تصمیم گیری برای ادامه شیوه پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

http://www.callforpapers.ir/معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تصمیم گیری درباره ادامه شیوه پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در این دانشگاه خبر داد و گفت: در هفته آینده پس از جمع بندی از نخستین گروه خروجی از شیوه ادامه آن به شکل کنونی یا بازنگری شده تصمیم گیری می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر محمد جلیلی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به پرسش دانشجویان مبنی بر ادامه این روش یا متوقف شدن آن افزود: یک دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس به پایان نزدیک شده و افراد در حال فارغ التحصیلی هستند.

وی یادآور شد: این دوره در حال بازبینی جدی است و تصمیم گیری درباره ادامه آن به شکل مورد نظر در دانشکده پزشکی انجام می گیرد و پس از آن نتایج اعلام می شود.

رسیدگی به وضعیت دانشجویان ورودی سال 90 و 91 دانشگاه

جلیلی همچنین درباره سئوال دانشجویان ورودی سال 90 و 91 دانشگاه که با مشکلات ناشی از ادغام و انتزاع با دانشگاه ایران مواجه شده بودند، گفت: نگرانی این دانشجویان به حق است اما ما نیز در حال پیدا کردن راه حل برای دوره استاژری و کارآموزی این دانشجویان هستیم. البته تا آن زمان فضاهای بیشتری در دانشگاه ایجاد می کنیم اما این طور نیست که اکنون این دانشجویان دو برابر جمعیت باشند در زمان دوره بالینی هم با همین تعداد مواجه باشیم .

وی خاطرنشان کرد: به هر حال این دانشجویان پذیرش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و حق شان این است که به صورت بهینه از فضاهای آموزشی استفاده کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به سئوال دانشجویان درباره شهریه شعبه بین الملل و تعهد خدمت گفت: موضوع تعهد خدمت برای دانش آموختگان پزشکی ارتباطی با پرداخت شهریه ندارد و این موضوع برای دانشجویان دانشگاه آزاد نیز صدق می کند.

تدوین برنامه جامع ارزشیابی هیات علمی

وی در پاسخ به این پرسش که اساتید چگونه ارزشیابی می شوند گفت: ارزشیابی اعضای هیات علمی از بعد کمی و کیفی صورت می گیرد و با روش های مختلف انجام می شود. در مجموع عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید بر اساس یک برنامه ارزشیابی می شود. برنامه جامع ارزشیابی هیات علمی در حال تدوین است و به زودی اجرایی می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید