دانشگاه شریف دوره آموزشی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند

http://www.callforpapers.ir/دوره فرعی رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) مهلت ثبت نام در دوره فرعی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شریف تا 30 دی از طریق سایت دانشگاه به نشانی http://www.sharif.ir ادامه دارد.

واحدهای درسی اجباری این دوره عبار است از :سیری در شاهنامه فردوسی، ادبیات داستانی جدید فارسی، جریان‌های مهم شعر و نثر فارسی (از آغاز تا پیش از مشروطه)، آشنایی با شعر و اندیشه حافظ، شعر معاصر، فارسی، سیری در آثار نظامی، احوال، افکار و آثار سعدی، احوال، افکار و آثار مولوی و ادبیات داستانی منثور فارسی (قدیم).

از ویژگی‌های خاص این دوره می‌توان به لحاظ شدن نمره درس در معدل ترم و معدل کل دانشجو ، ارائه گواهی رسمی از طرف دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر گذراندن دوره‌ها و رایگان بودن کلاس‌ها برای دانشجویان ممتاز اشاره کرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید