دریافت کلیه مقالات همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی در بانک مقالات تخصصی عمران (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی  11 تا 12 دی ماه 1391 توسط دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در هریس برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 74عنوان مقاله تخصصی شامل 339 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
 بررسي و مقايسه سيستم قاب ساده با مهاربندي همگرا و سيستم قاب خمشي
 بررسي رفتار سيستم هاي دوگانه قاب – ديوار در ساختمانهاي بلند به روش تحليل هاي سه بعدي
 كاربرد كنترلر ژنتيك فازي در كاهش خسارت سازه
 ارزيابي ظرفيت باربري و تعيين پارامترهاي مقاومتي خاك رس باميكروسيليس به همراه آهك
 تاثير جداگرهاي لاستيكي با هسته سربي بر روي رفتار لرزه اي قاب هاي ساختماني
 رفتار ديوارهاي برشي كوپله با آرماتورهاي قطري در تيرهاي همبند
 بررسي ساختمانهاي موجود در منطقه اهر – ورزقان بعد از زلزله 21 مرداد 1391
 مقاوم سازي ساختمانها در مقابل زلزله و ارائه روش ساختماني مناسب درمنطقه ارسباران
 بررسي نقش كاهش آب درياچه اروميه در زلزله هاي منطقه آذربايجان
 كاربرد روش مقاومت الكتريكي در ارزيابي هندسه گسل ساغند يزد
 بررسي آسيب پذيري شهر اهر در مقابل زلزله از ديدگاه برنامه ريزي توسعه شهري
 بررسي ويژگ يهاي زمين شناسي تكتونيكي زمين لرزه 21 مرداد ارسباران
 بررسي ارتباط بين جهت جريان آب زيرزميني با خطواره هاي ساختاري ومحور تنش زمين ساختي در منطقهي دستگردان
 تعيين فرونشست زمين بروش اينترفرومتريكSAR منطقه مورد مطالعاتي (دشت يزد-اردكان)
 مدلسازي پسلرزه هاي زمينلرزه هاي 1391 اهر و ورزقان
 ارزيابي فعاليت هاي سايزمو تكتونيكي و بررسي زلزله هاي رخداده درمنطقه تبريز
 پتانسيل لرزه خيزي شهر تبريز و مناطق اطراف
 تحليل خطر زمين لرزه در منطقه غربي البرز مركزي به روش احتمالاتي
 بررسي گسل هاي پنهان منطقه اهر بر اساس داده هاي گراني سنجي هوابرد
 بدست آوردن ابعاد فركتال در منطقه هريس
 بررسي عمق گسل مسبب زلزله ٢١ مرداد ١٣٩١ هريس با روش اويلر ديكانولوشن
 تحليل خطر زلزله و محاسبه بيشينه شتاب زمين در سازمان انرژي اتمي تهران
 بررسي فعاليت هاي نئوتكتونيكي در منطقه تبريز
 بررسي سايزموتكتونيكي زلزله هاي احتمالي آينده تبريز با نگرشي ويژه برفعاليت مهمترين گسل هاي آذربايجان
 بررسي روند فعاليتهاي لرزهاي زمين با آتشفشان قله دماوند
 تعيين فاكتور كيفيت در شمال ايران
 ناهنجاري هاي خطي مغناطيسي ومقايسه آن با موقعيت كانوني زمين لرزه اهر
 بررسي زمين لرزه 1389 ريگان كرمان
 ارتباط بين منابع آب زيزميني و پيش بيني زلزله
 بررسي زمينلغزش در شهر گرمي اردبيل
 لرزه خيزي گسل هاي كواترنري شمال و جنوب شرق منطقه كلاته خان (شهرستان شاهرود)
 توان لرزه اي اصفهان ومناطق اطراف تا شعاع 100 كيلومتري
 ضرورت تحول در ساختار مديريت بحران به منظور مديريت بهينه حوادث طبيعي در كشور
 آسيب شناسي مديريت بلايا با تاكيد بر مشكلات حمايت رواني
 تاثير عملكرد سازه هاي بنياد مسكن روستايي بر كاهش تلفات زلزله (استان آذربايجان شرقي، شهرستان ورزقان)
 سرمايه اجتماعي و زلزله
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي باميزان پيشرفت در بازسازي روستاهاي تخريب شده درزلزله 21 مرداد استان آذربايجان شرقي
 آسيبها و مداخلات روانشناختي بعد از زلزله فراتحليلي بر تحقيقات پس از سانحه
 امداد ونجات در زلزله
 نقش آموزش حوادث و سوانح غيرمترقبه به مسئولين و كارشناسان سازمان ها
 مديريت بحران در بافت هاي فرسوده شهري
 نقش مديريت دانش در كاهش اثرات فاجعه زلزله
 مهندسي اجتماعي زلزله با تاكيد برآسيب شناسي اجتماعي زلزله هريس – ورزقان
 زلزله: حادثه طبيعي يا مسئله اجتماعي
 بررسي زلزله با نظريه ي تعادل
 بررسي مراقبت كودكان زير 5 سال درزلزله شهرستانهاي اهر، هريس ، ورزقان استان آذربايجانشرقي در سال 91
 راه كارهاي لازم براي كاهش اثرات وارده ازبلايا
 نقش NGO در حوادث و مخاطرات زمين
 بررسي اختلال پس سانحه اي و همايندي آن با افسردگي و پرخاشگري دانش آموزان شهرستان هريس در زلزله آذربايجان
 ارزيابي عوامل موفقيت پروژه هاي مقاوم سازي مدارس در مديريت بحران زلزله اهر و ورزقان
 ضرورت استفاده از تجربيات بازسازي مناطق مختلف كشور در بهسازي مناطق روستايي آسيب ديده شهرستانهاي اهر ،هريس و ورزقان
 مديريت سير مراحل خدمات كفن و دفن در حوادث و سوانح غيرمترقبه
 بررسي احتمال شيوع مسموميت فلورايد در ميان مردم زلزله زده منطقه ورزقان
 بحران هويت مكاني پس از وقوع زلزله
 مديريت بحران زلزله و پيشگيري و درمان اختلال فشار رواني حاد ASD)
 مديريت بحران ونقش رسانه دركاهش آثار بحران (زلزله)
 اثربخشي مداخلات حمايت رواني در افزايش سلامت روان زلزله زدگان شهرستان ورزقان
 مديريت بحران زلزله و درمان اختلال استرس پس از سانحه PTSD)
 نقاط قوت و ضعف مديريت بحران در زلزله اخيرشهرستانهاي اهر، هريس و ورزقان
 بررسي چالش ها ي مديريت بحران در زمان وقوع زلزله
 بررسي وضعيت سوء تغذيه و اختلال رشد در كودكان 6تا 59 ماهه شهرستان ورزقان بعد از وقوع زلزله
 آسيب شناسي مديريت بحران زلزله در ايران با رويكردي بر زلزله آذربايجان
 بررسي پيامدهاي اجتماعي – اقتصادي ناشي از خطر زلزله
 مديريت بحران و اثرات رواني ،اجتماعي ،فرهنگي
 مديريت نوين روستايي راهكاري جهت تحقق مديريت بحران در نواحي روستايي
 مديريت بحران در برنامه ريزي ها (زلزله)
 همبستگي سرسختي روانشناختي وخودكارآمدي
 مديريت بلاياي طبيعي
 تبيين و تحليل الزامات ديني و فرهنگي مساله ي زلزله
 نقش معنويت و دين اسلام درمديريت بحران هاي رواني- روحي زلزله آذربايجان
 ريشه فلسفي بلاياو حوادث طبيعي جهان
 بررسي علل وقوع بلايا وحوادث طبيعي از ديدگاه قرآن و احاديث
 تحليل فلسفي مساله شرور و رابطه آن با قضاوقدرالهي در فلسفه اسلامي
 كاركرد اخلاق درمديريت بحران با تاكيد بر مفاهيم اخلاقي مشاركت و قناعت (مطالعه كاركرد مفاهيم در بحران زلزله آذربايجان)
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید