فراخوان مقاله در فصلنامه بین المللی زمین پویـا

http://www.callforpapers.ir/فصلنامه بین المللی زمین پویا ، فصلنامه ای پژوهشی – تحلیلی در مباحث مرتبط با علوم زمین در حوزه ژئودینامیک است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این فصلنامه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات زمین شناسی منعکس گردد.

به منظور تحقق اهداف فصلنامه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان های فارسی و یا انگلیسی به آدرس الکترونیکی نشریه ارسال نمایند.

 

فصلنامه «زمین پویا » در تمامی زمینه ها و سرفصل های ذیل مقاله می پذیرد:

 • زمین ساخت

 • زمین ساخت فعال

 • ریخت زمین ساخت

 • زلزله شناسی

 • لرزه زمین ساخت

 • سونامی

 • دیرینه لرزه شناسی

 • ژئومغناطیس

 • گرانی سنجی

 • زمین گرمایی

 • زمین نشست

 • زمین لغزش

 • آتشفشان شناسی

 

علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ 25 آذر ماه با توجه به موضوعات مورد نظر ارسال نمایند.

 

 

 

ارتباط با فصلنامه:

هیات مدیران نشریه:

پروفسور بهرام عکاشه، دکتر مهدی زارع، دکتر لیدونگ دای

سردبیر: دکتر محمد آریامنش

شماره تلفن: 02177269229 – 02177269228

شماره نمابر: 02177269228

آدرس پست الکترونیکی ویژه ارسال مقالات: paper.grib@gmail.com

آدرس وب سایت نشریه: www.geo-dynamica.com

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید