نمایه سازی مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی  1 تا 2 اسفند ماه 1391 توسط منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 309عنوان مقاله تخصصی شامل 3024 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 تحليل تقاضاي فرآورده هاي نفتي در بخش خانگي ايران
 تحليل وضعيت فعلي و چشم انداز شبكه يكپارچه انرژي ايران
 Heat transfer enhancement in helical coiled tubes using Al2O3/Water Nanofluid
 Experimental Investigation of Nano Fluid Effects on Heat Transferring in the Bearing
 شبيه سازي سيستم توليدتوان هيبريد بادوپيل سوختي وباتري
 اثر اختلالي توربين هاي بادي بر روي سيستم هاي راداري
 توليد بار پايه مطمئن با استفاده از نيروگاه بادي به عنوان جايگزيني مناسب براي نيروگاههاي فسيلي
 بهينه سازي مبدل حرارتي در وضعيت سيال دو فازي در سمت پوسته به روش تعاملي
 مديريت مصرف انرژي حمل و نقل جاده اي با بهره گيري از مهندسي ارزش
 طراحي سيستم بازيافت حرارت جهت توليد همزمان برق و حرارت(CHP) از مولد برق پايه گازسوز
 شيشه و پنجره هاي فتو ولتاييك پديده اي نو در نماي ساختمانها براي توليد الكتريسيته از نور خورشيد
 بررسي عملكرد مصرف انرژي در رشد و توسعه ي اقتصادي ايران
 محاسبه صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي ناشي از تعميرات پيشگيرانه تله‌هاي بخار پالايشگاه چهارم پارس جنوبي
 بررسي تاثير مصرف فرآورده هاي نفتي بر توليد ناخالص داخلي
 مدل سازي و بكارگيري سيستم هيبريد تجديد پذير در شبكه هاي توزيع جهت كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ
 The Effect of Nanofluid Containing Functionalized Carbon Nanostructures on Heat Recovery of a Two Phase Closed Thermosyphon
 Analysis of vertical, Horizontal and deviated wellbores stability
 انتخاب مناسبترين سيستم زمين براي كنترل ولتاژ و نشتي جريان از ريل در راه آهن برقي
 Proposing of new approaches for using new energy sources in Iran
 ريزشبكه راهكاري براي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
 جاتروفا گونه ايي جديد در صنعت سوخت زيستي
 سنتز نانو كاتاليست سولفات زيركونيا تقويت شده با استرنتيا و بررسي تاثير آن بر شرايط عملياتي توليد بيوديزل از پسماند روغنهاي خوراكي
 خزانه هوشمند توليد صيفي جات با تغذيه انرژيهاي تجديدپذير در بام ساختمان تكنولوژي نوين نگهداشت انرژي، با رويكرد كارآفريني ملي و خودكفائي اقتصادي
 اهميت كاربرد سل‌هاي خورشيدي حساس شده با رنگ (رنگينه‌اي) به عنوان منبع انرژي تجديدپذير
 بررسي عددي تأثير قرارگيري تيغه هاي عمودي بر ضريب انتقال حرارت جابجايي داخل يك آب‌‌شيرين‌كن خورشيدي ساده
 بررسي نظام حقوقي ايران در قبال توسعه انرژي‏هاي تجديد‏پذير با تأكيد بر حقوق محيط زيست
 طراحي تأسيسات حرارتي و برودتي ساختمان بر اساس انرژي هاي تجديد پذير
 بهينه سازي مصرف انرژي سيستم هاي تهويه مطبوع با بكارگيري مديريت سيستم ساختمان
 اقتصاد سوخت با بكار گيري سيستم پايش فشار باد تاير در خودرو
 بررسي راهكارهاي تازه در توليد انرژي در صنعت خودر
 امكان سنجي صرفه اقتصادي در هزينه سرمايه گذاري احداث يك واحد نيروگاه خورشيدي در حضور نيروگاههاي باد،ديزل،خورشيدي توسط نرم افزار Homer
 كاربرد مهندسي ارزش در بررسي بهره وري انرژي ساختمان هاي سبز
 بررسي برخي پارامترهاي موثر بر روي واكنش ترانس استريفيكاسيون به منظور توليد بيوديزل از روغن گلرنگ
 مقايسه سيستم هاي ارزياب ساختمان هاي سبز در جهت تعريف سيستم ارزياب ايراني
 INCREASE PRODUCTIVITY OF NATURAL LIGHT THROUGHOUT DAY IN BUILDING BY LIGHT SHELF AND THE PERFORMANCE SIMULATION
 Characterization of morphological and transport behavior of solvated sulfonated poly(2,6 dimethyl 1,4 phenylene oxide) fuel cell membranes from molecular simulation
 رديابي نقطه حداكثر توان در سيستم هاي فتوولتائيك با بهره گيري از كنترل كننده منطق فازي
 سيستم هاي شمع مبدل حرارتي و روند توسعه جهاني انرژي زمين گرمايي
 Effect of Ambient Temperature on Exergetic and Exergoeconomic Parameters of a CHP System
 بررسي خواص كالريمتري سوخت ژل حاوي نانوذرات فلزي
 بهينه سازي سرمايه گذاري در بازار برق به منظور كسب بيشترين سود ممكن از ديد شركتهاي نيروگاهي در بازار برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 بهبود مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني به وسيله مهندسي ارزش
 نگاهي جديد در بهينه سازي مصرف انرژي: استفاده از پرده در پشت پنجره ها، مطالعه موردي: كتابخانه فردوسي مشهد
 بررسي اثرات پوياي كار مفيد ناشي از مصرف انرژي بر كارايي نهاده هاي توليد كشور (1386 1346)
 صرفه جويي انرژي در ساختمان با استفاده از شيشه هاي لايه نشاني شده با فناوري نانو
 روش نوين بازآرايي شبكه توزيع برق جهت كاهش تلفات با استفاده ازتركيب الگوريتم زنبور عسل و تئوري گراف
 Maximum Solar Energy Saving With Solar Tracker Control System
 پخش بار بهينه سيستم برمبناي الگوريتم اختصاصي محاسبه هزينه هاي شبكه برق پالايشگاه آبادان
 بكارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير در ساختمان سبز جهاد دانشگاهي سمنان: چالش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌هاي مديريتي لازم
 بهبود نرخ نفوذ حفاري به كمك روش‌هاي هوش مصنوعي
 Economic Evaluation of Installation and Peak Shaving Using Photovoltaic Sy
 توليد بيواتانول از يكسري منابع تجديد پذيربا حضور مخمر
 توليد هيدروژن به روش فوتوكاتاليستي از محلول آبي متانول با استفاده از نانو ذرات
 بهينه سازي مصرف انرژي در كوره H 701 پالايشگاه گاز سرخون و قشم به روش بازيافت انرژي
 راهكارهايي جهت بهينه سازي توليد و مصرف انرژي
 بررسي اثر واكنشگرهاي sacrificial مختلف بر توليد هيدروژن به روش فوتوكاتاليستي
 خالص سازي ،بهينه سازي و كاربرد بيواتانول به عنوان بالا برنده عدد اكتان
 Ground source heat pump analysis for city of Tehran environmental conditions
 بررسي روش هاي مختلف ذخيره سازي برق در ايستگاه هاي برق قدرت
 بررسي ثبات تابع تقاضاي انرژي الكتريكي در بخش صنعت كشور1350 1390
 ارزيابي دستگاه بيوگاز قابل حمل با فضولات حيواني
 گازسازي زيست توده هاي كشاورزي؛ ارزيابي ترموديناميكي
 بررسي فن آوري هاي مختلف گازي‌سازي جهت استحصال انرژي از پسماند و انتخاب بهترين گزينه براي ايران
 امكان سنجي استحصال انرژي از منابع زغال‌سنگ با استفاده از فناوري پيشرفته گاز كردن زيرزميني زغال‌سنگ (UCG)، مطالعه موردي: منطقه زغالي مزينوي طبس
 امكان سنجي استفاده از خروجي هاضم بي هوازي تصفيه خانه فاضلاب در فصول مختلف
 بررسي اثر بكارگيري انرژي هاي تجديدپذيربر كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغالزايي با رويكرد تجزيه و تحليل ديناميكي
 استقرار سيستم مديريت انرژي بر مبناي استاندارد ايزو 50001 در شهرداري منطقه 16 تهران
 تحليل اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين انرژي يك ساختمان نمونه در استان مازندران
 مطالعه امكان سنجي طرح پست ذخيره سازي و تأمين انرژي با فناوري FESS
 ضرورت استفاده از انرژيهاي نو درپهنه ايران
 استفاده ازالگوريتم هاي تكاملي براي بازآرايي شبكه هاي توزيع به منظور صرفه جويي انرژي
 در نظر گرفتن محدوديت هاي عملي و زيست محيطي در مسئله پخش بار با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي
 توزيع بهينه توان راكتيو با استفاده از الگوريتم ABC با توجه به قيدهاي مسئله
 اتوماسيون شبكه هاي توزيع باهدف كاهش تلفات انرژي با استفاده از الگوريتم ICA
 تحليل تناسب مكاني به منظور احداث نيروگاه هاي خورشيدي در استان خوزستان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به روش فرآيند تحليل شبكه اي (ANP)
 بررسي ميزان تاثير ابعاد زيست گرا بودن مشتريان محصولات مصرفي و كم دوام بر جهت گيري رفتار خريد آنان
 تحليل انرژي در ساختمان سبز و تاثيرسبز ساختن بر روندجهاني مصرف انرژي
 طراحي وساخت ترانسفور ماتور با ظرفيت متغير به منظور كاهش تلفات وافزايش عمر مفيد ترانسفور ماتور
 افزايش جذب انرژي سلول هاي خورشيدي بهينه شده با استفاده از نانو لوله سيليكون كربيدي
 بررسي تغيير دور و فركانس در الكتروموتورها بر ميزان مصرف انرژي درايستگاه پمپاژ آب با مدل سازي نرم افزارهاي epanet و psat
 مقايسه ي متيل استر و اتيل استر اسيدهاي چرب حاصل از روغن گياه بزرك از نظر خواص شيميايي و فيزيكي بايو ديزل بدست آمده
 پيش بيني جذب هيدروكربن هاي آروماتيك حلقوي (PAHs) پساب پالايشگاه توسط جاذب طبيعي مخلوط بنتونيت و كربن اكتيو با كمك نرم افزار Hydrus و شبكه عصبي (مطالعه موردي پالايشگاه نفت تهران)
 برنامه ريزي اقتصادي منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هاي الكتريكي
 رويكرد نوين نگهداشت انرژي در استحصال انرژي از پسماند
 آناليز و بررسي تاثيرتعداد پره و زاويه پره بر توان توليدي توربين هاي بادي خانگي
 تحليل وشبيه سازي ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي از ديدگاه انرژي، اگزرژي و اقتصادي
 فرآيند فيزيكي شيميايي خالص سازي گليسيرين خام حاصل از واكنش ترانس استريفيكاسيون روغنهاي خوراكي پسماند از كاتاليست هتروژن CaO
 Comparison of the Homogeneous catalysed & Heterogeneous catalysed biodiesel production from waste frying oils
 چيدمان بهينه توربين هاي بادي در مزرعه بادي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و تجمع ذرات
 بام سبز عنصري از طراحي پايدار براي نگهداشت انرژي
 برداشت انرژي از ارتعاشات تير يكسرگيردار با لايه ي پيزو الكتريك به روش انرزي كرنشي
 بررسي شاخصه هاي معماري سبز و اصول راهبردي آن در بنا
 پتانسيل سنجي و ارزيابي منابع توليد انرژي زيست توده در استان گلستان
 شبيه سازي فرآيند ذوب مواد تغيير فاز دهنده جهت ذخيره انرژي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
 انتخاب خريداران گازدر بازار اروپا به منظور كسب بالاترين درآمد براي شركت ملي گاز ايران با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي
 ارائه استراتژي هاي بازاريابي در بازار گاز طبيعي كشور با استفاده از تكنيك هاي تحليل شبكه اجتماعي
 Salinity Gradient, An Introduction and Recent Developments
 بررسي امكان پذيري ذخيره سازي گاز هيدروژن در جاذب هاي نانو متخلخل كربني
 بررسي ديناميكي اثرات حضور خودروهاي برقي در مديريت انرژي
 مطالعه عددي استحصال انرژي از نوسان استوانه تحت اثر گردابه ها
 بكار گيري سامانه هاي خورشيدي در ساختمان راهكاري نو در بهينه سازي مصرف انرژي
 طراحي يك سيستم اتوماسيون صنعتي مبتني بر PLCجهت بدست آوردن بيشترين مقدار صرفه جويي انرژي درمحركه هاي صنعتي
 مروري بر ارتباطات سبز در شبكه هاي بي سيم
 بررسي مقايسه انرژي مصرفي در عمليات مختلف ماشيني در توليد يونجه
 راهكارهاي برنامه ريزي توسعه انرژي
 تصفيه و شيرين كردن آب هاي شور با استفاده غير مستقيم از انرژي خورشيدي در روش هاي ME، MSF و RO
 Diamond like LiFePO4 as cathode material for high energy Lithium ion batteries
 پياده سازي سامانه مديريت انرژي در خودروي هيبريد موازي بر اساس رهيافت اكتشافي
 A Microcontroller Based Maximum Power Point Tracking Technique for a Photovoltaic System
 استفاده از روش‌هاي نوين كنترلي، راه‌كاري براي واحدهاي فرآيندي در بهينه سازي مصرف انرژي
 تحليل عددي احتراق سوخت بيوديزل حاصل از روغن پسماند به منظوربررسي آلايندگي وعملكرد
 سيستم كنترل از راه دور و مانيتورينگ توربين بادي
 ساخت و ارزيابي سلول خورشيدي رنگينه اي مبتني بر رنگينه هاي طبيعي و الكترود هاي نانو ساختار
 ارائه چارچوبي براي كاهش اثرات ريسك هاي اختلال در بخش توليد برق
 نقش ويژگيهاي كالبدي موثرجهت بهينه سازي مصرف انرژيهاي تجديد ناپذير در ساختمانهاي سبز
 مدلسازي رياضي يك هواگرمكن خورشيدي ترموالكتريك دار: بررسي تاثير پارامترهاي فيزيكي بر كارايي سيستم
 تأثير سايبان هاي الحاقي و نماي دو پوسته در كاهش مصرف انرژي
 بررسي شيوه هاي صنعتي سازي مرتبط با معماري ساختمانها و ارائه راهكارهايي جهت گسترش كاربرد آن
 انرژي نو خورشيدي با نگرش ديوار ترومب
 كاهش دماهاي توليد و تراكم و انرژي مصرفي در اختلاط آسفالت با استفاده از افزودني پلي اتيلن واكس
 Using CFD Methods to Solve Navier Stokes Equations in the Plenum of an Unglazed Transpired Solar Collector
 شبيه سازي عددي كلكتور صفحه تخت خورشيدي بصورت ناپايدار و در حالت سه بعدي در شرايط آب و هوايي گرم و خشك
 تاثير سيال پايه بر راندمان كلكتورهاي خورشيدي جذب مستقيم
 Battery Management in Integrated Energy System using Robust Model Predictive Control
 تعيين مدل رياضي رابطه ضريب هدايت حرارتي و چگالي در عايق هاي حرارتي ساختمان (پشم شيشه، پشم سنگ و پشم سرباره)
 پايش وضعيت تاسيسات آب : مطالعه موردي ايستگاه پمپاژ آب اميركبير شهر زنجان(ترموگرافي و ارتعاش سنجي)
 امكان سنجي فن‌آوري‌هاي نوين بهره برداري از فاضلاب شهري جهت استفاده در مصارف كشاورزي
 بررسي تاثير به كارگيري پوشش ويندو فيلم در كاهش بار سرمايشي ساختمان
 كاهش مصرف انرژي ناشي از شستشو از طريق تهيه البسه كارِ خود تميز شونده
 طراحي و ساخت كولر تبخيري دو مرحلهاي جهت استفاده در مناطق گرم و خشك
 راهكارهاي عملي استفاده بهينه از انرژي خورشيدي در خانه‌هاي شمالي
 بررسي آزمايشگاهي توليد بيوگاز از فضولات دامي در شرايط سردسير
 بررسي انواع مواد تغيير فازدهنده و استفاده از آن در عملكرد هاي مختلف
 طراحي همزمان كنترل كننده TCSC و PSS به منظور بهبود پايداري ديناميكي سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي مصنوعي
 تحليل فني واقتصادي بازيافت انرژي ازواحدتوليدگوگردفازهاي 4و5پارس جنوبي
 Investigation of Electricity Generation Using Geothermal Energy And Assessment of Its Economical And Environmental Effects
 بررسي نحوه و ميزان استحصال انرژي از مواد زائد آلي در ايران از طريق فناوري هاي هضم بي هوازي
 تحليل تعامل علم، فناوري و پژوهش با صنعت و بومي سازي
 مدلسازي عملكرد مبدل بازياب گرماي محصولات احتراق ديگ هاي آب گرم
 امكان سنجي اجراي سيستم روشنايي خورشيدي با استفاده از لامپ LED وآبگرمكن خورشيدي در سد دز
 بررسي اثر ديناميك توربين بادي در عملكرد رله هاي ديجيتال اضافه جريان
 نقدي بر پايداري معماري اكولوژيكي در شهر سنّتي دزفول
 بررسي امكان توليد بيو الكتريسيته از پساب صنعتي در پيل سوختي ميكروبي (MFC) با رويكرد بر ساز و كار هاي بيوفيلتراسيون
 پيل هاي سوختي ميكروبي نويد بخش يك تكنولوژي سبز در توليد بيو انرژي
 برداشت انرژي ارتعاشي محيط به روش پا لس سوييچينگ، با استفاده از مواد مگنتو استركتيو
 ارزيابي نقش فن آوري نانو در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با رويكرد مفهومي معماري پايدار
 كاربرد كنترل بيونيكي در طراحي سيستم هاي فتوولتاييك كارآمدتر
 بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي در قالب توليد پنل‌هاي خورشيدي
 بكارگيري توربين در مسير گاز خروجي از چاه هاي گازي براي توليد برق
 مطالعه امكان سنجي براي توليد انرژي با بكارگيري بيوگاز حاصل از ضايعات گندم در سيلوهاي مكانيزه
 مراحل شناسائي و اكتشاف منابع زمين گرمايي مطالعه موردي منطقه زمين گرمايي سبلان
 جايگاه مصالح در معماري پايدار ؛ مصاديق و نمونه ها
 تحليل روند توسعه شهر هوشمند با استفاده از منابع انرژي تجديدپذير در ايران و جهان
 خانه هاي تبادل انرژي صفر، بررسي آماري و مقايسه مصرف انرژي آن ها با خانه هاي معمولي
 برداشت انرژي محيط توسط مواد مگنتو استريكتيو با استفاده از روش استاندارد
 ارائه يك مدل پيشنهادي براي سامانه ارزيابي پايداري ساختمان سبز در ايران
 سامانه ارزيابي پايداري ساختمان در ايران
 بهره برداري از نيروگاه ها در حضور خودروهاي برقي به منظور كاهش آلودگي
 Thermodynamic Analysis of a Heat Recovery Steam Generator
 مطالعه شاخص هاي انرژي و اقتصادي سيستم‏هاي توليد گندم آبي
 پيش بيني توان خروجي توربين هاي بادي با به كارگيري سيستم استنتاج عصبي فازي تطبيقي به منظور بهبود وضعيت عملي تنظيم زاويه پره توربين
 پوشش عايق چند منظوره(ديوار پوش)
 توسعه پايدار در بستر فن آوري؛ مصاديق و نمونه ها
 تامين انرژي الكتريكي مورد نياز ساختمان ها توسط پيل هاي سوختي
 مقايسه ي عملكرد سلول هاي خورشيدي نانوساختار رنگدانه اي با فوتو آند هاي TiO2,ZnO
 طراحي توپولوژي نيروگاههاي مختلط جهت بهره برداري بهينه اقتصادي از ساختار سيستم هاي توزيع
 تدوين برنامه اجرايي كوتاه مدت اصلاح الگوي مصرف انرژي
 PSS Controller Design Using SFL Algorithm
 كايت ژنراتور، تكنولوژي نو براي انرژي نو
 نگهداشت انرژي در فرآيندهاي صنعتي با محدوده دماي متوسط و بالا توسط سيستم‌هاي خورشيدي
 كاربرد PCM در بهره‌وري انرژي وسايل الكتريكي با تأكيد بر فناوري نانو
 Prediction of Monthly Global Solar Radiation Using Evolutionary Neural Network In Tehran city
 طراحي و شبيه‌سازي مبدل AC/DC با راندمان بالا جهت افزايش بهره‌وري وسايل الكتريكي
 تجزيه و تحليل انرژي و اكسرژي نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي مشهد
 فناوري نانو رويكردي نوين در نگهداشت انرژي
 سنجش از دور حرارتي راهبردي مؤثر در شناسايي و اكتشاف مناطق زمين گرمايي در خراسان جنوبي
 مصالح بومي، راهكاري در جهت توسعه پايدار روستايي
 تعامل معماري و انرژي هاي تجديدپذير
 بررسي تاثير مهارت كارآفريني بر توليد تفكر خلاق در نگهداشت انرژي
 بررسي روشهاي نگهداشت انرژي الكتريكي دركشورهاي پيشرفته
 بررسي مبدل بازيافت حرارت در واحد بازيافت گوگرد با رويكرد صرفه‌جويي انرژي
 بررسي بازيافت انرژي از زباله‌سوز واحدهاي بازيافت گوگرد
 توليد انرژي با استفاده از وزن اجسام در حال حركت در پياده رو ها،خيابان هاي پر تردد،راه آهن و مترو ها
 بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير در مديريت مصرف انرژي در بخش كشاورزي (مطالعه موردي: طرح مزرعه انرژي هاي تجديدپذير)
 ارزيابي استفاده از ضايعات ساختماني به عنوان مصالح سبز در صنعت ساختمان ايران
 Energy Conservation in Fluid Process Plants By Hydraulic Optimization
 مقايسه روش هاي نوين توليد و بررسي ظرفيت هاي بومي سازي
 پتانسل سنجي توليد متانول از گاز CO2 بازيافتي در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 برداشت هيبريدي انرژي از ارتعاشات و نوسانات حرارتي تصادفي توسط سراميك هاي PZT و PMN 0.25PT با روش پالس سوئيچينگ
 استفاده از مخزن ذخيره ساز انرژي در طراحي آب گرمكن هاي خورشيدي
 Investigating the Effects of Recycling Slag onPerformance of Electrical Arc Furnace
 كاربرد تكنولوژي ماكروويو در گندله سازي
 متمركزكننده هاي خورشيدي بر اساس مواد نورزا براي كاهش هزينه هاي تبديل انرژي خورشيدي به الكتريسيته
 كنترل هوشمند دما و فشار آب با بهره گيري از سيستم كنترل فازي
 بهره وري بهينه از طلاي كثيف از منظر طراحي سطل هاي زباله ي شهري در تهران
 تحليل اكسرژي برج تقطير جدا كننده c7/c8 به منظور بهينه سازي انرژي
 كاهش آلايندگي موتور ديزل پاشش مستقيم با استفاده از تغيير در طول و زمان پاشش سوخت
 بررسي ميزان و نوع استفاده از انرژي خورشيدي در معماري و ساختمان و تأثير آن بر توسعه ي پايدار معماري ومحيطي، (نمونه موردي شهر اهواز در استان خوزستان)
 بررسي تاثير مصرف انرژي هاي پاك در ساختمان هاي سبز بر كاهش روند گرم شدن جهاني (با استفاده از الگوهاي معماري سنتي ايران در اقليم گرم و خشك)
 مطالعه ديناميكي فرآيند هم زني در راكتور STR توليد بيوديزل
 انرژي هاي نو و بررسي آن از ديدگاه محيط زيست
 مديريت مصرف انرژي با استفاده از تكنولوژي شبكه هاي الكتريكي هوشمند در سطح شبكه هاي انتقال و توزيع
 برنامه ريزي بلند مدت انرژي محور با ديد بهره‏برداري كوتاه‏مدت انرژي‏محور شبكه ميكرو در فضاي هاب انرژي
 Biotechnology sustainable answer in chemical industry and supervision of chemical wastes
 بررسي عددي و تحليلي ميدان جريان روي استوانه بيضوي و تاثير نسبت اقطار در افزايش انتقال حرارت
 كاربرد سيستم‌هاي ذخيره‌ساز انرژي الكتريكي به منظورپيك‌زدايي بار در شبكه‌ توزيع نمونه (مجتمع زاگرس)
 سامانه تركيبي آبگرمكن/آب شيرين كنHD خورشيدي راه حلي براي توسعه كاربرد انرژي خورشيد در مناطق كويري و خشك
 مدلسازي عددي ترموالكتريك ژنراتور خورشيدي و بررسي پارامتر هاي موثر بر عملكرد آن
 بررسي تأثير جرم حرارتي پوسته خارجي رو به جنوب ساختماني در تهران بر ميزان مصرف انرژي ساليانه آن
 Biomass as a source for producing hydrogen utilized by Fuel Cell Vehicles (FCVs)
 مدلسازي تغييرات جزر و مد (با مطالعه موردي در بندر شهيد رجايي)
 محاسبه حداكثر مدت تأخير ميله هاي كنترل گروه 10 ( كاري) در قلب راكتور هسته اي بوشهر براي جلوگيري از بي نظمي توزيع انرژي و نشت سوخت
 ارزيابي و تدوين دستورالعمل و فرآيند برنامه ريزي و طراحي شهري مبتني بر رهيافت كارآيي انرژي در شهر
 طراحي آئروديناميكي توربين باد محور افقي با تقريبات خطي براي توزيع طول كورد و زاويه پيچش
 امكان سنجي استفاده از نيروگاه برق بادي در مقياس خانگي در كلانشهر اصفهان به كمك نرم افزارهاي HOMER و RETSCREEN4
 ارتقاء عملكرد نيروگاه هاي حرارتي توسط رويكرد تحليل حالات خرابي (FMEA)
 ارتقاء توليد برق در نيروگاه بادي با بكارگيري رويكرد مديريت ريسك
 تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسك در توسعه انرژي خورشيدي
 توسعه مهندسي ارزش در حيطه سيستمهاي تهويه مركزي انرژي خورشيدي توسط رويكرد توسعه عملكرد كيفي (QFD) و نظريه فازي (Fuzzy Theory)
 توسعه مهندسي ارزش در گسترش و عملياتي نمودن ساختمان هاي خورشيدي
 طراحي وساخت دستگاه هشدار دهنده سرقت سيم وترانسفور ماتور واستفاده از ان در شبكه هاي توزيع و هوشمند سازي شبكه با دستگاه مذكور
 ديوار زنده به مثابه پايداري
 Passive solar systems in the vernacular architecture of hot and humid climate of Iran
 پتانسيل سنجي انرژي هاي باد و خورشيد راهكاري به منظور توسعه سبز مناطق مسكوني (مطالعه موردي استان هاي تهران و البرز)
 آناليز اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي نيروگاه چرخه تركيبي توسط الگوريتم ژنتيك
 پيشنهاد مدل سيستم حسابداري مديريت زيست محيطي در صنعت نساجي ايران
 بهبودعملكرد ميكروژنراتور پيروالكتريك با استفاده از سيكلهاي ترموديناميكي
 ارائه سيستم ساخت پيشنهادي در معماري در پناه خاك با رويكرد مصالح بومي
 نقش جايابي خازن درشبكه هاي توزيع بر بهينه سازي مصرف انرژي
 استفاده از تكنولوژي جديد خشك كن خورشيدي و ميزان صرفه جويي اقتصادي آن
 صرفه جويي انرژي در واحدهاي توليد اتيلن با استفاده از كنترل فرايند پيشرفته
 طرح توجيه اقتصادي مولد مقياس كوچك توليد همزمان برق و حرارت
 مقايسه و بررسي رفتار پره توربين هاي بادي با جنس E Glass300 و Carbon Epoxy با استفاده از روش المان محدود
 نقش سازوكار توسعه پاك در اقتصاد انرژي و ياري به صنعت
 تهويه طبيعي و شرايط ايجاد آسايش به وسيله گردش طبيعي هوا در بنا
 بررسي وضعيت مصرف انرژي و ارائه راهكارهايي جهت بهينه شدن آن مطالعه موردي: خوابگاه شهيد شوريده دانشگاه صنعتي شريف
 Developing Green tax Policy Enhancing Energy Security and Addressing Environmental Problems
 الزامات هم راستايي نگهداشت، امنيت و سياستگذاري در انرژي:مطالعه موردي نفت و گاز
 تجزيه و تحليل محرك هاي توسعه پايدار در زنجيره تامين صنعت نفت وگاز ايران
 تأثير طرح هاي مختلف حمايتي بر سرمايه گذاري انرژي هاي تجديدپذير: روش گزينه هاي واقعي
 Effect of fins and baffles on the performance of a upward type single pass solar air heater
 حفظ انرژي با گياهان پوششي در معماري ديواره هاي سبز و باغ بام ها
 طراحي يك سيستم انرژي تركيبي با قابليت بالا، متشكل از پيل سوختي باطري و ابرخازن مورد استفاده در خودروهاي هيبريدي
 كنترل آشوب به روش جبران شيب در مبدل هاي واسط انرژي
 بررسي استفاده از پسماند كارخانه مقوا سازي در توليد بتن سبك پوششهاي غير باربر
 افزايش راندمان و كاهش مصرف انرژي در براده برداري با ماشين ابزار
 برنامه ريزي انرژي مبتني بر بهره برداري از منابع بيوگاز در ايران
 بررسي امكان استفاده از انرژي زمين گرمايي در استان قزوين
 بررسي معماري سبز و نقش آن در بهينه سازي مصرف انرژي در نقد آثاري چند از طراحي سبز
 توسعه و تجاري سازي تكنولوژي هاي انرژي تجديد پذير مبتني بر رويكرد نظام نوآوري : تجربه كانادا
 Effect of panel on the efficiency of solar water heating
 معرفي يك روش جديد براي افزايش توان خروجي پنلهاي فتوولتائيك مبتني بر بازتاب دهنده هاي نوري
 A Review on Energy Efficiency Improvement methods for Oil and Gas Industries
 سناريوي كاهش مصرف انرژي در سامانه‌هاي تهويه مطبوع از طريق ايجاد بهبود در سيستم سرمايش تبخيري، مطالعه موردي: متروي تهران
 شبيه سازي عملكرد حرارتي و ترموديناميكي بويلرهاي فايرتيوب در شرايط پايا و گذرا
 چگونگي كاربست فناوري نانو در ساختمان هاي سبز
 Clean Electric power generation from the high pressure fluids
 بررسي تعامل معماري و انرژي هاي نو در جهت كاهش مصرف انرژي
 مديريت مصرف انرژي با برنامه ريزي و توسعه در سامانه هاي حمل و نقل
 كاهش مصرف انرژي بخش ساختمان در ايران با بهره گيري از فناوري مدل سازي اطلاعات ساخت
 بهره گيري از راهكارهاي بومي و سنتي نگهداشت انرژي در خانه ايراني با استفاده از رويكرد هاي نوين جهاني (با تأكيد بر خانه هاي فلات مركزي ايران )
 بررسي پتانسيل انرژي باد منطقه معلمان در شهرستان دامغان به عنوان بهترين مكان براي نصب توربين هاي بادي در استان سمنان
 بررسي اثرات زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي مصرف انرژي در بخش ساختمان كشور و مقايسه با ساير كشورهاي جهان
 فرايند توليد سوخت پاك بيوديزل به روش مايكروويو
 امكانسنجي بهره برداري از انرژي پتانسيل جزر و مدي در سواحل جنوبي ايران
 تحليل چالش هاي توسعه تكنولوژي در انرژي هاي تجديد پذير، مروري بر مسائل نظام نوآوري
 انواع سقف سبز و مطالعه رفتار آن در يك ساختمان در معرض تابش خورشيد
 بررسي فناوري تبديل انرژي حرارتي اقيانوس (OTEC)و امكان بكارگيري آن در توليد محصولات جانبي
 بررسي تأثير تغييرات فصلي حجم فضاي كنترل‌شده بر صرفه‌جويي مصرف انرژي در ساختمان‌هاي مسكوني
 بكارگيري شاخص هاي كليدي عملكرد براي بهينه سازي بهره برداري بويلر
 توليد همزمان برق و حرارت از توربين‌هاي گازي نيروگاه بوشهر و بررسي گزينه‌اي براي كاربرد بخار قابل توليد
 بررسي بهره وري انرژي در سيستم حمل ونقل ريلي از منظر مقايسه منبع توليد انرژي:شبكه برق سراسري يا توليد پراكنده CHPمطالعه موردي:متروي تهران
 كاربرد كنترل دور با رويكرد كاهش مصرف انرژي در سيستم هاي پمپاژ
 افزايش قدرت و راندمان توربين گاز با پاشش آب در خروجي كمپرسور
 Construction of smart window for saving energy
 احداث مناطق صنايع انرژي بر راهكاري در استفاده بهينه از انرژي و توسعه مناطق
 بررسي عددي نقش شكل بام به منظور كاهش تلاطم باد در زمستان با استفاده از CFD (مطالعه موردي: خانه هاي سنتي نيو انگلند)
 بررسي عددي عوامل هندسي بادگيرها بر صرفه جويي مصرف انرژي بعنوان سيستم سرمايشي
 مطالعه استفاده از هيدروژن و پيل سوختي در تامين انرژي
 تاثير بكارگيري ماده تغييرفازدهنده در يك ديواره مركب بر بهينه نمودن انتقال و ذخيره انرژي
 تكنيك ها و جهت گيري هاي جديد در آموزش انرژي هاي تجديدپذير در ايران و مطالعه تطبيقي با كشور استراليا
 شبيه سازي ميزان تاثير شيشه هاي دوجداره در كاهش مصرف انرژي ساختمان در شرايط اقليمي ايران
 راه اندازي الكتروموتورهاي القايي با استفاده از درايوهاي الكترونيكي و بررسي نتايج حاصله در هزينه هاي نگهداري و تعميرات مبتني بر CM
 بررسي تاثير هندسه ي الكترود بر عملكرد سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
 آينده توليد برق خورشيدي در كشور و پيش بيني پتانسيل نگهداشت انرژي
 مروري بر پوشش هاي بام متداول و هوشمند ترموكرومجهت ذخيره سازي انرژي براي شرايط اقليمي مختلف
 امكان سنجي استفاده از سيستم فتوولتائيك در صنعت با رويكرد حمايت از توليدات داخلي نمونه بررسي صنايع فرآورده هاي گوشتي استان فارس
 برآورد نشر متان از شبكه گازرساني استان خراسان رضوي
 انتخاب مناسبترين پنجره در ساختمان به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ و ارتقاي ساير كاركردها با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 الگوي توسعه كارآفريني در بخش نفت و گاز ايران بر پايه تجارب مشابه كشورهاي منتخب: فرصت هاي كارآفريني و سياست هاي حمايتي
 Clean Electric power generation from the high pressure fluids
 شبيه سازي ميزان تاثير ابعاد پنجره هاي خارجي ساختمان بر بارهاي سرمايش و گرمايش ساليانه در منازل مسكوني اقليم ايران
 بررسي ميزان تاثير بام سبز در مصرف انرژي يك ساختمان مسكوني در اقليم سرد تبريز
 ارائه شاخص هاي مؤثر در استمرار خدمات رساني انبارهاي استراتژيك نگهداري و توزيع فرآورده هاي نفتي در راستاي نگهداشت و مديريت صحيح انرژي فسيلي
 بكارگيري مصالح بازيافتي با هدف عايق كاري حرارتي جدارهاي ساختماني جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 بررسي وضعيت مصرف سوخت در بخشهاي مختلف وآلاينده هاي هواي ناشي از آن با اعمال ضرايب انتشار IPCC (مطالعه موردي كلانشهر تهران)
 محاسبه پتانسيل نگهداشت انرژي صنايع فولاد ايران با رويكرد كاهش در شكاف بهره وري انرژي
 آينده توليد برق بادي در كشور و پيش بيني پتانسيل نگهداشت انرژي
 مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD بادگير هاي پيش ساخته چهار طرفه و يك طرفه با رويكرد كاهش مصرف انرژي
 روشهاي كاربردي مهندسي و صنعتي در توليد و مصرف بهينه انرژي
 ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي،براي تامين سامانه روشنايي راههاي كشور
 بهره وري انرژي در ساختمان هتل با بكارگيري نرم افزار ECOTECT و HOMER
 بررسي شاخص هاي مكانيزاسيون مرتبط با انرژي جهت عمليات خاك ورزي درده استان كشور
 بررسي رفتار حالت گذراي نيروگاه جزرومدي متصل به شبكه در مواجهه با خطاهاي متقارن و نا متقارن
 لزوم بهينه سازي سينتيك پخت لوله هاي كامپوزيتي (GRP) و نقش آن در تداوم توليد پايدار
 تكنولوژي انرژي خورشيد در ايران
 انتخاب گزينه برتر جهت كاهش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم انرژي مصرفي در شركت آب و فاضلاب استان تهران با استفاده از فرآيندتحليل سلسله مراتبي (AHP) و تشريح يك نمونه از نتايج اجرايي آن
 Effect of PTFE Treatment on Water Management in PEM Fuel Cells by Lattice-Boltzmann Method (LBM)
 بررسي نگهداشت انرژي در كارخانه هاي سيمان
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید