازشوهاي متقارن و غيرمتقارن
 بررسي اثرات مقاوم سازي سازه ها در كاهش خطرات ناشي از زلزله
 بررسي احداث شبكه هاي آبياري با فرآيند جلب مشاركت هاي مردمي (مطالعه موردي: پروژه آبياري مياناب شوشتر)
 بررسي اشكالات در اجراي سازه هاي فولادي با توجه به مبحث دهم مقررات ملي ساختمان
 بررسي افزايش چسبندگي نخاله هاي بازيافتي تخريب شده از ساختمان با استفاده از سيمان
 بررسي انواع آبگير موجود براي كارخانه هاي نمك زدايي به روش اسمز معكوس
 بررسي پاسخ مكانيكي خط لوله مدفون در خاك تحت تاثير حركت گسل امتداد لغز به روش اجزاي محدود
 بررسي تاثير اشكال هندسي در كانال هاي مركب با مدل رياضي SKM در جريان ثانويه
 بررسي تاثير تراز رسوبگذاري ناشي از فرسايش رودخانه ها و شيب بستر جريان بر ضريب شدت جريان سرريز مثلثي
 بررسي تاثير ساختگاه هاي مختلف در تعيين طيف طرح يكنواخت و تاثير آن بر سازه هاي بتن مسلح در گستره شهر ايلام
 بررسي تاثير مدل هاي آشفتگي بر پرش هيدروليكي مستغرق در حوضچه آرامش همراه با بلوك هاي مياني
 بررسي تاثير ميزان تخلخل خاك در كاهش و بهبود رفتار ديناميكي شمع
 بررسي تاثيرات هيدروليكي عملكرد سد با استفاده از تحليل موجك: سد كرخه
 بررسي تحليلي و ميداني علل لغزش بالشتگ هاي الاستومري پل شهيد چمران اصفهان
 بررسي خسارات و مشكلات مقاوم سازي در زلزله سال 1389 شهرستان دورود
 بررسي خواص دوامي بتن خود تراكم سازگار با محيط زيست با استفاده از پوزولان ها
 بررسي خواص مكانيكي بتن خودتراك سازگار با محيط زيست با استفاده از پوزولان ها
 بررسي رشد لايه لايه شدگي مواد FRP بر مقاومت ستون بتني تقويت شده
 بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضا كار با استفاده از روش طيف ظرفيت
 بررسي رفتار ميراگرهاي نوين در قاب هاي شورن
 بررسي رهيافت مشاركتي آبياري در توسعه پايدار طرح هاي منابع آب
 بررسي ضرورت مشاركت اجتماعي در عرصه مديريت پروژه هاي منابع آب (مطالعه موردي: پروژه آبياري R2 هنديجان)
 بررسي عددي تاثير طول و قطر انشعاب بر هيدروليك جريان هاي ميرا در لوله هاي تحت فشار
 بررسي عددي آرايش تونل هاي دوقلو
 بررسي عملكرد و اتلاف انرژي غيرخطي در قاب هاي شورن معكوس به همراه مهاربند كمانش ناپذير با اسفتاده از تحليل تاريخچه زماني غيرخطي تحت ركورد زلزله هاي نزديك گسل
 بررسي فشار سينه كار در تونل سازي مكانيزه سپري در محيط هاي شهري
 بررسي لرزه اي مخازن ذخيره مايعات بتني مستطيلي رو زميني با در نظرگيري اندركنش سيال و مخزن
 بررسي و ارائه راهكارهاي مديريت بحران منابع آب
 بررسي و مقايسه معيارهاي نتخاب پوشش سنگچين جهت حفاظت پايه هاي پل
 بررسي هيدروليك جريان در كانال با پوشش گياهي جداره و دانه بندي متغير در كف
 بررسي پارامتريك اثر ديوار آب بند بر ميزان دبي نشت از زير پي سدها
 بررسي رفتار غيرخطي اتصال استخواني تير مورب به ستون
 بررسي مقاومت فشاري تخم مرغ بعنوان سازه پوسته اي
 بررسي نقش فضاي سبز و چگونگي تلفيق آن در محيط مصنوع بر كاهش آلودگي هوا
 برنامه ريزي فضاهاي باز شهري و طراحي مبلمان دفاعي در آنها با رويكرد پدافند غيرعامل (مطالعه موردي پارك ملت تهران)
 بيمه محصولات كشاورزي رويكردي نوين در مديريت ريسك
 پايداري محيط زيست و ايجاد اشتغال در جهت منافع ملي از طريق رويكرد به انرژي هاي تجديدپذير
 پدافند غيرعامل در معماري
 پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از روش پيش بيني گروهي جريان (ESP)
 تاثير آب مجازي در مديريت منابع آب
 تاثير حضور نانوتكنولوژي در مهندسي ژئوتكنيك
 تاثير فضاي سبز شهري بر توسعه پايدار
 تاثير تعداد طبقات بر ضريب رفتار قاب هاي با مهاربند شورون
 تبيين ضرورت ايجاد تشكل هاي آب بران و انتقال مديريت به آنها در پروژه هاي منابع آب
 تببين فرآيند نوين مشاركت در توسعه و بهره برداري از پروژه هاي آبياري بهبهان
 تحليل برگشتي پارامترهاي مقاومت برشي خاك در سيستم سازه نگهبان گردبرداري هاي عميق
 تحليل عددي تاثير استفاده از ستون هاي سنگي جهت كاهش نشست و خطر روانگرايي
 تحليل قابليت اعتماد خمش در تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با AFRP
 تحليل و بررسي فشارجانبي خاك بر ديوارهاي حائل انعطاف پذيري (Cut off wall) در حالت اكتيو (محرك)
 تعيين محل وقوع بيشينه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهاي بلند (مطالعه موردي حوضچه آرامش سد نمرود)
 تغييرات خط ساحلي پس از احداث موج شكن هاي جديد بندر انزلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
 توسعه شهرهاي جديد و تعاوني ها (مطالعه موردي شهر جديد گلبهار)
 توليد پوشش محافظ ضد زلزله براي ديوارهاي مصالح بنايي، گامي در جهت توسعه پايدار
 راهكارهاي كاهش انرژي در ساختمان
 سيستم حمل و نقل شهري پايدار با تاكيد بر ترافيك شهري نمونه موردي شهر كرمانشاه
 شبكه بيسيم و حوادث پيش بيني نشده
 شبيه سازي جريان بر روي جام پرتابي مثلثي و بررسي پارامتر برد جت خروجي از جام
 شبيه سازي ستون مركب مسلح بتني تحت اثر انفجار تماسي
 شبيه سازي سه بعدي الگوي جريان در تلافي 90 درجه با استفاده از مدل عددي SSIM1
 شبيه سازي عددي شكست سدهاي خاكي با استفاده از مدل HEC-RAS ( مطالعه موردي: سد تهم)
 ضريب طول كمانش محوري نانولوله هاي كربني تك ديواره
 طراحي حوضچه ته نشيني بدون استفاده از ميكسر، براي حذف كدورت آب رودخانه روستاي وامق آباد كوهپايه كرمان
 طرح بازنگري و انجام مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي جفير
 كاربرد تزريق جهت جلوگيري از تراوش در پي سدهاي بتني
 كاهش خطرپذيري شهر در برابر سيل با استفاده از رويكرد مديريت يكپارچه خطرپذيري (مطالعه موردي: بررسي تجربه سيل شهر رستمكلا)
 كنترل آبشستگي موضعي پايه هاي مستطيلي پل در حضور پايه هاي قرباني شونده
 كاربرد مهندسي ارزش در پدافند غيرعامل
 لزوم بازنگري و انجام مهندسي ارزش تاسيسات آبگيري و شبكه هاي آبياري و زهكشي و استفاده از ديدگاه هاي بهره برداران قبل از اجراء (نمونه موردي: طرح تامين و شبكه آبياري و زهكشي ساحل راست خيرآباد)
 مدل سازي دماي هواي متوسط ماهانه شهرستان مشهد به منظور مديريت بهتر منابع آب با استفاده از روش برنامه ريزي ژنتيك
 مدل عددي شبيه سازي جريان غيرماندگار در كانال آبياري به منظور تعيين زمان انتقال موجب و پاسخگويي
 مدل سازي دو بعدي امواج ناشي از لغزش صخره به مخزن سد
 مديريت بحران با استفاده از سامانه استنتاج گر فازي تكامل يافته
 مديريت زيست محيطي و بهره برداري از رودخانه كارون با استفاده از نرم افزار Mike11
 مديريت سيلاب رودخانه هاي شهري به وسيله طراحي پايدار به منظور كاهش خطرات و آسيب هاي احتمالي
 مروري بر استفاده از ظرفيت هاي طبيعت در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
 مطالعات طراحي موج شكن هاي شناور
 مطالعه آزمايشگاهي اثر پارامترهاي هيدروليكي بر كنترل جريان واريزه اي در سدهاي اصلاحي گابيوني
 مطالعه و ارزيابي زيست محيطي شبكه آبياري و زهكشي جفير
 معرفي برخي از پديده هاي نوين مقاوم سازي در ساختمان هاي شهر دورود
 معماري در پدافند غيرعامل و نقش آن در كاهش خسارات
 مقايسه سيستم قاب خمشي فولادي و ديوار برشي فولادي نازك با سيستم قاب خمشي فولادي و مهاربند واگرايه روش طراحي بر اساس سطوح عملكرد
 مقايسه ضريب اطمينان پايداري يك شيرواني خاكي در حالت اشباع و غيراشباع با استفاده از يك نمونه مطالعاتي
 مقايسه مدل سازي عددي فشار آب منفذي با ابزار بندي (مطالعه موردي سد شيان)
 مقايسه عددي فشار جانبي خاك بر ديواره هاي حائل انعطاف پذير در حالت اكتيو و پاسيو
 مقايسه تاثير پارامترهاي عمق، سرعت و عدد فرود با استفاده از مدل سازي عددي جريان در سرريز شوت با پرتاب كننده جامي شكل
 مقايسه جابجايي و تغيير مكان طبقات سازه ي بتني مسلح قابي با شكل پذيري متوسط در مقابل بارهاي انفجاري سطحي
 مكان يابي زمين لغزش و استقرار روستاهاي گلي و عرب در شهرستان بجنورد
 نحوه بدست آوردن توابع عضويت فازي پارامترهاي ورودي شبكه هاي توزيع آب
 نقش حمل و نقل در مديريت بحران
 نقش طراحي معماري در كاهش اثرات مخرب زمين لرزه در ساختمان هاي مسكوني اسكلت بتن آرمه
 نگرشي بر مسكن روستايي ايران و بازسازي و مقاوم سازي آن
 نگرشي بر نقش موثر سازمان هاي مردم نهاد در توسعه پايدار طرح هاي منابع آب
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید