صدور مجوز انتشار 4 نشریه دانشجویی در دانشگاه لرستان

http://www.callforpapers.ir/مدیر اداره نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان از صدور مجوز انتشار چهار نشریه جدید دانشجویی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مهدی امید در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با موافقت کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان مجوز انتشار چهار نشریه جدید در این دانشگاه انتشار یافت.

وی افزود: این مجوزها برای انتشار گاهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رسا به صاحب امتیازی اداره نشریات دانشگاه لرستان، مدیر مسئولی علی افشار و سردبیری بهزاد نبی سرتنگی و گاهنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی نیم نگاه به صاحب امتیازی امور فرهنگی دانشگاه لرستان، مدیر مسئولی فرید مرادی و سردبیری شیما سبزیان صادر شده است.

مدیر اداره نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان گفت: همچنین کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه لرستان با صدور مجوز نشریه انجمن علمی رباتیک این دانشگاه به مدیر مسئولی پژمان نصیری نصب و سردبیری ستار پاپی زاده و گاهنامه گرین به صاحب امتیازی مرکز آموزش عالی الشتر، مدیر مسئولی فقیه نصیری که زیر نظر شورای سردبیر اداره می شود موافقت کرد.

امید خاطرنشان کرد: دانشگاه لرستان دارای چهار مرکز آموزش عالی در شهرستان های مختلف است که در حال حاضر توانمندسازی دانشجویان این مراکز در راستای صدور مجوز نشریات دانشجویی در قالب کارگاه های آموزشی در دست اجراست.

وی افزود: با صدور مجوز انتشار نشریات جدید در دانشگاه لرستان تعداد نشریات این دانشگاه به 59 نشریه افزایش یافت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید