دسترسی به مقالات همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) در بزرگترین مرجع مقالات کشور(CIVILICA)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات  همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)  26 تا 27 مهر ماه  1391 توسط دانشگاه پیام نور شازند و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شازند برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)   در این کنفرانس 71عنوان مقاله تخصصی شامل 811 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
 تأثير زبان مادري براي فراگير فارسي زبان در يادگيري واژگان زبان عربي
 بررسي رابطه ي سبك هاي يادگيري با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دو زبانه دردرس زبان انگليسي
 تاثير روش هاي تدريس دو سويه و غوطه ورسازي در مناطق دوزبانه برخوردار و كم برخوردار
 هوش عاطفي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دو زبانه دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي
 نقش دوزبانگي عربي فارسي بر انعطاف پذيري شناختي كودكان اهوازي
 نقش اكتساب همزمان و متوالي زبان دوم در حيطه ي مشكلات ياگيري رياضي (مفاهيم، عمليات و كاربردها) در دانش آموزان ابتدايي شهر تبريز
 مقايسه تمايل جنسي افراد تك زبانه با دو زبانه
 مطالعهي چندزبانگي در داستانِ فارسي شكر است با رويكرد تحليلِ گفتماني
 زبان فارسي وجهاني شدن
 مقايسه همدم طلبي – دوري گزيني در افراد تك زبانه با دو زبانه
 بررسي رابطه دو زبانگي و رشد شناختي
 بررسي تأثير دو زبانگي كردي (كرمانجي)- فارسي بر روي ساختار نحوي و كاربردواژگان زبان فارسي
 دوزبانگي در اشعار حافظ
 مقايسه قاطعيت در افراد تك زبانه و دو زبانه
 دو زبانگي، افزايش سن و كنترل شناختي بررسي تاثير دوزبانگي بر پايايي كاركردهاي ذهني بزرگ سالان
 مقايسه وابستگي به ديگران در افراد تك زبانه و دو زبانه
 بررسي شيوه هاي فعال سازي مهارت هاي شفاهي زبان فارسي در دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي كرد زبان شهرستان سقز
 دوزبانگي در كودكان، چالش يا فرصت
 دو زبانگي و جامعه پذيري مجدد: نگاهي نو از زاويه روان شناسي اجتماعي
 نقش اكتساب همزمان و متوالي زبان دوم در بروز خطاهاي ديكته نويسي دانش آموزان ابتدايي شهر تبريز
 پديده دوزبانگي هماهنگ در يك جامعه دوزبانه
 مقايسه كاركرد هاي باورهاي غير منطقي افراد تك زبانه ز دو زبانه
 مقايسه هوش هيجاني افراد دوزبانه و تك زبانه
 بررسي تأثير متغيرهاي جنسيت، محل سكونت و سن در ميزان تداخل واژگاني دانش آموزان تركمن زبان دوره ابتدايي شهرستان گنبدكاووس
 بررسي جنبه هاي مختلف تأثير دو زبانگي بر رشد زبان
 انسجام اجتماعي در شهرهاي دو زبانه
 بررسي تاثير دو زبانگي بر وضعيت بزرگسالان زن شهرستان نيشابور
 مطالعات دوزبانگي در جوامع پس استعماري
 زبان ، هويت و مداراي اجتماعي
 مقايسه عملكرد شناختي غيركلامي كودكان دوزبانه(عربي فارسي) و يك زبانه داراي اختلال يادگيري
 رابطه بين مهارت هاي نوشتاري زبان دوم (فارسي) و زبان اول (آشوري) دانش آموزان آشوري در شهر اروميه
 دوزبانگي ، تأثير آن در يادگيري لغات زبان انگليسي
 مقايسه تاكتيك هاي حل تعارض ميان افراد تك زبانه و دو زبانه
 مقايسه ميزان خودكارآمدي درافراد يك زبانه و دو زبانه
 زبان و دوزبانگي- شيوه ها و انواع دوزبانگي
 عصب شناختي دو زبانگي
 نقش اكتساب همزمان و متوالي زبان دوم در حيطه هاي تحصيلي و تحولي مشكل خواندن دانش آموزان ابتدايي شهر تبريز
 فرسايش/ زوال گويش مازندراني درحوزه ي خانواده درشهرستان قائمشهر
 تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي بر عملكرد تحصيلي زبان انگليسي دوره ي راهنمايي دانش آموزان ترك زبان و فارس زبان
 تقويت ارتباط بين فرهنگي در مناطق دوزبانه با استفاده از رويكرد بازار زباني بورديو
 مقايسه ادراك تعامل در افراد دو زبانه و تك زبانه
 دو زبانگي و الگوهاي ارتباط در جوامع چند قومي (با تاكيد بر ايران
 پيامدهاي دوزبانگي براي ذهن و مغز
 بررسي مشكلات سواد آموزي دانش آموزان دوزبانه در مقطع ابتدائي
 بررسي نقش دو زبانگي و اثرات آن در فرآيند آموزش از ديدگاه اساتيد دانشگاه آزادبوشهر
 رويكردهاي مناسب آموزشي براي پرورش مهارت خواندن در مناطق دو زبانه
 نقش دو زبانگي و متغيرهاي شخصي در عملكرد سواد خواندن دانش آموزان دو زبانه بر( اساس مطالعه پرلز ( 2001
 بررسي دستور شناختي
 واكاوي بيانشيوه هاي عملي – عيني در ترجمه هاي نوشته محور
 بررسي نقش مهاجرت در تغيير زبان (مطالعه زبان مردم آذربايجان)
 Language as a Tool of Oppression
 Bilingual Brain and Interaction between Bilingualism and Intelligence
 A Bilingual Speaker’s Impaired Language Skills: Manifestations of Aphasia
 Communication in the Second Language: Investigating the Relationship between Willingness to Communicate and Learners’Beliefs and Attitudes
 A Metaphorical CA of ANGER Idioms of Persian and English A Contribution to Teaching Idioms to Iranian EFL Students
 The Effect of Bilingualism on Third Language Acquisition
 Linguistic feedback: bilinguals and Social acceptance
 The Relationships between Bilingualism, Biculturalism, Cultural Identity and Cultural Frame Shifting
 Iranian Children and Bilingualism: a New Outlook for Teaching English in Iranian Elementary Schools
 The Effect of Socio-Psychological Factors on Iranian EFL Learners’ Language Achievement
 EFL and ESL Learners in one context: Who is at a disadvantage?
 A Comparative Study between Iranian and Indian Bilinguals
 The Impact of Linguality and Gender on the Process and Product of Reading Short Stories
 The Impact of Linguality on Foreign Language Learning
 Bi-directional (from L1 to L2 and the reverse) transfer of reading strategies awareness and reading autonomy
 The Expression Challenge for Iranian Migrants
 Immigrant the new version of colonized: Language power play The case of Iranian Immigrants
 The Relationship between Linguality and Gender of ESL learners with their reading performance in poetry
 Degrees of bilingualism and its influence on pronunciation development in EFL learners
 Bilingualism and English Language Learning: Local Kurdish-Persian Learners’ Beliefs in Iran
 Investigating Different Aspects of Dorris Sommer’s Concepts of Bilingualism in Shahriar’s Poetry
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید