دریافت کلیه مقالات ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیر عامل در بزرگترین بانک مقالات ایران_سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیر عامل   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیر عامل 7 تا 8 آبان ماه 1392 توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 265عنوان مقاله تخصصی شامل 5895  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیر عامل
 بررسي خطر پذيري ساختمان هاي حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غير عامل
 بهسازي بناها بر اساس شاخص پن واردن و ماهاني،نمونه موردي شهر شوش
 آمايش دفاعي ابنيه هاي بروجرد با رويكرد پدافند غير عامل
 تاثير موضوعات اجتماعي بر برنامه ريزي كالبدي بازسازي پس از سانحه
 بررسي پيامدهاي سياسي_امنيتي طوفان هاي گرد و غبار در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب
 پدافند غير عامل در سايه اسناد بالا دستي
 روش هاي مقاوم سازي سازه هاي مخازن بتني آب شرب در راستاي پدافند غير عامل
 مطالعه اهداف شبكه تلويزيوني من و تو و راهكارهاي مقابله با آنها
 تعيين ضريب اهميت معيارهاي مكان يابي نيروگاههاي فسيلي از منظر پدافند غير عامل
 مكان يابي ايستگاههاي آتش نشاني شهر تفت با رويكرد پدافند غير عامل
 سامانه شناسايي RFID و كاربرد آن در پدافند غير عامل
 تاريخچه پدافند غير عامل در طبيعت،آيات و روايات و ايران باستان
 اهميت امنيت انرژي ژئو پلتيك خليج فارس و تاثير آن بر امنيت ملي ايران
 پدافند غير عامل و جايگاه آن در مراكز بهداشتي_درماني
 اثر رطوبت خاك و زبري سطح در كشف مين هاي زميني توسط GPRS
 ژئومورفولوژي دريايي و ملاحظات پدافند غير عامل در خليج فارس و تنگه هرمز
 پدافند غير عامل در سيره فرماندهي پيامبر اسلام (ص)
 نقش عوارض ژئومورفولوژي در پدافند غير عامل سواحل كشور نمونه موردي (سواحل بندر بوشهر تا بندر كنگان)
 نقش فاصله به عنوان يك متغير مهم پدافند غير عامل در كاهش شدت تهديد
 نقش دفاع غير عامل در تامين امنيت،بازدارندگي و كنترل معابر ارتباطي مرزي در استان خراسان رضوي
 مقاوم سازي شبكه هاي توزيع برق با نگرش پدافند غير عامل
 تاثير سلاح هاي الكترو مغناطيس (بعنوان سلاح سايبري)بر زير ساخت هاي حساس و پيامدهايامنيتيان
 پدافند غير عامل و نقش آن در ازيابي تهديدات فضاي سايبري و امنيتي سازمانها
 تحليل پايداري تونل ها در برابر نيروهاي ناشي از انفجار
 ترويج فرهنگ پدافند غير عامل در سطح ملي
 هزينه يابي كيفيت در پروژه هاي كاربردي در پدافند غير عامل
 نقش پدافند غير عامل در فضاي سايبري
 شناسايي تهديدات سايبر و تدوين راهبرد و استراژي مقابله با اين گونه تهديدات
 نقشه راه تكنولوژي روشي براي آينده پژوهي و ديد فناوري در توليد فناوري هاي نوين دفاعي در حوزه پدافند غير عامل
 بررسي جيره هاي فشرده غذايي مورد استفاده در شرايط بحران و عمليات نظامي در كشورهاي مختلف
 تعيين نيازهاي ديسپاچينگ فوق توزيع از منظر پدافند غير عامل به منظور افزايش ضريب اطمينان و كاهش آسيب پذيري
 مديريت بحران و سوانح طبيعي در بافت هاي قرسوده تاريخي (نمونه موردي بافت تاريخي شيراز)
 لوله راني زير زمين (پيشراني لوله) – Pipe jacking
 تحليلي بر نقش پدافند غير عامل در مقابله با جنگ نرم
 اصول و ملاحظات پدافند غير عامل در فضاي سايبري
 راهبردهاي پدافند غير عامل در توسعه سكونتگاه هاي مرزي
 پدافند غير عامل فرهنگي با رويكرد جنگ نرم
 ارزيابي تهديدات و تحليل ريسك مجنمع پتروشيمي خراسان با استفاده از مدلRAMCAP
 تجربيات ديگر كشورها با تاكيد بر ساختار و سلسله مراتب مديريتي و شرح وظايف در حوزه پدافند غير عامل و مديريت بحران
 تحليل آينده پژوهي پدافند غير عامل در تحولات ژئو پليتيك
 نقش آمايش سرزمين منطقه مرزي ايران و جمهوري آذربايجان در پدافند غير عامل
 امنيت اجتماعي بعنوان بايسته اجتماعي پدافند غير عامل در مديريت شهري
 شكل خوب شهر از منظر ملاحظات پدافند غير عامل
 نقش دانشگاه در آموزش براي پدافند غير عامل
 اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در شهرها
 ارائه مدلي براي چابكي سازمان هاي امداد و نجات
 نقش فناوري نانو و نانو موادها در معماري و طراحي شهري با رويكرد پدافند غير عامل
 ارائه الگوي مفهومي مديريت بحران مخاطرات با رويكرد پدافند غير عاملي
 شبكه هوشمندسازي برق از منظر پدافند غير عامل
 نقش پدافند غير عامل در تهديدات سياسي فراوري جمهوري اسلامي ايران
 بررسي جايگاه پدافند غير عامل جهت برنامه ريزي نواحي شهري (مطالعه موردي نواحي شهرستان سمنان)
 Defense against electromagnetic pulse weapons
 نقش تغذيه و بهبود تامين آن در شرايط بحران:1_نان با ماندگاري بالا
 مكان يابي ايستگاههاي آتش نشاني با منطق فازي و با رويكرد پدافند غير عامل (مطالعه موردي:شهر اروميه)
 پدافند غير عامل و ضرورت آن در برنامه ريزي شهري
 بررسي فناوري اطلاعات هاي نوين در عرصه پدافند غير عامل مطالعه موردي نقش پرنده هاي بدون سرنشين (UAV)در شناسايي و رصد مراكز بحران
 بررسي نقش عوامل جغرافيايي در مكانيابي مراكز حياتي حساس و مهم از منظر پدافند غير عامل (مطالعه موردي:مناطق مرزي ايران و افغانستان)
 ارزيابي مكان يابي كارخانه سيمان زاوه تربت حيدريه با استفاده از روش هاي منطق بولين،شاخص همپوشاني و منطق فازي
 پدافند غير عامل و حفاظت از منابع حياتي در ايران بر مبناي نظريه پنج حلفه اي واردن
 تعيين موقعيت دقيق مسير حركت كشتي ها در مرزهاي دريايي با استفاده از شبكه حسگر بيسيم
 بررسي كاركردهاي پدافند غير عامل در حوزه ي امنيت ملي ايران
 پدافند غير عامل و تهديدات قرن بيست و يكم (سلاح هاي بيولوژيكي و تروريسم)
 رويكردهاي نوين در موضوع مكان يابي مراكز حياتي،حساس و مهم مطالعه موردي:مكاني يابي فضاهاي زير زميني تونلي
 بهينه سازي ساختار صفحات Topology Optimization با لحاظ بار انفجار و رويكرد پدافندي غير عامل در منابع طبيعي
 تحليل نقش آمايش سرزمين در اجراي موفق پدافند غير عامل
 پياده سازي كارت ملي بصورت هوشمند:نگرشي نوين بر حملات به آن:پدافند غير عامل در آنها
 طراحي ساختار سازماني بهينه متناسب با اصول پدافند غير عامل (مطالعه موردي موسسات آموزش عالي منتخب دولتي اصفهان)
 بررسي جايگاه پدافند غير عامل پارادايم هويت جهاني از ديدگاه اسلام
 پدافند غير عامل و آلودگي هاي بيولوژيكي منابع آبي
 پدافند غير عامل و جنگ نرم (با تاكير ايران)
 مقايسه معناي زندگي آزادگان با افراد عادي و ارتباط آن با سلامت روان آنها
 پيش بيني شعاع خسارت انفجار ناشي از بمب 5000پوندي بر كاربريهاي و پل هاي سواره رو با استفاده از GIS در منطقه شش شهرداري تهران
 مقدامه اي بر اصول و مباني پدافند غير عامل در شهرسازي
 ملاحظات مهندسي دفاع غير عامل در تاسيسات گاز رساني ساختمان ها
 امنيت داده ها و ارايه راهكاري امنيتي در حوزه فناوري اطلاعات
 بررسي نقش پدافند غير عامل در مكان گزيني ابر پروژه هاي شهري (مطالعه موردي:مجموعه گردشگري شانديز)
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و پدافند غير عامل جنگ نرم
 بررسي جايگاه پدافند غير عامل و سرمايه اجتماعي در رشد و توسعه اقتصاد اسلامي
 مروري كلي بر آسيب هاي اينترنتي و فضاي سايبر با تاكيد بر فرهنگ سازي و ترويج مفاهيم جرايم سايبري در جامعه
 تهديدات و سامانه قطار شهري مطالعه موردي:قطار شهري شيراز
 ارزيابي تهديدات و آسيب شناسي شبكه پدافندي كشور در مواجه با جنگ الكترونيك
 بررسي عملكرد و نقش ساختمان سبز در پدافند غير عامل
 مكان يابي مركز ايستگاه آتش نشاني شركت فولاد خوزستان با لحاظ نمودن الزامات پدافند غير عامل
 شناسايي و مكانيابي اماكن بهينه اسكان موقت شهروندان در هنگام وقوع حوادث غير متقربه با استفاده از GIS (نمونه موردي:شهر بجنورد)
 پدافند غير عامل ضامن امنيت و حفظ هويت انسان در جامعه اسلامي،پارادايم هزاره سوم
 ملاحظات مكان يابي استقرارگاه هاي نظامي (پادگان)در مناطق مرزي
 بررسي و تدوين استراتژي هاي پدافند غير عامل در ساختار شهرسازي و برنامه ريزي شهري با مدل تحليلي SWOT
 تحليل ژئو پليتيك لوله هاي انتقال انرژي جمهوري اسلامي ايران در پدافند غير عامل
 بررسي پيوند آمايش سرزمين و پدافند غير عاملذ در ساختار دفاعي_امنيتي كشور
 بهبود بازدهي جذب انرژي الكترو مغناطيسي كامپوزيت اپوكسي_فيبر شيشه با استفاده از فرايند آبكاري
 بررسي رفتار جذب انرژي پنل ساندويچي با هسته فوم آلومينيوم بوسيله آزمون سقوط پرتابه
 شيوه هاي دفاعي پيامبر اكرم (ص)در غزوات و سريه ها با رويكرد پدافند غير عامل
 مباني پدافند غير عامل در حوزه امنيت فناوري اطلاعات
 ارائه روشي براي مدلسازي دقيق مداري ماهواره هاي تصوير برداري سنجش از دور با هدف مقابله با تهديدات آن ها
 كاركردهاي پدافند غير عامل در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
 كاربرد پدافند غير عامل در برنامه ريزي و ايجاد فضاهاي شهري ايران
 ارزيابي وضعيت پدافند غير عامل در استان ايلام
 نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش پدافند غير عامل
 تشخيص مواد منفجره با MEMS
 تبيين تهديدات سايبري در پالايشگاه ها از منظر دفاع غير عامل
 تاثير جنگ هاي سايبري بر آسيبهاي فرهنگي و رواني
 مديريت سيلابهاي شهري با تاكيد بر فضاهاي سبز و جنگلي شهري از منظر پدافند غير عامل
 طراحي و شبيه سازي ماكتهاي هوشمند حرارتي در برابر تهديدات IR
 ارزيابي سد رودبار لرستان از منظر پدافند غير عامل
 توانمندسازي پدافند غير عامل در برنامه_ريزي و مديريت تاسيسات و زير ساختهاي راهبردي شهر با استفاده از شبكه هاي هوشمند توليد و انتقال نيروي برق
 اهميت و نقش پدافند غير عامل در مطالعات آمايش سرزمين
 سرمايه اجتماعي به مثابه پدافند غير عامل در شهرستان كاشان و آران و بيدگل
 امايش سرزميني ايران با رويكرد امنيتي_دفاعي
 ارائه راهكار جهت پنهان سازي متحدثات از ديد رادار تصويربردار SAR
 تهديدات امنيتي سايبر تروريسم
 تمهيدات و اقدامات پدافند غير عامل در آمايش مناطق مرزي
 اصول و ملاحظات پدافند غير عامل در فضاي سايبري
 تاملي بر نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران هاي قومي مطالعه موردي:خراسان شمالي
 بررسي تهديدات و آسيب پذيري امنيت ملي در مولفه نظامي و انتظامي با رويكرد دفاع غير عامل
 مديريت بحران با تاكيد بر آمايش و سنجش مكاني نيروگاههاي برق استان كرمانشاه از منظر پدافند غير عامل
 بررسي اهميت آمايش سرزميني و مكانيابي در طرح هاي ملي
 تحليل مولفه هاي تاثير گذار ژئوپليتيكي بر توسعه ي زمينه هاي هويت ملي و مذهبي ايران در فضاي سايبر
 چالش هاي پيش رويه توسعه،در بعد اقتصادي با رويكرد پدافند (مطالعه موردي منطقه آزاد تجاري_صنعتي چابهار)
 طراحي پناهگاههاي اختصاصي در ساختمانها و مطالعه موردي بر روي يك ساختمان مسكوني ده واحدي
 رهيافتي جهت پدافند غير عامل براي ميل به اهداف امنيتي ERP
 جايگاه و ضرورت پدافند غير عامل پدافند غير عامل،دفاع غير نظامي و طراحي شهري
 اهميت مكان يابي مناسب در پدافند غير عامل
 بيان اهميت و ضرورت اجراي پدافند غير عامل در نقاط استراتژيك شهرستان سرخس
 استانداردهاي شهرك مسكوني بر اساس اصول پدافند غير عامل
 نسبت ميان هويت ملي و هويت هاي قومي در ايران
 مقابله اجتماعي با فاجعه در روستاهاي شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382
 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي،هويت ملي و تمايل به خروج از كشور در ميان دانشجويان به عنوان سرمايه هاي انساني پدافند غير عامل
 خصوصيات جيره هاي غذايي اضطراري و نكات مهم در طراحي و فرمولاسيون آنها
 ارزيابي نقش برنامه ريزي شهري در تامين امنيت شهرها با رويكرد پدافند غير عامل
 تجربيات كشورهاي توسعه يافته در حوزه پدافند غير عامل (با تاكيد بر شورش ها و آشوب هاي شهري)
 ارزيابي روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب شهري در ايران از ديدگاه پدافند غير عامل
 افزايش امنيت شبكه هاي برق مراكز نظامي با رويكرد پدافند غير عامل
 ارزيابي انواع ساخت ها در محلات شهري از منظر پدافند غير عامل (مورد:محله پامنار در بخش مركزي تهران)
 پيشينه پدافند غير عامل در دفاع از سكونتگاههاي انساني
 ارزيابي سود و كارايي اقدامات پيشگيرانه در حوزه پدافند غير عامل
 ارتباط شبكه هاي زير ساخت اعتقادي در ج.ا ايران و مقابله با جنگ نرم غرب (با رويكرد پدافند غير عامل)
 ارائه مدلي براي رتبه بندي شهرك هاي صنعتي بر اساس شاخص هاي پدافند غير عامل با استفاده از روش الكتر مطالعه موردي شهرك هاي صنعتي استان فارس
 شهر امن:شهر بر گرفته از اصول اوليه پدافند غير عامل
 شناسايي و اولويت بندي روش هاي موثر بر پدافند غير عامل در حوزه اقتصادي با استفاده از رويكرد دلفي فازي
 مقايسه تغيير مكان جانبي سازه هاي بتني با ابعاد متفاوت،تحت اثر شوك_زمين و فشار هواي ناشي از اثر انفجار سطحي
 پدافند غير عامل در انديشه هاي دفاعي بنيان گذار انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري
 تحليل ژئو كالچر جايگاه پدافند غير عامل در آموزش و پرورش
 شبيه سازي پاسخ ديناميكي برج خنك كننده بتن آرمه تحت اثر بارهاي انفجار
 مكان يابي مراكز آتش نشاني بر اساس اصول و ملاحظات پدافند غير عامل با استفاده از تكنيك هاي تلفيقي عملگرهاي فازي و تحليل فضايي GIS مطالعه موردي (منطقه 7 شهر مشهد)
 بررسي اهميت و ضرورت بكارگيري ملاحظات پدافند غير عامل در مناطق شهري
 ارزيابي آسيب پذيري بافت هاي فرسوده شهري با رويكرد پدافند غير عامل (نمونه موردي:محله عامري اهواز)
 مفاهيم،ضروريات،اهداف و اصول برنامه هاي (پدافند غير عامل)
 نقش مديريت فناوري جنگ الكترونيك در پدافند غير عامل
 نقش معيارهاي ژئو كليمايي در مكان گزيني شهرها با رويكرد دفاع غير عامل
 شرايط ژئو پليتيك و بحران امنيت در مرزهاي شرقي ايران
 تحليل اصول پدافند غير عامل و نقش آن در بازردارندگي
 تحليل نماد پردازي در جغرافياي فرهنگي از منظر پدافند غير عامل
 كاربرد برنامه ريزي شهري در مكان يابي خدمات شهري با تاكيد بر كاربري تاسيسات و تجهيزات با رويكرد پدافند غير عامل (نمونه موردي:شهر چالوس)
 ارزيابي امنيت زنان شهر مشهد در پارك هاي محله ايبا در نظر گرفتن سطح برخورداري مناطق شهري بر پايه رويكرد CPTED
 بررسي وضعيت شهر بيرجند از نظر معيار هاي پدافند غير عامل
 مكان يابي مراكز بر اساس اصول و ملاحظات پدافند غير عامل
 ششمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران (پدافند غير عامل)رعايت اصول و ملاحظات پدافند غير عامل در كشورهاي دنيا
 ارائه راهكارهاي جهت استقرار بهينه ي سيستم هاي يكپارچه جهت استفاده در چرخه امنيتي پدافند غير عامل
 اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در برنامه ريزي شهري
 بررسي آسيب پذيري لرزه اي شبكه معابر شهر تبريز با رويكرد مديريت بحران در زمان زلزله
 بررسي شاخص هاي موثر بر كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله با رويكرد شكل گيري شهرستان دفاعي (مورد شهر تبريز)
 نقش اتصالات در جلوگيري از خرابي پيش رونده ساختمان هاي فولادي در اثر بارهاي انفجاري
 شهر الكترونيك و نقش ICT در مديريت ترافيك و حمل و نقل شهري
 خطايابي همزمان در RSA،بر اساس ويژگي هاي همريختي:مقابله با حمله گسلي
 عنوان:پدافند غير عامل و انسجام اجتماعي
 معماري پايدار در ساختمان هاي اداري و صنعتي با رويكرد پدافند غير عامل (مطالعه CH2 موردي ساختمان در ملبورن استراليا)
 نقش آفريني داده هاي مكان محور در مديريت بحران هاي محيطي با رويكرد دفاع غير عامل
 اصول و ملاحظات پدافند غير عامل در فضاي سايبري
 پدافند غير عامل در كشورهاي دنيا و فرهنگ سازي
 تبيين ملاحظات پدافند غير عامل در احداث جايگاه هاي نظامي CNG و پمپ بنزين در كشور جمهوري اسلامي ايران
 بررسي جايگاه بحران و ديپلماسي آن در پدافند عامل
 نقش كاربردي پدافند غير عامل در ظوابط و مقررات عرصه برنامه ريزي و طراحي شهري ايران
 الگوي تدوين سناريو هاي دفاعي
 مديريت شهري و پدافند غير عامل با (تاكيد بر ارزيابي كاربري اراضي) مطالعه موردي كرمانشاه با استفاده ازGIS
 بررسي جايگاه پدافند غير عامل در برنامه ريزي شهري
 ساماندهي و بكارگيري ساكنين مرزي در مديريت مرزها با رويكرد پدافند غير عامل
 نقش تغييرات اقليمي بر امنيت غذايي:با رويكرد پدافند غير عامل مطالعه موردي:استان مازندران
 شبكه ايكارا و امن از حسگرهاي بي سيمبراي پايش آلودگي هوا
 روش شناسي مطالعات پدافند غير عامل در تاسيسات آبرساني
 اهميت و ضرورت پدافند غير عامل و تحليل كاربرد آن در شهرها
 تحليل جامعه شناختي رفتار اجتماعي امدادگران در سوانح
 اهميت پدافند غير عامل در صنعت نفت و گاز كشور و بررسي اجراي اقدامات پدافند غير عامل در بخش هاي مختلف اين صنعت (بالا دستي،ميان دستي،پايين دستي)
 ارائه مدلي تلفيقي جهت مكان يابي تسهيلات حساس بر اساس رابطه فعاليت ها و ارزش مكان تسهيلات با در نظر گرفتن ملاحظات پدافند غير عامل
 راهبردهاي پدافند غير عامل در فضاي سايبري
 روش نوين در ساخت جان پناه و پناهگاه
 مدل سازي تغذيه بهينه نظاميان با استفاده از برنامه ريزي خطي و مطالعه موردي جمعيت هدف
 بكارگيري سيستم توليد همزمان برق و حرارت (chp) در راستاي تمركز زدايي و افزايش امنيت صنعت برق كشور
 پدافند غير عامل تجهيزات الكترونيكي در مقابل بمب هاي الكترومغناطيسي
 مكان يابي مراكز بهداشتي و درماني از منظر پدافند غير عامل با بهره گيري از منطق فازي،مطالعه موردي منطقه 12 تهران
 ميزان اطمينان به پدافند غير عامل در شهرسازي (بررسي تطبيقي پدافند غير عامل در شهرسازي)
 اولويت بندي شهرها بر اساس سطوح آسيب پذيري آب و هوايياز ديدگاه پدافند غير عامل در نيمه شرقي ايران
 دفاع غير عامل شهري در كشور سوئيس
 مطالعه آسيب پذيري و مديريت سيستم شريان هاي حياتي منطقه شمال شهر شيراز در برابر خطر زلزله
 نقش پدافند غير عامل در برنامه ريزي هاي شهري:با تاكيد بر سازه هاي زير زميني و محوطه شهري
 نقش نيروي انتظامي براي مقابله با عمليات رواني در پدافند غير عامل
 تحليل وضعيت و مكانيابي مراكز اداري و تاسيسات حياتي شهر از نظر به كارگيري اصول پدافند غير عامل (نمونه موردي منطقه سه شهر يزد)
 استفاده از روشATP Bioluminescence براي شناسايي سريع آلودگي باكتريايي در آب در مواقع بحران و پدافند غير عامل
 تاثيرديواربرشي بتني درميزان كاهش تخريب ناشي ازاثرتوام شوك زمين و فشارهواي انفجارسطحي برروي سازه هاي بتني باابعادمتفاوت
 ارائه بسته نرم افزاري شبيه سازي براي تركيب داده چندحس گري درطراحي گشت زيردريايي براي محيطهاي ساخته دست انسان
 روشي نوين دررمزنگاري تصويرمبتني برآتوماتاي سلولي آشوب گون
 پدافندغيرعامل درشبكه هاي توزيع آب شهري
 بهبودراه كارهاي امنيتي درسيستم هاي اسكادابراي افزايش توانايي درپدافندغيرعامل
 عوامل جنگي بيولوژيك راهكارهاوراهبردهاي تشخيص ومقابله مبتني برفناوريهاي نوين باتاكيد برفناوري نانو
 كاربردكيف pcr سيار جهت تشخيص باكتريهاي بيماريزا درشرايط بحران و پدافندغيرعامل
 بررسي و تحليل جايگاه فضاي سايبردرپدافندغيرعامل
 نحوه برخورد كشور آمريكا بامقوله پدافندغيرعامل
 طراحي پوششهاي الكترومغناطيسي شيلدينگ ساختمان باهدف محافظت دربرابر اثرات تهديدات EMP
 بررسي روشهاي محافظت ازظرفيت هاي علمي و دستاوردهاي تحقيقاتي متخصصين و پژوهشگران بارويكردپدافندغيرعامل
 مزايا والزامات دولت محلي و جايگاه آن درپدافندغيرعامل
 نقش رسانه هادرفرهنگ سازي پدافندغيرعامل
 بررسي اهميت و نقش پدافندغيرعامل درآمايش سرزمين
 تحليل فضايي و مكان يابي مراكزامدادواسكان موقت ازمنظرپدافندغيرعامل وبااستفاده ازتلفيق روش تحليل چندمعياري AHP وسيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه: شهرنيشابور
 بررسي منابع و منشاآسيبها وتهديدهاي مرزي ايران ازديدگاه پدافندغيرعامل
 مدلسازي مسيريابي بهينه با استفاده ازالگوريتم مورچگان بمنظورانتقال سريع آسيب ديدگان حوادث ناگهاني به مناطق امن ازپيش تعيين شده
 نقش پدافندغيرعامل درتقويت همگرايي ملي
 بررسي نقش و ابعادقدرت نرم درسياست خارجي آمريكا درقبال ايران ازمنظرپدافندغيرعامل
 تبيين نقش جايگاه نهادهاي محلي درافزايش توان پدافندغيرعامل جمهوري اسلامي ايران
 نواحي مرزي توسعه و پدافندغيرعامل مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي
 رويكردهايي درارزيابي آسيب پذيري وافزياش تاب آوري زيرساخت هاي حياتي دربرابربلاياي طبيعي و ديگرمخاطرات
 تبيين نقش برنامه ريزي پدافندغيرعامل درفضاي شهري امن وارتقاء امنيت پايدارملي نمونه نمونه شهرمشهدمقدس
 الزامات تشخيص صلاحيت مشاوران فعال درپروژه هاي پدافندغيرعامل
 اهميت وضرورت پدافندغيرعامل درشهرها باتاكيد برشهرهاي مرزي
 تحليلي فضايي و مكان يابي جايگاه هاي سوخت مناطق شهري درراستاي پدافندغيرعامل مطالعه موردي: شهرنورآباد
 پدافندغيرعامل دربسترماهيت متحول جنگهاي آينده
 ذخيره سازي سوخت هاي فسيلي و پيشنهادالگوي سيستم نگهداري درمخازن زيرزميني ازديدگاه پدافندغيرعامل
 لازمه ي وجود توانمندي هاي سايبري پدافندي وتهاجمي به عنوان عوامل بازدارندگي
 تحليل تاثيرواكنش حكومت به تهديدات مجازي برروي فعاليت شهروندان درفضاي مجازي
 تبيين نقش فضاي مجازي درمديريت بحران شهرها باتاكيد برشهر همدان
 بررسي ملاحظات امنيتي ـ پدافندي سايركشورها درتهيه طرح هاي پدافندغيرعامل
 نقش پدافندغيرعامل درمكان يابي وامنيت مراكزانتظامي شهرها نمونه موردي: كلانتريهاي شهرمشهد
 تبيين رابطه امنيت ملي و پدافندغيرعامل باتاكيد برمنابع انرژي
 تحليل ضرورت دفاع غيرعامل ازكيان اسلام
 رهنمودهاي برنامه ريزي كالبدي سكونتگاه ها براي كاهش اثرات سوانح بارويكردپدافندغيرعامل
 پدافندليزري ازمراكزاستراتژيك بابكارگيري روشهاي فريب الكترومغناطيسي
 اصول پدافندغيرعامل دربرنامه ريزي كلان طرح هاي عمراني مطالعه موردي طرح هاي توسعه منابع آب
 جايگاه پدافندغيرعامل درآمايش سرزمين جزايرنمونه موردي: جزيره ابوموسي
 بخش بندي وتشخيص بافت درتصاويرماهواره اي SAR براساس تبديل پيچك وWatershed
 راهكارهايي براي برنامه ريزي توسعه و طراحي فضاهاي عمومي شهري به منظورتحقق پدافندغيرعامل درشهرها
 جزايرسه گانه ابوموسي تنب بزرگ و تنب كوچك امنيت ملي و پدافندغيرعامل
 امنيت ملي اقليت هاي ديني ومذهبي درپدافندغيرعامل بررسي موردي مناطق مرزي كشور
 تحليلي نظام شهري رشت ازمنظرپدافندغيرعامل
 اصول پدافندغيرعامل درمعماري وشهرسازي
 پدافندغيرعامل سطح فروملي براساس استراتژي پنج حلقه اي واردن موردخراسان رضوي
 استراتژي پدافندغيرعامل درفضاهاي سايبري وآسيب شناسي سخت افزار درانتقال اطلاعات
 جايگاه پدافندغيرعامل درديپلماسي فرهنگي
 بررسي ساختاروبرنامه هاي مقابله باتهديدات CBRN درانگليس: نمونه اي براي طراحي نظام مقابله بااين تهديدات دركشور
 ارزيابي ميزان تاب آوري ساختارفضايي ـ كالبدي درراستاي برنامه ريزي پدافندغيرعامل مطالعه موردي: شهربناب
 توسعه نامتوازن ناحيه اي وچالشهاي امنيتي بلوچستان ايران باتاكيد برپدافندغيرعامل به عنوان كليدحل مسئله
 كاربردرسانه هاي عصراطلاعات دركاهش آسيب پذيري هاي ملي
 مكان يابي خوشه هاي علم و فناوري به روش تحليل سلسله مراتبي وبااستفاده ازسيستم اطلاعات مكاني بارويكردپدافندغيرعامل مطالعه موردي: خوشه علم و فناوري يزد
 تاثيرگذاري شرايط جوي خليج فارس براقدامات پدافندغيرعامل شناوري
 طراحي و ساخت تجهيزات متحرك و كارآمدجهت امدادونجات دربحرانها و توانمندسازي درپدافندغيرعامل
 طراحي و ساخت تجهيزات پخت غذابصورت متحرك و كارآمدجهت پشتيباني دربحرانها و توانمندسازي درپدافندغيرعامل
 استفاده ازفناوري BioMEMS درتشخيص آلودگيهاي ميكروبي درپدافندغيرعامل
 تله مديسين و كاربردهاي آن درپدافندغيرعامل
 تبيين استراتژي مديريت شهري با رويكردپدافندغيرعامل
 تبيين جايگاه حشرات درجنگهاي بيوتروريسم
 پهنه بندي آسيب پذيري شهربارويكردپدافندغيرعامل باتاكيدبرمدلهاي MADM نمونه موردي: منطقه 1شهرداري تهران
 نقش نهادهاي روستايي شوراها دهياري ها درمديريت بحران روستاها
 پدافندغيرعامل تجهيزات الكترونيكي درمقابل بمبهاي الكترومغناطيسي
 برنامه ريزي و مديريت آسيب پذيري شهري از منظر پدافند غير عامل نمونه موردي شهر سقز
 شبكه هاي اجتماعي مجازي درپدافندغيرعامل
 بررسي ميزان آسيب پذيري سدهاي خاكي با استفاده ازشبكه حسگرنمونه موردي سدگتوندعليابيسيم
 تحليل كاركرد بازارچه هاي مرزي ازمنظرپدافندغيرعامل نمونه موردي: بازارچه مرزي ماهيرودسربيشه استان خراسان جنوبي
 ضرورت توجه به پدافندغيرعامل دررابطه با امنيت شهرهاي مرزي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید