برگزاری همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک

http://www.callforpapers.irهمایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک 30 بهمن ماه 1392 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)از تمامی محققین، اساتید و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود حداکثر تا 30 آذر ماه با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به اطلاعات کامل کنفرانس (ذیل) مراجعه و یا با دبیرخانه همایش ارتباط برقرار نمایند.

 

محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

  • مدیریت نوین در در مدیریت سیلاب

  • تغییر اقلیم و مدیریت و کنترل سیلاب

  • تجارب بین المللی در زمینه مدیریت سیلاب

  • برنامه ریزی و مدیریت جامع حوزه های آبخیز و توسعه پایدار

  • ارزیابی و آسیب سنجی خطر سیلاب و راهکارهای تعدیل آن

  • جنبه های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مدیریت سیلاب

  • کمیت و کیفیت روان آبهای حاصل از آب باران در مناطق شهری و غیر شهری و روشهای استحصال

  • کاربرد مدلهای عددی و رایانه ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)در طراحی و مدیریت سیلاب

  • معیارهای طراحی فنی، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداری و پایش سیستم های جمع آوری آبهای سطحی

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید