«موتورهای محرک نوآوری» به بازار کتاب رسید

http://www.callforpapers.ir/کتاب «موتورهای محرک نوآوری، چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظامهای نوآوری فناورانه» نوشته ناصر باقری مقدم، سید مسلم موسوی درچه، مسعود نصری و عنایت الله معلمی از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کتاب در هفت فصل مجزا به نگارش درآمده است. فصل اول مروری بسیار گذرا بر مکاتب مختلف اقتصاد توسعه دارد که هر یک از آنها رویکرد متفاوتی نسبت به رابطه نوآوری، رشد و توسعه اقتصادی دارند. در فصل دوم، مفاهیم نواوری، فرآیند نوآوری، مدیریت نوآوری و سیاست‌گذاری نوآوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوعات پیش نیاز مباحث مطرح در فصول بعدی کتاب هستند.

در فصل سوم، مفهوم نظام نوآوری و انواع مختلف آن از قبیل نظام‌های نوآوری ملی، منطقه‌یی، بخشی و فناورانه توصیف شده است. در توصیف هر یک از این انواع نظام‌های نوآوری، عوامل ساختاری و کارکردی آنها تبیین شده است.

فصل سوم، پایه‌ای فراهم کرده است تا بر اساس آن در فصل چهارم به تحلیل عمیق‌تر نظام نوآوری فناورانه از ابعاد مختلف ساختاری و کارکردی پرداخته شود.

در این فصل به تفصیل به بررسی انواع عوامل ساختاری این نظام اعم از بازیگران، نهادها، روابط و شبکه‌ها و عوامل کارکردی آن مشتمل بر کارآفرینی، خلق دانش، انتشار دانش، جهت دهی به سیستم، شکل‌گیری بازار، تامین و تسهیل منابع و مقبولیت بخشی پرداخته شده است.

در فصل پنجم، یکی از ویژگی‌های متمایزکننده این رویکرد نسبت به سایر انواع نظام‌های نوآوری، یعنی موتورهای محرک نوآوری مورد مداقه قرار گرفته است.

این موتورها، تحت قالب موتور محرک علم و فناوری، موتور محرک کارآفرینی، موتور محرک ایجاد سیستم و موتور محرک بازار مطرح شده‌اند.

در فصل ششم نیز مطالعات موردی تحلیل نوآوری برخی از فناوری‌های انرژی‌های نو و تجدید‌پذیر (هیدروژن و پیل سوختی و خودروهای با سوخت گاز طبیعی) با استفاده از این رویکرد بحث شده‌اند. در نهایت در فصل هفتم، برخی از توصیه‌های سیاستی برآمده از تحلیل‌های نوآوری بر اساس این رویکرد ارائه شده است.

این کتاب در 298 صفحه توسط انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشرشده و با قیمت 13500 تومان آماده عرضه به علاقمندان می‌باشد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید