نمایه سازی مجموعه مقالات پنجمین دوره همایش مبدل های گرمایی در بانک مقالات عمرانی (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات پنجمین همایش مبدل های گرمایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پنجمین همایش مبدل های گرمایی  30 آبان ماه 1392 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 44عنوان مقاله تخصصی شامل 443 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پنجمین همایش مبدل های گرمایی
 XSQAتعيين پارامترهاي موثر بر اختلاف دماي لگاريتمي در يك مبدل حرارتي دو لوله جريان موازي
 مدلسازي آزمايشگاهي يك مبدل حرارتي دو لوله اي جريان مخالف براي تعيين LMTD
 بررسي لوله هاي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله و بهينه سازي آنها
 بهبود عملكرد مبدل پوسته و لوله با استفاده از بافل مارپيچ
 مدلسازي و شبيه سازي يك سامانه مبدل حرارتي بازيافت انرژي بستر ثابت با آكنه هاي كروي
 تحليل انتقال حرارت اغتشاشي در مبدل حرارتي ساده
 بررسي ميدان جريان، انتقال حرارت و توليد انتروپي جابه‌جايي توام نانوسيال با خواص متغير در كانالي افقي با دو پره
 بررسي عددي اثر اعداد رينولدز و گراشف در انتقال حرارت جابجايي تركيبي نانوسيال با مدل مخلوط دو فازي در مبدل حرارتي دو لوله اي
 بررسي لايه مرزي سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله مارپيچ
 بررسي عملكرد مبدل پوسته-لوله اي با لوله هاي مارپيچ عمودي و افقي با استفاده از روش هاي عددي و تجربي- بخش دوم: بررسي تغييرات دماي سيال داخل پوسته
 بررسي عملكرد مبدل پوسته-لوله اي با لوله هاي مارپيچ عمودي و افقي با استفاده از روش هاي عددي و تجربي- بخش اول: بررسي تغييرات عدد ناسلت ديوراه بيروني لوله
 مدلسازي عددي عملكرد مبدل حرارتي پوسته و لوله با لوله هاي بيضوي
 آناليز انرژي در تغييركارآيي واحد تبديل تولوئن به بنزن پتروشيمي اصفهان به واحد تبديل بنزن به سيكلوهگزان با استفاده از تئوري پينچ
 بهبود بازيافت مايعات گازي با به كارگيري مبدل هاي حرارتي در مجتمع گاز و گاز مايع 900: طراحي پروژه، نتايج شبيه سازي و ميداني
 طراحي و شبيه سازي ركوپراتور حرارتي جهت كوره H-101 پالايشگاه تهران
 تحليل و بررسيCold Box واحد بازيافت اتان در پالايشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي بر اساس روش پينچ
 بكارگيري فناوري انتگراسيون حرارتي با هدف اصلاح شبكه مبدل گرمايي و كاهش مصرف انرژي در پالايشگاه گاز مسجد سليمان
 بررسي عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتي صفحه زدوده به كمك نرم افزار Fluent6.3.25
 بررسي علل خرابي ساپورتينگ تيوب ها در بويلرهاي نيروگاه توس مشهد
 مطالعه عددي جريان و انتقال حرارت نانوسيال در فضاي بين كانال مربعي و لوله توپر واقع در مركز آن
 تعيين مشخصات ترموهيدروليكي مبدل حرارتي فورگو
 شبيه سازي و بررسي تاثير استفاده از نوارهاي تابيده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهاي پوسته-لوله
 بررسي مبدل هاي زمين به هوا و مطالعات تجربي و تحليلي انجام شده
 كمينه سازي نرخ توليد آنتروپي در مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كوچ پرندگان


 Superchanger heat exchanger
 آناليز سه بعدي الگوي جريان و انتقال حرارت در مبدل حرارتي لوله مارپيچ با استفاده از تكنيك هاي CFD
 مقايسه ي عملكرد حرارتي مبدل هاي حرارتي لوله مارپيچ با سطح مقطع هاي متفاوت
 تحليل ترموهيدروليكي مولد بخار هسته‌اي بوشهر با استفاده از مدل شار رانشي
 INFLUENCE OF DIAMOND/OIL NANOFLUID ON NATURAL CONVECTION IN HEATED CYLINDRICAL ENCLOSURE
 بررسي علت و عوامل خوردگي تيوبهاي مبدل مورد استفاده در پالايشگاه نفت
 افزايش انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي خنك كننده روغن توربين با استفاده از نصب بهبود دهنده هاي داخل لوله هاي مبدل
 شناسايي خطاي طراحي سازنده در يك مبدل بخار ساز پوسته لوله و نيز دلايل شكست جوش تيوب به تيوب شيت آن
 مشكلات تشكيل رسوب در مبدل هاي صفحه اي و راهكارهاي جلوگيري و برطرف ساختن آن
 تحليل ترموزيست محيطي مبدل حرارتي در سيكل گازي
 مطالعه جابجايي اجباري نانوسيالات در لوله هاي منحني شكل و مارپيچ
 طراحي مبدلهاي حرارتي صفحه اي مقايسه روابط تئوري با نرم افزارهاي كاربردي
 طراحي و ساخت دستگاه كنترل دماي روغن با مبدل لوله و پوسته و پمپ دور متغير
 بررسي تاثير فاصله و هندسه پين ها، بر عملكرد مبدل حرارتي صفحه اي در محدوده جريان آرام تا درهم
 نقش ذرات نانو در افزايش ضريب انتقال حرارت سيالات
 مطالعه تحليلي زمان راه اندازي مبدل حرارتي ساده با صفحات موازي
 مبدل هاي حرارتي تفلوني، راهكاري در صنايع براي سيالات خورنده
 بررسي امكان جايگزيني مبدل هاي صفحه اي جوشي و گسكتي با يكديگر در واحد آمين پالايشگاه گازي (مطالعه موردي :مجتمع گاز پارس جنوبي
 مطالعه موردي بررسي و تحليل آناليز پينچ در يك واحد تبادلگر گرمايي
 طراحي مبدل گرمايي براي هواي ورودي توربين گازي با استفاده از سيستم خنك كننده آبي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید