نمایه سازی مجموعه مقالات چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند در اولین بانک تخصصی مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند   26  دی ماه 1392 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 53عنوان مقاله تخصصی شامل 468  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
 هيدروديناميك و ضريب حجمي انتقال جرم در راكتورهاي ايرليفت سه فازي لجن فعال
 تصفيه زيستي پساب هاي صنعتي حاوي فلزات سنگين با كاربرد گياه پالايي
 بررسي اثر شكل پايه پل بر روي عمق و پروفيل آبشستگي اطراف آن
 استفاده از پساب هاي صنعتي براي اصلاح زئوليت طبيعي به منظور حذف آلودگي زيست محيطي سولفيد
 ابتكار كشاورزي با كمترين حجم ممكن آب و خاك در منطقه تنگ آرياي روستاي شادگان در شهرستان باشت
 امكانسنجي و بهينه سازي پارامترهاي عملياتي در توليد بيولوژيكي مس سرباره توليدي در فرآيند ذوب بااستفاده از باكتري هاي مزوفيل
 كاربرد لوله هاي كامپوزيتي اپوكسي GRE در خطوط انتقال پساب نمك زدايي نفت خام
 بررسي و بهبود شرايط پايداري خاكريزهاي پساب كارخانه فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان
 بررسي عملكرد يك غشاي نانوفيلتراسيون در حذف موليبدن از نمونه پساب مصنوعي
 بررسي نفوذ پذيري مؤثر انتقال جرم در بيوفيلم هاي هوادهي شده ي غشايي
 ارايه الگوي عملكرد واحدCPI تصفيه پساب پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و تعيين ميزان COD
 كاربرد روش ZLD در بهبود كيفيت پساب سيستم هاي اسمز معكوس براي استفاده مجدد
 بررسي رويكردهاي متفاوت مديريت و ساماندهي شيرابه در اماكن دفن بهداشتي مواد زائد جامد
 غشاهاي اسمز معكوس نوين براي شيرين سازي آب
 بررسي طرح كاهش از مبداء پسماندهاي توليدي پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
 شست و شوي شيميايي رزينهاي تبادل يوني
 Pozolana potential of low cost adsorbent for removal ofalizarine yellow
 حذف رنگ زرد آليزارين توسط جذب سطحي گرافن اكسيد و گرافن اكسيد اصلاح شده
 Extraction and separation of nickel ions from wastewaters of oil factories using modified surfactant-containing MCM-41
 باز يافت آب تخليه (drain) سيستم اسمز معكوس (Reverse osmosis)براي تهيه آب نمكجهت احياء رزينهاي كاتيوني سديمي (R-Na)
 حذف فسفات (PO43- ) با استفاده ازمنعقد كننده (Cao) ازپساب نيروگاه لاستيك پارس (سهامي عام) و بازيافت آن براي مصارف صنعتي و فضاي سبز
 ارزيابي كيفي تصفيه خانه آب شرب وصنعتي ومقايسه آن بااستانداردهاي ملي و بين المللي (مطالعه موردي تصفيه خانه دغاغله شركت ملي مناطق نفت خيزجنوب-اهواز)
 مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پالايشگاه)
 بررسي و شبيه سازي عددي سيكلون گاز- جامد جهت مهار آلودگي هاو پساب ها وپسماندهاي صنعتي خطوط لوله گاز طبيعي با استفاده از CFD
 مدلسازي رياضي فرايند تبديل به گاز پسماندهاي جامدبا استفاده از روش تعادل ترموديناميكي
 جذب سطحي آلاينده رنگي Direct blue 53 از آبهاي آلوده توسط كربن فعال پوست بادام
 طراحي بهينه شبكه آب براي يك واحد عملياتي با آلاينده منفرد
 مقايسه و بررسي تاثير فلوكولانت K320AF و نانو كواگولانت بر طراحي و عملكرد فيلتر فشاري(مطالعه موردي: باطله هاي كارخانه هماتيت شركت معدني و صنعتي گلگهر)
 ارزيابي عوامل مؤثر و مدل‌سازي حذف كدورت پساب‌هاي روغني پالايشگاه اصفهان با انعقاد و شناورسازي
 مدلسازي تصفيه‌خانه فاضلاب صنعتي با استفاده از شبكه‌عصبي
 بررسي ايزوترم‌هاي جذب فلز سرب بر روي انواع جاذب‌ها و محاسبه پارامتر‌هاي ترموديناميكي
 استفاده از نانو ذرات متخلخل سيليكاي اصلاح شده آمينه جهت حذف فلزات سنگين پساب هاي صنعتي
 بررسي امكان بازيافت پساب صنايع نساجي به كمك فناوري غشايي نانوفيلتراسيون
 مقايسه وبررسي روش هاي حذف كروم (VI) از پساب هاي صنعتي
 حذف فنل توسط نانو ذرات مغناطيسي اكسيدآهن نشانده شده روي كربن فعال
 بررسي سينتيك و ايزوترم جذب ماده رنگي متيل اورانژ توسط نانوكامپوزيت كربن فعال/γ-Fe2O3
 Removal of methyl orange by adsorption onto γ-Fe2O3/activated carbon nanocomposite: Equilibrium and kinetics studies
 بررسي آزمايشگاهي فرايند تشكيل ميكروارگانيزم ها و نقش آنها در سيستم تصفيه فاضلاب
 معرفي پساب حاصل از فرآيند آبكاري و روش هاي جلوگيري از تخريبات زيست محيطي آن
 بررسي راهكار اجرايي براي تثبيت لجن نفت خام
 Use Diatomaceuse Earth for soil stabilization in waste oil fields
 حذف كلروفرم از آب با استفاده از نانوفيلتراسيون
 بازدهي تخريب زيستي پارانيتروفنول توسط باكتري رالستونيا ايوتروفا در حضور فنول
 مقايسه اثر منعقدكنندهاي پليآلومينيمكلرايد (PAC) و آلوم: در شرايط مختلف دوزهاي منعقدكننده ها، pH و دما در انعقادسازيرودخانه كارون
 استفاده از منطق فازي در پهنه-بندي آسيب پذيري آبخوان دشت هشتگرد و مقايسه آن با نقشه هم نيترات
 حذف بو در تصفيه خانه هاي پساب
 بررسي وجود باكتري هاي توليد كننده بيوسورفكتانت در خاك هاي آلوده به مواد نفتي
 Water and Wastewater Minimization in Chemical Process with & without reverse osmosis
 آلاينده هاي فرايند توليد كربنات سديم به روش Solvay و راهكارهاي كاهش اثرات زيست محيطي آنها
 فن آوري در تصفيه فاضلاب صنايع پتروشيمي
 كاركردعملياتي و راهبري غشاء مايع آمولسيون در جداسازيفلزات سنگين با رويكرد صنعت نفت
 تصفيه آب به روش سيستم اسمز معكوس ( RO )
 بازيافت پساب و تبديل آن به آب جبراني برجهاي خنك كننده در شركت پتروشيمي شهيد تندگويان
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید