«جغرافیای شهری» به چاپ رسید

http://www.callforpapers.ir/کتاب «جغرافیای شهری» منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) حشمت الله جلیلی، مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، به ایسنا گفت: این کتاب با تألیف پروفسور تیم هال و ترجمه علیرضا سائلی، الهام امیر حاجلو و ابوالفضل زنگانه از سوی این مرکز انتشارات منتشر شده است.

او افزود: کتاب «جغرافیای شهری» به عنوان بخشی از سری مجموعه‌های مربوط به آثار جغرافیای انسانی معاصر و شامل 10 فصل است که با بخش‌هایی از جمله «جغرافیای شهری چرا؟»، «تغییر رویکردها در جغرافیای شهری»، «تغییر جغرافیای اقتصادی شهر»، «تغییر تصویر شهر»، «سیاست و بازسازی شهر»، «تغییرات شهری اخیر» و «پایداری شهر» همراه است.

جلیلی خاطرنشان کرد: در کتاب «جغرافیای شهری»، پروفسور تیم هال دید کلی مناسبی از مفاهیم و مسائل جغرافیای شهری را فراهم می‌کند و موضوعاتِ پیچیده مانند بازساخت اقتصادی و بازسازی شهری، در شکل و قالب ساده‌ای توضیح داده شده است، در این کتاب هر فصل با معرفی پنج ایده کلیدیِ معرفی‌شده، شروع شده است و تیم هال در تنظیم فصل‌های کتاب حاضر، سه مبحثِ تکرار مطالب، یادگیری و کاربرد آن‌ها را مد نظر قرار داده است.

او اظهار کرد: بررسی ویژگی‌های پویایی شهرها و تغییر در رویکردهای جغرافیای شهری، فرآیندهای اصلی مؤثر بر جغرافیای شهری، شهر مدرن و پسامدرن و شهرنشینی پست‌مدرن، و طرحی برای تغییر شهری، از جمله مباحثی است که در این کتاب گنجانده شده است.

او در پایان گفت: علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 02177503824 تماس بگیرند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید