«زبان فارسی، زبان علم» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «زبان فارسی، زبان علم؛ نگاهی به فرایندهای واژه‌سازی گونه علمی زبان فارسی» نوشته عادل رفیعی و رضا مراد صحرایی از سوی انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، این کتاب در پنج فصل مجزا به نگارش درآمده است.

در فصل اول این کتاب به بیان دیدگاههای مختلف پرداخته شده است. در فصل دوم کتاب به تفاوت بین زبان علم و زبان ادب و زبان خودکار پرداخته می‌شود. بدین منظور در ابتدا به تمایز و رابطه بین زبان و ادبیات پرداخته شده است. برای انجام این کار با استفاده از انگاره نقش‌های زبانی یاکوبسن سعی شده مهم‌ترین نقش زبان (علم و خودکار) و زبان ادب را مشخص کند. سپس سعی کرده با پرداختن به ویژگی‌های اثر ادبی در مقابل اثر زبانی، اولاً دلایل این کار مشخص شود و ثانیاً دیگر معیارهای تمایز اثر زبانی از اثر ادبی به دست آید. پس از پرداختن به تمایز بین اثر ادبی و اثر زبانی در درون محدوده زبان به تمایز بین زبان علم و زبان خودکار پرداخته شده و در نهایت تمایز بین زبان علم، زبان خودکار و زبان ادب را بر روی پیوستاری به دست آورده است.

در فصل سوم به مقایسه فرایندهای واژه سازی در زبان علم و زبان خودکار پرداخته شده است. همچنین در فصل چهارم و پنجم، ویژگی‌های گونه علمی زبان و شکل گیری و تقویت گونه علمی زبان فارسی به صورت مشروح آمده است.

این کتاب در 186 صفحه از سوی انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شده و با قیمت هشت هزار تومان آماده عرضه به علاقمندان می‌باشد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید