مشاهده مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی در بانک مقالات کشور(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی  20  مهر ماه 1392 توسط جهاد دانشگاهی -پژوهشکده فناوری اطلاعات  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 53عنوان مقاله تخصصی شامل 614 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
استخراج ويژگيهاي ساختاري ورفتاري شبكه اجتماعي نهفته درسايت اشتراك گذاري ويدئوي يوتيوب
 بررسي محتواي پيام هاي مرتبط باانتخابات رياست جمهوري 1388درتوييتر
 شناسايي افراد قابل اعتماد در شبكه هاي اجتماعي با اتكاء به شهرت و اعتماد شخصي
 ازهمبستگي تاتنهايي درانسان شناسي شهري شبكه هاي اجتماعي و زندگي شهري
 چالشهاي امنيتي وراهكارهاي مقابله با آن درشبكه هاي اجتماعي
 نقش شبكه هاي اجتماعي ورسانه هاي مجازي درانقلاب تونس
 حريم خصوصي درشبكه هاي اجتماعي: اصول، چالشها و برخي راهكارها
 تاثيرشبكه هاي اجتماعي مجازي برهمگرايي وواگرايي قومي
 مجموعه داده irBlogs جهت تحقيق درشبكه اجتماعي وبلاگهاي ايراني
 جايگاه شبكه هاي اجتماعي درديپلماسي عمومي كشورهاي جهان اسلام
 بررسي تغييرات ديناميكي شبكه تاثيركاربران سايت بالاترين
 بررسي اهداف آشكاروپنهان شبكه هاي اجتماعي
 ارائه يك روش جديدآماري – رفتاري براي تشخيص حملات امنيتي به حسابهاي كاربران درشبكه هاي اجتماعي
 تاثيرشبكه هاي اجتماعي برسبك زندگي باتاكيدبرسلامت اجتماعي
 ميكروبلاگينگ سازماني ابزاري براي افزايش مشاركت كاركنان درمديريت دانش سازمان
 بررسي جامعه شناختي تاثيرات شبكه هاي اجتماعي مجازي برمناسبات خانوادگي
 چالشهاي موجود دركاوش وتحليل شبكه هاي اجتماعي فارسي زبان
 تقابل يا تعامل هويت ايراني درفضاي مجازي
 الگوريتمي كارا جهت تشخيص جوامع همپوشان درشبكه هاي اجتماعي
 درآمدي برمباني نظري وسنجه هاي عملياتي مفهوم همبستگي اجتماعي درشبكه هاي همسايگي درشهر
 تشخيص اجتماع مبتني برموضوع گامي نوين درتحليل شبكه هاي اجتماعي
 بازنمايي هويت مجاري دانشجويان شهرتهران درشبكه هاي اجتماعي مجازي مطالعه موردي: كاربران فيس بوك
 افزايش ميزان فروش كالاهاي ايراني باانتخاب پيشرانهاي بانفوذدرشبكه هاي اجتماعي جهت انجام بازاريابي ويروسي
 تبيين سازگاري دانش آموزان برحسب دانش نگرش ورفتارآنها نسبت به شبكه هاي اجتماعي
 امكان تهديدامنيت ملي با گسترش استفاده ناآگاهانه ازاينترنت
 مساله راهبري وظيفه درشبكه هاي اجتماعي
 طراحي ابزارهاي آموزشي درمدارس ايران براساس رويكردشبكه اجتماعي
 ارائه مدلي مفهومي براي بررسي نظري تاثيرشبكه هاي اجتماعي برتصميم خريدمصرف كنندگان
 تاثيرشبكه هاي اجتماعي آنلاين برديپلماسي عمومي مطالعه موردي: آمريكا دردوره اول رياست جمهوري باراك اوباما
 بررسي رابطه استفاده ازشبكه هاي اجتماعي مجازي وهويت ديني كاربران
 شبكه هاي اجتماعي و امنيت ملي تهديدات و فرصت ها
 شبكه هاي اجتماعي وتاثير آن برهويت فرهنگي كاربران اين شبكه ها
 يادگيري مادام العمركاركردي جديد براي شبكه هاي اجتماعي
 آسيب شناسي خانواده ايراني درعرصه شبكه هاي اجتماعي مجازي
 تاثيرفناوري اطلاعات برمفهوم تروريسم
 فيس بوك تهديدي براي هويت سياسي جامعه ايران
 همساني ياناهمساني شبكه هاي اجتماعي برخط و برون خط دانشجويان درسن ورود به بزرگسالي
 ارائه تابع اجتماعي كيفي جهت تصميم گيري درشبكه هاي اجتماعي كيفي و مجازي
 بررسي وضعيت پايبندي به هويت فرهنگي اعضاي شبكه اجتماعي فيس بوك مطالعه موردي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي علوم انساني دانشگاه تهران
 كاركرداجتماعي اينترنت و امنيت رواني خانواده
 مقايسه كاركردشبكه هاي اجتماعي درسبك زندگي دردوتمدن اسلامي – ايراني و غربي
 مروري برالگوريتم هاي بازيابي وبلاگ ها وچالشهاي موجود
 بررسي روانشناختي افراد درنيل به سمت شبكه هاي اجتماعي
 بررسي رابطه بين استفاده ازشبكه هاي اجتماعي و گرايش ديني موردپژوهي: دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
 بررسي شبكه هاي اجتماعي مجازي وهويت
 اينترنت شبكه هاي اجتماعي و تاثيرآن برهويت جمعي سنتي ايرانيان
 شبكه هاي اجتماعي ومحرمانگي اطلاعات
 اثرطولاني مدت شبكه هاي اجتماعي بواسطه مدلهاي درآمدي تارگاه هاي شبكه اجتماعي
 ظهور شبكه هاي اجتماعي مجازي و تاثير آن برتغييرات رفتاري درزندگي انسان
 شبكه اجتماعي فيس بوك و هويت جهاني جوانان شهرتبريز
 نقش تجارت اجتماعي بررفتاروتصميم گيري خريد مشتريان
 بررسي ارتباط شبكه هاي اجتماعي وسرمايه اجتماعي درفضاي مجازي
 فيس بوك به عنوان يك شبكه هاي اجتماعي مجازي و تاثيرآن برسرمايه اجتماعي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید