15 نشریه دانشگاهی مجوز انتشار گرفتند

http://www.callforpapers.ir/در آخرین جلسه‌ی هیأت نظارت بر مطبوعات شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات بررسی شدند و 15 نشریه‌ی دانشگاهی مجوز انتشار گرفتند. در این بین، صدور مجوز برای 12 فصلنامه و 3 دوفصلنامه و شماری از درخواست‌های تغییر مدیرمسوولی و تغییر وضعیت نشریات بررسی شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این جلسه، فصلنامه «تدریس پژوهی» به صاحب امتیازی «دانشگاه کردستان» و مدیرمسوولی «جمال سلیمی»، فصلنامه «سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی» به صاحب امتیازی «دانشگاه الزهرا (س)» و مدیرمسوولی «شمس‌اله شیرین بخش ماسوله»، فصلنامه «مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی شاهرود» و مدیرمسوولی «محمود نوروزی»، فصلنامه «پژواک پژوهش» به صاحب امتیازی «دانشگاه فرهنگیان» و مدیرمسوولی «حکیمه دانشور»، فصلنامه «بوم‌شناسی کاربردی» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی اصفهان» و مدیرمسوولی «مهدی بصیری اصفهانی»، فصلنامه «ادبیات برون مرزی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان تهران» و مدیرمسوولی «علی‌اصغر بوند شهریاری»، فصلنامه «Auditory And Vestibular Research » به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران» و مدیرمسوولی «مهین صدایی»، فصلنامه «Research In Molecular Medicin (RMM)» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی مازندران» و مدیرمسوولی «علیرضا رفیعی»، فصلنامه «Patient Safety And Quality Improvement» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی مشهد» و مدیرمسوولی «محمود محمدزاده شبستری»، فصلنامه « Environmental Health Engineering And Management» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی کرمان» و مدیرمسوولی «محمد ملکوتیان»، فصلنامه « International Journal Of Community Based Nursing And Midwifery » به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی شیراز» و مدیرمسوولی «فریبا قدس بین جهرمی»، دوفصلنامه «تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری» به صاحب امتیازی «دانشگاه الزهرا (س)» و مدیرمسوولی «سیمین فصیحی»، دوفصلنامه « International Jornal Of Architectaral And Urban Stadies» به صاحب امتیازی «گروه پژوهشی معماری شهری شبستان معمار» و مدیرمسوولی «بابک داریوش»، دوفصلنامه « Journal Of Algebra And Related Topics» به صاحب امتیازی «دانشگاه گیلان» و مدیرمسوولی «منصور هاشمی براگوری»، دوفصلنامه «Journal Of Emergency Practice And Trauma (الکترونیکی)» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان» و مدیرمسوولی «شهراد تاج‌الدینی» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر مدیرمسوولی نشریات «خبر یزدا» از «فریبا میرزا محمدنیا» به «محسن بوربور»، «صابرین» از «حسین جباری کیشه خاله» به «زهرا مهدوی‌نیا»، «سرخس امروز» از «غلامعلی نادری» به «محمد گل‌محمدی» موافقت شد و تقاضای تغییر وضعیت 17 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید