مقالات نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد در سیویلیکا منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در یک دوره تا کنون 28 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده نشريه‏ علمي-تخصصي پژواد:

بهار 1391:

 1. دامپزشكي يادام پزشكي!؟
 2. مطالعه مرفولوژيك ومرفومتريك لوله گوارش وغددضميمه كپورمعمولي cyprinus carpio
 3. ارزيابي آزمايشگاهي مسموميت با شكلات درسگ و گزارش چهارمورد مسموميت درتهران
 4. مروري برسندرم آسيت درجوجه هاي گوشتي
 5. استفاده ازروش كمپوست كردن بستر به عنوان راهي جهت كنترل پاتوژن هاي طيور
 6. نانوبادي ها: بررسي ساختار، مزيت ها وكاربردهاي آن ها
 7. پيومتر
 8. اثرات آنزيم فيتاز برفاكتورهاي تغذيه اي درطيور

تابستان 1391:

 1. تحقيقي برميزان شيوع مگاباكتريوم هاوارگانيسم هاي شبه مگاباكتريوم به عنوان عوامل اصلي ايجادكننده استفراغ درجوجه طوطي هاي ارجاعي به كلينيك پرندگان زينتي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
 2. بررسي نظام آموزشي دكتري عمومي دامپزشكي درايران
 3. بررسي رابطه بين ريسك فاكتورها و شانس ابتلا به اقسام سرطان ريه درسگ
 4. اترپروبيوتيك برتكامل ميكروفلور شكمبه كاهش اسهال و ميزان بهبود رشددرگوساله هلشتاين
 5. DNA واكسن ها و كاربرد آنها دردامپزشكي
 6. سرطان و چشم اندازاميدبخش درماني آن با تكيه برخواص منحصربفرد پروتئين آپوپتين ازويروس كم خوني ماكيان chicken anemia virus CAV
 7. پاروا ويروس سگ سانان

پاییز 1391:

 1. بررسي برخي علل شكست واكسيناسيون درگله هاي طيور
 2. مطالعه كالبد شناسي دستگاه گوارش كپورنقره اي hypophthalmichthys molitrix
 3. گزارش جراحي يك قلاده سگ مبتلا به تومورفوليكول مو درناحيه دم
 4. واكسن هاي توسعه يافته به منظور كنترل كلي باسيلوز درصنعت پرورش طيور
 5. بيماري پرو منقار طوطي سانان
 6. كايمرا وموزاييك، ازافسانه تاواقعيت
 7. سوختگي شديد

زمستان 1391:

 1. آموزش، علمي كه عالم مي طلبد
 2. كالبدشناسي لوله گوارش كپورعلف خوار ctenopharyngodon idella
 3. گزارش يك مورد ليشمانيوز تيپيك درسگ
 4. نقش باكتريهاي پروبيوتيك درپيشگيري ازسرطان
 5. پروتوزوآهاي ايجادكننده آنمي هاي هموليتيك
 6. كاربرد فيزيوتراپي درحيوانات خانگي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید