نمایه سازی کلیه مقالات اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA.com)

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز  18 مهر ماه ۱۳۹۲ توسط شرکت کیمیا خرد پارس  و  تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در استان البرز – دانشگاه پیام نور طالقان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۸۷عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۹۲  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل تحولات و چشم انداز
 اختلافات سرزمینی در جنوب غرب آسیا بررسی مرودی یک سند درباره عهدنامه پاریس
 ارائه الگوی پایداری سازی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحولات ژئوپلتیک عراق پس از خروج نیروهای آمرکایی
 ارزیابی تاثیر مادر شهرهای جنوب غرب آسیا در رقابت های منطقه ای
 ارزیابی تهدیدات امنیت ملی در مرزهای جنوب غرب آسیا با استفاده از مدل ماتریس تحلیل مطالعه موردی مرزهای شمال ایران
 ارزیابی جایگاه منطقه جنوب غرب آسیا در نظره های ژئوپلیتیکی دوره پساجنگ سرد
 ارزیابی شاخص های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در کشورهای آسیای جنوب غربی با استفاده از رویکرد TOPSIS
 اصلاحات در نظام سیاسی عربستان
 اصول برنامه ریزی مسکن شهری در موقعیت ژئواستراتژیک خاورمیانه (با تاکید بر پدافند غیرعامل)
 اقلیم کردستان عراق: گشودن مرزهای ژئوپلیتیکی
 انرژی و امنیت جهانی
 ایران و مدیریت ژئوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا
 ایران تهدیدی برای سلطه آمریکا در جنوب غرب آسیا
 بازنمایی تاثیرات راهبردی ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی بر تعمیق مناسبات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب آسیا
 بحران آب، خطوط منازعات آینده در جنوب غرب آسیا
 بررسی تاثیر برند خشونت بر توسعه سیاسی – اقتصادی در جنوب غرب آسیا
 بررسی تاثیر تحولات منطقه جنوب غرب آسیا بر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی تحولات بحرین)
 بررسی تاثیر فضای سایر بر کارکرد جنبش های اجتماعی کشورهای جنوب غرب آسیا
 بررسی تاثیرات دولت های شکننده بر امنیت منطقه ای و بین الملل مطالعه موردی افغانستان و امنیت غرب آسیا
 بررسی تنگناهای ژئوپلیتیکی منطقه جنوب غرب آسیا و اثرات آن بر کشورهای منطقه
 بررسی جایگاه ایران در تعامل منطقه ای و بین المللی و چشم انداز ۲۰ ساله کشور
 بررسی جایگاه راهبردی لبنان در تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در جنوب غرب آسیا
 بررسی روابط ایران و ترکیه همگرایی منطقه ای در خلال سال های (۲۰۰۲-۲۰۱۰)
 بررسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در گسترش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی
 بررسی تطبیقی تاثیرگذاری ایران و ایالات متحده در تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا
 برنامه ریزی استراتژیک اقوام جنوب غرب آسیا با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: ایران)
 بیداری اسلامی و تحولات ژئوپلیتیکی در غرب آسیا (منطقه خلیج فارس)
 پارادکس هویت و نقش ژئوپلیتیکی آن در جنوب غرب آسیا
 تاثیر جنگ و درگیری های نظامی در تولید پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی : عراق)
 تاثیر گردشگری بر توسعه همگرایی منطقه ای کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا
 تاثیرات ژئوپلیتیکی طرح خاورمیانه بزرگ بر جمهوری اسلامی ایران
 تببین رویکردهای متناقض در بحران سوریه
 تبیین ژئوپلیتیک جهت گیری تحولات روسیه
 تعیین مناسبات هیدروپلیتیک ایران با ترکمنستان (مطالعه موردی سد دوستی)
 تحریم نفتی ایران (با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲)
 تحلیل چشم انداز ژئوپلیتیک انرژی ایران با قدرت های بزرگ
 تحلیل ژئوپلیتیکی جایگاه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران در مرحله انتقال قدرت جهانی از غرب به شرق
 تحلیل نقش نمادسازی از فضاهای شهر در خیزش های اجتماعی مطالعه موردی میدان لولو در منامه (بحرین)
 تحلیلی بر الگوی سیاسی ترکیه و تاثیر آن بر تحولات جنوب غرب آسیا
 تحلیلی بر ژئوپولتیک چهار کشور مهم جهان اسلام در بازی قدرت و رهبری جهانی (فرصت ها و امکانات پیش رو)
 تحلیل بر رهیافت موازنه گرایی ایران در جنوب غرب آسیا و تاثیر آن بر امنیت منطقه ای
 تحلیلی بر نظام امنیت رژیم منطقه خلیج فارس
 تحلیل بر ژئوپلیتیک سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران
 تحلیل هیدروپلیتیکی وضعیت منابع آب و حوضه های آبریزی مرزی کشور
 تحلیل بر مناطق ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا
 تحولات نوین جنوب غرب آسیا و سیاست های دوگانه بازیگران خارجی در بحرین
 تروریسم فرقه گرا و خرده نظام امنیتی شرق ایران، راهبردهای امنیتی پایدار برای آسیای جنوب غربی
 تعارضات ژئوپلتیک میان جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس و پیامدهای استراتژیک آن بر منطقه خلیج فارس
 جایگاه امنیت انرژی در توسعه روابط ایران با منطقه جنوب غرب آسیا
 جایگاه ژئوپلیتیک خلیج فارس و چالش زایی قدرت های جهانی در این منطقه
 جریان های روشنفکری دینی ترکیه معاصر
 جمهوری اسلامی ایران و الگوهای امنیت منطقه ای در آسیای جنوب غربی
 جنبه های حقوقی ساخت جزایر مصنوعی امارات در خلیج فارس با تاکید بر کنوانسیون منطقه ای کویت
 چالش های ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا
 چالش های جهانی شدن و چشم انداز تحولات سیاسی کشورهای جنوب غرب آسیا با تاکید برا یران
 چالش های پیش روی ایران در منطقه خلیج فارس بعد از حمله آمریکا به عراق (از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳)
 چشم انداز و تحولات عراق و نقش آن در ثبات و امنیت منطقه و همسایگان در خاورمیانه
 چشم انداز تحولات جهانی عرب با نگاهی به امنیت سیاسی – حقوقی و بین المللی خاورمیانه و پیامدهای این تحولات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان
 چشم انداز ژئوپلتیک نفت و نقش سیاسی، حقوقی آن در ثبات و امنیت خاورمیانه تعاملات جهانی انرژی
 چشم انداز صلح دموکراتیک در آسیای غربی
 حضور چین در خلیج فارس و سناریوهای امنیتی پیش روی ایران
 خلیج فارس و امنیت منطقه ای پایدار
 استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات جدید خاورمیانه
 رقابت و همکاری در خاورمیانه در پرتو تحولات عربی
 رودهای مرزی جنوب غرب آسیا، منازعه یا تعامل (نمونه موردی دجله و فرات، اردن)
 ژئوپلیتیک اقوام و ناحیه گرایی در جنوب غرب آسیا
 ژئوپلتیک نوین جنوب غرب آسیا با تاکید بر تجزیه افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه
 ژئوپلتیک انرژی ایران و توسعه مناسبات با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بتبا تاکید بر مدل توسعه محور
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جمهوری آذربایجان
 سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال مناقشه قره باغ
 سیاست و قومیت: نقش بازیگران قومی در آینده کرکوک
 عوامل همگرایی و واگرایی در منطقه خلیج فارس
 فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه
 فناوری های نوین و تهدیدات دفاعی
 فناوری های جدید انرژی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ژئوپلتیک خلیج فارس
 قدرت های بزرگ و چپاول در منطقه غرب آسیا
 کشمکش های سرزمینی در حکومت فدرال عراق در جنوب غرب آسیا
 مسوولیت بین المللی برای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس
 منطقه آسیای جنوب غربی، از انگاره ای ژئوپلیتیکی تا بر ساختی بین المللی
 موقعیت ژئوپلیتیک ایران در جنوب غرب آسیا
 نقش جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک در روابط ایران با کشور های جنوب غرب آسیا
 نقش جنبش های اسلامی در جنوب غرب آسیا
 نقش قدرت های منطقه جنوب غرب آسیا در تحولات سوریه
 واکاوی رویکردهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال ژئوپلیتیک قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس
 همگرایی ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا (تاکید بر ساخت سازه ژئوپلیتیک جدید با محوریت ایران)
 هیدروپلیتیک و تاثیر آن در چشم انداز روابط کشور های حوزه جنوب غرب آسیا (مطالعه مرودی: رودخانه هیرمند)
 هیدروپلیتیک کشورهای جنوب غرب آسیا
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید