«زبان‌شناسی ایرانی» انتشار یافت

http://www.callforpapers.ir/تلاش‌های ایرانی‌ها در حوزه‌ی زبان‌شناسی در یک کتاب روایت شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب «زبان‌شناسی ایرانی» نوشته‌ی فریده حق‌بین در نشر مرکز به چاپ رسیده است. این کتاب که با عنوان فرعی «نگاهی تاریخی از دوره‌ی باستان تا قرن دهم هجری قمری» عرضه شده، به شرح کوشش‌ها و دستاوردهای ایرانیان در رشته‌ی زبان‌شناسی می‌پردازد و به گفته‌ی مؤلف، از یک‌سو موضوع‌مدار و از سوی دیگر شخصیت‌مدار و پیشگام‌مدار است.

او همچنین درباره‌ی این کتاب می‌گوید: از آن‌رو که از لحاظ زمانی تا قرن دهم هجری و از لحاظ مکانی حوزه‌ی مرزهای جغرافیایی کمابیش قدیم و جدید ایران را دربر می‌گیرد٬ می‌تواند موقعیت‌مدار نیز باشد. سه مؤلفه در تدوین این کتاب در نظر گرفته شده که در نام آن نیز منعکس است. این سه مؤلفه عبارتند از: تاریخ و مسائل پیرامون آن از جمله تاریخ و انواع آن، تاریخ‌نگاری و انواع آن٬ فلسفه‌ی تاریخ و روش‌های تاریخ‌نگاری، زبان و علم مطالعه‌ی زبان و انواع روش‌ها و نگرش‌ها در بررسی تاریخ علم و تاریخ زبان‌شناسی.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید