نمایه سازی مجموعه کامل مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات در پایگاه civilica.com

مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ۱۷  مهر ماه ۱۳۹۲ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در گیلان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۷۵۲عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۱۲۵ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
 شبیه سازMSWSN: تحلیل عملکردوشبیه سازی سنسورها درشبکه های سنسوربی سیم چندسینکی
 کاربردنرم افزارهای رایانه ای درعملیات حسابرسی
 طراحی و پیاده سازی مدل نوین سازمان با ساخترامبتنی برتبلت ورایانش ابری به عنوان زیرساخت آموزش الکترونیک و سازمان چابک
 بررسی نقش سیستم های اتوماسیون اداری دراثربخش بودن سرعت تبادل اطلاعات حفاظت وبازیابی اطلاعات درسازمان ها مطالعه موردی: برق منطقه ای استان گیلان
 محاسبات ابری درمقابل محاسبات مشبک
 طراحی سیستم پیشنهادگرمبتنی برشبکه بیزی بابهره گیری ازتاثیرات هموفیلی درروابط اجتماعی
 چالشها وتنگناهای مدیریت وبازیابی اطلاعات
 Email Threats and Its Security Establishing Methods By Focusing On The Comparison Of Five Security Methods; HC, CE, ABS, CBF, RS
 نقش فناوری اطلاعات وارتباطات دررشداقتصادی
 ارزیابی تاثیرپروتکل RSVP درکاهش زمان کشف مسیرپروتکل مسیریابی AODV
 مروری برزبانهای برنامه نویسی محاسبات کوانتومی
 ارائه یک پروتکل جایگزین برای حفظ حریم خصوصی افراد درسیستم های مبتنی برمکان
 مروری برمتدهای مبتنی برتحریف درقوانین وابستگی برای حفظ حریم خصوصی درداده کاوی
 تاثیرپروتکل RSVP درافزایش مسیریابی ترافیک دریافتی پروتکل AODV
 بهبودتوازن باردرزیرساخت محیط محاسبات ابری با استفاده ازالگوریتم طبقه بندی وژنتیک
 روشهای تشخیص اتوماتیک پلاگاریسم متن دوزبانه
 تحلیل وب سنجی وب سایت خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران
 الگوریتم زمانبندی درسیستمهای چندپردازنده با استفاده ازالگوریتم PSO
 بررسی تکنیک های بازیابی عقبگرد درسیستم های توزیع شده
 گسترش فناوری تلویزیون اینترنتی IP-TV
 بررسی وضعیت فناوری اطلاعات درسازمان تامین اجتماعی: موردکاوی تامین اجتماعی شاهرود
 A Survey of Ant Colony Optimization Routing Algorithms in Mobile Ad Hoc Networks
 بررسی عوامل ایجادخسارت دربیمه بدنه اتومبیل ها با استفاده ازالگوریتم درخت تصمیم
 مساله امنیت و توان مصرفی حسگرها درشبکه های بی سیم پزشکی
 مساله امنیت و کنترل ازراه دورحسگرهای بی سیم درکاربردهای پزشکی
 طراحی یک پروتکل مسیریابی مبتنی برکلاسهای پهنای باندمجزا مجهز به سیاست مسیریابی مجدددرشبکه های حسگربی سیم
 یک معماری موازی برای خوشه بندی مقیاس وسیع نامه های الکترونیک ناخواسته
 بهبودروشهای زمانبندی پیام درشبکه کنترلگر ناحیه ایی باراه انداززمانی
 مروری بر ساختار شبکه کنترل کننده ناحیه ای با راه انداز زمانی
 بررسی و مقایسه چندروش مهم برای تشخیص نفوذدرشبکه های کامپیوتری
 اصول طراحی و معماری ماژول امنیت سخت افزاری
 پروتکل مسیریابی مبتنی برقابلیت اعتمادمجهز به سیاست مسیریابی مجدددرشبکه های حسگربی سیم
 آموزش ماشین بردارپشتیبان درتشخیص آپنه انسدادی خواب
 رویکردی تبدیل – محور: جهت تبدیل مسائل طرح ریزی انطباقی به مسائل طرح ریزی کلاسیک
 مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی برای گردشگری بوسیله سیستم خبره
 بررسی الگوریتم های موازی حل مساله بهینه سازی KNAPSACK
 یک روش مسیریابی جدیددرشبکه های حسگرازطریق خوشه بندی لایه ای نامساوی
 Challenges In Body Area Network
 حمایت ازحریم خصوصی افراددرداده کاوی متمرکز وتوزیعی
 بررسی مکانیزم های انتقال امن ماشین های مجازی درزیرساخت فراهم کنندگان سرویس ابری
 یک پروتکل مطمئن به منظورانتقال امن ماشین های مجازی مابین سرورهای فیزیکی درزیرساخت ابری
 بهبود بخشیدن کیفیت دیداری درتصاویر مربوط به شکستگی استخوان با استفاده ازابزارهای هوش مصنوعی
 پروتکلهای امنیتی درشبکه های بی سیم ادهاک:مقایسات وچالشهای توسعه
 کاربردداده کاوی برروی داده های آموزش عالی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهررشت بااستفاده ازتکنیکهای طبقه بندی وخوشه بندی
 مقایسه کارایی الگوریتم های خوشه بندی متون برمیزان بازیابی اطلاعات درمتون فارسی
 ساختارکاوی وب
 ارایه طرحی جهت بررسی یکپارچگی نتایج پردازشی به دست آمده ازابرها
 روشهای ایجادتجمیع کارا:تولید تنوع وارزیابی روشهای ترکیب رده بندها مقاله مروری
 تایید هویت برپایه کلیدهای عمومی و خصوصی درسیستم های همکاری گروهی
 یک مدل امنیتی برای iptv با استفاده ازترکیب مدیریت حقوق دیجیتال با سیستم رمزعبوریکبارمصرف
 A Hybrid Evolutionary Method to Generate a Fuzzy Knowledge-Base Automatically
 ارایه یک مدل برای امنیت داده ها درمحیط معماریهای سازمانی وسرویس گرایی
 طراحی سیستمی برای تشخیص بیماری آنمی فقرآهن با استفاده ازالگوریتم های داده کاوی
 کریستال وویژگیهای آن
 آنالیزتصاویرجنین با روش پردازش مرفولوژیکی عناصروابسته به مکان و زمان
 Binary Cuckoo Optimization Algorithm
 مقایسه وبررسی الگوریتم هایتشخیص حملات تزریق کداس کیوال و معرفی تکنولوژی لینک جهت جلوگیری ازاین حملات
 بررسی ومقایسه روشهای طراحی وپیاده سازی و ابزارهای موردنیاز برای تولید زبانهای خاص حوزه SDLs
 پردازش رمزنگاری چندلایه برای امنیت شبکه
 شهرالکترونیک ورسانه های نوین
 بررسی روشهای ارزیابی تکنیک های تشخیص سرقت علمی – ادبی درمتون
 بررسی روشهای تشخیص سرقت علمی – ادبی بیرونی درمحیط تک زبانه
 رمزنگاری وپیاده سازی پروتکل کربروس ۰۵ درسیستم فایل توزیع شده ی هادوپ
 ارائه روشی جدیدبرای بازیابی اطلاعات درشبکه های اجتماعی فارسی براساس یادگیری تقویتی
 مکانیزم ارتقای امنیت ازطریق RFID وکارت اعتباری درجهت شناسایی کاربر
 مروری برترکیب سرویسهای وب براساس آگاهی اززمینه و به صورت پویا
 خوشه بندی پرس وجوبااستفاده ازسیاه های کاربر
 مقایسه الگوریتم های Tcp Reno Tcp NewReno Tcp Vegas Tcp Sack وبررسی عملکردآنها برروی صف RED
 ارائه راهکارجدیدتشخیص حمله گودال درمسیریابی شبکه حسگربی سیم
 لزوم استفاده ازسیستم ضدپولشویی دربانکداری الکترونیکی
 تاثیرمشخصات فردی مشتریان برقصداستفاده آنها ازخدمات بانکداری موبایل مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان مشهد
 بررسی مدلها وروشهای تخصیص منابع درمحاسبات ابری
 بررسی الگوهای مبتنی برمعماری سرویس گرادرسیستم های بانکداری متمرکز
 امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود
 ارائه یک روش زمانبندی کارمبتنی برالگوریتم قورباغه درمحیط محاسباتی گریدهای اقتصادی
 بررسی وارزیابی الگوریتم های زمانبندی درمحاسبات گرید
 رگرسیون درختی و طبقه بندی
 انجام فرضیات معقول جهت طرح ریزی بادانش ناکامل
 مروری برروشهای تجمیع داده درشبکه های حسگربی سیم
 ارزیابی اعتبارنرم افزارهای شبیه سازهوافضایی
 مروری برمفهوم داده کاوی و کاربرد آن درحوزه های مختلف
 بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت پیاده سازی سیستم های هوش تجاری درکاوش وب
 Music Information Retrieval Based on Query By Humming
 رویکردسازمان های ایران به مهندسی مجددفرآیندها درتولید ERP و ارتقاء کیفیت داده ها وبازیابی اطلاعات
 کنترل هم روندی وبروز رسانی موازی تراکنشها توسط روش CRCW درDDBMS
 GORS: روشی برای بهبود انتخاب منبع درشبکه های گرید محاسباتی براساس اندازه گیری کارایی
 بهبود تمامیت محاسبات ابری
 استخراج الگوهای vt ازEGM بیماران قلبی به منظورهوشمندسازی ICD
 تشخیص بیماری آنمی فقرآهن با استفاده ازتکنیک های داده کاوی
 کاربرد الگوریتم کلونی مورچه ها درالگوریتم های داده کاوی
 خوشه بندی درشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازمنطق فازی
 بررسی و مقایسه مدلهای ارزیابی معماری سازمانی
 خوشه بندی داده ها به روش الگوریتم فاخته
 بررسی کلی روشهای بازیابی تصویرمبتنی برمحتوا
 A Survay on Alert Visualization Tools in Intrusion Detection Systems
 ارائه معماری سرویس گراجهت تشخیص تشابه توالیهای DNA
 روشی برای شناسایی تست همبستگی خطی درداده کاوی
 کشف همبستگی خطی درپایگاه داده بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی
 روشی ابتکاری برای تسریع بخشیدن به فرآیند کشف همبستگی خطی
 چارچوب مدیریت انطباق برای سرویس پرداخت سیار
 نهان نگاری بدون محدودیت داده باتغییر ماهیت داده به نمودار
 طراحی و پیاده سازی فیلتردیجیتال میانه بلادرنگ برپایه FPGA
 طراحی و دسته بندی کنده تلفیقی برای تشخیص نفوذبااستفاده ازماشین های بردارپشتیبان و شبکه های بیزی ساده
 استخراج خودکارجداول رابطه ای ازنمودارهای کلاس UML توسط ابزار AGG
 مقایسه روشهای مبتنی برداده کاوی درتشخیص نوع سرطان سینه
 الگوریتم مسیریابی باقابلیت تحمل پذیری خرابی و جلوگیری ازازدحام برای همبندی مش درشبکه های روی تراشه
 جایگاه ITIL درتولید محصولات نرم افزاری
 ارائه روشی جدیدبرای کشف منبع درخت دودویی درگرید بااستفاده ازفاکتوراعتماد
 کاوش متون فارسی دروب بااستفاده ازتحلیل معنایی وروش طبقه بندی چندلایه ای اطلاعات
 ارائه روش جدیدی جهت تعیین تعدادسرخوشه های بهینه درشبکه های حسگربی سیم به کمک الگوریتم تپه نوردی و الگوریتم K-means
 ارائه روشی برای صحت سنجی توصیفهای z ازسیستم های همروندبادرنظرگرفتن اعمال غیرقطعی
 بررسی کنترل ازدحام باشبیه ساز ns2
 محاسبات ابری ومعماری سرویس گرا
 مدل کردن توان مصرفی برنامه ها بااستفاده ازالگوریتم M5P
 امنیت درپروتکلهای مسیریابی link -state -پروتکل ospf
 پیش بینی وتحلیل توان مصرفی سیستم عاملها
 ارائه یک رویکردمدل محوربرای تست کارایی نرم افزارهای تحت وب با استفاده ازشبکه های پتری
 ارائه یک متدولوژی مدل محورچابک درفرآیند توسعه نرم افزارهای تلفن همراه
 ارائه یک مدل فرآیند مهندسی نیازمندیهابرای توسعه نرم افزارهای تلفن همراه
 ارائه الگوریتم موثرمسیریابی درفرآیند خوشه بندی با هدف انتخاب مسیرهای با طول مسیرتقریبا مساوی و افزایش تعادل باراکری سرخوشه ها درشبکه های حسگربیسیم
 داده کاوی توزیع شده درشبکه ها
 ترکیب درخت تصمیم گیری و شبکه بیزین درجهت بهبود عملکردسیستم های تشخیص نفوذ
 انتخاب سرخوشه های بهینه درشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازالگوریتم دسته ماهی های مصنوعی بهبود یافته
 پیشنهادپروتکل STRUG-DC برای مقابله با انواع حملات به ویژه حمله سایبل درشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازتغییرفرکانسی و زمان بندی ارسال
 Reviewing of Recognition Algorithms for Persian Characters & Numbers
 مطالعه و بررسی مدلی جدید ازارائه ی محتوای یادگیری درعلوم
 طراحی و مدلسازی سیستم بخش بنید تصویربرپایه fpga با استفاده ازنرم افزار System generator
 مروری برروشهای تخصیص ماشین های مجازی به میزبانهای فیزیکی درمحاسبات ابری
 مروری برروشهای زمان بندی وظایف درمحاسبات ابری
 قطعه بندی تصاویرعنبیه بااستفاده ازروش مورفولوژی
 داده کاوی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک وانتخاب کلونال وانتخاب منفی
 مطالعه مروری برروشهای تحقیق بنیادی وپروتکل ها برای شبکه های ساختارنیافته
 مطالعه ی مدلهای لغوی به منظور بررسی شباهت اسناد
 کاهش تاخیرومصرف انرژی درشبکه های حسگربی سیم
 کاربردتکنیک طرح ریزی خودکاردرتولید مسیرآموزشی به صورت هوشمندمطابق باویژگیهای یادگیری هردانشجو
 بررسی و مقایسه پروتکلهای مسیریابی ازلحاظ افزایش قابلیت اطمینان درشبکه های حسگربی سیم
 نگاشت نمودارحالت وفعالیت به آتاماتای سلسله مراتبی توسعه یافته
 ذخیره سازی عکس درفیسبوک به شیوه haystack
 یک رویکردجدید جهت تخصیص بهینه و بلادرنگ کارها درشبکه های حسگر/عامل بیسیم
 ارزیابی امنیت نرم افزاروارایه مدل های امنیت براساس شبکه پتری تصادفی
 بررسی بازیابی اطلاعات و ارتباط آن با شبکه های اجتماعی
 معرفی رویکردی نوین برای افزایش امنیت مسیریابی پیازی
 انجام تست رابط گرافیکی کاربری GUI بابکارگیری تست های مبتنی برمدل
 پیکربندی امن رادیوهای وایرلس شبکه گسترده میکروتیک براساس پروتکل امنیتی EAP-TLS
 کاربرد تکنیک های داده کاوی درپیش بینی زمان مساعدبرداشت محصول زراعی
 شناسایی شاخصهای بقاوپیش بینی طول مدت اقامت بیماران کلیوی عفونی بستری درicu بامتدولوژی CRISP-DM
 Digital watermarking scheme using contourlet transform
 بکارگیری الگوریتم های تکاملی ژنتیک باکتریلوژیکال پرندگان و تکاملی کوانتومی درسیستم آزمون جهشی
 ارسال داده های سنسورسیگنال ضعیف درشبکه حسگربدن ban
 بهبودروش رفع ابهام معنایی برپایه شباهت مفهومی متون
 کاهش احتمال شکست پروتکل Two-phase commit دربازیابی سیستم های اطلاعاتی
 پیامهای همه پخشی درشبکه های موردی بین خودرویی: چالشها و پروتکل ها درلایه ی mac
 الگوریتمی برای افزایش دقت تشخیص حروف فارسی و کاهش اثرنویزبرآن
 بررسی تجربه کاربری سیستم مدیریت آموزش lms براساس روش طراحی کاربرمحور: مطالعه موردی دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شیراز
 انجام داده کاوی های حجیم با استفاده ازمحاسبات ابری
 استخراج رویدادازمتن گزارش یک مسابقه فوتبال
 ارائه مدلی جهت شناسایی مشتریان ترجیحی درسیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده ازتکنیک های داده کاوی
 اصول ومبانی تکنولوژی واترمارکینگ دیجیتال
 استخراج رویداد ازمتن گزارش یک مسابقه ی فوتبال بااستفاده ازترکیب روشهای مبتنی برلغت وتحلیل گرامری
 تحلیل برپروتکلهای مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم wsn
 تجمیع داده ی انرژی کارا مبتنی برشبکه عصبی رگرسیون عمومی درشبکه های حسگربی سیم
 حمله ی خطای تفاضلی برروی رمز قطعه ای سبک وزن KLEIN
 تبدیل گسستگی مسیریابی به پیوستگی ردیابی بازنجیره مارکوف
 برنامه نویسی موازی به سبک استریمی
 ارزیابی مدل سازی وشبیه سازی محیطهای محاسبات ابری مقیاس پذیر
 مروری برمفاهیم مزایا و چالش های خط تولیدنرم افزار
 ارائه رویکردی نوین برای شناسایی سرویسهای وب ازطریق مهندسی معکوس سیستم های موجود
 جهان امروزوتجارت الکترونیک
 ارتباط ویکپارچه سازی راه حل های فناوری اطلاعات درنظام اطلاعاتی آموزش عالی کشور
 داده کاوی برروی پایگاه داده زیستی DATA minning
 ارزیابی تکنیکهای مهاجرت ماشین های مجازی درمحاسبات ابری
 بررسی روشهای قطعه بندی تصویرومقایسه آنها
 روشهای کاری وچالشها استفاده ازمیان افزارسرویس محور
 بررسی ابزارها کاربردها وچارچوب های تصویرکاوی
 ارائه یک مدل برای مقابله باتهاجم تحلیل توان مصرفی درکارت های هوشمند
 تبیین مدلهای مفهومی و معماری کلان پیاده سازی نهادسازی و توسعه کاربردی رایانش ابری
 تحلیل و بررسی نگاشت برداری معماری شبکه برروی تراشه
 مدل کارامدخوشه بندی پویای اسنادوب به منظوربهبود فروش کالادروب کاوی
 چارچوب یک کلاس مجازی
 مروری برمدیریت مصرف انرژی درمراکز داده ای رایانش ابری
 رایانش ابری ایجادتوسعه و بهبود مستمرکسب وکاربارویکردکارآفرینی
 طراحی سیستم خبره فازی به منظور کنترل حرکت بالا بر
 ارائه روش جدید برای تخصیص کاربراساس عاملها جهت رسیدن به تعادل باردرشبکه های گرید
 بررسی و مقایسه چارچوب های معماری سازمانی
 بررسی امنیت مسیریابی درشبکه های موردی چالشها وراهکارها
 پیشنهاد یک روش K نزدیکترین همسایه برای دسته بندی اسنادمتنی
 پیشنهادرویکردی ترکیبی برای دسته بندی اسنادمتنی بااستفاده ازKنزدیکترین همسایه پیشنهادی روی شینگل های مختلف
 زمانبندی ایستای وظایف درمحیط گریدمحاسباتی با استفاده ازالگوریتم فاخته
 تحلیل رمزنگاری جایگشت ستونی برپایه الگوریتم ژنتیک بهبودیافته برای کلیدهای باطول بزرگ
 معرفی یک الگوریتم مسیریابی جدیدبرای شبکه میان ارتباطی بنس
 محاسبه سیستماتیک ایمنی سیستم ها بااستفاده ازروش مارکوف
 بررسی نقش هوش تجاری برافزایش میزان بهره وری سیستم های سازمانی
 بررسی روش های تست نرم افزارمبتنی برجستجو براساس الگوریتم فوق اکتشافی
 معرفی و ارزیابی میزان دقت تکنیکهای داده کاوی برای کمک به پیش بینی بیماریهای قلبی
 بهینه سازی موقعیت یابی DV-HOP درمحیطهای باتراکم پایین به کمک حداقل تعدادحسگرمرجع
 علم پردازش تصویروکاربرد آن درطراحی و ساخت روبات مسیریاب
 کمک پردازش تصاویربه پزشکان درتشخیص بهترعکسهای سونوگرافی واکوکاردیوگرافی
 مفاهیم اصول وچالشهای صحه گذاری واعتبارسنجی نرم افزارهای شبیه سازدرحوزه هوافضا
 بازیابی هوشمنداطلاعات ازطریق موتورهای جستجوی مبتنی بروب معنایی
 تحلیل تاثیرتکنیکهای داده کاوی برپایگاه داده های مختلف
 پشتیبانی ازسرویسهای مرکب درمعماری سرویس گرا
 الگوریتمی به منظوریافتن پایدارترین مجموعه حاکم متصل دریک شبکه هوشمند بیسیم ادهاک توسط اتوماتای یادگیر توزیع شده
 ارائه یک مدل مسیریابی اعتمادگرادرپروتکل aodv درشبکه های حسگربی سیم
 ارائه یک مکانیزم تنظیم پنجره رقابت درشبکه های بی سیم محلی مبتنی براستاندارد IEEE 802.11e
 بررسی عملکردسیستم های بازیابی تصاویر دردستگاه های سیار
 بررسی تطبیقی نظریه های یادگیری درروانشناسی بامدلهای یادگیرماشین
 روش های انتشاراطلاعات درشبکه های حسگربی سیم
 مروری برروشهای دسته بندی برای تشخیص سرطان سینه درزنان با استفاده ازتکنیک های داده کاوی
 مروری برترکیب کارای وب سرویس هابراساس تکنیک مذاکره
 مسیریابی شبکه های حسگربی سیم باکاربردتراشه مسیریاب بهینه سازی کلونی مورچه
 معرفی روشی جهت انتخاب سوال درآزمونهای تطبیقی کامپیوتری
 طراحی هستان نگاری برای کشف دانش واکسن ایران
 مروری برروشهای گزارش گیری و بازیابی دردرخت B
 مکانیزم ها وروشهای ایجادامنیت درپردازش های ابری
 تحلیل رابطه بین اجرای کامل سوئیچینگ ووفاداری مشتریان مطالعه موردی سیستم بانکی شهرلاهیجان
 ارائه الگوریتمی برپایه قانون مسیریابی پویا برای شبکه های موبایل ADHOC
 بهبود مکان یابی درشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازگره های راهنمای ثابت و متحرک
 جایگاه erp درامنیت نرم افزارو ارائه یک مدل کارا جهت سیستم های نرم افزاری سازمان های ایران
 ارائه رویکردنوین جهت تطبیق نرم افزارها با تغییرات تکنولوژی
 تحلیل ابزارهای اقتصادی و منبع بازجهت تکرار پایگاه داده
 یک روش ترکیبی برای اتصال سرویسهای وب معنایی
 تحمل پذیری خطا درشبکه های AdHoc توسط پروتکل های مسیریابی چندمسیره
 ارائه مدل پذیرش وپیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری UTAUT
 بررسی تطبیقی نرم افزارهای کلاس مجازی داخلی و خارجی
 کتابخانه الکترونیک جامع باقابلیت پشتیبانی ازسیستم مدیریت محتوا و پردازش ابری
 ارزیابی پروتکلهای مسیریابی چندپخشی درشبکه سیارموردی
 طراحی الگوریتم امنیتی چندلایه ای برای سیستم تشخیص نفوذبرروی ماشین های مجازی درشبکه محاسباتی ابر
 سیستم کنترل ترافیک توزیع شده هوشمندچندعاملی
 پروتکل کنترل همروندی امن چندسطحی درپایگاه داده توزیع شده
 پروتکل کنترل همروندی امن چندسطحی درپایگاه داده توزیع شده
 یک طرح پیشنهادی برای روان سازی ترافیک با استفاده ازابزارهای جدید پردازش تحلیلی برخط و قانون متعادل سازی ECA184
 ارائه راهکاری جهت حفظ سرمایه های انسانی درشبکه های اجتماعی ایرانی
 ارائه یک معماری برای یادگیری الکترونیکی مبتنی بررایانش ابری
 مرورتکنیک های کاهش بعدمتنی بریادگیری منیفلد
 ادغام اطلاعات رنگ تصاویرمادون قرمز حرارتی ومرئی درسیستم های تایید چهره
 کاربردکاوش استفاده ازوب ازطریق فایل ثبت وقایع سرور برای خدمات بهتروب سایت
 تعادل یک پاندول معکوس با استفاده از کنترلگرPD به منظور کنترل سیستمهای غیرخطی
 بررسی سیستم هوشمندتشخیص وب سایت فیشینگ دربانکداری الکترونیکی به روش منطق فازی
 بررسی چندالگوریتم تشخیص عنبیه و مقایسه آنها باهمدیگر
 تکنیک های داده کاوی به کاربسته شده برای پیش بینی وتشخیص سرطان سینه
 شناسایی و اولویت بندی بسترهای فناوری اطلاعات درتوسعه مدارس هوشمند
 ارائه یک الگوریتم جدید برای بهبود تعامل سیستمهای خبره باانسان وایجادیک خودسازگاری نوین درآن
 چندپخشی درشبکه های ادهاک مقایسه دوپروتکل MAODV و ODMRP
 دسته بندی صفحات وب بااستفاده ازمدلسازی رفتاری کاربران
 تاثیرعناصرآمیخته بازاریابی ۴P برتصمیم خرید مشتریان الکترونیک موردمطالعه :شرکت داده ابزار
 Graphical User Interfaces testing in Android operation system of smartphones
 بررسی کارایی I/O درسیستم های مبتنی برناظرماشین مجازی
 استفاده ازدسته بندی کننده ترکیبی برای تفکیک سیگنالهای الکتروانسفالوگرام مربوط به پنج فعالیت ذهنی
 تشخیص اعدادتوسط سنسورهای نوری RBPJ
 مدلسازی وتشخیص اجتماعات درشبکه های اجتماعی مبتنی براتوماتای یادگیر
 آزمایش نرم افزاروبکارگیری الگوریتم تکاملی هوش مصنوعی
 شبکه برتراشه سه بعدی وقابلیت های توسعه داده شده آن درمعماری سه بعدی نسبت به معماری دوبعدی
 امنیت درمحاسبات ابری
 واکشی قوانین مفید جهت تشخیص بیماری دیابت بااستفاده ازقوانین داده کاوی
 به کارگیری منطق فازی درارائه یک سیستم خبره فازی جهت تشخیص انواع بیماری های روحی و روانی
 تحلیل بدافزار
 بررسی موردی الگوریتم های ایستا وپویای تعادل باردررایانش ابری
 کنترل ازدحام درشبکه های کامپیوتری باالهام ازتئوری علم اقتصاد
 تست و تجزیه و تحلیل نیازهای نرم افزاربه روش گراف های دلیل – نتیجه
 ارائه روشی نوین برای بهبود نتیجه استدلال واستنتاج درساختارهای درختی به منظور افزایش سرعت ودقت درهوش مصنوعی و زیرشاخه های آن
 Advantage and Application Portal
 استفاده ازصکوک استصناع قابل تبدیل به سهم جهت تامین مالی اپراتور چهارم
 ابراجتماعی: محاسبات ابری درشبکه های اجتماعی
 شبیه سازی الگوریتم پروانه درزبان برنامه نویسی سی شارپ
 بررسی روشهای قرارگیری بهینه حسگرها درشبکه های حسگربیسیم بمنظورپوشش بهینه و افزایش طول عمر
 بررسی تکنیکهای ادامه حیات درشبکه های فیبرنوری WDM درزمان بروز خرابی
 کاربرد محاسبات ابری دربازی های کامپیوتری
 بررسی کارایی وهمگرایی پروتکل های مسیریابی OSPF ، EIGRP RIP شبیه سازی وآنالیز آنها
 بررسی متدولوژی سبک وزن برنامه نویسی سریع و شیوه های آن
 الگوریتم های تکاملی وزمانبندی تعادل باردرمحاسبات ابری
 نقشه راه به کارگیری ERP ابری درکسب و کارهای تولیدی
 ERP:ابری ساختار، مزایا و چالشها
 بررسی مشکلات امنیتی سازمان های اداری ایران وراهکارها به همراه پیاده سازی نرم افزار امنیت پسورد
 یک سیستم جدید برای تشخیص چک های بانکی فارسی دست نویس
 بررسی نحوه نظارت برترافیک برمبنای بینایی ماشین هوشمند
 اکتشاف ومقابله با حملات سیل آسا درمحیطهای پردازش ابری
 جستجووترجمه هوشمندمتون با استفاده ازعبارات باقاعده در.Net FrameWork
 پیاده سازی روشهای حسگری طیفی چندآنتنی کورمبتنی برمقادیرویژه MME,MEMT,ME-GM درسیستم های رادیوی شناختی برروی FPGA
 تحلیل محرمانگی درشبکه های اجتماعی و ارایه راهکارافزایش آن
 مدلی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان بانک براساس الگوریتم یادگیری بیز
 ترکیب بهینه ی سرویسهای وب برمبنای ویژگیهای کیفی
 بهبودکارایی پیش بینی تورم بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک
 یک سیستم پیشنهاددهنده وب براساس ترکیب داده کاوش استفاده وب وجلسه فعال کاربر
 خوشه بندی سرویسهای وب براساس ویژگیهای کیفی
 نقش عاملهای انسانی درامنیت بانکداری اینترنتی
 بررسی مدلهای جلوگیری ازسالخوردگی نرم افزار
 بررسی های مدل های جوان سازی نرم افزار توسط زنجیره مارکوف
 نقدوبررسی روشهای یافتن اسنادمشابه بادرجه تشابه بالا
 معماری مدلهای آموزش الکترونیکی
 تحلیل روشهای شخصی سازی صفحات وب براساس آتاماتای یادگیری وساختارپیوندی صفحات
 ارائه ی رویکردجدیدی مبتنی برپیش بینی برای ردیابی هدف درشبکه های حسگربی سیم
 یک رویکردمبتنی برآتوماتای یادگیرسلولی برای مساله ی مسیریابی وسیله ی نقلیه باظرفیت محدود
 الگوریتم نوین رمزنگاری تصاویررنگی مبتنی برنظریه اعداداول
 گروه بندی تصاویر بدست آمده ازموتورهای جستجوتوسط روش مجموعه های غالب برمبنای هیستوگرام تصاویر
 تعیین تعدادبهینه ی همسایگان درالگوریتم فیلترگذاری مشارکتی knn مبتنی برآیتم جهت فرآیند یادگیری ترجیحات کاربران جدید
 تکنیکهای موثریادگیری ترجیحات کاربران جدید درسیستم های پیشنهاددهنده فیلترگذاری مشارکتی
 ارائه روشی جهت شخصی سازی وب بااستفاده ازشبکه عصبی
 Evaluation of perceptual voice quality based on an extended E-model in VoIP communications
 بررسی روشهای تشخیص دایره درتصاویر دیجیتال
 Low power pipeline implementation of one dimensional impulse noise reduction median filter
 بهبودقابلیت اطمینان درسیستم های محافظ با استفاده ازدرجه بندی انطباق
 مطالعه تجربی داده کاوی درارزیابی عملکردمدیریت منابع انسانی
 مطالعه مروری برپیشرفت های جریانسازی ویدئو ۲D/3D درشبکه های نظیر به نظیر
 ارائه روشی برای بهبود پروتکل مسیریابی AODV برپایه یافتن مسیری مطمئن درشبکه های سیاربین خودرویی
 آموزش شبکه عصبی بااستفاده ازالگوریتم رقابت استعماری جهت فشرده سازی تصویر
 طراحی اتوماتیک برای تولید زبان طبیعی موقعیتی
 بررسی روشی برای موازی سازی حلقه های تودرتو دارای وابستگی داده
 روش مدل سازی فرآیند عملیات درگردش براساس شبکه پتری وuml
 بهبود الگوریتم رمزهیل بااستفاده ازماتریسهای گردشی
 طراحی پردازنده خاص منظوره تشخیص لبه درتصاویر
 ارزیابی انواع روشهای استخراج ویژگی درسیستم شناسایی نوری کاراکتر و تکنیکهای افزایش دقت شناسایی متون عربی
 A survey on different encryption schemes in the cloud computing
 تست نرم افزاربه کمک ماشین بردارپشتیبان
 استفاده ازماشین بردارپشتیبان دربرآورد هزینه نرم افزار
 ارائه مدلی برای ابهام زدائی نام نویسنده ها درکتابخانه های دیجیتال با استفاده ازترکیب نتایج شبکه های اجتماعی وخوشه بندی
 ارائه یک روش نوین فازی درتخمین واریانس ومیزان نویزتصاویر دیجیتال
 چارچوب فرایند کاوی برای تشخیص تقلب وسوء استفاده ازبهداشت و درمان
 تحلیل و ارزیابی مهندسی نرم افزارمبتنی برمولفه
 مقایسه عملکردپروتکلهای مسیریابی AODV , DSR ,GRP ,OLSR درکاربردهای voip,ftp,http به وسیله شبیه سازOPNET
 بررسی مسائل وچالشهای امنیتی فناوری Zig bee درشبکه های بی سیم وراه حل های مرتبط
 ارائه روشی نوین درمدل نرم افزاری پخش فروش مویرگی
 تاثیرمکانیزه نومدن داده ها درتصمیم گیری های راهبردی سازمان ها
 الگوریتم تشخیص سریع علامت اعداد مانده ای با استفاده از CRT II برای مجموعه پیمانه ۲n,2 2n-1.2 2n+1
 مقایسه روشهای دسته بندی خودکارمتون
 Updating Random Weights in Artificial Neural Networks based on Particle Swarm Optimization
 مالی رفتاری و مدل سازی مبتنی برعامل دربازارهای مالی
 ارایه روشی به منظور درستی یابی سیستم های مدل شده با UML توسط سیستم های وارسی مدل
 ارائه یک متدارزیابی قابلیت استفاده جهت ترکیب با فرآیند نرم افزاردرمحیطهای توسعه مدل محور
 واکاوی چالشهای استانداردهای امنیت وب سرویس درمعماری سرویس گرا
 بررسی ابزارهای ADDSS,UCDA درمدیریت دانش جهت طراحی وتوسعه نرم افزار
 حملات و راه کارهای امنیتی درشبکه های حسگربی سیم
 استراتژیهای جدید زمان بندی کارها براساس کیفیت خدمات رسانی به کاربران درمحیط محاسبات ابری
 آیا IPV6 امنیت بهتری را فراهم آورده است؟
 ردیابی چشم انسان بااستفاده ازفیلترهای ذره ای
 ارایه یک روش مبتنی برماسک دودویی برای بهسازی گفتار
 مروری برتوسعه مولفه های سیستم های آموزش هوشمنددرسالهای اخیر
 ارائه ی رویکردنوین برای شناسایی سرویسهای وب ازطریق مهندسی معکوس سیستم های موجود
 ابرسلامت و درمان
 بهینه سازی مدیریت المان های شهری با ارائه الگوریتمی جهت کشف قواعدوابستگی فضایی
 الگوریتم SIF-IDF اصلاح شده جهت پنهان سازی مجموعه های عناصرتکرارشونده حساس
 ارائه یک الگوریتم بهینه سازمبتنی برآتاماتا یادگیر
 بررسی محاسبات کوانتومی تاثیر آن برالگوریتم های رمزنگاری والگوریتم های جایگزین
 آنالیز سیستم توزیع کلیدکوانتومی سه بخشی بااستفاده ازمرکزکوانتومی
 ارائه یک روش پیشنهادی ترکیبی برای مسیریابی سلسله مراتبی درشبکه های حسگربیسیم
 ارائه روشی جدید برای خوشه بندی شبکه های سیاربین خودرویی برای انتشاراطلاعات با استفاده ازالگوریتم های هوش تجمعی
 ارائه روش کلاسترینگ مبتنی برتصمیم گیری فازی باالهام ازرفتارالگوریتم های هوش جمعی برای ارسال وانتشاراطلاعات درشبکه های خودرویی
 A Survey about Spatial Association Rule Mining
 آنالیز مدلهای مولفه ای استاندارد
 آنالیزمدل های مولفه ای غیراستاندارد
 بررسیی سیستم های مبتنی برمولفه
 امنیت درسیستم عامل مک
 بررسی الگوریتم های مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم ازنظر کارایی و مصرف انرژی
 بررسی چالشهای امنیتی به ویژه حفظ حریم خصوصی دررایانش ابری
 بهبودظرفیت ذخیره سازی حافظه انجمنی شبکه هافیلد
 ترکیب وب سرویس ها براساس معیارهای کیفی سرویس بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک
 الگوریتم ژنتیک براساس جهش های مکرر برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت محدود cvrp
 حل مسائل باظرفیت وتراکم اطلاعاتی بالا بوسیله الگوریتم ژنتیک موازی ومدل map reduce
 بررسی پروتکل pkm نسخه ی ۱و۲ بااستفاده ازنرم افزارScyther
 بررسی و شبیه سازی پروتکل OLSR درشبکه های Ad-hoc
 ارائه یک روش جدیددرردیابی بلادرنگ مرکزدرزجوش درفرآیند بازرسی لوله های فولادی مبتنی بربینایی ماشین
 به کارگیری منطق فازی درارائه یک سیستم خبره فازی جهت تشخیص انواع بیماری های آنمی کم خونی
 پروتکل RPL اعتمادآگاه
 بررسی و تحلیل پایگاه داده سیستم های تراکنشی وپرس وجو دررایانش ابری
 مروری برجریان کاریهای علمی و الگوریتم های زمانبندی آن درمحیط توزیع شده
 طراحی یک الگوریتم جدیدزمانبندی کارها درگرید محاسباتی
 نگاشت مدل رسمی فازی FPN به زبان نشانه گذاری توسعه یافته فازی FXML
 مقایسه کارایی تکنولوژی چندنخی همزمان نسبت به تکنولوژیهای سنتی وبررسی محدودیت های این تکنولوژی درکدهای علمی
 مقایسه ی شبکه های ادهاک موبایل و شبکه های حسگربی سیم
 مروری براصول کاری کامپیوترهای کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی
 مروری برانواع معماری های شبکه های بی سیم روی تراشه
 ارائه ساختاری بهینه برای معماری شبکه های بی سیم روی تراشه بااستفاده ازروش شبیه سازی تبرید
 بررسی اصول اخلاق مهندسی باتمرکز براخلاق درعلوم رایانه
 همایش ملی رویکردهای نوین درمهندسی کامپیوتروبازیابی اطلاعات بررسی انواع حملات برروی ابروراهکارهای مقابله با آنها
 تعیین نشانگرهای زیستی موثردربیماری آلزایمروپیش بینی آن
 مروری برالگوریتم های مکان یابی مبتنی بریک گره مرجع متحرک درشبکه های حسگربی سیم
 رتبه بندی سیستم های بیومتریک بااستفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره
 بررسی و مقایسه رویکردهای امنیتی مبتنی برانرژی دربرابر گره های خودخواه درشبکه های سیارموردی
 ارزیابی و مقایسه ۷پروتکل احرازهویت سامانه های تشخیص هویت رادیویی rfid
 ارائه یک اسکلتون برنامه سازی کارا برای خوشه های پردازشی چندهسته ای
 کاربردگراف درسرعت فرایندهای بینایی ماشین
 ارزیابی تطبیقی الگوریتم های تشخیص چهره
 بررسی عوامل تضعیف امنیت درمحیط پردازش ابری
 ارائه لایه های مختلف برای بالا بردن امنیت شبکه لایه بندی شده
 قطعه بندی تصاویررنگی بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان
 بررسی نقش شهرالکترونیک درتکوین انقلاب شهرپایداردرعصراطلاعات منطقه ۲شهرداری تهران
 ارائه یک روش برای دسته بندی حملات به امضاهای دیجیتال
 اولویت بندی عوامل سیستم مدیریت دانش مشتری درحوزه کسب و کارالکترونیک موردمطالعه:بیمه ایران
 Position Control of DC Motor Using Imperialist Competitive Algorithm Based PID Controller
 بهبود کیفیت خدمات تحمل پذیرخطا درگرید
 بررسی مفاهیم مجازی سازی ومسائل مربوط به امنیت آن
 بررسی Big Data درشبکه های اجتماعی
 ارایه یک چارچوب مدل سازی چندسطحی درمهندسی خط تولید مدل محور
 ایجادمدل و نرم افزارباترکیب مدلهای مولفه محور
 تشخیص عنبیه بااستفاده ازتطبیق فازی روی ویژگیهای محلی
 وزن دهی قواعددسته بندی فازی با استفاده ازتحلیل ROC خصوصیات عامل دریافت کننده
 انتخاب مدل معماری نرم افزاربااستفاده ازبرازش حداقل مربعات
 بررسی و رتبه بندی عوامل موثربریادگیری الکترونیک با تکنیک تاپسیس فازی
 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درزنجیره تامین شرکت آلفا مدارصنعت بااستفاده ازتکنیک خوشه بندی
 با استفاده ازالگوریتم ممتیک مبتنی برتابو
 An Overview on Hyper-Spectral Camera System
 تحلیلی برسیستم های تشخیص نفوذومعرفی مدلهای تشخیص نفوذ
 استفاده ازالگوریتم ژنتیک وبرنامه نویسی خطی برای محاسبه POSS دربازی های ماتریسی باسودهای فازی
 پیش بینی میزان شاخصهای آلاینده های موثردرافزایش بیماری قلبی درتهران با استفاده ازمدلهای RBF,SVM
 بررسی و مقایسه نرم افزارهای شبیه سازشبکه های حسگربی سیم
 بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه های ارتباطی به وسیله طراحی الگوریتم ژنتیک تغییریافته
 استفاده ازمتدسرکشی به نودجهت رفع مشکلات اجتناب ازتصادم باگوش کردن به خط دربسترهای چندگانه RBPJ
 ارتقانرخ انتقال به کمک مالتی پلکس تقسیم زمانی دربسترهای چندگانه بی سیم RBPJ
 بهینه سازی سویچینگ بسته ایی استانداردIEEE 802.11s دربسترهای بی سیم باساختارمش
 بررسی و مقایسه ی پروتکل های کنترل دسترسی به رسانه درشبکه های حسگربی سیم
 استفاده ازسطوح معماری مدل گرادرمهندسی نرم افزار
 مروری برالگوریتم های تطابق درختی کامل و بازیابی اطلاعات xml
 بالابردن کارایی درگریدبااستفاده ازالگوریتم کرم شب تاب
 پردازش تصویربااستفاده ازدسته بندیهای یکنواخت
 مدلسازی سیستم های چندعامله بااستفاده ازشبکه های پتری فازی زمانی باهدف شی گرایی
 الگوریتمی جهت کاهش الگوهای ترتیبی تکرارپذیردرپایگاه داده دنباله
 شناسایی مشکلات و نارسایی هادرسیستم های توزیعی بسیاربزرگ
 ردیابی اهداف غیرفعال درشبکه های حسگربی سیم زنجیره ای برپایه پیش بینی و خوشه بندی گره ها
 بررسی امنیت درشبکه های بی سیم موردی Adhoc و راهکارهایی برای مقابله با حمله جعل هویت
 روادید الکترونیک نیازی مهم درگردشگری الکترونیک چالشهای زیرساختی وامنیتی
 معرفی وبررسی سیستم های تالیف همکارانه اسنادمتنی
 کلداک: سیستم تالیف همکارانه اسنادمتنی برخط وبرون خط
 معماری کلداک: سیستم تالیف همکارانه اسنادمتنی برخط وبرون خط
 طراحی و شبیه سازی سیستم چندعامله آماده سازی فراورده پودرپسته براساس ویژگیها وروشهای آزمون موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران
 تلفیق روشهای داده کاوی به منظورتشخیص نفوذدرشبکه های کامپیوتری
 مدل Nstreme Version 2 جهت افزایش نرخ انتقال جایگزین سرکشی چرخشی وهاب به نودهای بی سیم
 راهکاربرپایه محاسبات نرم برای شناسایی اگزودیت ها ماده مترشحه درتصاویرشبکیه چشم
 بررسی الگوریتم های فرایندشاخص گذاری سندمبتنی برمعناشناسی اجتماعی ومبتنی برمعناشناسی رسمی
 معرفی مدیریت تنوع پذیری درخط تولیدسرویس گرا – پژوهشی درحال پیشرفت
 دسته بندی روشهای معمول گسترش پرس وجوهای متنی
 طراحی یک مبدل معکوس باینری به گری با استفاده از ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانولوله های کربنی
 طراحی یک مقایسه کننده چهاربیتی بااستفاده ازتکنولوژی ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانولوله های کربنی
 گسترش بهره وری انرژی شبکه های حسگرسیارتوزیع شده با استفاده ازمنطق فازی
 حل مسئله فروشنده دوره گردبااستفاده ازالگوریتم جستجوی ممنوعه
 چکیده نویسی خودکارواستخراج جملات مهم وخلاصه سازی اسنادالکترونیکی بااستفاده ازروش LSA
 یک الگوریتم موازی مبتنی برماشین بردارپشتیبان لاپلاسین برای دسته بندی تصاویر سنجش ازدور
 بهبودکیفیت پیشنهادات درسیستم های پیشنهادگرشخصی ترکیبی بااستفاده ازالگوریتم خوشه بندی
 ارائه یک روش جدیدلایه ای برای سیستم های تشخیص نفوذبااستفاده ازطراحی موازی وشبکه عصبی
 مقایسه ی روشهای وزن دهی ویژگی درفرآیند طبقه بندی مستندات
 بهبودبهره وری فرآیند تشخیص تکراربه هنگام یکپارچه سازی پایگاه داده ها بااستفاده ازیادگیری نظارتی
 بهبودجامعیت حافظه درمعماری دستیابی غیریکنواخت به حافظه بااستفاده ازتحمل پذیری خطا درپیام های ارسالی
 ارائه یک الگوریتم باحداقل تعدادقواعد ساختگی درفرآیند کشف قوانین وابستگی باحفظ حریم خصوصی
 تشخیص نفوذترکیبی مبتنی برماشین بردارپشتیبان وشبکه های عصبی
 تخمین حالت سه بعدی دست مقاوم به انسدادوتغییرات دید ازروی یک فریم تکی حاوی شکل دست
 یک الگوی جدید مدیریت کلیددرشبکه حسگربی سیم براساس کولونی زنبورعسل مصنوعی
 ارائه روشی به منظوربهبودبرنامه ریزی معماری سازمانی مبتنی برفرآیندهای چابک
 بهینه کردن توزیع منابع نرم افزاری شبکه بااستفاده ازفرآیندهای حالت متناهی درسیستم های توزیع شده
 افزایش کارایی مانیتورینگ گریدباتعیین گریدباتعیین زمان مناسب برای نظارت
 تشخیص ومعرفی نرم افزارمخرب ومبهم سازی درکدها
 A review and evaluation of solid-state drives in information retrieval
 ارزیابی ریسک درتوسعه سیستم های تبدیل تجارت سنتی به تجارت الکترونیک به کمک AHPواستدلال شواهد
 امضای یک سیستم کارآمدبااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی RSA
 جستجوی محلی گوسین دربهبود سیاست جذب الگوریتم رقابت استعماری
 ارزیابی ونحوه عملکردسیستم های توصیه گروکاربرد آنها درتجارت الکترونیک
 روشی برای شاخص گذاری داده های XML مبتنی برکدگذاری ساختاری ودرختان TST
 مروری بررهیافت های شاخص گذاری برروی پایگاه داده های ذاتا XML
 تاثیر استفاده ازمنطق فازی برای توازن بارپویا درسیستم های توزیع شده
 تاثیراستفاده ازعاملهای هوشمندبرای توازن باردرسیستم های توزیع شده
 تاثیرپذیرش بانکداری الکترونیکی وارزش ادراکی بررضایت مشتریان
 بررسی نقش عوامل پیش برنده زیرساختی تجارت الکترونیک درصنعت بانکداری
 A survey of moment invariants for feature extraction
 داده کاوی اسنادXML با استفاده ازاستخراج قواعدانجمنی
 ارائه روشی نوین برای داده کاوی ساختاری اسنادXML بااستفاده ازاستخراج قواعد انجمنی والگوهای پرتکرار اسناد
 مروری برالگوریتم های موازی دردرخت B+
 مروری برمخفی سازی قواعدوابستگی: رویکرداکتشافی
 افزایش طول عمردرشبکه های حسگربیسیم گرید ازطریق الگوریتم های مسیریابی و تکنیکهای تجمیع داده ها
 آشنایی بااستفاده ازمتدهای بیومتریک احراز هویت دردستگاه های خودپرداز
 نقش سیستم عامل درگرید:سیستم عامل گرید GridOS
 کاربردشبکه های پتری رنگی درمعماری سازمانی سرویس گرا
 سیستم های تصمیم گیری اتومات فازی بایادگیری درشبکه های تجاری بااتصالات متفاوت
 بهبودسیستم های پیشنهاددهنده بامیزان علاقمندی های مشترک کاربران مکان های مختلف
 یک سیستم پیشنهاددهنده برای کشف ارتباط زمانی مکان های مختلف
 بررسی ابهام زدایی مفهوم کلمات درکاربردهای زبان طبیعی
 الگوی بهبوددسترسی به سرورAAA درشبکه های بیسیم
 ارائه یک روش ترکیبی برای رمزنگاری تصاویردیجیتال
 استفاده ازرمزنگاری اختصاصی برای حفظ سورس کدزبان PHP
 طراحی کنترل کننده PID فازی برای کنترل دمای سیال خروجی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ای
 مدلها وچالشهای برنامه های کاربردی همراه دررایانش ابری
 تخمین کوتاه مدت توان نیروگاه بادی باشبکه های عصبی آموزش یافته باالگوریتم
 تخمین کوتاه مدت و میان مدت توان نیروگاه بادی باشبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم های پس انتشار
 یافتن اسنادمشابه باحذف کاراکترهای مکرر
 قطعه بندی برون خط متون پیوسته فارسی
 بررسی تاثیرنظارت الکترونیک برفرآیند پژوهش
 رتبه بندی سیستم های بیومتریک تشخیص هویت بااستفاده ازروش تاپسیس
 کاربرد الگوریتم های داده کاوی زمان واقعی درسیستم های تشخیص نفوذ
 طراحی کنترل کننده برای پایدارسازسیستم قدرت PSS بابکارگیری الگوریتم تکاملی تفاضلی DE
 مروری برالگوریتم های رمزگذاری ورمزگشایی مبتنی برقوانین اتوماتای سلولی
 ارائه سازوکاری برای نظارت الکترونیک برپژوهش
 روشهای کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگربیسیم
 پیاده سازی الگوریتم های حسگری طیفی چندآنتنی کورمبتنی برمقادیرویژه MME,MEMT,ME-GM درشبکه های رادیوی شناختی با استفاده ازمعماری جبری برروی FPGA
 ایجادمواردآزمون درمحدودیت های ورودی تست برای رسیدن به مناطق دورازدسترس برنامه برمبنای مشخصات نرم افزار
 مدلسازی تست نرم افزاربااستفاده ازشبکه های بیزی
 Service-Oriented Product Line Framework to Support Dynamic Product Reconfiguration
 معرفی Windows HPC Server 2008 اجرای برنامه های کاربردی موازی برروی کلاستر
 بررسی عوامل موثربرپذیرش فناوری شناسایی ازطریق فرکانسهای رادیویی RFID درصنعت خرده فروشی – بامطالعه موردی درفروشگاه های پوشاک شهراصفهان
 ظهوراکشن اسکریپت دردنیای فناوری اطلاعات
 بررسی کیفیت سرویس سیستم های مبتنی برIEEE 802.11 درشبکه های بی سیم محلی
 ActionScript rise in the world of Information Technology
 بررسی کیفیت سرویس درشبکه های بی سیم محلی مبتنی براستانداردIEEE 802.11e
 بررسی برخی روشهای مختلف اولویت بندی تست رگرسیون وارزیابی آنها برپایه سه عامل اثربخشی سایز و زمان
 ظهورداده های بزرگ دردنیای فناوری اطلاعات
 سیرتکامل روشهای خوشه بندی درشبکه های حسگربی سیم
 ارائه یک رهیافت جدیدجهت استفاده ازالگوها درمهندسی خط تولید نرم افزار
 Quality of Service and Energy Efficiency Enhancement in IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks
 پیش بینی دیابت نوع ۲بااستفاده ازطبقه بندهای مبتنی برتئوری بیز
 روشهای موثراستخراج الگوهای پرتکرار ازداده های غیرقطعی
 خوشه بندی مشتریان کارت اعتباری بانک براساس الگوریتم بهینه سازمبتنی برحرکت آشفته مورچه ها cac
 خوشه بندی متون مبتنی برهستانشناسی
 رویکردهای نوین رمزنگاری وامنیت اطلاعات درشبکه های کامپیوتری
 ارائه مدلی برای کاویدن فعل و انفعالاتی زیرگراف های پرتکرار ازگرافهای تراکنشی
 بررسی میزان آشنایی واستفاده اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشدازمنابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال مطالعه موردی: دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزکوه
 روشهای موثرمبتنی برPattern Growth برای استخراج زیرگراف های پرتکرار
 Parallel K-Means Clustering For Large Data Sets
 ارائه ی مدلی برای کاویدن فعل وانفعالی الگوهای پرتکرار ازداده های غیرقطعی
 معیاری جدیدجهت طراحی فیلتروفقی براساس تفکیک درجات خاکستری درتصاویر Sar
 تاثیراستفاده ازn تایی های کاراکتری باطول متفاوت بررده بندی متون فارسی
 ساخت یافتگی یاشی گرایی،کهنه پرستی یاترقی خواهی
 پیشنهادجدیدی برای پاسخ به سوالات زبان طبیعی برای ارزیابی خواندن ماشین
 سیستم پیشنهاددهنده عسل دارویی برای درمان بیماری بااستفاده ازقوانین انجمنی
 ارائه فیلتری نوین مبتنی برروش بیزین برای شناسایی هرزنامه ها
 روش شیوه و عملگرهای جستجوی موثر درپایگاه های اطلاعاتی
 مقایسه منابع معنایی وویژگی هایشان جهت محاسبه ارتباط معنایی متون
 استخراج کلمات کلیدی درمنابع معنایی متنی بااستفاده ازمتدهای بازیابی اطلاعات
 محاسبه ارتباط معنایی متون بااستفاده ازبهبود الگوریتم تحلیل معنایی صریح توسعه یافته
 محاسبه ارتباط معنایی متون بااستفاده ازبهبود الگوریتم تحلیل معنایی صریح
 کشف سرویسهای وب بامعیارهای شباهت چندفازی
 طراحی بهینه کدهای تصحیح خطا جهت افزایش تحمل پذیری اشکال حافظه های ترکیبی
 تاثیرات اغتشاش درسیستم های کنترل غیرخطی واستراتژی کنترلی بازخورد
 تاثیراستنتاج برکاهش امنیت پایگاه داده و راهکارهای مقابله با آن
 ارزیابی الگوریتم های تاثیرارتباطات درشبکه های اجتماعی
 شناسایی بلادرنگ خودکارپلاک خودرو به روش تراکم
 کنترل مقاوم تطبیقی نامتمرکز براساس مدلغزش جبرانگرغیرخطی برای کنترل حرکت قوزک پا بااستفاده ازتحریبک الکتریکی عملکردی عضلات موافق – مخالف
 Design and Development of Direct Resistance Heating Device With Monitoring System for Liquid Food Processing
 بهبودکیفیت محصولات و فرایندهایی طراحی تزریق پلاستیک به روش شبیه سازی تاگوچی برای موبایل
 استخراج کلیدواژه های مقالات فارسی براساس تحلیل معنایی
 Survey of Energy Efficient Data Centers in Cloud Computing
 فن آوری رایانش ابری و ابزارهای تامین امنیت درآن
 مروری برروشهای یکپارچه سازی پایگاه های داده ای توزیع شده
 ارائه یک الگوریتم برای ترکیب سرویسهای گریدباآگاهی ازکیفیت سرویس بااستفاده ازالگوریتم کلونی مورچه
 زمانبندی دررایانش ابری
 زمانبندی فازی جهت بهبوداطمینان دررایانش ابری
 وب سرویس والزامات امنیتی دروب سرویسها
 مدلسازی اعتماددرکنترل امنیت واعتمادبه سامانه های نرم افزاری
 پیشنهادیک مدل عمومی برای مهندسی نیازمندی های جنبه گرا
 مهندسی نیازمندی ها وتوسعه نرم افزارچابک
 بررسی تکنیک های برنامه نویسی ژنتیک درسیستم های تشخیص نفوذ
 بهکارگیری تکنیک های داده کاوی درتحلیل رفتارکاربران اینترنت جهت بهبود درمدیریت سرویس دهی اینترنت استان اصفهان
 مروری برمفاهیم وچالشهای پایگاه داده های ابری
 تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم استخراج داده های مالی مبتنی برSOA
 بررسی میزان بازیابی اطلاعات از منابع اطلاعاتی کتابخانه دیجیتالی(مطالعه موردی: اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه)
 کاربرد الگوریتم ژنتیک درحل مساله رنگ آمیزی گراف
 بهینه سازی زمانبندی برگزاری آزمونها دریک موسسه آموزشی به کمک رنگ آمیزی گراف و الگوریتم ژنتیک
 اعتمادکاربران درمحاسبات ابری
 حفظ حریم خصوصی درمحاسبات ابری
 توصیف و تبدیلات علم هستان شناسی بامعماری مدل گرا:ازنیازمندی ها تا مدل مفهومی
 بررسی روشهای مختلف استخراج جوامع درشبکه های اجتماعی
 تجمیع بهینه منابع باهدف کاهش انرژی درمراکز داده ابری
 معرفی مشخصات ورویکردهای استقرار رایانش ابری
 مساله زمانبندی سیستم های بازبااستفاده ازتکنیک برنامه ریزی پویا
 کاهش نویزتصویربااستفاده ازمنطق فازی
 بررسی روشهای فازی درلبه یابی تصاویر
 ارائه رویکردی نوین جهت افزایش امنیت لایه پیام
 انطباق وب معنایی بامهندسی مدل گرا
 تشخیص اجتماعات درشبکه های اجتماعی بااستفاده ازتکنیک خوشه بندی و تجزیه و تحلیل ساختارپیوند
 مقایسه سیستم عاملهای ویندوز ولینوکس باتاکیدبرامنیت
 روش نوین قطعه بندی درسامانه های شناسایی عنبیه ی چشم انسان
 فرآیند نرم افزار شخصی
 کشف تقلب بااستفاده اززیرساختارهای اصلی گراف
 ارائه یک الگوریتم زمانبندی بلادرنگ درشبکه های سنسور/اکتور
 پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان موسسه آموزش عالی صفاهان بااستفاده ازداده کاوی به کمک نرم افزارrapidminer
 سیستم خبره اعتبارسنجی تشخیص پزشک دربیماریهای تیرویید
 بهبودکارایی زمانبندانطباقی آگاه ازمنبع کارها درکلاسترهای نگاشت – کاهش با استفاده ازپروفایلهای کارخود – تنظیم
 تحلیل متدولوژی های تست نرم افزاربااستفاده ازالگوریتم ژنتیک برای تولید تکنیک های تست اتوماتیک
 بررسی تکنیک های کشف منبع درسیستم های فوق کلان مقیاس
 معماری سازمانی چابک
 محاسبات ابری برای کنترل خودکاراستدلال
 آستانه شناسایی معیارهای نرم افزارشی گرا
 ارائه رویکردجدید جهت تولیدخودکارورودی هابرای آزمون نرم افزارهای شی گرابااستفاده ازالگوریتم ژنتیک وآزمون جریان داده
 مروری برتکنیک های آزمون نرم افزارهای شی گراوبررسی چالشهای موجود دراین زمینه
 بررسی روشهای تجزیه و تحلیل وشناسایی بدافزار
 بررسی محیطهای مجازی به کارگرفته شده جهت تجزیه و تحلیل پویای بدافزار
 مقایسه روشهای شناسایی سرویس به منظورپوشش نیازمندی های کسب وکاردرمعماری سرویس گرا
 پایگاه داده های N0SQL و مقایسه آن با پایگاه داده ی رابطه ای
 Effect of Buffer Size and Packet Delay on the Survivability of Packet Switched Networks
 بررسی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده درشناسایی تغییرات تصاویر
 پیش بینی جهت حرکت قیمت دربورس ارزبین الملل توسط شبکه عصبی فیدفوروارد
 واترمارکینگ تصاویردیجیتال درحوزه ویولت گسسته
 Design a Fuzzy Expert System for Hepatitis Diagnosis
 طراحی ربات هوشمندمسیریاب توسط کنترل فازی RBPJ
 ارائه یک روش انتخاب ویژگی جدیدبراساس الگوریتم بهینه سازی فاخته
 رهیافتی نوین برای فاصله فازی بین دوعددفازی مثلثی
 تطبیق اثرانگشت باسرعت بالا بااستفاده ازترکیب پارامترودسته بندها
 پیاده سازی روش موشی وروش جستجوی آگاهانه ی A* جهت حل مسئله MAZE
 قطعه بندی خودکارتصاویرستون فقرات گردنی اشعه ایکس باروش آب پخشان watershed
 شناسایی مرزها و محدوده ی تومورهای مغزی درتصاویر mri
 انتخاب ویژگیهای موثرباترکیب روشهای فیلترورپر
 پیش بینی افزایش ثبت نام درموسسات آموزش عالی بااستفاده ازمدل MLP
 معرفی چارچوبی جهت انجام مذاکرات عاملهای هوشمنددریک محیط چندعاملی
 پیاده سازی FPGA درساختارردگیری بلادرنگ شی متحرک
 بررسی و مقایسه ی الگوریتم های بهینه ردگیری شی متحرک جهت پیاده سازی روی MATLAB
 ارائه روشی برای تشخیص رکوردهای مشابه درپایگاه داده های بزرگ با استفاده ازشبکه عصبی
 BINARY CUCKOO OPTIMIZATION ALGORITHM FOR FEATURE SELECTION IN HIGH-DIMENSIONAL DATASETS
 بررسی تکنیکهای کارآمددرقطعه بندی تصاویرپزشکی
 نحوه عملکردسیستم های فازی تکاملی
 شناسایی چهره بااستفاده ازتبدیل موجک و ماشین بردارپشتیبان
 الگوریتم انتخاب کلونی یادگیرنده بارویکرددسته بندی KNN-فازی
 ارزیابی کارایی الگوریتم های خوشه بندی K-means و C-means فازی درقطعه بندی تصاویررنگی
 قطعه بندی سریع و خودکارتصاویرستون فقرات گردنی باروش آب پخشان WATERSHED درپردازنده گرافیکی GPU
 The Designing of a Small Statistical Feature Set for Effective Handwritten Character/Digit Recognition
 تشخیص ارقام فارسی دست نویس بااستخراج ویژگی های جدید
 الگوریتم جدیدبرای پنهان نگاری تصویرباینری درتصویر
 The Application of Ensemble Classification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review
 ارزیابی ومقایسه الگوریتم های بهینه سازی هوش جمعی
 Hybrid Featured in Face Recognition
 ردگیری شی متحرک با استفاده ازالگوریتم فیلترذره ای با مشخصه های چندگانه
 رتبه بندی سیستم های بیومتریک تشخیص هویت بااستفاده ازروش Fuzzy Topsis
 بهبودنهان کاوی صوت باانتخاب زیرمجموعه ویژگی بهینه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک
 یک استخراج ویژگی جدیدبرای تشخیص ارقام دست نوشته فارسی درپایگاه داده بزرگ هدی
 پیش بینی روزانه انرژی الکتریکی تحویلی به شرکت توزیع نیروی برق با استفاده ازروشهای هوشمند
 استفاده ازترکیب شبکه های عصبی جهت دسته بندی متون فارسی مبتنی برالگوریتم های GA,KNN,PCA جهت کاهش ویژگی
 رویکردی جدیدبرای بازیابی لبه درتشخیص پلاک خودرو
 زمانبندی کارهادرمحیط گریدبااستفاده ازالگوریتم ترکیبی فاخته و شبیه سازسردکردن
 بررسی و تحلیل عملکرد و کارایی الگوریتمCoDE
 مجموعه های راف درمحیط محاسبات نرم مجموعه های راف – فازی
 یک روش جدیدبرای لبه یابی تصاویربااستفاده ازالگوریتم کرم شب تاب
 حل مسئله زمانبندی دروس دانشگاه به کمک آتوماتای یادگیرسلولی
 تشخیص حالات چهره بااستفاده ازالگوریتم یادگیری نگاشت های خودسازمانده و ماشین بردارپشتیبان
 ارائه ی الگوریتم جستجوی بهینه برمبنای الگوریتم های موتورجستجوی گوگل
 بهینه سازی زمانبندی مسیرپایگاه داده ابربراساس ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازازدحام ذرات
 انتخاب وادغام ویژگیهای محلی برای استفاده درتشخیص چهره
 روشهای موجودبرای دسته بندی ایمیل هابااستفاده ازالگوریتم های یادگیری ماشین
 مقایسه روش فیلترمرتبه ای وتئوری فازی شهودی برای تشخیص لبه درتصویربافت سلولی
 ارائه الگوریتم استگانوگرافی کورووفقی OCAP
 طراحی ساده سریع و جدیدمدار scaling برای مجموعه پیمانه ۲n -1,2n ,2n +1,22n +1
 تبدیل توری منظم به توری متمرکزبااستفاده ازشبکه – روی – تراشه بازپیکربند
 طراحی حافظه داده گرابرای مقادیر حقیقی
 تشخیص خطادرحسگرربات زیردریایی خودکاربااستفاده ازفیلترH-بینهایت
 مروری برعلل رویکردازمعماری سیستم برروی تراشه به شبکه برروی تراشه و انواع همبندی های شبکه برروی تراشه دوبعدی
 تحلیل دستیابی غیریکنواخت به حافظه
 Supplier's effects model on supplier relationship management (SRM)
 ارائه راهکارمکان یابی مبتنی برتکنیک RSS با استفاده ازتکنولوژی RFID غیرفعال درمحیطهای سرپوشیده
 بررسی نقش فناوری اطلاعات درارتقاء کیفیت آموزش رشته حسابداری مطالعه موردی: دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت
 امنیت معماری CORBA درسیستم های توزیع شده
 راهکارهای ارتقای امنیت و اعتماددرکنترل ریسک تجاری الکترونیکی
 معرفی رویکردمتناوب نظارتی درگریدمحاسباتی وارائه ی فرمول زمانی برای آن
 بررسی بازده کوانتومی سلولهای خورشیدی چندپیوندی تندم
 Improvement of GGH a lattice based cryptography using polynomial rings and quaternion algebra
 روش انتخاب ارائه کننده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP
 ارائه یک روش کورومقاوم جدیددرنهان نگاری صوت مبتنی برالگوریتم های یادگیری ماشین
 شناسایی ابعادوعوامل حیاتی موفقیت آموزش الکترونیکی موردکاوی: دانشگاه پیام نورواحدتهران غرب
 ارائه یک روش نهان نگاری صوتی مقاوم براساس تبدیل فوریه وتکنیک SVD
 بررسی نقش استراتژیک VPN درمدیریت شبکه های رایانه ای
 ارائه الگوریتم پرداخت قابل اعتماددرکاربری پول الکترونیکی
 ارائه یک روش کورومقاوم جدیددرنهان نگاری صوت برمبنای RF,SVD,FFT
 Study of Enterprise Resource Planning Life Cycle and Offering 5 Steps for Successful ERP implementation
 راه و روش اتخاذمعماری سرویس گرا
 نقش هوش هیجانی درآموزش الکترونیکی
 کاربردسیستم های توصیه کننده درآموزش الکترونیکی
 تجارت الکترونیک: موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیک درحفظ و ارتقای کیفی اطلاعات
 بهینه سازی الگوریتم مسیریابی A* جهت استفاده درمحیطهای بازی
 ارائه یک روش جهت تبدیل نسخه توسعه یافته شبکه پتری به زبان نشانه گذاری توسعه یافته فازی fxml
 استفاده ازالگوی تکامل مقاله برای سنجش ارزش اعتمادی محتوا درمحیطهای همکارانه
 فناوری اطلاعات وتوسعه خوشه های صنعتی درصنایع تبدیلی کشاورزی شهرستان رودسر
 بررسی عوامل موثربرنامه بازاریابی برای مزیت رقابتی تجارت الکترونیک
 پیاده سازی تجارت الکترونیکی دربسترمحاسبات ابری
 مروری برارزیابی عملکردسازمان هابراساس استاندارد آی تی آی ال
 بررسی ارزیابی شاخصهای کلیدی عملکردسازمان های مبتنی برسرویسهای آی تی آی ال
 مروری برSelf configuration درسیستم های Cloud computing
 بهبودتاخیر انتها به انتها به همراه بازدهی توان درشرایط ناپایدارکانال درشبکه های حسگربی سیم صنعتی
 بهینه سازی مصرف انرژی بااستفاده ازیکپارچگی ماشین های مجازی درمحیط رایانش ابری
 آنالیزوبهبودپروتکل امنیتی YAHLOM بوسیله ابزارscyther
 بررسی تکنیک های تخصیص درروترهای شبکه برروی تراشه NOC
 معرفی امنیت درشبکه های حسگربیسیم چالشها و راهکارها
 استانداردIEEE 802.11 و مسیریابی امن برای شبکه های مش بی سیم
 جرایم رایانه ای و طبقه بندی تقلبهای کامپیوتری
 مروری برالگوریتم های مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم
 مروری برروشهای زمانبندی کاردرمحیط گرید
 بررسی مشکل همزمانی درارسال پیام درشبکه های همتانگربااستفاده همتاهای واسط
 بررسی جامع پروتکلهای مسیریابی مبتنی برکیفیت خدمات QOS درشبکه های حسگربی سیم
 مزایای مجازی سازی رایانش ابری
 پروتکلهای مورداستفاده درمراکز داده
 بهینه سازی مصرف انرژی درشبکه هیا حسگربیسیم
 ارائه یک روش جهت زمان بندی درمحیط گریدبه منظوربهبود کارایی با استفاده ازتصمیم گیری های چندشاخصه
 بهبودشاخص هدایت بسته درپروتکل مسیریابی RPL
 تحلیل حمله ی DOS درپروتکل ۴مرحله ای استانداردIEEE 802.11i و بررسی راه حل های موجود
 افزایش طول عمردرشبکه حسگربی سیم بابهبود پروتکل LEACH
 محاسبات ابری همراه
 Improve Incremental Kernel LMS Alghoithm In Adaptive Networks By Using ERBF Kernel
 مدیریت معماری سرویس گراوبیان رویکردهایی ازآن
 کشف حملات باتنت ها براساس رفتارترافیکی شبکه
 مطالعه محدودسازی تعدادلینکهای ورودی وخروجی درمیزان بازدهی شبکه های حسگربی سیم
 طراحی سیستم شناسایی محتوایی صفحات مخرب وب با استفاده ازویژگیهای جدیدبرپایه روشهای یادگیری ماشین
 ایمنی درسامانه ترافیک هوشمند
 پروتکل LEACHوکارهای انجام شده به منظوربهبود آن
 ارائه دوروش مقابله باحملات ردخدمات درسیستم مدیریت محتوای وردپرس
 ارائه راه حل هایی جهت جلوگیری ازحملات تزریق واسکریپت بین سایتی درسیستم مدیریت محتوای وردپرس
 ارائه یک مدل به منظوربررسی مکان ذخیره سازی اطلاعات دررایانش ابری
 مقایسه کارایی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیراشکال مبتنی براطلاعات محلی و غیرمحلی درشبکه های میان ارتباطی فوق مکعب
 ارزیابی ویژگیهای جدیدبرای شناسایی روبات های مخرب وب برپایه ی روشهای یادگیری ماشین
 پروتکل مسیریابی تحمل پذیرخطا وانرژی کارامددرشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازالگوریتم ژنتیک:FTEEGA
 سیستم تشخیص ناهنجاری درشبکه حسگربی سیم متمرکز
 بررسی امنیت درلایه انتقال شبکه OSI
 فناوری نانودرشبکه و انتقال اطلاعات درنانوشبکه ها
 کاهش ازدحام و کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگربی سیم براساس مسیریابی
 بررسی پروتکل های مسیریابی درشبکههای موردی بین خودرویی: دسته بندی و مقایسه
 بررسی کاربردهای NFCدرسلامت الکترونیک وارائه راهکارکاربردی درکنترل علائم حیاتی
 ارائه یک مکانیزم مناسب جلوگیری ازازدحام درشبکه
 بررسی و مقایسه پروتکل های udp,tcp دراعتمادبه تبادل داده ها
 کاربرد تکنیک های داده کاوی درتشخیص نفوذبه شبکه
 طراحی پروتکل هیبریدی MAC برای سیستم کنترل صنعتی براساس WSN
 بررسی پروتکل ارتباط بی سیم ۸۰۲٫۱۶ و ارزیابی آن درطیف ارتباطات بی سیم
 یک روش توزیع کلیدکم انرژی درشبکه های حسگربی سیم
 بررسی مسیریابی چندمسیری درشبکه های Adhoc و کاربردها و مزایای این نوع مسیریابی
 پیش توزیع کلیدامن مبتنی برمکان درشبکه های حسگربی سیم
 بررسی امنیت پروتکل اینترنتی نسخه ۶ درمقایسه پروتکل اینترنتی نسخه ۴
 شبکه های Ad Hoc بررسی درموردمسائل مرتبط با شبکه های حسگرچندجهته DSN
 پروتکلهای انتشارداده برای شبکه های حسگربیسیم باایستگاه متحرک
 بررسی ساختاری فناوری رایانش ابری خودرویی Vehicular cloud computing درسیستم حمل و نقل و چالشهای امنیتی موجود
 ارائه یک پروتکل مسیریابی بهینه با استفاده ازالگوریتم های ترکیبی درشبکه های سیارموردی
 حاشیه نویسی تصاویربااستفاده ازیادگیری ماشین
 امنیت درتجارت الکترونیک و پرداختهای آنلاین
 حمله انکارسرویس دررایانش ابری
 استفاده ازمتدسرکشی به نودجهت رفع مشکلات اجتناب ازتصادم باگوش کردن به خط دربسترهای چندگانه RBPJ
 تشخیص نفوذترکیبی مبتنی برماشین بردارپشتیبان وشبکه های عصبی
 افزایش کارایی بااستفاده ازکدینگ شبکه بهینه درارسال فراگیردرشبکه های موردی
 ارائه روش الگوریتمی نوین دربهینه سازی سرویسهای وب باساختاری تطبیق پذیر
 بررسی و مقایسه معیارهای پیچیدگی نرم افزار
 واترمارکینگ بهینه سیگنال صوت دریک میزبان تصویری با لحاظ حداکثر کیفیت بصری
 بهبودعملکردهای نویزوتوان درمدارات مجتمع
 بررسی موردی تحقق اهداف توسعه فناوری اطلاعات درآموزش و پرورش
 بررسی انواع حملات روی پروتکل های مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم
 بررسی فاکتورهای موثربرانتخاب خطوط نامتشابه درSCTP_CMT بااستفاده ازفازی – ژنتیک
 بررسی چالشهای تطبیق هستی شناسی
 استفاده ازالگوریتم جهش قورباغه درآموزش شبکه های عصبی بازگشتی غیرخطی
 بانکداری الکترونیک و نقش مدیریت ریسک برآن
 تشخیص برخط دست خط فارسی بااستفاده ازمدل مخفی مارکوف
 ارائه واترمارکینگ بهینه سیگنال متن دریک میزبان تصویری باایده برداری ازمدولاسیون دلتا وبالحاظ حداکثر کیفیت بصری
 بررسی الگوریتم خوشه بندی براساس ساختاردرشبکه حسگربیسیم
 ارائه یک سیستم کارآمدبرای شناسایی اعداددست نویس بااستفاده ازشبکه عصبی
 روش بهبودیافته Certicloud برای تضمین امنیت laas
 تشخیص مکان پلاک خودرو
 پیاده سازی روتکل IDEV2 بااستفاده ازرمزنگاری منحنی بیضوی
 حل مدلهای ریاضی پیوسته ی غیرخطی بااستفاده ازالگوریتم های جهش قورباغه و ممتیک
 مقایسه و ارزیابی دیدها درمعماری نرم افزاربه منظور استخراج یک مدل معماری جامع
 ارائه راهکارهای پیاده سازی بانکداری الکترونیک درایران
 تاثیرفناوری های نوین برارائه خدمات شهروندی باتاکید بردولت همراه
 چالشها و راهکارهایی دررابطه با بازاریابی الکترونیکی
 ارائه ساختارجدیدی برای داده کاوی توزیع شده درگرید
 یک طرح مدیریت کلیدجدیدبراساس درخت برای شبکه های حسگربی سیم ناهمگن
 الگوریتم اعتبارسنجی منابع دروب معنایی
 ارائه رویکردی درمحاسبه میزان اعتمادبه پیشکاروب معنایی
 طبقه بندی حملات به DNS Server ها و راهکارهای مقابله با آنها
 ارائه ساختاروابزارهای جدید درسیستم آموزش مجازی بومی درایران
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید