انتشار مجموعه مقالات نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دو دوره نشريه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دو دوره تا کنون 12 عنوان مقاله تخصصی شامل 159 صفحه به زبان فارسی منتشر کرده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی:

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391 :

 1. طراحي پوشش سگمنتي تونل بلند انتقال آب سد سردشت با توجه به تاثير مفاصل قطعات پوشش
 2. طراحي بهينه ي پوشش تونل با بتن اليافي پليمري بر مبناي ظرفيت جذب انرژي
 3. تحليل تونل هاي زير سطح آب زيرزميني با در نظر گرفتن رفتار نرم كرنشي درناحيه ي پلاستيك
 4. بررسي تاثير فشار جبهه كار بر نشست سطح زمين در تونلسازي مكانيزه در زمين نرم- مطالعه ي موردي: تونل قطعه ي شرقي- غربي خط 7 متروي تهران
 5. بررسي تاثير پارامترهاي اجرايي ماشين TBM برنرخ نفود آن بااستفاده ازروش شبكه هاي عصبي مصنوعي- مطالعه ي موردي تونل بلند زاگرس
 6. توسعه ي پايدارشهري با استفاده ازفضاهاي زيرسطحي ـ مطالعه ي موردي: محدوده ي ميدان تجريش تهران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392:

 1. ارزيابي تحليلي تاثير عوامل مختلف بر نيروهاي وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاري لرزهاي
 2. ارزيابي انواع روشهاي مقاومسازي سازههاي زيرزميني در برابر تهديدات ناشي ازانفجار با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP
 3. ارزيابي سامانهي نگهداري تونل خط 4 متروي تهران در تقاطع غير همسطح با تونل توحيد و تونل خط 7 متروي تهران در برابر بارهاي ديناميكي ناشي از زلزله
 4. تحليل پايداري تونل انتقال آب اميركبير در حالت كرنش نرمشونده بر اساس روش خودتشابهي و استفاده از منحني همگرايي همجواري
 5. پيشبيني نرخ پيشروي TBM با استفاده از رويكرد سيستمهاي مهندسي سنگ
 6. انتخاب طرح مناسب سامانهي نگهداري اوليهي تونل متروي كرج بر مبناي نتايج ابزاردقيق و الگوريتم تحليل برگشتي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید