دسترسی به مقالات سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست در پایگاه مقالات کنفرانسهای کشور (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست 28  آذر ماه 1392 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 100عنوان مقاله تخصصی شامل 1135 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
 كاهش هزينه ها و صرفه جويي انرژي با تغيير سيستم فيلتراسيون توربينها در شركت نفت و گاز گچساران
 روند تحول فناوري هاي صرفه جويي انرژي: حمل و نقل و صنعت
 بهينه سازي انرژي در توليد سيتريك اسيد با كاه گندم
 توسعه نظام مديريت انرژي-محيط زيست در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
 اقتصاد برق هسته اي در مديريت انرژي
 ارزيابي برق هسته اي از نظر زيست محيطي و تغيير اقليم
 مديريت انرژي در توليد اسيد سيتريك با استفاده از ضايعات كشاورزي
 مديريت توزيع گاز به روستاها و نيروگاه هاي برق
 فناوري هاي بهينه سازي راندمان مصرف انرژي براي فرآيندهاي توليد اُلفين در صنايع پتروشيمي
 بررسي اجمالي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع پتروشيمي
 انتخاب جاذب مناسب جهت كاهش آلودگي لجن مخازن فرآورده هاي نفتي
 مدل سازي انتشار مواد سمّي و بررسي پارامترهاي رهايش و نشت از واحد آمونياك يك مجتمع پتروشيمي
 كاهش ميزان بارآلودگي آب دوريز و كاهش مصرف آب بوسيله روش ازن زني و بررسي سازگاري ازن با مواد بازدارنده در برج هاي خنك كن تر
 مديريت بهينه سمت تقاضا در ريزشبكه‌ مستقل از شبكه داراي منابع تجديدپذير با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري چند‌‌بعدي
 تعيين شاخص ارزيابي انتقال گاز در تاسيسات منطقه پنج عمليات انتقال گاز با رويكرد مديريت انرژي
 طراحي و چيدمان سيستم اسپري نازل (مه پاش) براي برجهاي خنك كن خشك نيروگاه شهيد منتظري
 بررسي آلودگي زيست محيطي خاك اراضي اطراف نيروگاه رامين اهواز
 Analyzing and optimizing the impact of influential factors on irreversibilities and entropy generation during combustion
 بهينه سازي مصرف سوخت و تحليل اگزرژي احتراق گاز طبيعي ايران در بخاري گازسوز
 بازيافت انرژي در واحد پايدارسازي ميعانات گازي
 بررسي اثر پيل‌هاي سوختي متانولي و سازگاري آن با محيط زيست
 بيو ديزل سوختي پاك و تجديد پذير
 بررسي اثرات اقتصادي و زيست محيطي انجام تعميرات پيشگيرانه تله‌هاي بخار در پالايشگاه چهارم پارس جنوبي
 امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از ازن در برج‌هاي خنك‌كن تر با هدف كاهش مصرف آب و مواد شيميايي ، انرژي
 فرصت هايي براي بيوانرژي قابل احيا با استفاده از ميكروارگانيسمها
 كنترل بهينه دما در ساختمان با استفاده از كنترل پيشگويانه با هدف بهينه مصرف انرژي
 امكان سنجي بازيافت انرژي بادوزش ناشي از دراگ خودرو
 مبدل حرارتي جهت اندازه گيري دبي هواي ورودي به محفظه احتراق
 بهينه سازي سيستم خنك كن خشك غير مستقيم هلر
 بازيافت انرژي براي واحد تقطير آروماتيك مجتمع پتروشيمي بوعلي
 مديريت بهينه سازي و مصرف انرژي و راهكارهاي علمي و عملي آن در كشور
 بررسي و مقايسه سيستم تصفيه آب به روش اسمز معكوس و تعويض يوني و اثرات آن بر محيط زيست
 راه حل چالش پيك تقاضا در بازارهاي برق
 توسعه كاربرد انتگراسيون حرارتي جهت كاهش نقطه شبنم آب در جريان گاز تصفيه شده براي پالايشگاه مسجد سليمان
 روغن گيري از گياه منداب و توليد بايوديزل با استفاده از ترانس استريفيكاسيون با كاتاليست بازي
 مديريت هزينه و انرژي در نيروگاه
 بهينه سازي مديريت مواد و انرژي با پيشگيري از كيك شدن كود اوره
 اولويت بندي حوزه هاي مديريت مصرف انرژي در بنگاه هاي صنعتي با استفاده از AHP
 مميزي انرژي و ارائه راهكارهاي بهينه سازي مصرف در يكي از ساختمانهاي شركت گاز خراسان رضوي
 بهينه سازي انرژي براي بخش دفع واحد نفتا هيدروتريتينگ پتروشيمي بوعلي با استفاده از انتگراسيون حرارتي
 توسعه ي سيكل بخار نيروگاهي موجود با توسعه آن به سيكل تركيبي
 تحليل كاربرد روش كربن پينچ براي كنترل آلودگي در صنعت ايران
 امكان سنجي سيستم طراحي و بازيابي گازهاي ارسالي به فلر پالايشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي(عسلويه
 تحليل سيستم هاي نوين تهويه مطبوع در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان ها با استفاده از سيستم چيلر جذبي خورشيدي
 بازيابي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي بر اساس ابعاد محيط زيستي، اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار
 بررسي و سايز بندي اقتصادي بهينه سيستم هيبريد تجديد پذير در شبكه هاي الكتريكي هوشمند
 مطالعه و بررسي روش‌هاي استخراج جذبي بايواتانول از زيست توده سلولزي
 گاز طبيعي فشرده، جايگزيني مناسب سوخت هاي فسيلي در حمل و نقل موتوري
 پيشنهاد استفاده از آلودگي صوتي مناطق صنعتي به منظور حذف تخم باكتري هاي ميكروب زا از آب (يك ايده جديد)
 ذخيره سازي حرارتي در سيستمهاي خورشيدي با استفاده از تلفيق مواد ذخيره سازي پرظرفيت
 برنامه‌ريزي بهينه منابع توليد و مديريت سمت تقاضا در ريزشبكه ها با الگوريتم MABC
 تاثير بهره برداري پالايشگاه گاز ايلام در ظرفيت هاي پايين تر از طراحي بر روي شاخص مصرف انرژي و هزينه ي پالايش گاز
 انجام شبيه سازي واحد گازي آمونياك در پتروشيمي خراسان با نرم افزار Aspen Plus
 LED Lighting System Based on Solar Energy
 بررسي استحصال آب شيرين از مه با رويكرد صرفه جويي در مصرف انرژي هاي تجديد پذير
 سوخت هيدروژن پاكترين سوخت جايگزين براي خودروها
 بررسي استفاده از توربين انبساطي در ايستگاه تقليل فشار گاز مجتمع پتروشيمي ماهشهر
 انتخاب فناوري مناسب هضم بي‌هوازي خشك از بين تكنولوژي‌هاي موجود جهت تصفيه مواد زائد جامد شهري در ايران
 بررسي كاهش هزينه انرژي الكتريكي با به كارگيري ديزل ژنراتور در شركت معدني و صنعتي گل گهر سيرجان
 مقايسه شرايط محيط داخلي ساختمان داراي آتريوم و بدون آتريوم از نظر شرايط محيط داخلي و ميزان مصرف انرژي
 كاهش تلفات ناشي از اتصالات سست شبكه توزيع برق تالش به روش ترموگرافي
 ارزيابي تصفيه فاضلاب صنعت لبنيات و به طور همزمان توليد الكتريسيته از آن با استفاده از تكنولوژي سلول سوخت ميكروبي بدون واسطه و كاتاليست
 بهبود عملكرد توربوكمپرسورهاي گازي توسط سيستم فاگ و اثر بخشي آن در كاهش آلودگي زيست محيطي و صرفه جويي انرژي(مطالعه موردي)
 بام سبز رويكردي نوين در معماري همگام با طبيعت در راستاي كاهش مصرف انرژي و مقابله با تغيير اقليم
 مديريت انواع لجن هاي توليد شده در يكي از صنايع ايران (پالايشگاه)
 مقايسه سوختهاي مصرفي خودرو وانتخاب CNG به عنوان سوخت جايگزين در كشور
 بررسي عددي اثر مدت زمان تزريق و زاويه تزريق سوخت بر ميزان آلايندگي در موتور EF7 با استفاده از نرم افزار AVL FIRE
 راهكارهاي افزايش اشتياق مردم در استفاده از تجهيزات صرفه جويي در مصرف انرژي
 شبيه سازي عملكرد خودروي پرايد 111 هيبريدي با سوخت احتراقي و سلول خورشيدي در راستاي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در مصرف سوخت
 بررسي تأثير پارامترهاي مختلف در عملكرد و راندمان برج جذب واحد آمين
 شبيه سازي و بررسي تأثير دو دهانه ورودي و تغييرات دبي بر عملكرد هيدروسيكلون با استفاده ازCFD
 مدلسازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد در فرآيند توليد اسيد سولفوريك
 شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن
 بررسي اصول طراحي صدا خفه كن هاي صنعتي
 بررسي دلايل تشكيل كربن بر روي كاتاليست كبالت – موليبدن در راكتور گوگرد زدايي هيدروژني از خوراك گاز طبيعي
 بررسي تجربي اثر ميزان تركيب ABS و PC و عوامل فرآيند بر ميزان براقيت، استحكام و مدول خمشي قطعات ترموپلاستيك تزريقي
 شبيه سازي ديناميكي يك برج جداكننده ي آب و متانول و مقايسه ي دوساختار كنترلي براي خلوص محصولات
 مدلسازي برج تثبيت ميعانات گازي NGL 1300 گچساران با هدف بهينه سازي انرژي
 شبيه سازي و مدلسازي برج جذب و بررسي روند تغييرات دما در طول برج
 بررسي روش هاي بهبود عملكرد و افزايش طول عمر بسترهاي جاذب غربال مولكولي
 طراحي چيدمانهاي مختلف جداسازي جريانهاي پنج جزيي جهت بدست آوردن حداقل انرژي مصرفي دانشگاه ازاد اسلامي واحد اهر
 مدل سازي و شبيه سازي جريان انتقال حرارت در يك بستر آكنده با پكينگ كروي شكل و مقايسه بين دو روش مدل سازي
 بررسي روشهاي تخليه كاتاليست راكتورسنتز آمونياك
 ارزيابي ماده شيميايي تركيبي ضد خورندگي و ضد رسوب جهت استفاده در برجهاي خنك كننده
 راهبردهاي طراحي ساختار داخلي برج هاي تقطير سيني دار
 كاركردعملياتي و راهبري غشاء مايع آمولسيون در جداسازيفلزات سنگين با رويكرد صنعت نفت
 مدلسازي فرآيند جذب سطحي با تناوب خلاءبراي توليد اكسيژن از هوا بوسيله زئوليت5A
 مدل‌سازي ديناميكي فرايند دشارژ در مخزن ذخيره‌سازي گاز طبيعي جذب شده
 تاثير خلا نسبي بر فرايند جذب سطحي اكسيژن توسط زئوليت 5A
 شبيه سازيو بررسيتاثير استفاده از نوارهاي تابيده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي پوسته-لوله
 بررسي تاثير نانو ذرات معلق درآب بر عملكرد حرارتي برج خنك كن تر
 آشنايي با كاركرد هوازداهاي آب هاي تغذيه بويلر و نكاتي پيرامون نحوه سايزينگ آنها
 بررسيفرآيندي مدل‌سازي راكتور بستر ثابت ايزومريزاسيون نرمال بوتان
 بررسي عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتي صفحه زدوده به كمك نرم افزار Fluent6.3.25
 بررسي منشاخوردگيتيوب‌هايWater Wall بويلر درصنايع پتروشيمي
 بررسي و شبيه سازي اثر سايش ذرات جامد در زانو و خمهاي يو شكلدر لوله هاي انتقال با روش ديناميك سيالات محاسباتي
 كنترل شيميايي خوردگي اكسيژني و عوامل موثر بر انتخاب ماده اكسيژن زدا
 بررسي اثر شير ژول- تامسون و توربين انبساطي بر ميزان بازيافت مايعات گازي مجتمع گاز و گاز مايع 900: نتايج شبيه سازي و ميداني
 بهبود فرآيند فرآورش گاز در مجتمع گاز و گاز مايع 900 با طراحي مناسب توربين انبساطي و مبدل حرارتي
 شبيه سازي و كاربرد كنترل پيش بين در واحد تثبيت نقطه شبنم پالايشگاه فاز 2 پارس جنوبي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید