دسترسی به مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها    8 دی ماه 1390 توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir در این کنفرانس 46عنوان مقاله تخصصی شامل 259 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها  
بررسي خواص اپتيكي و ساختاري لايه هاي نازك نانو ساختار اكسيد واناديم ناخالص شده با الومينيوم تهيه شده به روش اسپري پايروليزيز
شبيه سازي تنش هاي پسماند در پوششهاي لايه نازك TiN و CrN با استفاده از روش اجزاي محدود
مشخصه يابي و بررسي خواص الكتريكي نانو ساختار پروس پلي سيليكان متخلخل و لايه نازك فتالوسيانين لايه نشاني شده بر آن
بررسي اصول اوليه خواص اپتيكي لايه نازك طلا فتالوسيانين (C32H16N8Au)
طراحي و بهينه سازي لايه هاي نازك اپتيكي به روش مونت كارلو
طراحي فيلتر چند لايه فيلم نازك با بازتابندگي بالا در طول موج 550 نانومتر
بررسي عمليات حرارتي روي ويژگي هاي اپتيكي و ساختاري فيلم نازك CuAlO2 تهيه شده به روش سل-ژل
بررسي اثر بازپخت بر خواص اپتيكي لايه هاي نازك SnS تهيه شده به روش تبخير خلا
بررسي ويژگي هاي ميكروساختاري لايه نازك Cu با تغيير دماي زيرلايه بر مبناي نظريه فركتال
مقايسه ي استفاده از لايه هاي نانو متري سولفيد روي و اكسيد تيتانيوم در الكترودهاي چند لايه اي رساناي شفاف
رهيافت تابع گرين در حل معادله انتقال حرارت در فرايند لايه نشاني براي ساخت ديودهاي آلي انتشاردهنده نور (OLED)
تغيير در تابندگي نقطه كوانتومي كادميم تلوريم با استفاده از فيلم لايه نازك طلا
مطالعه وابستگي آهنگ انباشت و توان بازتابندگي لايه هاي نازك آلومينيوم انباشت شده به روش كندوپاش مگنترون نسبت به پارامترهاي انباشت لايه
ساخت و مشخصه يابي حسگري لايه نازك دي اكسيد قلع جهت شناسايي گاز مايع (LPG)
Ni(1 nm)/Cu(x nm)/Fe(1nm) مطالعه تجربي تغييرات بر هم كنش تبادلي در چند لايه اي هاي نامتجانس
ساخت چندلايه اي هاي نامتجانس Ni(3/6 nm)/Cr(x nm)/Fe(1 nm توسط دستگاه PVD و بررسي اثر جفت شدگي نوساني تبادلي با تغيير ضخامت لايه ي جدا كننده ي Cr
مطالعه عوامل موثر بر عملكرد رزوناتور ميكروتير
مطالعه طيف بازتابي حسگر فيبر نوري مبتني بر تشديد پلاسمون سطحي با نانو لايه فلزي
نانو ليتوگرافي حرارتي
بررسي ساختار و خواص الكتريكي قطعات لايه نازك ساندويچي BrAlPc/PbPc در ابعاد نانو
بررسي ويژگي هاي ساختاري، الكتروني و مغناطيسي لايه هاي نازك GaFe3N و GaFe3
بررسي خواص الكتروني ريز ساختار SbSBr
بررسي خواص ساختاري و الكتريكي و تاثير فشار بر لايه هاي نازك La0.6 Ca0.4 Fe0.8 Ni0.2 O3 براي كاتدهاي پيل سوختي اكسيد جامد دماي مياني
ساخت لايه نازك Sb2Te3 از پودر تهيه شده به روش هيدروترمال با استفاده از دستگاه تبخير حرارتي در خلا (PVD) و بررسي خواص ترموالكتريكر آن
تاثير آلايش كبالت بر روي خواص اپتيكي و ساختاري لايه هاي نازك SnO2 تهيه شده به روش سل-ژل
مطالعه ي نظري گذار فلز- عايق گازهاي الكتروني و حفره اي در چاه هاي كوانتومي با رهيافت سه بعدي GaAs و Si
بررسي اثر ضخامت لايه در طراحي فيلتر ضد بازتاب IR نزديك
بررسي خواص الكتريكي a.c. ساختار لايه نازك نانو كامپوزيت پلي پيرول با برمو آلومينيوم فتالوسيانين تحت عنوان سنسور گازي دي اكسيد كربن
بررسي عوامل موثر بر ولتاژ تحريك يك سوئيچ خازني با استفاده از تكنولوژي MEMS
بررسي عوامل موثر در جابجايي و حساسيت مكانيكي ديافراگم سنسورهاي خازني فشار چشم
بررسي و تحليل پارامترهاي موثر در ميزان جابجايي ديافراگم سنسور اثر انگشت
بررسي و مطالعه مدل هاي مكانيسم هدايت در ساختار لايه نازك فورم شده فلز- عايق- فلز(MIM)
تاثير لايه نشاني فلز و حضور SiO2 با ساختار دوره اي دوبعدي در مشخصه هاي فيلترهاي نوري
خواص الكتريكي و اپتيكي لايه هاي نازك CuCrO2 تهيه شده با روش سل-ژل و تكنيك لايه نشاني چرخشي
مطالعه اختلاف سطح يك سلول خورشيدي فتوالكتروليز شيميايي در ساختار لايه هاي نازك بس بلور CuInSe2 در شدت روشنايي پايين
بررسي خواص الكترونيكي ريز ساختار 3(I03)In
تاثير افزودن تيتانيوم به فيلمهاي نازك نيتريد مس: تغيير در ويژگيها
فرمول بندي معادلات در واكنش هاي انجام شده در راكتور PECVD جهت توليد نانو ذرات و رسوب گذاري لايه هاي نازك سيليكون آمورف
ساخت و مشخصه يابي لايه نازك نانو ذرات اكسيد روي جهت كاربرد در حسگر گاز مايع(LPG)
بازتاب سنجي اشعه ايكس ؛ تكنيكي كارآمد ئر مشخصه يابي ساختاري لايه هاي نازك و چندلايه اي ها
مطالعه اثر دما روي خواص اپتوالكتريكي و ساختاري لايه هاي نازك اكسيد قلع به روش اقتصادي نهشت بخار شيميايي
مطالعات رشد در ساختار فيزيكي يه شكل لايه هاي نازك چند كريستالي در اجسام نيمه رسانا (X : Se2,Te2) و نقش آنها در صنعت فتووالتايي
استفاده از لايه هاي نازك سراميكي APS7YSZ به عنوان پوشش محافظ ديواره مسي محفظه تبلور در انجماد فولاد
تنظيم اثر مگنتواپتيكي كر با استفاده از لايه هاي نازك الكترواپتيكي
شبيه سازي عددي سلول خورشيدي GaAs/Ge با چيدمان مكانيكي
رفتار حرارتي نانو ذرات طلا محلول در پليمر در برهمكنش با نور ليزري پالسي در شرايط خلا براي ساخت ادوات الكترواپتيكي OLED و OFET

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید