انتشار 15 مجله تخصصی فناوری در دستور کار دبیرخانه مجلات سازمان پژوهشهای علمی

http://www.callforpapers.ir/با توجه به روند صعودی توسعه فناوری در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و به منظور انعکاس مقالات علمی و تخصصی و ساماندهی امور مربوطه به مجلات و نشریات تخصصی، دبیرخانه مجلات و نشریات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حوزه معاونت توسعه فناوری طی امسال ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر صمیمی، معاون توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گفت: این دبیرخانه در حال حاضر وظیفه پیگیری امور مربوط به پانزده مجله تخصصی فناوری را در سازمان بر عهده دارد.

وی افزود: تا کنون در این زمینه از مجموع 15 مجله در دست پیگیری سه عنوان به چاپ رسیده‌ است.

وی یادآور شد: فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، نشریه علمی- پژوهشی ‌«Transport phenomena in nano-micro scale» و نشریه علمی «International communication & information Technology» به چاپ رسیده است و هفت مجله دیگر نیز در حال چاپ است. همچنین پنج مجله در دست پیگیری جهت کسب مجوزهای مورد نیاز است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید