كتاب مهارت هاي كليدي پژوهش در مقطع دكتري

http://www.callforpapers.ir/پژوهشگاه شاخص پژوه در راستای اجرایی نمودن بخشی از رسالت علمی پژوهشی خود در جامعه دانشگاهی کشور ،در هفته پژوهش كتاب مهارت هاي كليدي پژوهش در مقطع دكتري را به چاپ رساند.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کتاب حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه می باشد که در قالب مجموعه پیش رو جمع آوری وترجمه گردید است.اگرچه تنها با مطالعه یک کتاب، نمی‌توان به کسب مهارت‌ها و درک فرایندهای مؤثر در موفقیت، دست یافت. لیکن مطالعه این کتاب برای دانشجویان و متقاضیان شرکت در دوره های تحصیلات تکمیلی و تحقیقاتی و به منظور تعمیق برداشت‌ها و بینش خود در راستای نیل به ‌موفقیت‌های تحصیلی سودمند خواهد بود .
این کتاب، از فصل اول با موضوع برنامه ریزی برای ورود به دوره دکترا شروع و ضمن بررسی ابعاد مختلف اعم از ویژگی‌های‌ نظام آموزشی، نحوه گزینش دانشجو برای دوره دکترا، جنبه های روان شناختی فرایند دکترا، نحوه برخورد با استاد راهنما، در فصل دوم به روند نگارش طرح تحقیق و انتخاب موضوع و چارچوب رساله دکتری می پردازد . در فصل سوم با توجه به اهمیت بازخورد رساله دکتری به ارائه راهکارهایی جهت تمهیدات لازم برای دفاع از رساله و انجام مقدمات آن اشاره می نمایدو درنهایت با توجه به لزوم آشنایی با نگارش مقاله علمی – پژوهشی و توجه به این مهم که بازخورد تحصیلات تکمیلی بایستی منجر به ارائه مقالات و کتب، و نیز انجام کارهای علمی- تحقیقاتی گروهی گردد در دوفصل آخر کتاب به این مسائل پرداخته شده است .
مرجع اصلی این کتاب ترجمه کتابهای جیبی است که براي متقاضيان دوره دكتري تدوين گرديده و برای اولین بار در سال 2009در ایالات متحده آمریکا ، اروپا و سایر کشورها انتشار یافت و بعد از آن نیز بدلیل استقبال منجر به چاپ کتب بعدی در سالهای 2010 و 2011گردید. البته در برخی از قسمتها برای کامل تر شدن مبحث و بومی سازی مطالب ارئه شده با قوانین جاری کشور از منابع دیگر نیز استفاده گردیده است .
امید است این کتاب بتواند تاثیری هر چند کوچک در تغییر نگرش خوانندگان و پژوهشگران گرامی نسبت به موضوع پژوهش و ترویج پژوهش محوری داشته باشد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید